dinsdag 9 juni 2015

De leugen van de BDS

Wat is het echte doel van de BDS-beweging?

 

De BDS-beweging (boycot, desinvesteren, sancties) prijst zichzelf aan als een niet geweldadige beweging om een twee-statenoplossing dichterbij te brengen. Althans een deel deel van de BDS-beweging beweert dit. Men denkt door Israel te boycotten en investeringen uit Israel terug te trekken en daarnaast sancties in te stellen de Palestijnen te versterken en Israel te isoleren en minder krachtig te maken met als gevolg dat partijen meer gelijkwaardig worden . En zie daar, dat leidt makkelijker tot een overeenkomst tussen Israel en de Palestijnen. Dit is een nogal naieve gedachte. De Palestijnen worden helemaal niet sterker van de BDS-acties tegen Israel. In tegendeel: juist de Palestijnen worden nogal eens harder getroffen, zeker het gewone volk, dan de Israeliers. Bedrijven die Palestijnen in dienst hebben op de Westbank zullen overwegen hun fabriek te verplaatsen, zoals nu Ahawa, met als resultaat dat Palestijnse werknemers zonder werk en inkomen  achter blijven. Ook het besmet verklaren van werkzaamheden op de Westbank, omdat naast de Palestijnen eventueel nederzettingen ook profijt daarvan hebben, zorgt voor in ieder geval uitstel, maar vaak ook tot afstel van die noodzakelijke werkzaamheden, zoals bij Royal Haskoning dat afzag van een project om ernstig vervuild water tussen Jeruzalem en de Dode Zee aan te pakken en de Palestijnen bleven zonder riolering achter. De toestand bij de Palestijnen loopt door deze naieve gedachte harder achteruit dan dat Israel wordt aangetast. Israel heeft een booming economie en lost problemen doeltreffend op.

Een wat hardere kern van de BDS-beweging wil helemaal geen twee-statenoplossing. Want je zou verwachten dat de BDS-beweging een pas op de plaats zou maken tijdens vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnen om juist tot die twee-statenoplossing te komen. Maar de praktijk is dat de BDS-beweging autonoom doorgaat en dus niet geinteresseerd is in besprekingen met mogelijk resultaat. Palestijnen zijn daar ook vaak duidelijker in dan Europeanen, die uit alle macht proberen te voorkomen anti- Israel genoemd te worden. Ze streven namelijk vrede na. Maar Omar Barghouti, de leider van de BDS-campagne, had een duidelijk antwoord op de vraag of de BDS op zou houden als de bezetting over was (dus in feite als Palestina geheel zelfstandig zou zijn) en zijn antwoord was: “NEEN”. Deze activisten zijn ook tegen alle samenwerkingsprojecten van Israel en Palestijnen. Die samenwerking zou zogenaamd de huidige situatie als normaal beschouwen en daarom te verwerpen zijn. Hoe er dan ooit vrede en begrip voor elkaar moet komen is niet duidelijk. Weinig vreedzaam dus, meer havikachtig.

Een nog hardere kern van de BDS-beweging geeft aan wat ze echt willen: terugkeer van alle Palestijnen naar Israel. Hier valt een boel over te zeggen. Ten eerste zijn de Palestijnen de enige bevolkingsgroep die generaties lang een vluchtelingenstatus houden. Ook als ze al lang elders gehervest zijn blijft de VN van vluchtelingen spreken. Nergens ter wereld werkt dat zo en juist overal elders probeert men vluchtelingen te hervesten en te laten integreren in hun nieuwe omgeving. Zo niet bij de Palestijnen. Zelfs de Palestijnen in Yarmuk, die zich gewoon Syrier in een buitenwijk van Damascus voelen, hebben die vluchtelingenstatus. En, wat zelfs op de Nederlandse tv zichtbaar was, vertelden toen ze naar Palestina gevlucht waren voor het actuele geweld tegen hen nu in Syrie, dat ze ernaar verlangden weer terug te kunnen keren naar hun land en huis in Damascus! Door deze idiote regeling van de VN zijn er inmiddels miljoenen Palestijnen met vluchtelingenstatus bij gekomen. Stel je voor dat die naar Israel moeten verhuizen. Het is al nauwelijks voor te stellen dat deze miljoenen naar hun eigen land, Palestina, zouden verhuizen, maar naar Israel zou betekenen dat Israel opeens totaal van demografie verandert. En dat is precies wat deze harde BDS-kern wil: Israel van binnen uit uithollen.

Natuurlijk zijn er ook BDS-activisten binnen de BDS die nog duidelijker zijn. Die vinden dat heel Israel moet verdwijnen en dat het hele gebied aan de Palestijnen komt. Zij voeren actie onder de kreet: van de rivier tot de zee, heel Palestina vrij.

Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de hele BDS-beweging uit elkaar zou vallen als duidelijk gesteld wordt wat het uiteindelijke doel van de BDS-beweging is. Is het een twee-statenoplossing van de naieve, maar niet perse anti-Israel activisten of gaat het doel veel verder en moet heel Israel ontmanteld worden. Voor deze laatste optie schrikken veel actievoerders terug en bij voorbeeld NGO`s die dit laatste vaak wel nastreven, kunnen zich die duidelijkheid helemaal niet veroorloven. Daarom zou iedere actie van de BDS-beweging gedwongen begeleid moeten worden met de definitie van hun doel helder en duidelijk te verklaren. Simpel en uitvoerbaar voor tegenactievoerders om hier een punt van te maken.

 

MS

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten