woensdag 10 juni 2015

Engeland mikpunt van BDS

Tegenkrachten tegen BDS laten van zich horen

 

Al vroeg in het bestaan van de BDS, die vanaf 2005 officieel door de Palestijnen werd aangemoedigd, was deze beweging actief in Engeland. Een handvol artsen was overactief op dit terrein en probeerde de toenmalige Israelische voorzitter van de wereld-artsenorganisatie uit zijn ambt te duwen. Gelukkig was de wereldorganisatie tegen boycot op academisch niveau en zeker tegen boycot van artsen en dus bleef de voorzitter zitten. Diezelfde Britse artsen probeerden ook de Israelische artsenorganisatie te wippen, maar ook dat mislukte. Het britse medische tijdschrift The Lancet, dat geacht wordt medische artikelen te publiceren, kan geregeld de verleiding niet weerstaan polieke artikelen over de Palestijnen te publiceren, waarbij Israel steevast de zwarte-piet krijgt.

Ook de vakbonden in Engeland zijn door de BDS overgenomen. Een aantal keren heeft men vanuit Engeland geprobeerd ook de Nederlandse vakbond mee te krijgen. En eerlijk gezegd, lijkt het er wel op dat dat steeds beter lukt. Er zijn al een aantal symposia van Nederlandse vakbonden aangekondigd over het nut van boycot van Israel. Door alert te reageren vanuit het pro-Israelkamp gingen de meeste symposia niet door, meestal met de smoes dat de buitenlandse spreker opeens verhinderd was. Maar je proeft de anti-Israelhetze in dit kamp.

Academische boycot van Israeliers vindt sluipend plaats. In academische tijdschriften komen Israeliers niet meer aan het woord. Israeliers worden steeds meer uitgesloten van tal van academische werkzaamheden, zonder dat daar openlijk over gesproken of geschreven wordt. Gewoon in het geheim lijkt dit te gebeuren.

Op cultureel gebied wordt vanuit Engeland een ernstig intimiderende actie gevoerd tegen artiesten die in Israel willen optreden. De meest fanatieke bedreiger is de Engelse Roger Waters, die antisemitische uitspraken niet uit de weg gaat. Met als resultaat dat sommige artiesten onder de druk van de bedreigingen zwijken en hun optreden afzeggen. Gelukkig blijven er nog veel enthousiaste artiesten wel naar Israel komen. Het laatse wapenfeit op artistiek niveau in Engeland is dat 40 filmmakers hebben getracht het Israelische filmfestival te verstoren door de theaters, waar evenementen zouden plaatsvinden, te bedreigen. Datzelfde hebben we in het najaar ook in Nederland meegemaakt. Daar lukte het de directie van een theater te intimideren en men schreef het festival af. Gelukkig werd er net op tijd vervangende ruimte gevonden. In Engeland lukte de intimidatie niet. Curzon Cinemas verklaarde een festival niet te beschouwen als een politieke statement en gaf dus niet toe aan de 40 filmmakers.

Intimidatie, wat voor een zogenaamde vreedzame beweging een contradictio is (!), werd ook ingezet bij een bijeenkomst van beveiligers. Actievoerders hadden aandelen in het bedrijf gekocht om zo binnen te komen en daar tijdens de vergadering de orde te verstoren. Ze werden verwijderd.

Maar gelukkig zijn er ook positieve geluiden, zelfs in Engeland. Minister van handel Sajid Javid verklaarde zeer onlangs fel tegen BDS te zijn en de handel met Israel juist te willen stimuleren .Een opmerkelijke uitspraak. Hij bewondert Israel zeer en hopelijk gaat de premier of de minister van Buitenlandse zaken of Europa geen roet in het eten gooien.

 

MS

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten