zondag 3 mei 2015

Engeland financiert een stuk dat herschreven geschiedenis vertelt

Engelse belastingbetaler draagt bij aan verspreiden van Hamaspropaganda

 

In 2002 werd een groep Hamas terroristen door de IDF achtervolgd. Deze terroristen vluchtten de geboortekerk in Bethlehem in. Op zichzelf is het een oud gebruik toevlucht te zoeken in een gebedshuis als je op de vlucht bent. Er is echter een heel belangrijke voorwaarde aan verbonden: geen mens mag een gebedshuis bewapend betreden. Wapens dienen buiten te blijven. Deze terroristen gingen niet alleen volledig bewapend naar binnen, maar ontwijdden de kerk met hun uitwerpselen, vernielden de inrichting volledig en brachten geen enkel respect op voor dit gebedshuis, dat een zeer belangrijke plaats binnen het christendom vertegenwoordigt als de geboorteplaats van Jezus.

De achtervolgende soldaten van de IDF respecteerden de kerk wel en gingen niet naar binnen. Zij grendelden echter wel de omgeving af. Veel hebben wij er in Nederland niet over gehoord, behalve dat het een schande was dat Israel een kanon had opgesteld. Het beleg duurde 39 dagen en daarna gaven de terroristen zich over. Alle 13 Hamas terroristen hadden bloed aan hun handen en zij werden door Israel naar Europese hoofdsteden verbannen.

Af en toe wordt deze geschiedenis weer opgehaald, maar nooit wordt het echte verhaal verteld over de ontwijding en over de wapens die de kerk werden ingedragen. Het verhaal wordt gewoon zo verteld, dat Israel de kwade pief was die zomaar een kanon bij de kerk opstelde. Dat Israel de kerk wel respecteerde en terecht deze terroristen achtervolgde wordt al helemaal niet verteld. Het verhaal nu is, dat zielige Palestijnen zich in de kerk schuilhielden. Soms wordt dit verhaal op kerstavond breed uitgemeten in de herziene vorm als de dienst in de geboortekerk uitgezonden wordt op televisie. Dat herziene verhaal gaat nu in 10 theaters in Engeland spelen met de nadruk op de verbanning van de terroristen  en wordt gesubsidieerd voor 15.000 Engelse ponden.

Joodse leiders hebben in the Daily Mail hun bezorgdheid geuit over de subsidie van overheidswege (The Arts Council of England) voor dit Hamas-vriendelijke stuk, waarin terrorisme gelegitimeerd wordt. Maar zoals het verhaal precies omgedraaid is en de terroristen tot helden maakt, zo verklaart Zoe Lafferty, de co-director van de productie aan de Daily Mail, dat het een belediging is om dit stuk pro-terroristisch te noemen. Volgens haar is het een verkeerde vraag of Hamas en de Al Aksabrigade terroristen zijn en beledigend. Het is een verdraaiing van feiten! Ook The Arts Counsel geeft een prachtig antwoord: de subsidie is waar en de protesten van de Joodse leiders behoren niet tot hun competentie.

En zo wordt er weer een stukje geschiedenis herschreven en overal als de waarheid verkondigd waarbij Hamas, dat officieel in Engeland een terreurorganisatie is, een heldenrol krijgt.

 

MS

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten