maandag 29 juni 2015

Gaza War Assessment

Een rapport dat nog onbekend is

 

Naast het rapport van de internationale militaire deskundigen “The Gaza 2014 Conflict: Factual and Legal” ligt er nog een ander rapport: “Gaza War Assessment” van een aantal hooggeplaatste militairen en diplomaten. De militairen zijn:

 

General Charles Wald, USAF (ret.)
Former Deputy Commander of United States European Command

Lieutenant General William B. Caldwell IV, USA (ret.)
Former Commander, U.S. Army North

Lieutenant General Richard Natonski, USMC (ret.)
Former Commander of U.S. Marine Corps Forces Command

Major General Rick Devereaux, USAF (ret.)
Former Director of Operational Planning, Policy, and Strategy - Headquarters Air Force

Major General Mike Jones, USA (ret.)
Former Chief of Staff, U.S. Central Command

Hun samenvatting van de Gaza-oorlog 2014 is de volgende:

Millennia lang zijn er gevechten geweest in steden tussen grote burgerconcentraties. Veel oorlogen zijn gegaan tegen onconventionele tegenstanders die het doel hadden de burgers van hun tegenstanders te doden en zich tussen eigen burgers te verstoppen. Misinformatie en een mantel van rechtvaardigheid werden aangewend bij talloze gebeurtenissen. Maar in de Gaza-oorlog van 2014 werd een hybride vorm gestalte gegeven: een niet-staatgebonden vorm, Hamas, die vier elementen combineerde:

-Er werd met de veiligheid van burgers op roekeloze manier geen rekening gehouden, met een onduidelijke grens van opzettelijk in gevaar brengen.

-Er werd een afwijkende interpretatie gegeven van internationaal erkende legale standaards zodat op hun manier uitleg gegeven kon worden over burgerbescherming en over gewonden die daardoor vielen.

-De tegenstander werd door een campagne over de informatie van de handelingen als schuldig neergezet naar wettelijke (hun wetten, zoals boven vermeld) maatstaven, ondanks dat er sprake was van  verdediging als antwoord op agressie

-zekerstellen van de gunstige druk van de internationale gemeenschap op de tegenstander om zijn, in weze legitieme defensieve, militaire actie te beeindigen.  

Gesteund door The Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA) bestudeerde deze  commissie  de evolutie van de strategie van Hamas en het antwoord van Israel daarop. Deze studie steunde op primaire onderzoeksbronnen en discussies met senior Israliers, Palestijnen en officials van de VN.

In tegenstelling tot  wijdverbreid onwettig militair gedrag kwam de commissie tot de conclusie dat Israel systematisch vastgestelde gedragsregels had gerespecteerd gerelateerd aan LOAC (the Law of Armed Conflict) terwijl een ongeevenaarde poging werd ondernomen om burgerslachtoffers te voorkomen, zelfs als dat volgens de regels (LOAC) niet had gehoeven. Volgens de commissie heeft het israelische leger zich zeer terughoudend gedragen en daardoor ongewild Hamas meer macht gegeven om zowel de wet als de feiten te verdraaien waarbij hun burgers meer gevaar liepen, waarvoor de verantwoordelijkheid volledig bij Hamas ligt.

Zij waarschuwen met name de Verenigde Staten voor conflicten waarbij de onwettige tactieken, zoals van Hamas, meer slachtoffers zullen opleveren opdat de legitimiteit van Amerikaanse militaire operaties ondermijnd worden en internationaal stemmen zullen opgaan om Amerika te veroordelen en het onder druk te zullen zetten en daardoor  hun vastberadenheid in die operaties ondermijnen. Het spreekt vanzelf dat overwinningen zo niet waarschijnlijk worden. Daarom waarschuwen zij Amerika`s politieke en militaire leiders aanvullende stappen te ondernemen en zich voor te bereiden op dit nieuwe gezicht van oorlogvoering.

 

MS

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten