woensdag 17 juni 2015

rapport "the 2014 Gaza Conflict: Factual and Legal Aspects veroorzaakt tal van reacties

Vreest Abbas voor zijn aanklacht bij het ICC na het rapport?

 

Het rapport “The 2014 Gaza Conflict:  Factual and Legal Aspects”  heeft op voortreffelijke wijze zaken bevestigd, die eigenlijk al bekend waren. Generaals en diplomaten uit vele landen hebben de Gaza-oorlog langs de meetlat van standaarden tijdens gevechtshandelingen en oorlogsrecht gehouden. De deskundigen achter dit rapport hebben ervaring met deze uitgangspunten en hebben er vaak zelf naar moeten handelen in internationale conflicten waarbij ze betrokken waren. Dit rapport is waarschijnlijk het tweede rapport dat door echte deskundigen is samengesteld. Het eerste rapport is dat van de Nederlandse generaal Cammaert, die op verzoek van Ban Ki Moon de situaties rond VN-gebouwen, die beschoten zijn tijdens de Gaza-oorlog, onderzocht. Deze generaal is ook een kenner van standaarden bij oorlogshandelingen.  Het onderzoek zelf is niet gepubliceerd, maar wel een samenvatting. Deze commissie vond aan beide kanten fouten van zowel Hamas als Israels kant. Het bevestigt de wapenopslag van raketten en wapens in VN-scholen door Hamas.

Dit nieuwe rapport, The 2014 Gaza Conflict, gaat zowel over de aanloop naar de oorlog als de handelingen tijdens de oorlog. Het handelen van Hamas is goed onderzocht en de commissie komt tot de conclusie dat Hamas talrijke oorlogsmisdaden heeft gepleegd. En dat heeft een soort kettingreactie opgeleverd. Opeens komt Pierre Krahnebuhl, het hoofd van UNRWA in Gaza, met de verklaring dat Hamas wapens had verstopt in VN-scholen, maar dat UNRWA dat zelf bij Hamas heeft aangekaart. Wat hij daarbij vergeet te melden is dat Hamas de raketten gewoon terug kreeg. Maar het is al een hele stap dat hij reageert. Ook de Schabascommissie kan dit feit nu niet meer onvermeld laten in zijn binnenkort te verschijnen rapport.

Interessant is nu wat je ziet gebeuren bij de Palestijnen sinds het rapport The 2014 Gaza Conflict op tafel ligt. Abbas heeft begin 2014 plotseling een eenheidsregering met Hamas gevormd tijdens de vredesonderhandelingen met Israel onder auspicien van Amerika. Hij wist dat Israel niet met Hamas wilde praten en maakte zo verdere onderhandelingen onmogelijk en liet de vredesonderhandelingen mislukken, terwijl hij Israel de schuld gaf van het mislukken. Die eenheidsregering kwam Abbas daarom ook goed uit, omdat hij nu namens een verenigd Palestijns volk kon optreden bij zijn gang naar het ICC in Den Haag en de oorlogshandelingen tijdens de Gaza-oorlog daar kon aankaarten, wat hij ook deed. Hij blies nogal hoog van de toren over de vermeende oorlogsmisdaden van Israel in Gaza. Maar nu ligt er een rapport dat over oorlogsmisdaden van Hamas gaat. Voor Abbas was het voldoende dat talloze NGO`s rapporten uitbrachten over Israels misdaden en dat die NGO`s geen kennis van zaken hadden, maakte hem niets uit. Ook de Mensenrechtenraad heeft een commissie zonder deskundigen aan het werk gezet en de ervaring leert dat die commissie volledig het Hamasverhaal zal volgen. Nu echter, ligt er een rapport van echte, erkende deskundigen. En het ICC zal dat rapport zeker op waarde schatten. Dit hof stelt meestal zelf deskundigen aan als ze oorlogshandelingen onderzoeken. Opeens is de mogelijkheid ontstaan dat Abbas zelf van oorlogsmisdaden beschuldigd kan worden. De eenheidsregering met Hamas, die allang niet functioneert, gaat nu ook opeens knellen. Abbas wil van Hamas af en heeft aangekondigd de eenheidsregering te zullen ontbinden. Het boemerangeffect van de eenheidsregering is hem opeens duidelijk geworden. Toch is het mogelijk dat het onderzoek van het ICC door zal gaan en ten tijde van de oorlog was er de eenheidsregering, ook al zou Abbas die vandaag nog ontbinden. Daarom blijft het spannend de verdere ontwikkelingen te blijven volgen. Helaas moet daarbij opgemerkt worden dat de Nederlandse media noch het rapport van Cammaert noch dit laatse rapport gemeld of besproken hebben. Voor deze interessante ontwikkelingen moet je dus geen Nederlandse media volgen. In het gunstigste geval zal er  een opiniestuk van iemand in de kranten verschijnen waarin duidelijk zal worden  gemaakt waarom Abbas de breuk met Hamas heeft veroorzaakt. Maar of deze rapporten daarbij genoemd zullen worden is maar de vraag, want de media houden niet van rapporten waarin Palestijnen beschuldigd worden van oorlogsmisdaden.

 

 

MS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten