zondag 14 juni 2015

onderzoek naar Gaza-oorlog door internationale deskundigen

Hoezeer zal dit rapport overeenkomen met het VN-rapport van Schabas/Davis dat op 29 juni uitgebracht gaat worden?

 

Een groep internationale militaire professionals en politici heeft onderzoek gedaan naar de Gaza-oorlog van 2014. (Zie voor de lijst van deelnemers aan het onderzoek onder aan dit blog). Deze missie had toegang tot de Israelische regering en IDF, inclusief Netanyahoe, Ya`alon de minister van defensie. Militairen van  alle rangen van hoog tot laag zijn ondervraagd tot aan de veldcommandanten, die acties op de grond leidden. De commissie was zich terdege bewust van beschuldigingen aan het adres van Israel door sommige regeringen, de VN, mensenrechtenorganisaties en media, namelijk  dat Israel internationaal recht overtrad in zijn aanpak van dit gewapende conflict.  Ook kende het de beschuldigingen van gebrek aan zelfbeheersing van de IDF en de willekeurig doelbewuste aanvallen op onschuldige burgers.

Generaal Klaus Naumann, ex- hoofd van staf  van de Bundeswehr en aanvoeder van de NAVO, deed dit onderzoek samen met Spaanse, Italiaanse, Engelse, Nederlandse, Australische, Colombiaanse en Amerikaanse senior generaals en politici. Zij waren de eerste multi-nationale deskundigen die Israel bezochten en overal toegang hadden.

In hun onderzoek  namen zij ook de aanloop naar de oorlog mee en kwamen op dat punt tot de conclusie: Israel wilde deze oorlog niet, maar probeerde het conflict te vermijden en betoonde daarbij enorme zelfbeheersing gedurende enkele maanden voordat het conflict uitbrak terwijl al die tijd raketaanvallen vanuit Gaza op willekeurige burgerdoelen plaatsvonden.

Ook toen de oorlog eenmaal een feit was deed Israel herhaaldelijk pogingen om het vechten te stoppen.  Bovendien was de oorlog die israel tegen Hamas en andere extremisten in Gaza vocht, legitiem omdat ieder land het recht heeft zijn burgers te beschermen tegen raketaanvallen. Die raketaanvallen vanuit Gaza werden op willekeurige bevolkingscentra ingezet, zowel aanvankelijk in het zuiden van Israel, als later tijdens de oorlog, ook noordelijker op grote steden als Asjkelon, Be`er Sjeva, Tel Aviv en Jeruzalem en zelfs op de luchthaven Ben Goerion. De commissie bezocht kibboets Nahal Oz, waar meer dan 150 raketten neerkwamen die mensenlevens kostten en grote verwoestingen aanrichtten. Dit zijn duidelijke oorlogsmisdaden.

Hamas had ook een groot aantal tunnels gegraven met behulp van materialen die ontvreemd waren van humanitaire bestemmingen. Die tunnels liepen onder de grens van Israel door en eindigden vaak dicht bij bevolkingscentra. Een tunnel werd door de commissie onderzocht. De tunnel was langer dan 2 kilometer en eindigde niet ver van een kibboets. Het doel van de tunnel was voor de commissie duidelijk: onverwachte aanval op burgers binnen israel zelf, burgers doden en ontvoeren. Ook dit is een oorlogsmisdaad.

De commissie vond daarnaast dat Hamas projectielen afschoot te midden van burgerconcentraties en zijn munitie en militairen verborg te midden van burgers, in scholen, ziekenhuizen, moskeeen en VN-fasciliteiten, van waaruit ook geschoten werd. Er zijn getuigenissen waarbij Senior Hamasofficieren zelfs claimen menselijke schilden gebruikt te hebben.

De militaire deskundigen geven aan dat geen leger, bij hun weten, zo uitgebreide voorzorgsmaatregelen om burgerlevens te sparen en collateral damage te voorkomen  ooit heeft getroffen als de IDF tijdens deze oorlog.

De conclusie is dat gedurende Operation Protective Edge in 2014 in de lucht, op de grond en op de zee Israel niet alleen voldeed aan redelijke internationale standaarden in het zich houden aan de wetten van een gewapend conflict, maar zelfs deze standaard verreweg overtrof en dat dat ten koste ging van het leven van Israelische soldaten.

Een opmerkelijk rapport van deskundigen uit vele landen, die verstand hebben van oorlogvoeren zoals de generaals, en regeringszaken zoals de oud-bewindslieden in de commissie. Dit rapport kun je zien als een voorbeschouwing van het rapport dat de VN Mensen Rechten-raad op 29 juni zal gaan presenteren. Op voorhand valt te verwachten dat dat Schabas/Davis rapport flink zal afwijken van dit militaire rapport. De deskundigen van het VN rapport zijn geen militairen en hebben geen oorlogservaring. Ook zijn zij niet echt op de hoogte van oorlogsrecht. Israel hebben zij niet kunnen ondervragen. Bovendien heeft hun rapport geen juridische status als zodanig. Echter door de samenstelling van de Mensenrechtenraad en de VN zelf zal dit rapport aan de Veiligheidsraad worden aanbevolen en vervolgens door de Veiligheidsraad geaccepteerd  worden en dan wel juridische status hebben. Hierin ligt het falen van internationaal recht duidelijk besloten, omdat een militair deskundig rapport niet gehonoreerd zal worden, maar een gepoliticeerd, onvolledig onderzoek (want de VN-commissie had geen toegang tot Israel en maar beperkt tot Gaza door Hamascontrole) het vervolg zal bepalen voor de veroordeling van Israel.

 

MS

 

Signed by the members of the High Level International Military Group that visited Israel 18th – 22nd May 2015,

Giulio Terzi – former Foreign Minister of Italy.

General Klaus Naumann – former Chief of Staff of the Bundeswehr and Chairman of the NATO Military Committee.

General Vincenzo Camporini – former Chief of the Defence Staff of Italy.

Admiral Jose Maria Teran – former Chief of the Joint Staff of Spain.

Ambassador Pierre-Richard Prosper – former US State Department Ambassador at Large for war crimes issues.

Mr Rafael Bardaji – former National Security Adviser for the Spanish government.

Lieutenant General David A Deptula – former Standing Joint Force Air Component Commander, United States Pacific Command.

Major General Jim Molan – former Chief of Operations, Headquarters Multi National Force, Iraq and Commander of the Australian Defence College.

Colonel Eduardo Ramirez – Member of Colombian Congress and former Chief of Security, Colombia.

Colonel Vincent Alcazar – former senior United States Air Force officer in Iraq and Afghanistan.

Colonel Richard Kemp – former Commander of British Forces in Afghanistan.

31 May 2015

The project was sponsored by the Friends of Israel Initiative.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten