zondag 31 mei 2015

Jong geleerd, oud gedaan

Hoe uitgeverij Noordhoff jonge mensen indoctrineert.

 

 

Uitgeverij Noordhoff is een grote en bekende uitgeverij van schoolboeken in Nederland. Die boeken worden veel gebruikt op scholen en meestal gaat het om redelijk goede boeken. Maar na een misstap een aantal jaren geleden heeft Noordhoff nu een grens overschreden met zijn geschiedenisboek voor het VMBO.

Eerst maar eens de oude misstap: In het geschiedenisboek van zo`n 6 jaar geleden werden wereldgodsdiensten behandeld. Opgevoerd als wereldgodsdienst werden christendom, islam, hindoeisme, boedhisme. Geen jodendom. Totaal genegeerd. Nergens werd in het boek over jooodse godsdienst gesproken. Op een andere plaats ging het over Jeruzalem. Dat werd beschreven als een heilige stad voor moslims en christenen. Verder dus voor niemand. Er stonden nog wat storende fouten in en er kwamen opeens uit de lucht zomaar Joden gevallen, die nog nergens benoemd werden. Joden waren vervolgd in de Tweede Wereldoorlog. Hoe die Joden in Nederland waren gekomen en wat hun geloof inhield bleef geheim. Dat kinderen hier niets mee kunnen omdat er opeens vreemde vogels even genoemd worden, stoorde de samenstellers kennelijk niet. Er is toen gereageerd naar Noordhoff en een gesprek met de directeur van Noordhoff leverde wel begrip, maar geen oplossing op. Er zijn toen andere wegen bewandeld en na veel vijven en zessen kwam er een oplossing die aanvaardbaar was.

Nu gaat het al weer om een geschiedenisboek en deze keer gaat het om verkeerde informatie over Israel. De hele ontstaansgeschiedenis van Israel wordt verdraaid weergegeven. Palestijnen worden als volk van het gebied in 1948 opgevoerd, terwijl er geen Palestijns volk op dat moment bestond, maar Arabieren die over drie provincies verdeeld leefden en die clans vormden en die niet functioneerden  als eenheid en als volk. Schandelijk is het dat een foto van 2000 met een Palestijnse jongen, die zou overlijden, opgevoerd wordt alsof de toestand van 2000 vergelijkbaar zou zijn met de toestand in 1948. Er wordt gemeld dat Joden moordend door Palestijnse dorpen gingen en dat de Palestijnen daarom massaal op de vlucht sloegen. Nergens wordt melding gemaakt dat Arabische landen gezamenlijk de jonge staat aanvielen en de Arabische inwoners aanraadden weg te gaan totdat de Joden de zee in waren gedreven, waarna ze terug konden keren. Ook wordt niet gemeld dat velen zelf uit angst op de vlucht sloegen. Verder staan er nog veel meer tendentieuze dingen in die gewoon niet waar zijn over bijvoorbeeld Hamas. Over Menachem Begin is het boek duidelijk: een terrorist. Alleen vergeet men te schrijven dat Begin de Britten wilde verjagen, die er een puinhoop met hun Mandaat van maakten. Dat waren dus buitenlanders die door de Volkerenbond orde op zaken geacht werden te stellen. Israelische terreurgroepen ( er waren twee kleine groepen) werden met de nek aangekeken door de officiele Joodse organisaties en zij kregen na de stichting van de staat geen enkele erkenning en hun deelnemers kregen maar moeilijk later, gedurende hun hele leven, nog een baan. Kom daar nu bij de Palestijnen eens om: Terroristen vallen burgers, vrouwen en kinderen aan en zelden of nooit legerdoelstellingen. Palestijnen die zo laf zijn, worden vereerd in de PA, krijgen eretitels en pleinen en straten worden naar hen vernoemd. Bovendien krijgen zij en hun familie levenslang een officiele uitkering van de PA. Maar dat wordt niet vermeld, alleen dat Begin het King Davidhotel opblies, (waar de Engelse militaire leiding gehuisvest was en wat niets met de Palestijnen te maken had.)

Je gaat je afvragen, of twee keer in een geschiedenisboek deze misstappen maken door Noordhoff toevallig is. Hoe zit het team in elkaar dat belast is met de samenstelling van geschiedenisboeken. Waarom probeert Noordhoff met smoesjes onder correctie uit te komen? Het zal zeker ook met geld te maken hebben, want correcties voor veel boeken of zelfs het vernieuwen van uitgaven is natuurlijk duur. Daar houden de samenstellers waarschijnlijk ook rekening mee, waardoor ze ongestraft hun onzin kunnen publiceren. Maar zorgelijk is wel dat onze jeugd nu op school al gepolitiseerde anti-Israelinformatie krijgt. Jong geleerd en oud in dit land, zoals het er nu naar uitziet, niet meer afgeleerd.

 

MS

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten