zondag 7 juni 2015

De opmerkelijk blinde vlek van het Westen 3

De plaats van Israel in de chaos van het Midden Oosten.

 

Zoals uitgelegd in deel 1 zijn er diverse staten in het Midden oosten verbrokkeld om nooit weer tot de oude staat terug te komen, zoals Irak en Syrie, is Libanon in feite Hezbollaland en daarmee een proxy van Iran.  Daarnaast is er hevige strijd om de macht tussen Iran, Saoedi-Arabie en Turkije, wat voornamelijk een shia-soeniestrijd is. Overal waar instabiliteit is, zoals ook in Jemen, laait de strijd op via diverse Jihadstrijders en langs lijnen van godsdienstachtergronden. Alleen stabiele staten ontkomen tot nu toe aan die strijd en totale chaos binnen hun grondgebied. Het Westen lijkt die strijd te beinvloeden door niets aan de chaos te doen en Iran te versterken door sancties op te heffen en de weg voor een atoomwapen van Iran vrij te maken en daarmee een atoomwapenwedloop te activeren.

In deel 2 wordt duidelijk gemaakt dat ook de PA en Gaza slachtoffer dreigen te worden van diezelfde strijd van diverse jihadstrijders en dat chaos dreigt als Israel de grenzen van zowel de PA als Gaza niet zou bewaken. Abbas speelt met vuur door Israel steeds verder te isoleren via zijn internationale spelletjes en het Westen gelooft Abbas onvoorwaardelijk, ook als dat ten koste van de Palestijnen gaat. Palestina dankt zijn wankele stabiliteit aan Israel en wel aan een krachtig Israel dat in staat is de jihad onder controle te houden.

Die positie van Israel wordt in het Westen niet op waarde geschat. Men ziet niet dat als men Israel verzwakt de situatie in de PA en Gaza pas echt uit de hand gaat lopen en er geen vrije (democratische ??) Palestijnse staat zal ontstaan, zoals men zegt voor te staan, maar totale chaos binnen Palestina en een toevloed van allerlei jihadisten met alle gevolgen van dien. Israel wordt op talloze fronten onder druk gezet om zogenaamd de Palestijnen een even zwaar gewicht te geven als Israel. De denkfout is dat Palestina niet functioneert omdat Israel sterk is, maar men vergeet dat Palestina tot op het bot corrupt is, de leiders  zwak en niet de leiders van alle Palestijnen zijn en de clans de dienst uitmaken. Ook nu Gaza opgebouwd moet worden blijkt de PA het opbouwgeld voor Gaza grotendeels achter te houden en in eigen zak te steken. Ook de oorlog tussen Fatah en Hamas heeft niets met Israel te maken en zal alleen maar heftiger worden als Israel zwakker zou worden.

En toch is dat wat men over een breed vlak doet: Israel proberen te isoleren en verzwakken. De VN lijkt niet in de gaten te hebben dat het Midden Oosten buiten Israel in vuur en vlam staat en in plaats van daar scherpe resoluties over aan te nemen wordt Israel keer op keer veroordeeld, zelfs op het belachelijke af als het om vrouwenrechten of gezondheidszorg gaat. Het Westen gaat daar gewoon in mee zoals bij de veroordeling over de gezondheidszorg. De EU maakt zich zorgen over, neen niet over de totale instorting van de buurlanden van Israel, maar over het feit of een sinaasappel uit de Westbank  keurig een etiket krijgt waar hij vandaan komt. Of producten uit de Westelijke Sahara het etiket Marokko krijgen of producten uit Turks bezet Cyprus Turkije als etiket doet er niet toe. Enkel en alleen Israel wordt hier uitgezonderd met het doel Israel een slechte naam te geven. Internationaal recht is het toverwoord, maar internationaal recht wordt voornamelijk bepaald door de moslimlanden en hun ongebonden vrienden, die samen de meerderheid in de VN vormen. En niet alleen politiek wordt Israel geisoleerd, maar ook via BDS (boycot, desinvestment en sancties) cultureel, wetenschappelijk, op sportgebied. Zelfs de geschiedenis wordt heftig herschreven om aan te tonen dat de Joden van Israel eigenlijk Oost-Europeanen zijn, waarbij de wetenschappelijke DNA-studie die dat duidelijk tegenspreekt natuurlijk niet genoemd wordt. De oude geschiedenis en de nieuwe geschiedenis van Israel wordt volledig herschreven en wordt op die “aangepaste” manier zelfs in Nederlandse geschiedenisboeken aan leerlingen aangeboden.

Of dit alles de zo gewenste twee-statenoplossing iets dichterbij brengt? Neen natuurlijk niet. Het zaait alleen maar haat tegen Israel. En verzwakking van Israel zal, als Israel dat niet aan zou kunnen, leiden tot verdere brand in het Midden Oosten met opnieuw een genocide. Want zo duidelijk zijn de Jihadisten wel.

 

MS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten