donderdag 30 april 2015

Carter genegeerd

Carter waarschijnlijk onverrichter zake weer naar huis

 

Jimmy Carter, de voormalige president van Amerika, is het meest bekend van de Nobel-prijs die hij in 2002 kreeg voor zijn inzet voor vrede, mensenrechten en internationale ontwikkeling. In 1978 sloten Egypte en Israel via de Camp David Akkoorden vrede met elkaar onder (bege)leiding van Carter. En Carter bleef geinteresseerd in de ontwikkelingen in het Midden Oosten en met name hoe de soevereiniteit van Israel en de veiligheid van Israel gewaarborgd konden worden in een permanente vrede met de Palestijnen. Daarbij werd Carter steeds kritischer en geregeld kon je je afvragen of hij niet ook heel naief in dit vraagstuk stond en of hij de aard van het Midden Oosten wel echt begreep en niet te veel van zijn eigen westerse, democratische uitgangspunten uitging. Het hele denken in religieuze haat, clanpolitiek, eerwraak etc is hem waarschijnlijk vreemd.

In zijn opinie gaat hij nu zo ver dat hij Hamas als een legitieme politieke deelnemer wil aanmerken. Dat hij daarmee de officiele Amerikaanse visie en de visie van het Kwartet opzij zet mag verbazen. Amerika vindt Hamas een terreurorganisatie en het is bij wet verboden een terreurorganisatie in enigerlei zin te steunen. Het Kwartet (Rusland, Amerika, de EU en de VN) hebben aan erkenning van Hamas als onderhandelingspartner de volgende eisen gesteld: Hamas moet geweld, terreur afzwere; Hamas moet Israel erkennen; en Hamas moet de in het verleden gesloten verdragen tussen Israel en de PA erkennen. Geen van deze voorwaarden is door Hamas overgenomen!

Carter heeft zich ook over de laatste Gaza-oorlog uitgelaten en opvallend is dat hij ook daar nogal eenzijdig over oordeelt. Hij stelt dat Israel geen reden had Gaza aan te vallen, maar vergeet gemakshalve dat voor de aanvang van de oorlog Hamas met de dag meer raketten op Israel afschoot. Stel je voor dat Mexico raketten dagelijks in honderden gaat afvuren op Amerika. Vindt Carter dat ook te negeren? Bovendien had Netanjahoe de Gazanen aangekondigd niets te zullen doen als ze ophielden die raketten af te schieten (zacht te reageren op zacht) en hard op te zullen treden als Hamas door zou gaan, wat Hamas met iedere dag meer raketten deed. Maar Carter gaat verder, naast zijn eenzijdige kritiek op Israel prijst hij Hamas vanwege het feit dat het een eenheidsregering met Fatah aanging verleden jaar april. Dat er daarna alleen maar meer strijd onderling bij de Palestijnen ontstond vergeet hij even. Abbas durft Gaza niet in, Abbas houdt gelden voor Gaza`s opbouw voor een deel zelf, er vinden aanslagen op Fatahgebouwen in Gaza plaats en de onderlinge vrede drijft steeds verder weg.

Carter kwam nu naar het Midden Oosten om zowel met Israel als de PA als met Hamas te praten. Maar in Israel waren zowel de president Rivlin als Netanjahoe niet bereid om Carter te ontvangen vanwege zijn anti-Israel agenda. Ook Hamas heeft de ontmoeting met Carter nu afgezegd. Daarvoor werd geen reden opgegeven. Niet bekend is of hij de Westbank bezocht of zal bezoeken nu zijn doel: verdere verzoening tussen Fatah en Hamas, er niet meer in zit.

 

MS

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten