dinsdag 30 juni 2015

Derde Gaza-vloot keurig naar Ashdod gebracht

De Marianne werd opgebracht, drie andere schepen keerden op tijd om.

 

De derde Gaza-vloot is al weer verleden tijd. De Israelische marine heeft het hoofdschip, de Marianne, keurig naar Ashdod gebracht en men werd verwelkomd door premier Netanyahoe met de veelzeggende woorden: “Welkom in Israel. Het lijkt erop dat jullie je vergist hebben onderweg. Misschien waren jullie van plan om ergens anders heen te varen, niet ver hier vandaan. Syrie, Daar voert het Assad regime dagelijks een massaslachting uit op de eigen burgers met behulp van het moordlustige Iraanse regime”. Daar had Netanyahoe volkomen gelijk in, want de enige Palestijnen die op dit moment volledig in de knel zitten, van beide kanten belaagd met aanvallen, ook vanuit de lucht, zijn de Palestijnen van Yarmuk, een voorstad van Damascus. Zij worden aan de ene kant door Assad en aan de andere kant door Al Nusra bestookt. De secretaris Generaal van de VN heeft al diverse keren gezegd dat de omstandigheden in Yarmuk onhoudbaar zijn en mensen geen voedsel en drinken krijgen. Dus wat hulp van buiten af, zoals Netanyahoe aangaf, lijkt daar zeer op zijn plaats. Maar helaas voor deze Palestijnen is Israel niet betrokken bij hun situatie en dus kunnen de Palestijnen voor de mensen van de Gaza-vloot letterlijk doodvallen. Zo hypokriet is de pro-Palestijnse scene.

Naast de Marianne waren nog drie boten op weg, maar die keerden om toen de IDF dreigde in te grijpen. De Marianne voer gewoon door na herhaalde waarschuwingen en werd daarom opgebracht. Dit was waarom ze op weg waren, niet om de Palestijnen te helpen, maar om Israel te provoceren. Gelukkig verliep de Israelische actie op rolletjes en werd niemand een haar gekrenkt.

Voor het Palestijnse parlementslid aan boord Basel Ghattas begint de strijd nu pas. Hem staat een verantwoording in het parlement te wachten met waarschijnlijk beperkingen van de privileges die aan zijn functie verbonden zijn. Ghattas spreekt van wraak, maar onwettig een blokkade doorbreken die je eigen regering op legale grond uitvoert lijkt mij een strafbaar feit. Enfin, men zal er wel een opwindend debat aan wijden. Intussen zijn de voormalige Tunezische president Moncef Marzouki en de Spaanse Europarlementarier Ann Miranda via luchthaven Ben Goerion het land weer uit gezet.

 

http://www.timesofisrael.com/israel-expels-3-gaza-flotilla-activists/?utm_source=The+Times+of+Israel+Daily+Edition&utm_campaign=a8493c0e5c-2015_06_30&utm_medium=email&utm_term=0_adb46cec92-a8493c0e5c-55184361

·          

·        

Crew members aboard the Marianne ship, one of four ships attempting to breach a naval blockade of Gaza, carrying about 20 activists, including Israeli Arab lawmaker Basel Ghattas and former Tunisian President Moncef Marzouki. (Pablo Miranzo , Ship to Gaza-Sweden, via AP)

·        

Crew members aboard the Marianne ship, one of four ships attempting to breach a naval blockade of Gaza, carrying about 20 activists, including Israeli Arab lawmaker Basel Ghattas and former Tunisian President Moncef Marzouki. (Pablo Miranzo , Ship to Gaza-Sweden, via AP)

·        

Crew members aboard the Marianne ship, one of four ships attempting to breach a naval blockade of Gaza, carrying about 20 activists, including Israeli Arab lawmaker Basel Ghattas and former Tunisian President Moncef

MS

maandag 29 juni 2015

Gaza War Assessment

Een rapport dat nog onbekend is

 

Naast het rapport van de internationale militaire deskundigen “The Gaza 2014 Conflict: Factual and Legal” ligt er nog een ander rapport: “Gaza War Assessment” van een aantal hooggeplaatste militairen en diplomaten. De militairen zijn:

 

General Charles Wald, USAF (ret.)
Former Deputy Commander of United States European Command

Lieutenant General William B. Caldwell IV, USA (ret.)
Former Commander, U.S. Army North

Lieutenant General Richard Natonski, USMC (ret.)
Former Commander of U.S. Marine Corps Forces Command

Major General Rick Devereaux, USAF (ret.)
Former Director of Operational Planning, Policy, and Strategy - Headquarters Air Force

Major General Mike Jones, USA (ret.)
Former Chief of Staff, U.S. Central Command

Hun samenvatting van de Gaza-oorlog 2014 is de volgende:

Millennia lang zijn er gevechten geweest in steden tussen grote burgerconcentraties. Veel oorlogen zijn gegaan tegen onconventionele tegenstanders die het doel hadden de burgers van hun tegenstanders te doden en zich tussen eigen burgers te verstoppen. Misinformatie en een mantel van rechtvaardigheid werden aangewend bij talloze gebeurtenissen. Maar in de Gaza-oorlog van 2014 werd een hybride vorm gestalte gegeven: een niet-staatgebonden vorm, Hamas, die vier elementen combineerde:

-Er werd met de veiligheid van burgers op roekeloze manier geen rekening gehouden, met een onduidelijke grens van opzettelijk in gevaar brengen.

-Er werd een afwijkende interpretatie gegeven van internationaal erkende legale standaards zodat op hun manier uitleg gegeven kon worden over burgerbescherming en over gewonden die daardoor vielen.

-De tegenstander werd door een campagne over de informatie van de handelingen als schuldig neergezet naar wettelijke (hun wetten, zoals boven vermeld) maatstaven, ondanks dat er sprake was van  verdediging als antwoord op agressie

-zekerstellen van de gunstige druk van de internationale gemeenschap op de tegenstander om zijn, in weze legitieme defensieve, militaire actie te beeindigen.  

Gesteund door The Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA) bestudeerde deze  commissie  de evolutie van de strategie van Hamas en het antwoord van Israel daarop. Deze studie steunde op primaire onderzoeksbronnen en discussies met senior Israliers, Palestijnen en officials van de VN.

In tegenstelling tot  wijdverbreid onwettig militair gedrag kwam de commissie tot de conclusie dat Israel systematisch vastgestelde gedragsregels had gerespecteerd gerelateerd aan LOAC (the Law of Armed Conflict) terwijl een ongeevenaarde poging werd ondernomen om burgerslachtoffers te voorkomen, zelfs als dat volgens de regels (LOAC) niet had gehoeven. Volgens de commissie heeft het israelische leger zich zeer terughoudend gedragen en daardoor ongewild Hamas meer macht gegeven om zowel de wet als de feiten te verdraaien waarbij hun burgers meer gevaar liepen, waarvoor de verantwoordelijkheid volledig bij Hamas ligt.

Zij waarschuwen met name de Verenigde Staten voor conflicten waarbij de onwettige tactieken, zoals van Hamas, meer slachtoffers zullen opleveren opdat de legitimiteit van Amerikaanse militaire operaties ondermijnd worden en internationaal stemmen zullen opgaan om Amerika te veroordelen en het onder druk te zullen zetten en daardoor  hun vastberadenheid in die operaties ondermijnen. Het spreekt vanzelf dat overwinningen zo niet waarschijnlijk worden. Daarom waarschuwen zij Amerika`s politieke en militaire leiders aanvullende stappen te ondernemen en zich voor te bereiden op dit nieuwe gezicht van oorlogvoering.

 

MS

 

zondag 28 juni 2015

Gaza-boot nadert Israel

Vandaag of morgen zal de derde flottielje Gaza kunnen bereiken.

 

Niet slecht gepland, zoals alles in de Israel-bashing wereld goed gepland lijkt, komt de derde Gaza-vloot in zicht van Gaza net als de UNHCR zijn nieuwste rapport in Geneve presenteert. Als de hele wereld weer over Israel heen zal vallen vanwege het Schabas-rapport moet Israel afrekenen met een nieuw flottielje dat er uitsluitend op gericht is Israel te provoceren en zo in een slecht daglicht te stellen. Ook nu weer zijn er de gebruikelijke provocateurs aan boord van de Marianne, zoals de boot heet. Ook nu zal IHH, een Turkse NGO met banden met Al Qaida en de Union of Good, beide terroristische organisaties, weer present zijn. Maar ook de vertegenwoordiger in de Knesset van de Verenigde Arabische Partij Basel Ghattas , de  Israelische pro/Palestijnse activist Drod Feiler  evenals de voormalige Tunezische president Moncef Marzouki zijn aan boord. Het verhaal gaat dat er zonnepanelen en medische hulpgoederen aan boord zijn. Dat laatste is nieuws, want bij de tweede Gazavloot ging het om gehoorapparaten en ballonnen en bij de eerste was de troep zodanig niet interessant dat de Gazanen het gewoon lieten liggen waar het was neergelegd en er totaal niets van wilden gebruiken.

De eerste Gazavloot was een rampzalig gebeuren voor Israel, want hoewel de mensen aan boord duidelijk geen goede bedoelingen hadden, liet Israel zich op een domme manier provoceren en liep het grote schade op doordat er negen doden vielen. Israel had het volste recht op te treden, maar acteerde precies verkeerd, waardoor de terroristen aan boord de publieke belangstelling en goedkeuring kregen, die ze zochten.

De Tweede Gazavloot mislukte jammerlijk . De Stichting Nederland Gaza verprutste het geheel. De terroristische achtergrond van potentiele deelnemers  als Amin Abu Rached en Rob Groenhuijzen werd door Keesje Maduraatje breed uitgemeten. Ook Carel Brendel publiceerde over de duistere kanten van de Tweede Gazavloot en de financiering door het Italiaanse Associazione Benefica di Solidarieta con il Popolo Palaesstinense )ABSPP’ en het Nederlandse ISRAA, elk voor 100.000 Euro. Bekende Nederlanders en grote NGO´s  als  ICCO, Pax Christi, Cordaid en NOVIB zagen af van medefinanciering en deelname na deze bekendmakingen. Actie mislukt.

Hopelijk heeft Israel geleerd van de verkeerde aanpak van de Eerste Gazavloot en weet het op verstandige wijze deze derde Gazavloot te verhinderen Gaza te bereiken, omdat niet zeker is of er wapens voor Hamas aan boord zijn. Bovendien is de volledige blokkade door Egypte en de gedeeltelijke blokkade van Gaza door Israel niet voor niets. We zullen het zeer binmnenkort allemaal weten.

 

MS

 

 

vrijdag 26 juni 2015

Steunt Turkije ISIS?

Bang voor te sterke Koerden, kiest Erdogan kant van ISIS?

 

Op 1 juni werd al gemeld dat Erdogan IS steunt. http://blog.waarnet.nl/2015/06/turkije-dreigt-om-sterk-en-groot-te.html. Wij onthulden toen al:

In Turkije vinden binnenkort verkiezingen plaats en dus wordt er stoere taal gebezigd. Grootheidswaan straalt van de daden en uitingen van Erdogan af. Andere landen worden geschoffeerd en zelfs bedreigd, terroristische organisaties aangemoedigd, Journalisten worden en zijn gevangen gezet en ook nu worden een organisatie en een krant, die gewoon hun werk doen, bedreigd. De oppositie heeft foto`s getoond waarop zichtbaar is dat de geheime dienst van Turije  trucks met wapens vervoert voor de rebellen in Syrie. Op Cumhuriyet, de website van de oppositie, is te zien dat inspecteurs een container inspecteren waar veiligheidsmensen, een openbaar aanklager en snuffelende honden bij aanwezig zijn. In de truck zitten ammunitie, mortieren, en zowel lichte als zware wapens en honderden granaatwerpers verborgen onder kisten met antibiotica waarop “breekbaar” stond. Daarop werd, net als al eerder gebeurde in dergelijke gevallen, meteen een vervolging ingesteld  met als beschuldiging inwinning  van staatsgevaarlijke informatie, politieke en militaire spionage en propaganda voor een terroristische organisatie. Turkije ontkent altijd dit soort zaken en zou de Islamitische staat en jihadisten in Turkije (officieel) niet steunen, maar de feiten wijzen anders uit. De mensen die dit onthuld hebben zullen een zware straf niet ontlopen, heeft Erdogan aangekondigd. Kortom: Turkije steunt terroristen die nota bene door de NAVO bestreden worden.

De strijd aan de Turkse grens leek zeer onlangs voor de Syrische Koerden goed te verlopen en Kobane was in Koerdische handen. Maar opeens kwam IS terug en nu zijn er geluiden dat IS-strijders via Turkije de grens over zijn gekomen om Kobane weer terug te veroveren. Hoewel de Turkse regering beweert dat de autobom die veel slachtoffers veroorzaakte niet de grens van Turkije over kwam, blijven de beschuldigingen richting Turkije komen. En dat is niet zo vreemd, want al veel langer zijn er duidelijke aanwijzingen dat Erdogan, NAVO-lid, niet te vertrouwen is, zeker als het om de Koerden gaat, die hij in de vorm van de PKK als zijn ergste vijand beschouwt. En nu vreest hij dat Syrische Koerden samenspannen met PKK. Al eerder zijn wapentransporten naar Syrie gesignaleerd en vervolgens de mensen die deze transporten tegenhielden gearresteerd, ondanks het feit dat ze officieel de taak hadden die transporten tegen te houden. Zowel twitter als facebook worden dan geblokkeerd om beelden en bewijzen van die transporten te verhinderen, maar geregeld lekken deze berichten toch door.

Nu heeft Erdogan opnieuw de beschuldigingen rond Kobani tegengesproken en verklaard dat niemand Turkije met terreurorganisaties kan verbinden. Maar dat is sowieso een loze kreet. Bekend is dat de Turkse terreurorganisatie  IHH erg actief is zowel binnen als buiten Turkije.  IHH is een NGO met terroristische banden en staat in Nederland als terroristische organisatie genoteerd.  De IHH heeft o.a. contacten met Uninion of Good, die in Amerika als terroristische organisatie te boek staat. Een van de Turkse deelnemers aan de eerste Gaza-flottielje, die door IHH werd georganiseerd, Fehmi Bulent Yildrim, had duidelijke contacten met Al Qaida. Niet alleen Al Qaida heeft voet aan de grond in Turkije als buitenlandse terreurorganisatie maar ook Hamas heeft inmiddels een hoofdkwartier in Turkije. Dat hoofdkwartier staat onder leiding van Saleh al-Arouri en organiseert trainingskampen voor Hamasleden. Vanuit dit hoofdkwartier werden een jaar geleden de kidnapping en moord op de drie jonge Israeliers beraamd. Ook werd er een omverwerping van de regering van Abbas gepland, maar dat mislukte. Erdogan roept geregeld dat hij te vertrouwen is, maar de buitenwereld niet, Zo sprak hij op 7 februari over de Joodse Lobby die de Turkse misdaden veroorzaakt en zo herkennen we weer de ware aard van Erdogan.

 

MS

donderdag 25 juni 2015

VN feiten op een rijtje 2

Een nuttig rijtje bij de vraag waarom landen de VN Mensenrechtenraad uberhaupt nog serieus nemen.

 

 

UN Watch publiceert vandaag een hoogst opmerkelijke lijst van Israelbashing door de VN. Dit alles gebeurt en kan gebeuren omdat in de UNHCR landen zitten als China, Rusland, Saoedi Arabie, Pakistan, Venezuela, en Qatar. Met dit gezelschap kan het niet verbazen dat de uitkomsten van het corrupte handelen van de UNHCR groteske vormen aanneemt.In de periode van het bestaan van deze “nieuwe”  UNHCR, van 2006 tot nu in 2015 is GEEN van deze landen ooit veroordeeld. En, U kunt het al raden, Israel wel en maar liefst 61 keer en na maandag zal dat wel 62 keer worden. Alle andere  landen bij elkaar zijn in diezelfde tijd 55 keer veroordeeld.

Daarbij komt de al te duidelijke obsessie met Israel tot uitdrukking in het feit dat iedere zitting van de UNHCR een agenda heeft met vast op nummer 7 Israel. Je zou iets verwachten als IS of Noord Korea of Soedan die daar iedere keer besproken moeten worden, maar neen, die hebben deze uitzonderlijke eer niet. En dan is er natuurlijk de enige vaste speciale rapporteur van de UNHCR die de opdracht heeft zorg te dragen voor de rapportage over Israels misdragingen tegenover de Palestijnen. Geen ander land valt die eer van een eigen VN-rapporteur te beurt. En dan te bedenken wat een opmerkelijke figuur die positie van 2008 tot 2014 bekleedde. Dat was de grote Richard Falk, bekend van complotdenken onder andere over 9/11. Antisemitische uitspraken waren hem niet vreemd. Even geobsedeerd met Israel als de UNHCR zelf.

Er is nog een lijst van de UNHCR, namelijk met urgente zittingen. Daar komt Israel 7 maal op voor. Goede tweede is Syrie met 4 maal. Zie onderstaand rijtje van UN Watch

  • 7 on Israel. Each was initiated by Arab and Islamic states, and was devoid of any condemnation of Hamas terrorism or other Palestinian violations.
  • 4 on Syria. Some of the concluding resolutions included language drafted by Syria's backers.
  • 1 on Central African Republic. Criticized all parties, but failed to name government or other responsible agents.
  • 1 on Libya. At the end of Qaddafi regime.
  • 1 on Cote d’Ivoire
  • 1 on DR Congo
  • 1 on Myanmar
  • 1 on Sudan. Outcome resolution also included praise.
  • 0 on all the rest of the world

Het is duidelijk: deze UNHCR is bij uitstek geschikt de oorlog in Gaza te onderzoeken en maandag Israel te veroordelen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Wel lijkt mij geen twijfel, maar absolute noodzaak nodig voor de EU, Amerika, Australie en Canada en andere landen die de was uit hun ogen hebben verwijderd om de UNHCR zo snel als mogelijk op te heffen en nooit meer een mensenrechtenraad op een dergelijke manier de wereld te laten manipuleren. Dit is al de tweede UNHCR die gekaapt is en die toch serieus wordt genomen ondanks het feit dat Amerika het disfunctioneren telkenmale aan de kaak heeft gesteld en ook minister Koenders disfunctioneren vastgesteld heeft. De eerste mensenrechtencommissie werd om dezelfde reden ontbonden.

 

MS

 

Totaal aantal veroordelingen van de “nieuwe” UNHCR vanaf zijn oprichting 2006-2015 .

 

Israel: 61
Syria: 15
Myanmar: 12
North Korea: 8
Iran: 5
Belarus: 4
Eritrea: 3
Sri Lanka: 3
Sudan: 2
Libya: 2
Honduras: 1
Afghanistan: 0
Algeria: 0
China: 0
Cuba: 0

Equatorial Guinea: 0
France: 0
Iraq: 0
Lebanon: 0
Russia: 0
Pakistan: 0
Somalia 0
Turkmenistan: 0
UK: 0
USA: 0
Uzbekistan: 0
Venezeula: 0
Vietnam: 0
Yemen: 0
Zimbabwe: 0

 

woensdag 24 juni 2015

De VN, feiten op een rijtje

Het is een raadsel dat men de UNHCR nog serieus neemt.

 

Het VN- rapport over de Gaza-oorlog in 2014, dat wel het het Schabasrapport wordt genoemd naar de afgetreden voorzitter, staat natuurlijk niet op zichzelf.  Van een organisatie die in zijn mensenrechtenraad onder andere heeft opgenomen: Saoedi Arabie   (een land met talloze onthoofdingen, lijfelijke straffen als stokslagen, vrouwendiscriminatie, geen vrijheid van godsdienst), Qatar (eveneens vrouwonvriendelijk, slavenarbeid), Venezuela, Rusland, kun je eigenlijk geen redelijk beleid en zuivere uitspraken verwachten. Tel daarbij op dat Saoedi Arabie zijn zetel gekocht heeft voor 100.000 dollar en daar tegenprestaties voor verwacht en het plaatje van corruptie is compleet. Zo kan Saoedi Arabie Jemen platbombarderen zonder dat de UNHCR erom maalt, kan Rusland in de Oekraine oorlog voeren en ook dat blijft buiten de UNHCR. Zoals Koffi Annan ooit zei: deze landen zitten in de UNHCR om er voor te zorgen dat ze zelf uit de wind blijven en hun omgekochte vriendjes ook, ondanks dat ze op de lijst van Freedom House behoorlijk laag zijn gezet.

Dit werd in het verleden al duidelijk en ook recent nog. In het jaar 2014-15 heeft de VN zeker 20 moties tegen Israel aangenomen, terwijl Iran, Syrie en Noord Korea dat eenmaal (!!!) overkwam. En als klap op de vuurpijl werd in de commissie die gaat over vrouwenrechten Iran gekozen, terwijl de Secretaris Generaal, Ban Ki Moon , Iran net had aangewezen als een van de slechtste landen, waar het vrouwenrechten betrof.

In dat licht is het niet verwonderlijk dat niet de oorlog in Syrie of Irak speciaal onderzocht moest worden, maar wel de Gaza-oorlog. Daar konden de deelnemers in de UNHCR zich geen van allen een buil aan vallen, maar had dit juist het voordeel dat dit de aandacht voor hun eigen misdragingen afleidde. Dus ja, Israel was zoals gebruikelijk, de gezochte zondebok. Dat dit precies het doel was kun je opmaken uit een aantal zaken:

1 De opdracht voor het onderzoek was zodanig eenzijdig en voorgekookt dat zelfs Europa de opdracht afkeurde. Nu, dat gebeurt niet vaak. Europa roept wel hard, maar als het erop aankomt volgt het gedwee de oliedollars. We zullen volgende week dus ook rekening moeten houden met dit feit en dat Europa vergeten is dat ze de opdracht heeft afgekeurd. Amerika keurde de opdracht duidelijk af en heeft ook nu dit weer kenbaar gemaakt.

2 De samenstelling van de commissie was, zoals in het verleden, een kwestie van de juiste personen te vinden, die zich al tegen Israel hadden uitgesproken. Niet zo moeilijk trouwens, want de VN is een bolwerk waar de oliedollars met elkaar veel voor elkaar krijgen en dat trekt weer bepaalde mensen aan. Dit keer was die keuze zo bont dat tijdens het onderzoek meneer Schabas, de voorzitter, toch nog moest aftreden omdat duidelijk werd dat hij in opdracht van de PA betaalde juridische adviezen had gegeven. Overigens vond meneer Schabas zelf helemaal niet dat hij op moest stappen, maar er waren toch veel mensen die dit te gek vonden en om niet al te veel gezichtsverlies te lijden trok hij zich terug.

3 Omdat de commissie Gaza niet in kon bedachten ze een unieke manier van ondervragen: via Skype. Mensen in Hamasgebied moesten via Skype hun verhaal doen. Nu was al bekend dat meneer Goldstone, de voorzitter van een vorige onderzoekscommissie, achteraf meedeelde dat de Palestijnen valse getuigenissen hadden afgelegd en veel hadden verzwegen, maar dat werd natuurlijk nu vergeten. Journalisten, in Gaza tijdens de oorlog, hadden duidelijk verklaard dat ze ernstig gehinderd en bedreigd waren door Hamas in hun werk, dus kun je nagaan hoe vrij deze mensen onder het Hamasregime waren om via Skype een betrouwbaar verslag te geven. Ik heb daar nog niemand in de media over gehoord!

 4 deskundigheid over oorlogsrecht ontbrak volledig in de commissie en de leidende standaard bij een onderzoek naar gebeurtenissen tijdens een oorlog, LOAC,  werd niet gevolgd. Sterker nog: een rapport van internationale deskundigen op dit gebied, “The 2014 Gaza Conflict: Factual and Legal Aspects” werd genegeerd. Internationale missies worden altijd aan LOAC onderworpen, maar dat mag je van de VN als het Israel betreft, natuurlijk niet verwachten.

5 NGO-rapportages werden wel meegenomen. Die zijn al helemaal niet deskundig op dit terrein en daarbij heeft Amnesty aangetoond hun eigen wetenschappelijke onderzoek naar de juistheid van bevindingen, diep in een la te hebben gestopt. Ook de uitspraken van Breaking the Silence werden meegenomen, waar 60 niet bij name genoemde militairen hun beklag deden over niet bevestigde misstanden op niet nader genoemde plaatsen op onbekende tijdstippen.

 6 Israel heeft zelf veel onderzoek gedaan, maar dat kon de commissie niet gebruiken, want Israel wenste niet aan zogenaamd objectief, maar van het begin afaan vol bias, onderzoek van de VN deel te nemen.

 

Alles bij elkaar kun je je afvragen waar het debat aanstaande maandag 29 juni in Geneve bij de VN over zal gaan. Reken maar dat de Arabische landen en hun (omgekochte) vriendjes van zich laten horen en met hun meerderheid zullen dicteren hoe er verder gehandeld moet worden. Reken niet te veel op een Europese mening die gebaseerd is op hun eigen afwijzing. Als de consekwenties niet zo ernstig konden zijn zou je er een onbedaarlijke lachbui van krijgen.

 

MS

 

 

 

dinsdag 23 juni 2015

het rapport Schabas van de UNHCR

Een betrouwbaar rapport?

 

Eerst het rapport zelf, zoals aangeboden door de commissie Schabas/Davis.

Het is al heel wat, dat dit rapport ook schendingen van mensenrechten door Hamas aangeeft. Weliswaar gaat dit enkel over de tijd tijdens de Gaza-oorlog, maar je hebt niet zo heel veel verbeelding nodig om te bedenken dat raketten vanuit Gaza op burgerdoelen in Israel, die tijdens de oorlog een schending van mensenrechten worden genoemd, dat zeker waren in de aanloop van de oorlog. Omdat de hele aanloop naar de oorlog niet in de opdracht van de commissie voorkwam is daarmee de noodzaak van Israel om zijn burgers te beschermen niet genoemd. Niet onbelangrijk, lijkt mij, om aan te geven wat de aanleiding van de oorlog was: namelijk het dagelijks toenemende aantal raketten vanuit Gaza op willekeurige burgerdoelen in Israel.  De oorlog begon dus met mensenrechtenschendingen door Hamas.

De commissie begon zijn verklaring met  “dat men in staat was gebleken substantieel materiaal te verzamelen dat wees op serieuze schendingen van internationaal recht en mensenrechten door zowel Israel als de Palestijnen . In sommige gevallen zou er sprake kunnen zijn van oorlogsmisdaden”. Deze bewering geeft precies de beperking van de commissie aan. Dat vele materiaal komt alleen van Palestijnse kant, want Israel werkte niet mee, omdat de opdracht volslagen eenzijdig was zodat Amerika en de EU zich dan ook tegen deze opdracht uitspraken. Desondanks werd op basis van deze eenzijdige opdracht, namelijk dat alleen naar overtredingen van Israel tijdens en na de oorlog mocht worden gekeken, toch een commissie van onderzoek samengesteld. Die commissie zelf werd al meteen met kritiek beladen.  De voorzitter Schabas had zich al van te voren tegen Israel uitgesproken en stond dus niet boven de partijen. Dat bleek overduidelijk toen naar buiten kwam dat hij ook nog eens betaalde jurische adviezen aan de PA had gegeven. Dat leidde tot zijn aftreden halverwege het onderzoek. Mary McGowan Davis, die hem opvolgde, had ook al in de commissie Golstone gezeten. Het rapport Goldstone, dat de vorige Gaza-oorlog beschreef, werd nota bene door de voorzitter Goldstone zelf na verschijnen als onterecht bestempeld en verworpen omdat inmiddels gebleken was dat de Palestijnen valse informatie hadden verschaft en ook informatie hadden achter gehouden. Daarnaast  had een internationale commissie van oud-Generaals. die oa in Afghanistan hadden gevochten, al duidelijk gemaakt dat een commissie, zoals de Schabascommissie, zonder kennis van oorlogsvoering en wetten van oorlogsvoering geen goed onderzoek kan doen.  Op die manier kan de primaire plaats van LOAC (the Law of Armed Conflict) niet gegeven worden. LOAC , waarbij 4 basisbegrippen gehanteerd worden: 1  onderscheid tussen burgers en strijders, 2 proportionaliteit,:  verlies van levens en eigendom dat per ongeluk optreedt bij een aanval, mag niet excessief zijn in relatie tot het concrete en direct militaire  voordeel dat daarmee verkregen wordt. Het woord “per ongeluk” is hier bedoeld als: buiten het militaire doel. Dit betekent dat excessiviteit met betrekking tot proportionaliteit niet bedoeld is als  verlies van leven of bezttingen binnen het militaire doel vallen. 3 militaire noodzaak dwz: verwonding is alleen geoorloofd als dat absoluut noodzakelijk was. 4 Onnodig lijden. Daarmee zijn wapens en projectielen en materialen verboden die tot onnodig lijden leiden. Deze vier principes moeten natuurlijk leidend zijn bij een onderzoek en geen van de commissieleden was geschoold in het beoordelen van deze principes in de Gaza-oorlog. Zij gebruiken de termen wel, maar onterecht volgens de militair deskundigen. Overigens hadden deze militair deskundigen in hun rapport over de Gaza-oorlog gevonden dat Hamas LOAC had overtreden op vele manieren. Dat rapport had kunnen bijdragen aan de betrouwbaarheid van het Schabasrapport, maar werd niet alleen niet door de commissie meegenomen, ook de media zwijgen dit rapport dood!

De constatering van de Schabascommissie: :”De oorlog duurde 51 dagen en beschrijft een nog nooit vertoonde verwoesting en menselijk lijden”. Dient dan ook met enige scepsis tegemoet getreden te worden. Ongetwijfeld is de verwoesting groot te noemen en mag dat niet gebagatellisserd worden, maar naar mijn idee is er in Jemen door Saoedi Arabie, in Irak door ISIS, in Syrie door Assad en alle ISIS en andere rebellen, ook op ernstige wijze huisgehouden en ook nog eens door ISIS veel opzettelijk vernield wat niet eens binnen de gevechten gebeurde. Dat deze opmerking totaal geen relatie tot LOAC heeft maakt hem hoogstens empatisch, maar niet relevant voor conclusies.

 

MS

 

 

 

 

 

 

The task force study of this conflict found evidence that Hamas had violated LOAC by intentionally placing civilians in jeopardy to mask military initiatives," he added. "U.S. forces will increasingly see this unlawful behavior mimicked in future conflicts against hybrid, non-state forces embedded in urban environments." 

“The international community should not accept this inaccurate and biased report and should instead rely on balanced and accurate reports that are authored by actual experts on how to conduct combat operations in accordance with LOAC.”

 

The Law of Armed Conflict (LOAC)

 

fails to account for the primacy of LOAC in regulating the conduct of combatants

The war lasted for 51 days, McGowan Davis said. “It becomes clear very early on that huge numbers of families are dying in these houses that are targeted by large bombs. It must become apparent to someone that the rules of engagement that are supposed to protect civilian lives are not effective, so those who were in the position to make the kind of decision to change the course of the operation should have done so,” McGowan Davis said.

McGowan Davis said that the probe had not uncovered evidence that crimes against humanity had occurred.

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/ReportCoIGaza.aspx#report

 

Both Israel and Palestinian militants may have committed war crimes during last year's Gaza war, a widely anticipated United Nations report said Monday, decrying the "unprecedented" devastation and human suffering.The Commission of Inquiry on the 2014 Gaza conflict announced it had gathered "substantial information" and "credible allegations" that both sides had committed war crimes during the conflict, which killed more than 2,140 Palestinians, most of them civilians, and 73 people on the Israeli side, mostly soldiers.

"The extent of the devastation and human suffering in Gaza was unprecedented and will impact generations to come," the chair of the commission, New York judge Mary McGowan Davis, said in a statement.

The report decried the "huge firepower" used in Gaza, with Israel launching more than 6,000 airstrikes and firing 50,000 artillery shells during the 51-day operation.

A third of the civilians killed were children.

Palestinian armed groups meanwhile fired 4,881 rockets and 1,753 mortars towards Israel, killing six civilians and injuring at least 1,600 others.

The report pointed out that hundreds of Palestinian civilians had been killed in their own homes, especially women and children, providing heart-wrenching testimony from a member of the Al Najjar family who lost 19 of his relatives in an attack in Khan Younis on July 26.

"We all died that day, even those who survived," he said.

According to the report, at least 142 families lost three or more members in an attack on residential buildings during last summer's war, resulting in 742 deaths.

"The fact that Israel did not revise its practice of air-strikes, even after their dire effects on civilians became apparent, raises questions of whether this was part of a broader policy which was at least tacitly approved at the highest level of government," the commission said in a statement.

The commission also voiced concern that a sense of "impunity prevails across the board for violations ... allegedly committed by Israeli forces, whether it be in the context of active hostilities in Gaza or killings, torture and ill-treatment in the West Bank."

The investigators urged Israel to "break with its recent lamentable track record in holding wrongdoers accountable."

The report also decried the "indiscriminate" firing of thousands of rockets and mortars at Israel, which it said appeared to be have been intended to "spread terror" among Israeli civilians.

The report had been scheduled to be published during the Human Rights Council's main annual session in March, but the investigators obtained a delay after the head of the team quit under Israeli pressure.

Israel was not satisfied, calling for the entire inquiry to be shelved, insisting the commission and the Human Rights Council which created it are inherently biased against the Jewish state.

 

 

 

 

maandag 22 juni 2015

Corruptie op grote schaal binnen UNHCR

Saoedi Arabie en Rusland “handelen” voor hun zaakjes binnen UNHCR

 

Vandaag is het VN-Schabasrapport over de Gaza-oorlog verschenen en dat verdient de nodige aandacht, van de eenzijdige vraagstelling, tot het aftreden van voorzitter Schabas in verband met zijn betaalde juridische adviezen aan de PA, als aan de uitkomst. Maar eerst moet er iets anders besproken worden, iets wat veel verklaart over het failliet van de Mensenrechtenraad. Iets, wat al lang in Europa bekend en erkend is, maar waarnaar nooit gehandeld wordt. Sterker nog, de uitkomsten in rapporten van deze failliete Mensenrechtenraad worden voortdurend als internationaal recht gepresenteerd.

Dit onderstaande schandaal betreft niet eens de rapporten, maar de behandeling daarvan door “gekozen” landen binnen de Mensenrechtenraad van de VN, waarvan de samenstelling, naar nu blijkt, via corruptie tot stand kwam. Het blijkt, via opgedoken documentatie, dat Saoedi-Arabie Rusland omgekocht heeft. Met grof geld, 100.000 dollar,  heeft Saoedi Arabie zijn zetel in de UNHCR “gekocht”, precies  zoals Koffi Annan ooit zei: “De bijdragen van de kandidaten zijn er niet voor de promotie en bescherming van mensenrechten en hun vrijwillige pleidooien en beweringen daartoe” –“Dictators sluiten achterkamertjes deals om elkaar te kiezen  in dit 47 landen tellende  gremium  en  niet om de mensenrechten te versterken, maar om zichzelf te beschermen tegen kritiek of om anderen te bekritizeren”. Dit werd dus al eens duidelijk gesteld door Koffi Annan, een vorige Secretaris Generaal van de VN.

In het, nu bekend geworden,  betreffende document van de omkoping staat:  “De regering van Saoedi Arabie heeft de eer een regeling voor te stellen van wederzijdse ondersteuning, waarbij de regering van Saoedi Arabie welwillend de kandidatuur van de Russische regering zal steunen binnen de Mensenrechtenraad, met dien verstande dat de regering van Rusland ook zijn steun zal verlenen aan de kandidatuur van Saoedi Arabie voor het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad voor de periode 2013-2016 tijdens de verkiezingen die in mei 2013 zullen worden gehouden. Er zijn dozijnen van dit soort documenten inmiddels boven tafel gekomen, waarbij omkoping door Saoedi Arabie bewezen is om hun zetel te verkrijgen. Onder andere Mexico en Nigeria zijn zo verleid om voor Saoedi Arabie te stemmen.

Inmiddels voert Rusland op grote schaal oorlog in de oekraine, waarbij meer dan 7000 doden zijn te betreuren, maar er is geen veroordeling door de UNHCR. En Saoedi Arabie bombardeert er lustig op los in Jemen met als gevolg 2200 doden, 10.000 gewonden en 20 miljoen mensen in grote humanitaire nood en toch geen veroordeling van de VN! Neen, voor een veroordeling moeten we wachten tot het Schabasrapport over de oorlog in Gaza wordt besproken. Dan kan Israel weer veroordeeld worden.

Interessant is de komende tijd te zien hoe en of Europa zich herinnert de opdracht voor het Schabasrapport te hebben afgekeurd en verworpen. Waarschijnlijk zal Europa dat volledig vergeten zijn of het zo weten te draaien dat Israel gewoon veroordeeld kan worden. Saoedi Arabie en Rusland hebben geen probleem: die hebben de opdracht gewoon goed gekeurd.

 

MS

 

 

 

 

 

zondag 21 juni 2015

BDS "voor Palestijnen", maar zonder Palestijnen

Bethlehem doet niet mee aan BDS

 

Zoals bekend is BDS een actieplan, waarvan de blauwdruk succesvol tegen Zuid Afrika is gebruikt.  In  2001 tijdens de NGO-parallelconferentie aan de VN wereldconferentie tegen racisme  werd besloten de BDS-methoden tegen Israel in te zetten. Weliswaar is dat toen voorgesteld, maar pas na 2005 werd er serieus aan gewerkt nadat de Palestijnen hadden aangedrongen nu echt met de boycot, desinvesteren en sancties tegen Israel te beginnen. En hoewel het sindsdien een brede aanpak heeft en in vele vormen wordt toegepast, is de betekenis voor Israel nu nog beperkt. Toch valt menige regering, bedrijf en zelfs universiteit voor de schreeuwers van de BDS. Want dat is een opvallend aspect van de BDS: allerhande activisten vinden het heerlijk te schreeuwen en dreigen uit naam van de Palestijnen. Demonstraties en leugens gillen zijn vaste ingredienten om te intimideren. Gemeentebesturen, zoals in Amsterdam,  schrikken van al dat geweld en menen dat een stedenband met Tel Aviv de spanningen in de stad zal verhogen, wat precies  de actievoerders in de kaart speelt, en juist ervoor zorgt dat bij volgende gelegenheden nog harder geschreeuwd zal worden. Net zoiets als bij de opvoeding: als je toegeeft aan intimidatie neemt intimidatie alleen maar toe. Amsterdam kan op die manier nog veel heftiger intimiderende demonstraties verwachten.

Maar hoe druk de BDS-activisten, of zij die daarvoor door willen gaan, zich hier ook maken, geregeld  pakken hun kreten en eisen anders uit dan verwacht en soms krijgen ze zo maar een steek in de rug.  Je zou toch mogen verwachten dat de Palestijnen in Palestina zelf als eerste zich strikt aan de BDS zullen houden. Maar dat blijkt een verkeerde aanname. In Bethlehem vind je gewoon Israelische producten in de supermarkt. Hebreeuwse teksten op advertenties prijzen de produkten aan.

De foto`s hieronder zijn genomen door iemand met de Engelse nationaliteit naast de Israelische. Want alleen niet-Israeliers mogen Bethlehem in en deze Kay Wilson heeft haar Engelse paspoort gebruikt om de stad te bezoeken en zich te verbazen over bepaalde wijken met prachtige huizen en peperdure auto`s en over de Israelische  produkten in de supermarkt.

 

 

'Real mayonnaise'

Kay Wilson

Hebrew product sign for water heater in hardware store Kay Wilson

Israeli tuna, mayonnaise in supermarket. Kay Wilson

 

MS

 

zaterdag 20 juni 2015

BDS is niet alleen een gevaar voor Israël

 

“Als de academische en diplomatieke wereld graadmeters zijn van wat wij in de komende tijd van onze toekomstige leiders mogen verwachten, is er bijzonder weinig hoop voor Israël. Dat is niet alleen jammer voor een van de meest vitale landen op dit moment.

Afgelopen week gingen in naam van de rechtvaardigheid op de VU de verbale stoottroepen van de BDS weer eens los tegen het onrecht, dat in hun beleving Israël heet. Het bestuur en zijn leden hoorden het allemaal opvallend welwillend aan. Oke, genocide is niet direct een woord dat zij zouden gebruiken. Maar verder vonden zij het een evenwichtig debat over een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Deze quasi genuanceerde toon dekt een groeiend radicaal gedachtengoed, waarin het ontwikkelen en afdwingen van newspeak als wetenschapsbeoefening wordt gezien.

Donderdag was er in de Amsterdamse raad gekrakeel over de stedenband met Tel Aviv. Alsof het om Pyongyang of Raqqa ging, beweerde Rutger Groot Wassink van GroenLinks dat dit indruist tegen de tolerante stad die Amsterdam volgens hem is en waar de mensenrechten, oh zo hoog in het vaandel staan. Voor de PvdA was het genoeg reden om haar aanvankelijke instemming laf te ontkennnen. Over de schaamlapstedenband met Ramallah daarentegen hoor je niemand, ondanks het feit dat daar de corrupte holocaust ontkennende nomenklatura van de PA zetelt.

“De stad heeft net zo een diverse bevolking als Amsterdam,” was de enige kwalificatie die Eberhard van der Laan in zijn pleidooi voor Ramallah kon verzinnen. Ik weet niet precies wat voor diversiteit de burgemeester voor ogen heeft, maar misschien doelt hij op het legioen expats van de diplomatieke internationale die samen met de Palestijnse elite zich in trendy Zamn beklagen over Israël. Uiteraard op kosten van de Westerse belastingbetaler.

Nederland toont zich graag een vriend van Israël en streeft, keurig in de pas met de rest van de wereld, een tweestatenoplossing na. Maar ondertussen worden tal van ondermijnende projecten gesteund en laten diplomaten off the record heel andere geluiden horen.

De Israëlische Midden-Oosten deskundige Jonathan Spyer vertelde mij na ons interview, hoe hij tijdens zijn bezoek in Nederland door een aantal ambtenaren van Buitenlandse Zaken belerend is toegesproken: Israël kan haar apartheidssysteem niet langer volhouden en een Palestijnse eenstaatsoplossing is nu het enige alternatief.

Al in 2006 hoorde ik via de echtgenote van een insider dat BuZa destijds al jaren met toekomstmodellen werkte, waarin Israël als staat niet meer bestond. Het is een vriend onwaardig, maar teveel koffie drinken in Zamn eist blijkbaar zijn tol. Of de voorspellers van BuZa toen ook al Syrië, Irak en Libanon als staat geskipt hebben, weet ik niet.

Dan is er nog het bedrijfsleven dat steeds meer zwicht voor de intimidatie, verdachtmakingen en economische drukmiddelen van BDS. Volgens vast patroon wordt ontkend dat het terugtrekken uit Israël of het niet meer verkopen van Israëlische producten met de boycot te maken heeft. Maar dan duikt er toch weer ergens een hooggeplaatste medewerker van het bedrijf op die beaamt dat “67 jaar bezetting” geen pretje is.

Anti-Israëlische demagogie werkt en BDS doet daar een schepje bovenop. Als wij niet uitkijken zal Israël hier net zo taboe worden als in de Arabische wereld, waar in de beleving der mensen het Joodse dwergstaatje een soort onherbergzame Bermudadriehoek is. Dit zal niet beperkt blijven tot het onderwerp Israël en Palestina alleen, net zoals de newspeak niet beperkt blijft tot de studie politicologie. Het is de prijs die wij betalen voor het laten gedijen van een anti-israëlisch klimaat. BDS is niet alleen een gevaar voor Israël.

Gepubliceerd door

Ruben Gischler

Documentaire en programmamaker. Arabisch gestudeerd en afgestudeerd op de "moderne" geschiedenis van het Midden Oosten

 

 

vrijdag 19 juni 2015

BDS mislukt geregeld

Twee acties die BDS hebben doen mislukken.

 

Hoewel BDS ook in het geniep successen behaalt en daarnaast eigenlijk veel breder wordt aangepakt met schreeuwende demonstrerende bendes, begint het tegenreacties op te roepen.

In Zweden heeft de agressieve benadering van supermarkten aanvankelijk succes behaald en haalden 3 supermarkten van de COOP-keten met 655 vestigingen Israelische producten uit de schappen. De actie van pro-Palestijnse groepen wilde alle producten boycotten, ook van binnen de Groene Lijn. Een actie, die veel verder gaat dan etiketteren van producten van buiten de Groene Lijn. Nadat een locale consumentenvergadering dit voorstel had aangenomen gingen de Israelische ambassadeur en de minister van Buitenlandse Zaken in de tegenaanval. Ze bediscussieerden niet het Israelisch-Palestijns conflict, maar voerden argumenten aan die een commerciele boycot aangingen. Ze spraken over fair trade en het voorkomen van discriminatie van welke staat dan ook. Bovendien werd gewezen op het feit dat de consument de dupe werd en mindere kwaliteit kreeg dan de kwaliteit van de geboycotte producten. Het management van de COOP werd hierop aangesproken en tegelijkertijd barstte een campagne op sociale media tegen de boycot los. Ook werden locaal protesten afgegeven. Men dreigde de hele keten te zullen boycotten. Er bleken veel mensen gereageerd te hebben en de CEO besloot dat geen enkele vestiging aan de boycot mocht meedoen. BDS mislukt.

Van een andere orde is wat er in Amerika in vele staten gebeurt. In New York is een anti-BDS resolutie aangenomen. Deze resolutie zegt dat het pensioenfonds van de staat geen zaken mag doen met bedrijven die aan BDS doen. In diverse staten zijn dergelijke en striktere resoluties tegen BDS aangenomen. Een van de laatste staten die zo`n resolutie aannam was Illinois, dat besloot dat de staat geen zaken mocht doen in bedrijven die op enigerlei wijze meedoen aan een boycot van Israel.

Hoe meer er geschreeuwd wordt, zoals bij de vergadering over de stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv, maar ook tijdens de nepdiscussie op de VU over boycot van Israelische universiteiten, hoe meer mensen ontdekken dat schreeuwen misschien tijdelijk werkt, maar hoe meer men zich hieraan gaat ergeren. Op den duur zal deze agressie zich als een boemerang keren en terugdraaien tegen de schreeuwlelijken en zal men inzien dat dit niets met discussie te maken heeft. Zeker een universiteit zal zich beraden op haar academische niveau als protestkreten ongenuanceerd een discussie in worden geslingerd en zo genaamde deskundigen niet verder komen dan te zeggen: als u wist wat ik weet, dan.... Wat natuurlijk niets met argumenteren te maken heeft, maar een armmoedig antwoord is.

 

 

MS

donderdag 18 juni 2015

VN-rapport over oorlogsleed kinderen in Gaza

VN onderzocht het leed voor kinderen in Gaza door de IDF

 

Alleen al de gedachte dat de IDF het speciaal op kinderen gemunt zou hebben moet een lampje doen branden. Zeker na het rapport “The 2014 Gaza Conflict: Factual and Legal Aspects” door militair deskundigen van begin deze week is de uitspraak van Ban Ki Moon ongenuanceerd. Ban zei vandaag dat Israels militaire operaties lijden voor kinderen in de Gaza heeft veroorzaakt. Hij zei verder diep gealarmeerd te zijn dat Israel internationale wetten schendt en zo veel kinderen hebben geleden als gevolg van Israels militaire operatie in Gaza.  Daarom roept hij Israel op concrete en onmiddellijke stappen te ondernemen tegen het doden van kinderen en het bezorgen van handicaps aan kinderen en speciale protectie te verlenen aan scholen en ziekenhuizen. Kortom: de IDF had het op kinderen gemunt en nog wel in VN-gebouwen. Het rapport The 2014 Gaza Conflict beschrijft echter hoe Israel juist meer voorzorgen nam dan internationaal door legers tijdens gevechtshandelingen worden genomen. Precies dus het omgekeerde. De commissie van dat rapport beschrijft hoe de IDF optrad en onderzocht ook militaire acties, munitie die gebruikt werd, berekende banen van projectielen etc.

Waarom zei Ban dit vandaag? De VN Veiligheidsraad zal vandaag een openbaar debat voeren over het laatse VN-rapport over kinderen tijdens gewapende conflicten. En ja, natuurlijk krijgt Israel de volle laag in dat rapport, dat is opgesteld door de Algerijnse Leila Zerrougui. In dit rapport worden 32 paragrafen aan Israel gewijd, 8 aan Irak, 15 aan Pakistan, 18 aan Syrie en 11 aan Darfur en Hamas wordt niet eens genoemd. Dit is natuurlijk in werkelijkheid al een lachertje, dat de slachtingen in al die landen, slachtingen die gewoon nog doorgaan terwijl kinderen als kindsoldaat worden opgesteld, zo weinig aandacht krijgen en Israel eruit springt. Niets ongewoons voor de VN, maar iedere keer weer schokkend en zeker deze keer omdat Israel verhinderd werd officiele bewijzen en feiten te presenteren aan de commissie. Twee weken van te voren mocht Israel het rapport inzien. Zerrougui wilde Israel ook op een zwarte lijst zetten, maar Ban nam dat advies niet over, omdat de Taliban en Boko Haram naar Bans idee toch erger zijn. Zo ver is het dus al gekomen met VN-commissies, dat ze die vergelijking propageren!

Inmiddels zijn er diverse rapporten over de Gaza-oorlog verschenen en zelfs een VN-rapport waarin wordt toegegeven dat Hamas raketten in VN-scholen verborg. Maar er is ook het rapport van de Nederlandse generaal Cammaert, die speciaal op verzoek van Ban onderzoek deed naar beschietingen van VN-gebouwen tijdens de Gaza-oorlog. Het blijft merkwaardig dat dat rapport niet openbaar wordt, maar als prive wordt aangemerkt en dus geheim. Wel is bekend dat dit rapport niet over oorlogsmisdaden van Israel spreekt.  Ban kent dit rapport, maar citeert er niet uit. Zouden in zijn prive rapport  ook bevindingen staan dat juist kinderen en zeker in VN-gebouwen echt doel waren, dan had hij dat vast nu gezegd. Een mens wordt nieuwsgierig naar dat rapport, zeker nu een aantal generaals van legers uit diverse landen de IDF zo verantwoord bezig zagen. Onder wiens druk staat Ban dat hij zijn eigen rapport geheim houdt, wel Zerrougui citeert en zwijgt over het rapport The 2014 Gaza Conflict? Dit geeft nu al de nodige scepsis voor het VN-rapport van de Mensenrechtenraad dat eind juni gepresenteerd gaat worden.

 

MS

 

 

 

 

woensdag 17 juni 2015

rapport "the 2014 Gaza Conflict: Factual and Legal Aspects veroorzaakt tal van reacties

Vreest Abbas voor zijn aanklacht bij het ICC na het rapport?

 

Het rapport “The 2014 Gaza Conflict:  Factual and Legal Aspects”  heeft op voortreffelijke wijze zaken bevestigd, die eigenlijk al bekend waren. Generaals en diplomaten uit vele landen hebben de Gaza-oorlog langs de meetlat van standaarden tijdens gevechtshandelingen en oorlogsrecht gehouden. De deskundigen achter dit rapport hebben ervaring met deze uitgangspunten en hebben er vaak zelf naar moeten handelen in internationale conflicten waarbij ze betrokken waren. Dit rapport is waarschijnlijk het tweede rapport dat door echte deskundigen is samengesteld. Het eerste rapport is dat van de Nederlandse generaal Cammaert, die op verzoek van Ban Ki Moon de situaties rond VN-gebouwen, die beschoten zijn tijdens de Gaza-oorlog, onderzocht. Deze generaal is ook een kenner van standaarden bij oorlogshandelingen.  Het onderzoek zelf is niet gepubliceerd, maar wel een samenvatting. Deze commissie vond aan beide kanten fouten van zowel Hamas als Israels kant. Het bevestigt de wapenopslag van raketten en wapens in VN-scholen door Hamas.

Dit nieuwe rapport, The 2014 Gaza Conflict, gaat zowel over de aanloop naar de oorlog als de handelingen tijdens de oorlog. Het handelen van Hamas is goed onderzocht en de commissie komt tot de conclusie dat Hamas talrijke oorlogsmisdaden heeft gepleegd. En dat heeft een soort kettingreactie opgeleverd. Opeens komt Pierre Krahnebuhl, het hoofd van UNRWA in Gaza, met de verklaring dat Hamas wapens had verstopt in VN-scholen, maar dat UNRWA dat zelf bij Hamas heeft aangekaart. Wat hij daarbij vergeet te melden is dat Hamas de raketten gewoon terug kreeg. Maar het is al een hele stap dat hij reageert. Ook de Schabascommissie kan dit feit nu niet meer onvermeld laten in zijn binnenkort te verschijnen rapport.

Interessant is nu wat je ziet gebeuren bij de Palestijnen sinds het rapport The 2014 Gaza Conflict op tafel ligt. Abbas heeft begin 2014 plotseling een eenheidsregering met Hamas gevormd tijdens de vredesonderhandelingen met Israel onder auspicien van Amerika. Hij wist dat Israel niet met Hamas wilde praten en maakte zo verdere onderhandelingen onmogelijk en liet de vredesonderhandelingen mislukken, terwijl hij Israel de schuld gaf van het mislukken. Die eenheidsregering kwam Abbas daarom ook goed uit, omdat hij nu namens een verenigd Palestijns volk kon optreden bij zijn gang naar het ICC in Den Haag en de oorlogshandelingen tijdens de Gaza-oorlog daar kon aankaarten, wat hij ook deed. Hij blies nogal hoog van de toren over de vermeende oorlogsmisdaden van Israel in Gaza. Maar nu ligt er een rapport dat over oorlogsmisdaden van Hamas gaat. Voor Abbas was het voldoende dat talloze NGO`s rapporten uitbrachten over Israels misdaden en dat die NGO`s geen kennis van zaken hadden, maakte hem niets uit. Ook de Mensenrechtenraad heeft een commissie zonder deskundigen aan het werk gezet en de ervaring leert dat die commissie volledig het Hamasverhaal zal volgen. Nu echter, ligt er een rapport van echte, erkende deskundigen. En het ICC zal dat rapport zeker op waarde schatten. Dit hof stelt meestal zelf deskundigen aan als ze oorlogshandelingen onderzoeken. Opeens is de mogelijkheid ontstaan dat Abbas zelf van oorlogsmisdaden beschuldigd kan worden. De eenheidsregering met Hamas, die allang niet functioneert, gaat nu ook opeens knellen. Abbas wil van Hamas af en heeft aangekondigd de eenheidsregering te zullen ontbinden. Het boemerangeffect van de eenheidsregering is hem opeens duidelijk geworden. Toch is het mogelijk dat het onderzoek van het ICC door zal gaan en ten tijde van de oorlog was er de eenheidsregering, ook al zou Abbas die vandaag nog ontbinden. Daarom blijft het spannend de verdere ontwikkelingen te blijven volgen. Helaas moet daarbij opgemerkt worden dat de Nederlandse media noch het rapport van Cammaert noch dit laatse rapport gemeld of besproken hebben. Voor deze interessante ontwikkelingen moet je dus geen Nederlandse media volgen. In het gunstigste geval zal er  een opiniestuk van iemand in de kranten verschijnen waarin duidelijk zal worden  gemaakt waarom Abbas de breuk met Hamas heeft veroorzaakt. Maar of deze rapporten daarbij genoemd zullen worden is maar de vraag, want de media houden niet van rapporten waarin Palestijnen beschuldigd worden van oorlogsmisdaden.

 

 

MS

dinsdag 16 juni 2015

een overzicht waarom VN-rapporten, maar ook NGO-rapporten in feite waardeloos zijn

Met dit overzicht in het hoofd zal men straks het VN-rapport, het Schabas-rapport van 29 juni, moeten lezen

 

Het boek “ filling in the blanks”  heeft een interessante inleiding over wat er a priori mis is met het onderzoek van de Gaza-oorlog door zowel de VN als NGO`s. Hier wordt de  de inleiding besproken van een boek dat aangeeft wat er in een rapport over die Gaza-oorlog zou moeten staan en wat stelselmatig ontbreekt in VN- en NGO-rapporten. Om te beginnen zit er al vooroordeel  en politieke bias in het mandaat van de opdracht aan de Schabascommissie (er wordt alleen naar Israelische misstanden gekeken!!) en dezelfde bias zit in de benoeming van de leden van de Schabas-commissie, Dit laatste is zo overduidelijk en schandelijk dat de voorzitter Schabas zich halverwege het “onderzoek” moest terugtrekken omdat hij een betaalde juridische positie bij de Palestijnen had. Deze commissie, die van het begin afaan niet deugde, gaat dus straks verslag doen van een onderzoek dat over een deel van het geheel gaat. Bovendien gaat het onderzoek in het geheim en kan niemand controleren hoe de feiten verzameld en/of gecontroleerd zijn en vaststaan. Gebrek aan informatie over de achtergrond en professionele capaciteiten van de onderzoekers en deskundigen maken de uitkomsten niet betrouwbaarder. Ook is er een totaal ontberen  van expertise op militair gebied zowel wat betreft  oorlogshandelingen  op zich als op het gebied van oorlogsrecht. Er wordt uitgegaan van informatie van ongekwalificeerde en gepoliticeerde bronnen. Zo kom je tot waarschijnlijkheidsbeweringen van oncontroleerbare beschuldigingen, vertekeningen van feiten en foutief interpreteren van internationaal recht in documenten die vervolgens door politici, media en in juridische framing gebruikt worden.

Zeer belangrijke dimensies zullen ontbreken door eerder genoemde  omissies, zoals de activiteiten van Hamas waaronder de duizende raketbeschietingen, die tegen alle wetten ingaan. In alle stilte heeft de nieuwe voorzitter van de commissie, Mc Gowan Davis, het rapport uitgesteld en opeens werden er talloze nieuwe getuigen opgeroepen. Kennelijk was het rapport, waarvan gezegd werd dat Schabas al helemaal klaar was met onderzoek en het alleen nog op papier moest zetten toen hij aftrad, nog ernstig onvolledig, zelfs in de ogen van de commissie en werd het in het geheim nog flink uitgebreid.Ook bij het Goldstone-rapport waren deze zelfde omissies aanwezig en Goldstone zelf nam vrij snel afstand van zijn eigen rapport. Toch was het kwaad allang  geschied. Daarom moet je vrezen dat ook nu weer een buitengewoon slecht rapport zal verschijnen dat internationaal veel strof zal doen opwaaien. En wat nog beangstigender is, is dat het rapport van internationaal militair deskundigen van enig dagen geleden uberhaupt in onze media niet genoemd wordt.

 

MS

 

 

 

 

maandag 15 juni 2015

Het internationale deskundigen-rapport over de Gaza-oorlog over de rapportage van NGO`s

NGO`s krijgen een verdiende veeg uit de pan,

 

In maart van dit jaar kwam Amnesty International met een nieuw rapport over de Gaza-oorlog van 2014. Toen sprak ik al mijn verbazing uit, dat Amnesty bijna een jaar nodig had zijn rapport, dat direct aan het eind van die Gaza-oorlog uitkwam, te herzien.  Ik schreef daarover: Terwijl iedereen heeft kunnen zien dat Hamas in de Gaza-oorlog raketten afschoot naast een hotel met buitenlandse journalisten en heeft kunnen horen dat er in minstens drie VN-scholen in Gaza wapens en raketten waren verborgen heeft Amnesty deze feiten nu ook ontdekt. Bovendien beseft Amnesty opeens dat de raketten die op Israel werden afgevuurd willekeurig waren en dat Hamas te weinig rekening hield met de burgers van Israel. Je zou er tranen van in je ogen krijgen dat Amnesty al een half jaar na dato “ontdekt” wat iedereen allang heeft gezien met eigen ogen of wat al jaren duidelijk is. En kijk eens aan: ze hebben ook ontdekt dat er vanuit ziekenhuizen werd geschoten en vanuit een Grieks-orthodoxe kerk. Het staat allemaal in een rapport dat deze week het licht zag. Vreemd is, dat Amnesty hier een half jaar voor nodig had, maar al tijdens de oorlog in augustus 2014 wist dat Israel misdaden pleegde. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat Amnesty als eerste weet wat Israel verkeerd doet en een half jaar nodig heeft voordat het doorkrijgt wat Hamas allemaal uitspookt. Het doet vermoeden dat Amnesty altijd onmiddellijk onvoorwaardelijk gelooft wat Hamas vertelt en eerst eens heel lang wil onderzoeken of wat Israel zegt wel klopt.

Het rapport van de internationale deskundigen onder leiding van de Duitse generaal Klaus Naumann geeft nu aan waar Amnesty de fout in ging. Zo wordt Amnesty en andere NGO`s kwalijk genomen geen objectieve standaards aan te houden, geen echte militaire expertise te hebben waardoor eenvoudige dingen als identificatie van munitie bij bepaalde aanvallen ontbreekt, het oorlogsrecht foutief te interpreteren en zonder meer getuigenissen van Gazanen die nog onder Hamas-controle staan, als waarheid te accepteren zonder enige scepsis. Daarbij komt dat de Hamas-verklaringen over wie burger was of wie strijder, klakkeloos werd overgenomen, waardoor er voornamelijk over burgers werd gerapporteerd bij slachtoffers. Een van die voorbeelden was Hayed abu Dahrouj, die lid was van de Palestijnse Islamitische Jihad, maar door NGO`s als burger werd aangeduid. In het geval van Dahrouj komt daar nog bij dat NGO`s inzicht missen in oorlogshandelingen en daarom de aanval op zijn huis volkomen verkeerd hebben gerapporteerd. Hier ging het om een niet goed geleid projectiel dat per ongeluk het huis van de Jihadist raakte en met hem familieleden, maar dat een dichtbij staand wapendepot het eigenlijke doel was. Dit werd dan ook later wel getroffen. Met dit soort omstandigheden, die bepalend zijn voor het feit of er doelbewust op iets wordt geschoten, maar er fouten in het systeem zitten, wordt door NGO`s totaal geen rekening gehouden. Daarnaast negeren NGO`s dat er ook slachtoffers zijn gevallen door fouten in de lancering van Hamasraketten. Zo viel er een raket vlak bij het Al Shati vluchtelingenkamp en doodde talloze Palestijnen. Hamas gaf meteen Israel de schuld van weer zo veel burgerdoden en de NGO`s namen dit, zoals altijd, klakkeloos over. Een Italiaanse journalist in Gaza hield wat hij gezien had, namelijk dat het om een Hamasraket ging, stil totdat hij Gaza uitging en bevestigde, wat de IDF al gezegd had, maar wat dus niet geloofd werd, dat Hamasvuur de doden had veroorzaakt. Amnesty trok hun foute bewering nooit terug. De vraag lijkt gerechtvaardigd: heeft Amnesty, net als Human Rights Watch als B`tselem, een dubbele agenda?

 

MS

 

 

  

zondag 14 juni 2015

onderzoek naar Gaza-oorlog door internationale deskundigen

Hoezeer zal dit rapport overeenkomen met het VN-rapport van Schabas/Davis dat op 29 juni uitgebracht gaat worden?

 

Een groep internationale militaire professionals en politici heeft onderzoek gedaan naar de Gaza-oorlog van 2014. (Zie voor de lijst van deelnemers aan het onderzoek onder aan dit blog). Deze missie had toegang tot de Israelische regering en IDF, inclusief Netanyahoe, Ya`alon de minister van defensie. Militairen van  alle rangen van hoog tot laag zijn ondervraagd tot aan de veldcommandanten, die acties op de grond leidden. De commissie was zich terdege bewust van beschuldigingen aan het adres van Israel door sommige regeringen, de VN, mensenrechtenorganisaties en media, namelijk  dat Israel internationaal recht overtrad in zijn aanpak van dit gewapende conflict.  Ook kende het de beschuldigingen van gebrek aan zelfbeheersing van de IDF en de willekeurig doelbewuste aanvallen op onschuldige burgers.

Generaal Klaus Naumann, ex- hoofd van staf  van de Bundeswehr en aanvoeder van de NAVO, deed dit onderzoek samen met Spaanse, Italiaanse, Engelse, Nederlandse, Australische, Colombiaanse en Amerikaanse senior generaals en politici. Zij waren de eerste multi-nationale deskundigen die Israel bezochten en overal toegang hadden.

In hun onderzoek  namen zij ook de aanloop naar de oorlog mee en kwamen op dat punt tot de conclusie: Israel wilde deze oorlog niet, maar probeerde het conflict te vermijden en betoonde daarbij enorme zelfbeheersing gedurende enkele maanden voordat het conflict uitbrak terwijl al die tijd raketaanvallen vanuit Gaza op willekeurige burgerdoelen plaatsvonden.

Ook toen de oorlog eenmaal een feit was deed Israel herhaaldelijk pogingen om het vechten te stoppen.  Bovendien was de oorlog die israel tegen Hamas en andere extremisten in Gaza vocht, legitiem omdat ieder land het recht heeft zijn burgers te beschermen tegen raketaanvallen. Die raketaanvallen vanuit Gaza werden op willekeurige bevolkingscentra ingezet, zowel aanvankelijk in het zuiden van Israel, als later tijdens de oorlog, ook noordelijker op grote steden als Asjkelon, Be`er Sjeva, Tel Aviv en Jeruzalem en zelfs op de luchthaven Ben Goerion. De commissie bezocht kibboets Nahal Oz, waar meer dan 150 raketten neerkwamen die mensenlevens kostten en grote verwoestingen aanrichtten. Dit zijn duidelijke oorlogsmisdaden.

Hamas had ook een groot aantal tunnels gegraven met behulp van materialen die ontvreemd waren van humanitaire bestemmingen. Die tunnels liepen onder de grens van Israel door en eindigden vaak dicht bij bevolkingscentra. Een tunnel werd door de commissie onderzocht. De tunnel was langer dan 2 kilometer en eindigde niet ver van een kibboets. Het doel van de tunnel was voor de commissie duidelijk: onverwachte aanval op burgers binnen israel zelf, burgers doden en ontvoeren. Ook dit is een oorlogsmisdaad.

De commissie vond daarnaast dat Hamas projectielen afschoot te midden van burgerconcentraties en zijn munitie en militairen verborg te midden van burgers, in scholen, ziekenhuizen, moskeeen en VN-fasciliteiten, van waaruit ook geschoten werd. Er zijn getuigenissen waarbij Senior Hamasofficieren zelfs claimen menselijke schilden gebruikt te hebben.

De militaire deskundigen geven aan dat geen leger, bij hun weten, zo uitgebreide voorzorgsmaatregelen om burgerlevens te sparen en collateral damage te voorkomen  ooit heeft getroffen als de IDF tijdens deze oorlog.

De conclusie is dat gedurende Operation Protective Edge in 2014 in de lucht, op de grond en op de zee Israel niet alleen voldeed aan redelijke internationale standaarden in het zich houden aan de wetten van een gewapend conflict, maar zelfs deze standaard verreweg overtrof en dat dat ten koste ging van het leven van Israelische soldaten.

Een opmerkelijk rapport van deskundigen uit vele landen, die verstand hebben van oorlogvoeren zoals de generaals, en regeringszaken zoals de oud-bewindslieden in de commissie. Dit rapport kun je zien als een voorbeschouwing van het rapport dat de VN Mensen Rechten-raad op 29 juni zal gaan presenteren. Op voorhand valt te verwachten dat dat Schabas/Davis rapport flink zal afwijken van dit militaire rapport. De deskundigen van het VN rapport zijn geen militairen en hebben geen oorlogservaring. Ook zijn zij niet echt op de hoogte van oorlogsrecht. Israel hebben zij niet kunnen ondervragen. Bovendien heeft hun rapport geen juridische status als zodanig. Echter door de samenstelling van de Mensenrechtenraad en de VN zelf zal dit rapport aan de Veiligheidsraad worden aanbevolen en vervolgens door de Veiligheidsraad geaccepteerd  worden en dan wel juridische status hebben. Hierin ligt het falen van internationaal recht duidelijk besloten, omdat een militair deskundig rapport niet gehonoreerd zal worden, maar een gepoliticeerd, onvolledig onderzoek (want de VN-commissie had geen toegang tot Israel en maar beperkt tot Gaza door Hamascontrole) het vervolg zal bepalen voor de veroordeling van Israel.

 

MS

 

Signed by the members of the High Level International Military Group that visited Israel 18th – 22nd May 2015,

Giulio Terzi – former Foreign Minister of Italy.

General Klaus Naumann – former Chief of Staff of the Bundeswehr and Chairman of the NATO Military Committee.

General Vincenzo Camporini – former Chief of the Defence Staff of Italy.

Admiral Jose Maria Teran – former Chief of the Joint Staff of Spain.

Ambassador Pierre-Richard Prosper – former US State Department Ambassador at Large for war crimes issues.

Mr Rafael Bardaji – former National Security Adviser for the Spanish government.

Lieutenant General David A Deptula – former Standing Joint Force Air Component Commander, United States Pacific Command.

Major General Jim Molan – former Chief of Operations, Headquarters Multi National Force, Iraq and Commander of the Australian Defence College.

Colonel Eduardo Ramirez – Member of Colombian Congress and former Chief of Security, Colombia.

Colonel Vincent Alcazar – former senior United States Air Force officer in Iraq and Afghanistan.

Colonel Richard Kemp – former Commander of British Forces in Afghanistan.

31 May 2015

The project was sponsored by the Friends of Israel Initiative.