woensdag 6 mei 2015

onderzoek naar Gaza-oorlogshandelingen van de Nederlander Cammaert voltooid

Rapport is niet openbaar

 

Al tijdens de Gaza-oorlog werden er zogenaamde onderzoeken naar Israelische oorlogsmisdaden naar buiten gebracht. Amnesty International wist alles al voordat de oorlog over was, laat staan dat er gedegen onderzoek mogelijk was geweest. Israel had volgens Amnesty oorlogsmisdaden gepleegd. Veel later bracht Amnesty weer een rapport uit, maar gedegen onderzoek deed Amnesty niet.  Er werden direct na de oorlog een aantal onderzoeken aangekondigd, voornamelijk naar het handelen van Israel. De UNHCR maakte het helemaal bont door het handelen van Hamas helemaal uit te sluiten in zijn opdracht aan een commissie om onderzoek te doen. De leider van die missie, Schabas , bleek financiele, juridische banden met Abbas te hebben en na wat commotie daarover trad Schabas terug. Overigens niet omdat dat het enige juiste was daar  hij bij een van de partijen betrokken was, maar alleen dus vanwege de commotie. Hij bleef zichzelf geschikt vinden voor zijn functie in de commissie. Deze commissie naar oorlogsmisdaden van Israel komt waarschijnlijk in juni met haar rapport, want de datum van 23 maart werd niet gehaald door het schandaal rond Schabas. Israel weigert medewerking vanwege de eenzijdige opdracht en vanwege Schabas.

Een ander onderzoek werd aangekondigd door Ban Ki-Moon zelf en dat onderzoek betrof aanvallen op VN-faciliteiten, voornamelijk scholen. Dit onderzoek zou worden gedaan onder leiding van de Nederlander Patrick Cammaert, een gepensioneerde Nederlandse generaal en voormalig commandant van een VN missie in Congo. Aan dit onderzoek zegde Israel medewerking toe. Het onderzoek van 207 pagina`s  blijkt nu voltooid en er is slechts een samenvatting naar buiten gekomen omdat het als een prive onderzoek beschouwd wordt. Het voordeel van dit onderzoek is wel dat een generaal met ervaring de leiding had. Het heeft geen juridische implicaties, waardoor juridicering ook niet plaatsvindt. Een generaal heeft daarentegen waarschijnlijk meer verstand van oorlogsrecht en omstandigheden en kan situaties beter inschatten.

De commissie vond zowel aan Israelische als aan Hamas kant fouten. Het onder vuur nemen van 7 VN-scholen, waarbij 44 Palestijnen de dood vonden, door Israel wordt veroordeeld, maar ook het verbergen door Hamas van wapens in VN-scholen wordt veroordeeld. Bovendien bevestigt het onderzoek dat Hamas vanuit VN-faciliteiten schoot. Verder werd gevonden dat Israel niet altijd van te voren waarschuwde voor een aanval.  Er zijn 10 incidenten onderzocht.. Voor zover bekend spreekt het rapport wel over fouten, maar niet over oorlogsmisdaden. De Israelische regering heeft naar alle genoemde incidenten zelf onderzoek ingesteld en waar nodig, dissiplinaire maatregelen genomen. Ban heeft een groep senior managers aangesteld om de aanbevelingen van het rapport verder uit te werken.

 

MS

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten