dinsdag 16 juni 2015

een overzicht waarom VN-rapporten, maar ook NGO-rapporten in feite waardeloos zijn

Met dit overzicht in het hoofd zal men straks het VN-rapport, het Schabas-rapport van 29 juni, moeten lezen

 

Het boek “ filling in the blanks”  heeft een interessante inleiding over wat er a priori mis is met het onderzoek van de Gaza-oorlog door zowel de VN als NGO`s. Hier wordt de  de inleiding besproken van een boek dat aangeeft wat er in een rapport over die Gaza-oorlog zou moeten staan en wat stelselmatig ontbreekt in VN- en NGO-rapporten. Om te beginnen zit er al vooroordeel  en politieke bias in het mandaat van de opdracht aan de Schabascommissie (er wordt alleen naar Israelische misstanden gekeken!!) en dezelfde bias zit in de benoeming van de leden van de Schabas-commissie, Dit laatste is zo overduidelijk en schandelijk dat de voorzitter Schabas zich halverwege het “onderzoek” moest terugtrekken omdat hij een betaalde juridische positie bij de Palestijnen had. Deze commissie, die van het begin afaan niet deugde, gaat dus straks verslag doen van een onderzoek dat over een deel van het geheel gaat. Bovendien gaat het onderzoek in het geheim en kan niemand controleren hoe de feiten verzameld en/of gecontroleerd zijn en vaststaan. Gebrek aan informatie over de achtergrond en professionele capaciteiten van de onderzoekers en deskundigen maken de uitkomsten niet betrouwbaarder. Ook is er een totaal ontberen  van expertise op militair gebied zowel wat betreft  oorlogshandelingen  op zich als op het gebied van oorlogsrecht. Er wordt uitgegaan van informatie van ongekwalificeerde en gepoliticeerde bronnen. Zo kom je tot waarschijnlijkheidsbeweringen van oncontroleerbare beschuldigingen, vertekeningen van feiten en foutief interpreteren van internationaal recht in documenten die vervolgens door politici, media en in juridische framing gebruikt worden.

Zeer belangrijke dimensies zullen ontbreken door eerder genoemde  omissies, zoals de activiteiten van Hamas waaronder de duizende raketbeschietingen, die tegen alle wetten ingaan. In alle stilte heeft de nieuwe voorzitter van de commissie, Mc Gowan Davis, het rapport uitgesteld en opeens werden er talloze nieuwe getuigen opgeroepen. Kennelijk was het rapport, waarvan gezegd werd dat Schabas al helemaal klaar was met onderzoek en het alleen nog op papier moest zetten toen hij aftrad, nog ernstig onvolledig, zelfs in de ogen van de commissie en werd het in het geheim nog flink uitgebreid.Ook bij het Goldstone-rapport waren deze zelfde omissies aanwezig en Goldstone zelf nam vrij snel afstand van zijn eigen rapport. Toch was het kwaad allang  geschied. Daarom moet je vrezen dat ook nu weer een buitengewoon slecht rapport zal verschijnen dat internationaal veel strof zal doen opwaaien. En wat nog beangstigender is, is dat het rapport van internationaal militair deskundigen van enig dagen geleden uberhaupt in onze media niet genoemd wordt.

 

MS

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten