woensdag 24 juni 2015

De VN, feiten op een rijtje

Het is een raadsel dat men de UNHCR nog serieus neemt.

 

Het VN- rapport over de Gaza-oorlog in 2014, dat wel het het Schabasrapport wordt genoemd naar de afgetreden voorzitter, staat natuurlijk niet op zichzelf.  Van een organisatie die in zijn mensenrechtenraad onder andere heeft opgenomen: Saoedi Arabie   (een land met talloze onthoofdingen, lijfelijke straffen als stokslagen, vrouwendiscriminatie, geen vrijheid van godsdienst), Qatar (eveneens vrouwonvriendelijk, slavenarbeid), Venezuela, Rusland, kun je eigenlijk geen redelijk beleid en zuivere uitspraken verwachten. Tel daarbij op dat Saoedi Arabie zijn zetel gekocht heeft voor 100.000 dollar en daar tegenprestaties voor verwacht en het plaatje van corruptie is compleet. Zo kan Saoedi Arabie Jemen platbombarderen zonder dat de UNHCR erom maalt, kan Rusland in de Oekraine oorlog voeren en ook dat blijft buiten de UNHCR. Zoals Koffi Annan ooit zei: deze landen zitten in de UNHCR om er voor te zorgen dat ze zelf uit de wind blijven en hun omgekochte vriendjes ook, ondanks dat ze op de lijst van Freedom House behoorlijk laag zijn gezet.

Dit werd in het verleden al duidelijk en ook recent nog. In het jaar 2014-15 heeft de VN zeker 20 moties tegen Israel aangenomen, terwijl Iran, Syrie en Noord Korea dat eenmaal (!!!) overkwam. En als klap op de vuurpijl werd in de commissie die gaat over vrouwenrechten Iran gekozen, terwijl de Secretaris Generaal, Ban Ki Moon , Iran net had aangewezen als een van de slechtste landen, waar het vrouwenrechten betrof.

In dat licht is het niet verwonderlijk dat niet de oorlog in Syrie of Irak speciaal onderzocht moest worden, maar wel de Gaza-oorlog. Daar konden de deelnemers in de UNHCR zich geen van allen een buil aan vallen, maar had dit juist het voordeel dat dit de aandacht voor hun eigen misdragingen afleidde. Dus ja, Israel was zoals gebruikelijk, de gezochte zondebok. Dat dit precies het doel was kun je opmaken uit een aantal zaken:

1 De opdracht voor het onderzoek was zodanig eenzijdig en voorgekookt dat zelfs Europa de opdracht afkeurde. Nu, dat gebeurt niet vaak. Europa roept wel hard, maar als het erop aankomt volgt het gedwee de oliedollars. We zullen volgende week dus ook rekening moeten houden met dit feit en dat Europa vergeten is dat ze de opdracht heeft afgekeurd. Amerika keurde de opdracht duidelijk af en heeft ook nu dit weer kenbaar gemaakt.

2 De samenstelling van de commissie was, zoals in het verleden, een kwestie van de juiste personen te vinden, die zich al tegen Israel hadden uitgesproken. Niet zo moeilijk trouwens, want de VN is een bolwerk waar de oliedollars met elkaar veel voor elkaar krijgen en dat trekt weer bepaalde mensen aan. Dit keer was die keuze zo bont dat tijdens het onderzoek meneer Schabas, de voorzitter, toch nog moest aftreden omdat duidelijk werd dat hij in opdracht van de PA betaalde juridische adviezen had gegeven. Overigens vond meneer Schabas zelf helemaal niet dat hij op moest stappen, maar er waren toch veel mensen die dit te gek vonden en om niet al te veel gezichtsverlies te lijden trok hij zich terug.

3 Omdat de commissie Gaza niet in kon bedachten ze een unieke manier van ondervragen: via Skype. Mensen in Hamasgebied moesten via Skype hun verhaal doen. Nu was al bekend dat meneer Goldstone, de voorzitter van een vorige onderzoekscommissie, achteraf meedeelde dat de Palestijnen valse getuigenissen hadden afgelegd en veel hadden verzwegen, maar dat werd natuurlijk nu vergeten. Journalisten, in Gaza tijdens de oorlog, hadden duidelijk verklaard dat ze ernstig gehinderd en bedreigd waren door Hamas in hun werk, dus kun je nagaan hoe vrij deze mensen onder het Hamasregime waren om via Skype een betrouwbaar verslag te geven. Ik heb daar nog niemand in de media over gehoord!

 4 deskundigheid over oorlogsrecht ontbrak volledig in de commissie en de leidende standaard bij een onderzoek naar gebeurtenissen tijdens een oorlog, LOAC,  werd niet gevolgd. Sterker nog: een rapport van internationale deskundigen op dit gebied, “The 2014 Gaza Conflict: Factual and Legal Aspects” werd genegeerd. Internationale missies worden altijd aan LOAC onderworpen, maar dat mag je van de VN als het Israel betreft, natuurlijk niet verwachten.

5 NGO-rapportages werden wel meegenomen. Die zijn al helemaal niet deskundig op dit terrein en daarbij heeft Amnesty aangetoond hun eigen wetenschappelijke onderzoek naar de juistheid van bevindingen, diep in een la te hebben gestopt. Ook de uitspraken van Breaking the Silence werden meegenomen, waar 60 niet bij name genoemde militairen hun beklag deden over niet bevestigde misstanden op niet nader genoemde plaatsen op onbekende tijdstippen.

 6 Israel heeft zelf veel onderzoek gedaan, maar dat kon de commissie niet gebruiken, want Israel wenste niet aan zogenaamd objectief, maar van het begin afaan vol bias, onderzoek van de VN deel te nemen.

 

Alles bij elkaar kun je je afvragen waar het debat aanstaande maandag 29 juni in Geneve bij de VN over zal gaan. Reken maar dat de Arabische landen en hun (omgekochte) vriendjes van zich laten horen en met hun meerderheid zullen dicteren hoe er verder gehandeld moet worden. Reken niet te veel op een Europese mening die gebaseerd is op hun eigen afwijzing. Als de consekwenties niet zo ernstig konden zijn zou je er een onbedaarlijke lachbui van krijgen.

 

MS

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten