vrijdag 31 juli 2015

BDS en Israelische technologie

Gaat BDS ook over copaxone?

 

Als we over BDS-acties horen gaat het over acties in supermarkten waar enkele producten staan die Israelhaters graag verwijderd zien. Of het gaat over artiesten die zo veel hatemail en bedreigingen krijgen van Israelhaters dat ze misschien wel afzien van optreden in Israel. Ook sporters worden zo nu en dan lastig gevallen, hetzij Israelische sporters die men wil boycotten of sporters die in Israel willen optreden. Hiervan wordt niemand wijzer en zeker de positie van de Palestijnen zal er ook maar iets mee veranderen. In het slechtste geval lijden de Palestijnen eronder zoals bij fabrikage op de Westbank waar Palestijnen werk vinden en wat onmogelijk wordt gemaakt doordat het bedrijf zich gedwongen voelt de Westbank te verlaten.

Bij academische boycot komen we heel andere zaken tegen. Het lijkt mij vrij schadelijk voor de wetenschap Israelische wetenschappers, onder wie Nobelprijswinnaars, te weren uit het wetenschappelijke wereldje. Afgezien van het feit dat vrijwel niemand zich realiseert dat wetenschappelijke feiten in Israel hun basis kunnen hebben zal het nog moeilijker zijn afgeleide kennis van Israelische vindingen te herkennen. Wel zie je pesterijen naar Israelische wetenschappers toe, zoals geregeld in Engeland, maar daar kun je niet uitsluiten dat jaloezie een rol speelt.

Op technologisch gebied en farmaceutisch gebied wordt de zaak niet alleen nog moeilijker om Israelische vindingen te mijden, maar vrijwel onmogelijk. Ik moet de actievoerder nog zien die afziet van copaxone bij de ziekte multipele sclerose (MS), het enige medicijn dat echt werkt. Hoort u de actievoerder de patient vertellen dat hij geen medicijnen moet nemen omdat het medicijn een Israelische vinding en product is? Het zou beslist de krant halen, maar zo hypocriet is men wel: medicijnen kun je moeilijk weigeren en je kunt net doen of je het niet weet.

Dat laatste kunstje moet nu goed geoefend worden. Want copaxone is een medicijn waarvan je de herkomst makkelijk kunt vinden, maar van de meeste medicijnen weet je het niet. Zeker nu het Israelische bedrijf Teva het Amerikaanse Allergan Generic (voor 40,5 miljard dollar) heeft overgenomen. Teva is de grootste farmaceut momenteel en 1 op de 5 voorgeschreven medicijnen in de VS komt van Teva. Het gaat voornamelijk om generieke medicijnen. Generieke medicijnen zijn medicijnen waarvan het patent verlopen is. Teva maakt dezelfde medicijnen nu ook en is daarin gespecialiseerd. Dat gaat soms om makkelijk na te maken medicijnen, maar vaak ook over ingewikkelde medicijnen. Deze medicijnen zijn veel goedkoper dan de originele met merknaam. In Nederland vergoedt de verzekering meestal alleen het generieke medicijn. De kans dat u een Israelisch medicijn slikt wordt met de dag groter. Nu zou ik graag al die activisten wel eens willen zien die deze medicijnen gaan boycotten, te beginnen bij henzelf. "Dokter, komt dit medicijn uit Israel? Dan hoef ik het niet!" De dokter kan soms niet voor vervanging zorgen, zoals bij copaxone. Geen nood, dan maar ziek toch?! Maar soms weet de dokter een oplossing: "prima, ik schrijf u het merkmedicijn uit Zwitserland, Amerika of elders voor. Klein minpuntje voor u is, dat u dat dan wel zult moeten betalen en dat niet alleen, het is ook veel duurder dan het prima medicijn dat ik u wilde voorschrijven!" En hoort u die activist dan ook zeggen: "graag dokter, want de Palestijnen moeten door onze acties soms hun baan verliezen bij Israelische bedrijven op de Westbank. Dus mag ik daar toch wel iets tegenover stellen door zelf mijn medicijnen te betalen , nu ik de keus heb."

Ja, dat is de hypocrisie van de BDS.

donderdag 30 juli 2015

ICC lijkt voorlopig nog verstandig te kunnen reageren.

ICC zal Mavi Marmara niet onderzoeken

 

In 2013 hebben de Commoren het ICC verzocht de gebeurtenissen in 2010 rond de Mavi Marmara te onderzoeken. Onder de vlag van de Commoren  was de Mavi Marmara uitgevaren met activisten uit voornamelijk Turkije van de terreurbeweging IHH, maar ook uit andere landen zoals Anne de Jong uit Nederland, om de blokkade van Gaza te doorbreken. Men claimde hulpgoederen te willen afleveren voor Gaza, maar achteraf bleken die niet aan boord te zijn geweest. Er werd niet naar de Israelische marine geluisterd toen die sommeerde een andere route te nemen en daarop werd de boot geenterd. De zogenaamde vreedzame activisten waren niet echt vreedzaam en er braken gevechten uit waarbij 10 Turken gedood werden. Het ICC besloot in 2014 bij monde van zijn voorzitter Fatou Bensouda de klacht niet in behandeling te nemen omdat het ICC alleen over grote conflicten gaat en dit geval disproportioneel was.

Maar opeens vonden dit jaar de rechters van het ICC dat mevrouw Bensouda een verkeerde beslissing had genomen en dat de zaak heropend diende te worden omdat er aanvullend bewijs was aangeboden. Wie zijn die rechters dan? Het ging om drie rechters, Joyce Aluoch uit Kenia, Cuno Tarfusser uit Italie en Peter Kovacs uit Hongarije. De laatste, Kovacs, stemde overigens tegen heropening en stond achter Bensouda, maar het was dus twee tegen een voor.

Mevrouw Bensouda heeft nu beslist het onderzoek niet te zullen heropenen omdat de beslissing van de (twee) rechters om de zaak te heropenen haar (Bensouda`s) mandaat, onder het Statuut van Rome afgegeven, zou aantasten en veranderen. Het zou het aantal zaken die het ICC zou  moeten behandelen dramatisch doen toenemen. Bovendien zei Bensouda dat het opvallend was dat er enkel technische fouten in haar beslissingen werden gevonden als men het niet eens was met haar beslissingen en daarmee overtraden de rechters hun autoriteit onder het Statuut van Rome.

Dit is een opvallend staaltje van zelfstandig en verstandig handelen, wat je zeer zelden tegenkomt als Israel ergens bij betrokken is. Meestal laten mensen zich intimideren en politiek manipuleren als het om Israel gaat. Hopelijk zal het ICC ook een eigen koers varen als het om de aanklacht van Abbas tegen Israel gaat en zal ook niet daar bij voorbeeld het UNHCR-rapport van Schabas/Davis over de Gazaoorlog in 2014 voetstoots aanvaard worden. Te hopen valt dat, als er tot een onderzoek wordt overgegaan, besloten wordt een eigen deskundig onderzoek in te stellen door mensen die het oorlogsrecht echt kennen en oorlogssituaties kennen.

 

MS

 

woensdag 29 juli 2015

De uitzonderlijke obsessie van Amnesty met Israel

Amnesty kan er maar niet genoeg van krijgen Israel van oorlogsmisdaden te beschuldigen.

 

Gisteren was op het NOS-journaal te zien hoe IS kindsoldaten traint. Ze leert met geweren om te gaan, ze leert naar gruweldaden te kijken en daarbij te leren dat dat van ze verlangd wordt. Maar bovenal hun indoctrinatie dat andersdenkenden en met name christenen vernietigd moeten worden. Je ziet een kleuter aankondigen dat hij naar Rome zal optrekken en de ongelovigen daar zal uitoeien. Dat is maar een van de misdaden van IS, de kindsoldaten. Toch heb ik Amnesty er niet over gehoord. Warchild gaf een slap commentaar bij de uitzending, maar Amnesty bleef in alle talen stil.

Ook was er in het journaal te zien dat Turkije Noord-Irak bestookt waar de Koerden wonen. We weten absoluut niet hoeveel burgers daarbij gedood worden en het interesseert geen mens eigenlijk. Alleen de Koerden kijken bezorgd, maar die doen dat al sinds het Ottomaanse Rijk uit elkaar viel, hun een eigen staat beloofd werd, maar die eigen staat er nooit kwam. Ook dat is een onbelangrijk probleem en Turkije kreeg min of meer de vrije hand er maar op los te bombarderen. Raadselachtig, alsof die Koerden geen mensen zijn en mensenrechten genieten. Niets van Amnesty daarover gehoord. Tevens worden, zonder al te veel ophef, Jemenieten in Jemen bestookt door zowel Amerika als Saoedi Arabie. De omstandigheden worden met de dag mensonwaardiger. Niets van Amnesty gehoord, het zijn toch maar arme Jemenieten, wie ligt daarvan wakker. Syrie schijnt door te gaan met bombardementen op de bevolking met bomvaten. Daar is iedereen kennelijk al aan gewend en Amnesty ook.

Hoe komt het dat je over al die misdaden en misstanden niets van Amnesty hoort? Dat is makkelijk te verklaren: Amnesty heeft maar een belangrijke zorg: Israel beschuldigen van oorlogsmisdaden. In een gerechtvaardigde oorlog vanwege aanvallen met talloze raketten op zijn burgerbevolking door Hamas, worden Israel verplichtingen opgelegd die geen ander land kent. Oorlogsrecht, dat geldt voor iedereen en ook voor missies in het buitenland, geldt niet voor Israel. Want Amnesty heeft geen benul van oorlogsrecht, heeft geen deskudigen die daar verstand van hebben, maar komt met hun eigen zoveelste onderzoek op amateuristische wijze. Ooit deden ze serieus onderzoek naar methoden om oorlogservaringen van burgers te onderzoeken. Ze hadden een wetenschapper, Donatella Roveri, die daar een wetenschappelijk rapport over samenstelde. Maar kennelijk bevielen de resultaten niet en gooide Amnesty dat rapport in een diepe la om nooit meer in te kijken. Ik denk dat het nu om rapport 4 gaat dat Amnesty over de Gaza-oorlog van 2014 uitgeeft. Het kan ook rapport 5 of 6 zijn, want Amnesty kan er maar niet genoeg rapporten over schrijven.

Ook nu weer niets over de aanleiding van de oorlog, niets over de misdaden van Hamas en zeker niet over het gijzelen van zijn eigen bevolking. Dit rapport gaat over de aanval op 1 augustus, nota bene toen een wapenstilstand moest ingaan en Hamas drie Israelische soldaten vanuit een tunnel te grazen nam. Twee werden gedood en de derde, Hadar Goldin, waarschijnlijk levend meegenomen. Nu zijn de ervaringen met Israelische gijzelaars door Hamas niet erg vrolijk. Shaliet werd 5 jaar ondergronds vast gehouden zonder enig contact met de buitenwereld en met dreigementen voor zijn familie, die geen idee had of hij nog leefde. Na vijf jaar werd een enorme gevangenenruil uitgevoerd. Talloze Hamasterroristen met bloed aan hun handen werden uit Israel vrij gelaten voor die ene Israelische soldaat. Velen van die vrij gelaten Hamasleden hebben inmiddels al weer de nodige doden op hun geweten! Om Goldin terug te krijgen, levend of dood, werd de zo genaamde Hannibal Derective uitgevoerd. Er volgde een verbeten aanval op het bepaalde gebied aan de oostkant van Rafah. En, zoals meneer Philip Luther (what`s in a name? Of: nomen est omen!), de directeur van Amnesty in het Midden Oosten en Noord Afrika, beweert zijn er sterke aanwijzingen dat de IDF oorlogsmisdaden beging in hun onophoudelijke massieve bombardementen ( zoiets als in Irak of Jemen?) op woongebieden in Rafah. Er werden disproportionele en ongerichte aanvallen uitgevoerd en dat is totaal niet onderzocht volgens Luther.

Hoe weet meneer Luther dat dan? Een Gazaan, Jehad Saftawi heeft er een video van gemaakt. En Amnesty heeft dat materiaal samen met satellietfoto`s  en berichten van sociale media (!) en verklaringen van anonieme mensen met forensische architectuur (!) en 3D bekeken samen met Goldsmiths, een Londense universiteit. En nu weten ze precies waar bommen vandaan kwamen en hoe laat en waarop gericht. Niets oorlogservaring, niets oorlogsrecht, gewoon een animatie! En Luther vindt nu dat het ICC hier verder onderzoek naar moet doen. Het is totaal niet uitgesloten dat er de nodige bias in het rapport staat, laat staan dat de methode correct of betrouwbaar is. Ook de omstandigheden waaronder gevochten werd zijn totaal verwaarloosd. Hoeveel rapporten zal Amnesty hier nog aan wijden? Want een obsessie laat je geen keus: Barbetje (Israel) zal hangen!

 

MS

 


 

dinsdag 28 juli 2015

Het gezellige Midden Oosten deel 2

Dagelijks worden bepaalde tendensen duidelijker.

 

Het atoomverdrag tussen Amerika cs en Iran geeft dagelijks aanleiding tot reacties in het Midden Oosten. De militaire tak van Hamas rekent op meer hulp van Iran, dat binnenkort zeer rijk zal zijn en geen embargo meer te vrezen heeft. Iran heeft Hamas al vaker bijgestaan en er zijn geregeld wapentransporten vanuit Iran naar of voor Gaza onderschept. Maar ook Saoedi Arabie, de grote tegenstrever van Iran, dingt naar de hand van Hamas. Dat laatste ligt meer voor de hand omdat beide soenitisch zijn. En zie: Saoedi Arabie laat er geen gras over groeien. Het heeft inmiddels de PA een bedrag van 20 miljoen dollar toegezegd boven op hun gebruikelijke bijdrage tot een totaal van 60 miljoen dollar. Saoedi Arabie liet er ook geen onduidelijkheid over bestaan dat Hamas aan hun kant hoort en verklaarde dat het altijd de Palestijnen zal blijven steunen. De gevolgen werden al snel duidelijk: Een senior Hamas-vertegenwoordiger, Abu Marzouk, kondigde aan dat Iran geen verdere militaire steun zou leveren en financien ondanks het feit dat de militaire tak, in de persoon van Mohamed Deif, dit wel nastreefde. Die pogingen worden niet opgegeven, men blijft streven naar zeer goede relaties met Iran. Er waren al eerder problemen met Iran omdat Hamas de rebellen in Syrie tegen Assad steunde en Iran juist Assad steunt, maar de Saoedische toenadering en de stevige relatie van Saoedi Arabie met Mashal, de werkelijke leider van Hamas, heeft de deur voorlopig dicht gedaan.

Ook aan de kant van Turkije gaan de ontwikkelingen snel. Turkije is heel lang stil gebleven in de oorlog tegen IS. Er zijn wel geregeld wapens naar IS gegaan, maar dat gebeurde heimelijk, zie hier en als het uitlekte werden sociale media geblokkeerd en mensen, die keurig hun werk deden, ontslagen en of gevangen gezet. Zo kon Turkije zijn eigen weg gaan. Erdogan begon zelfs onderhandelingen met zijn aartsvijand, de Koerden, maar stak geen hand uit toen IS de Koerden aanviel. Inmiddels was Amerika in de lucht met behulp van de Koerden op de grond IS aardig aan het terugdringen. In dezelfde tijd kwamen in Turkije de kaarten van Erdogan anders te liggen na de verkiezingen van 7 juni dit jaar. Tot zijn grote frustratie verloor hij de meerderheid van de zetels in het parlement. De grote winnaar bleek de Koerdische partij CHP. Er moest nu binnen 45 dagen een nieuwe coalitie regering komen in plaats van de eenpartij regering van Erdogans AKP, anders zouden er nieuwe verkiezingen nodig zijn. Eerst wachtte Erdogan met de opdracht tot formeren en daarna weigerde hij medewerking van zijn AK-patij. Het meest waarschijlijk is dat hij aanstuurt op vervroegde verkiezingen om zijn oude positie weer te bewerkstelligen. Maar dan moet de situatie wel anders zijn dan op 7 juni en dat kan alleen als de Koerdische partij minder populair is. Dus zijn de onderhandelingen met de Koerden gestopt en provoceert Erdogan de Koerden om ze uit hun tent te lokken en tot geweld over te laten gaan, waarop Erdogan de grote redder van de rust in Turkije kan worden. Dat is een gevaarlijk spelletje. Aan de ene kant wil hij Amerika niet te veel hinderen en heeft Amerika toestemming om vanuit Turkije IS aan te vallen en aan de andere kant valt Erdogan de Koerden, die Amerika op de grond helpen tegen IS, aan.  Daarnaast valt Erdogan IS opeens ook aan. Waarschijnlijk om Amerika nog meer te paaien. In Turkije zelf zijn IS en de Koerden ook al slaags geraakt. Dat komt Erdogan niet helemaal slecht uit, want nu wordt Turkije van binnenuit bedreigd en moet Erdogan als sterke man optreden. Hij heeft al de NAVO in spoedberaad bijeen geroepen en dat beraad heeft vandaag plaats gevonden. De verklaring na afloop spreekt boekdelen. De Koerden worden helemaal niet genoemd om Erdogan niet te hinderen en de aanvalsplaats vanuit Turkije zeker te stellen. Maar ook worden de Koerden niet uitgedaagd door de NAVO om zo toch de bedoeling van Erdogan, om grote onrust te zaaien, niet te ondersteunen. Het is een soort hogere koorddans, die wordt uitgevoerd.

Er zullen gegarandeerd de komende tijd nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Het Midden Oosten wordt met de dag instabieler, de NGO`s en Europa proberen de stabiele staat Israel te ondermijnen en de Palestijnen helpen een handje mee, al zijn er momenteel geheime onderhandelingen tussen de PA en Israel. De PA zal doorgaan Israel te isoleren en het Midden Oosten wordt daar bepaald niet stabieler van.

 

MS

maandag 27 juli 2015

Voorspelbaar: VN vindt Israelische onrecht

Israel als enige en ergste overtreder van economische en sociale rechten veroordeeld door VN

 

Inmiddels zal dit wel veroordeling nummer zoveel van Israel in de VN zijn . Nog geen 2 maanden geleden werd gemeld dat de VN vooral Israel veroordeelt, de UNHCR had sinds zijn bestaan Israel 61 maal veroordeeld tegen de rest van wereld 55 maal, waarbij tot de rest van de wereld landen als Syrie, Iran, Saoedi Arabie, Soedan, Afghanistan, Rusland en Noord Korea behoren. Dat is begrijpelijk, niet omdat Israel zo slecht is dat het de hele wereld bij elkaar in slechtheid verslaat, maar omdat de wereld  en met name de moslimwereld de VN en de UNHCR gekaapt hebben. Een aantal andere, niet-moslimlanden is met oliedollars omgekocht en zo kan de ene na de andere veroordeling Israel treffen. Zie ook hier en hier. Zelfs meneer Schabas, de bevooroordeelde ex-voorzitter van de Schabascommissie die de Gaza-oorlog van 2014 moest onderzoeken en die moest aftreden vanwege vooringenomenheid tegen Israel en belangenverstrengeling door juridische en financiele banden met de PA, heeft in een interview met de BBC verklaard dat er een onevenwichtigheid is in de aandacht voor Israel binnen de UNHCR en Israel onevenredig meer keren veroordeeld wordt binnen de UNHCR dan alle andere landen bij elkaar.

Wat verontrustend is is dat de Europese landen vaak instemmen met dit soort moties. Het meest waarschijnlijke lijkt dat die landen nog steeds niet doorhebben hoe het indienen van de moties en het er doorheendrukken werkt. Naiviteit dus? De Palestijnen of hun companen dienen een heel afschuwelijke motie tegen Israel in met enorme consequenties. Europa kan daar niet mee instemmen en begint onderhandelingen. De betreffende motie wordt afgezwakt en Europa is tevreden dat die heel erge motie niet in stemming komt, maar een zwakkere en de moslimlanden/Palestijnen zijn tevreden dat weer een anti-Israelmotie wordt aangenomen, die uberhaupt niet in stemming gebracht zou moeten worden. Alleen Amerika en Australie stemmen dan tegen, die hebben kennelijk beter begrepen hoe hier gemanipuleerd wordt.

Ecosoc is de VN-organisatie die gaat over economische en sociale rechten. De laatste motie spreekt over destructie van huizen (vergeten wordt dat het vaak over illegale bouw gaat of huizen van waaruit terroristische aanvallen werden gepland) en eigendom, economische instituten en agrarisch land en boomgaarden in de bezette Palestijnse  gebieden , Oost Jeruzalem en de bezette Syrische Golan. Daarnaast over exploitatie van natuurlijke bronnen en afvaldumping in diezelfde gebieden waardoor natuurlijke bronnen bedreigd worden. Opmerkelijk is dat Syrie, waar gigantische destructie van huizen, eigendommen, boomgaarden, instituties, plaats vindt door oorlogsbommen,bommen van vaten met destructief materiaal en gewone verwoesting 13 maal genoemd wordt, maar niet veroordeeld wordt. Zoals de vorige  Secretaris Generaal van de VN Kofi Annan het uitdrukte: deze (moslim)landen zijn geen lid van de VN en UNHCR om mensenrechten te verdedigen, maar om hun eigen misdaden onbesproken te laten! Zo werd Bashar al Assad zelf en zijn regiem geen enkele keer genoemd, noch IS met zijn enorme verwoestingen in Irak en Syrie, noch Saoedi-Arabie dat heel Jemen verwoest.

Dat Europa deze VN uberhaupt nog ziet zitten, meestemt met moties die onwaardig zijn en dan ook nog deze veroordelingen van Israel als schenden van internationaal recht bestempelen en blind zijn voor de werkelijke schendingen van internationaal recht, is nog het meest frustrerend. Nederland, dat zo graag zijn vingertje opsteekt bij schending van mensenrechten zou toch op zijn minst hier een daad moeten stellen en moties van wantrouwen moeten indienen. Maar nee, naief (??) Nederland doet gewoon mee en stemt gewoon mee bij moties die niet eens aan de orde hadden mogen komen.

 

MS

 

 

 

zondag 26 juli 2015

Het gezellige Midden Oosten

Obama maakt de wereld “veiliger”.

 

Obama heeft Iran “gepacificeerd”. Dat wil zeggen, dat hij denkt dat Iran de eerste 10 jaar geen kernbom zal maken door het fraaie akkoord dat hij met Iran sloot. Daar valt het nodige over te zeggen, zelfs als Iran zich aan zijn woord zou houden en inspecties zou toestaan. Dat laatste heeft Iran al een aantal malen eerder beloofd en nooit waar gemaakt, maar we gunnen Obama zijn voordeel van de twijfel. Dan blijven er nog een paar kleine zaakjes over die de vrede in het Midden Oosten dwars zitten.

Om met Iran verder te gaan. Iran heeft niets beloofd over zijn proxies Hezbolla en Hamas. Sterker: Nasrallah heeft heel hard geroepen dat Iran hem niet in de steek zal laten. Omdat Iran tot nu toe Hezbolla volledig naar zijn hand kan zetten, zal dat een Iran, dat aanzienlijk rijker zal worden, ertoe brengen Hezbolla met wapens te overladen. De sancties tegen Iran worden opgeheven en de miljarden dollars van Iran komen vrij. Het Westen kan niet meer wachten om de handel met Iran te hervatten en alle regeringen hebben hun opwachting al gemaakt, dus nog meer miljarden in het laadje van Iran. Weliswaar mag het Westen voorlopig geen wapens leveren aan Iran, maar Rusland en Noord Korea staan al te popelen om de tijdelijke Westerse onmacht (?!) op dit punt goed te maken. Er is dus geen enkele belemmering voor Iran Hezbolla tot de tanden te bewapenen, eerst om Assad van Syrie (vriend van Iran en geen vijand van Rusland) beter te kunnen bijstaan en vervolgens om zich op Israel te werpen. Daar houdt men al langere tijd rekening met een Hezbolla, dat een oneindig wapenarsenaal zal hebben.

Ook Hamas kijkt al verlekkerd naar Iran en Iran heeft Hamas, hoewel ideologisch verschillend van Iran ( namelijk soenitisch en Iran Shiietisch), in het verleden al van wapens voorzien.  Zij zijn diep met elkaar verbonden in de intense haat voor Israel. Iran zal er alles aan doen Hamas te versterken, zowel financieel als met wapens. Hoewel hier een addertje onder het gras kan zitten, want Hamas staat grotendeels onder controle van Qatar en dat geeft wat problemen met Iran. Hamas is, zoals ieder jaar, zijn vakantiekampen al weer begonnen om de kinderen op te leiden om met wapens om te gaan en ze de beginselen van gewapende strijd, al trainende, bij te brengen, voor de vrede zullen we maar zeggen. Ook de tunnels naar Israel (en Egypte) zijn in sneltreinvaart weer opgebouwd ten koste van de opbouw voor de burgers van Gaza. Maar dat maakt niets uit, in tegendeel , want Israel krijgt gewoon de schuld van de stagnatie van het herstel in Gaza. Zo snijdt dat mes aan twee kanten: Hamas ontvreemdt materiaal voor opbouw en knutselt vrolijk door aan zijn tunnels en raketten en tegelijkertijd krijgt Israel de schuld voor gebrek aan doorvoer van materialen voor opbouw. Mooier kun je het niet verzinnen, maar met UNRWA en de VN-UNHCR en NGO`s als Amnesty aan jouw kant, is dat een fluitje van een cent. Klein probleempje: Fatah en Hamas worden met de dag grotere vijanden van elkaar en Hamas pleegt aanslagen op Fatah in Judea en Samaria.

Iran en Saoedi-Arabie zijn aartsvijanden en de deal met Iran heeft die toestand alleen maar erger gemaakt. Amerika probeert Saoedi-Arabie wel te paaien met wapenleveranties, maar die vergroten alleen maar het gevaar van een oorlog. Bovendien zal Saoedi-Arabie opweg gaan naar een eigen atoomwapen. In de tussentijd bestrijden Iran en Saoedi-Arabie elkaar in Jemen, waar 80% van de bevolking in Jemen verschrikkelijk onder lijdt. Ook de Golfstaten zullen op den duur openlijk partij gaan kiezen, dus nog meer strijd.

En dan Turkije. Dat probeerde buiten de grote oorlog tegen IS te blijven. Maar IS heeft nu aanslagen in Turkije gepleegd en zo wordt Turkije die oorlog in gezogen. Wat beslist problematisch is. Want weliswaar is Turkije een NAVO-bondgenoot en wordt het geacht Amerika te steunen, maar het heeft eigenlijk een veel grotere prioriteit in het bestrijden van de Koerden. En hoewel Turkije Amerika inmiddels vanaf zijn grondgebied aanvallen op IS laat uitvoeren, vecht het zelf steeds openlijker tegen de Koerden, die in hun strijd tegen IS door Amerika geholpen worden. Het wachten is op het afhaken van Turkije als bondgenoot omdat de Koerden winst boeken, wat Turkije een doorn in het oog is. Binnen Turkije zijn IS en de Koerden ook al slaags geraakt.

Dan hebben we het nog niet over Egypte gehad, dat natuurlijk ook zijn partijtje meeblaast. IS en Hamas voeren in de Sinai een strijd tegen tegen Egypte en sturen en passent soms ook even een raket naar Israel. Egypte voert een steeds strengere blokkade van Gaza op en krijgt zo Qatar en Iran tegen zich. Bovendien is het niet uitgesloten dat Egypte nu ook op zoek gaat naar een eigen kernwapen. Op de achtergrond kijkt Rusland toe of Egypte al geoogst kan worden.

Ja, Obama heeft een meesterstuk afgeleverd waarvan we nog veel zullen horen.

 

MS

zaterdag 25 juli 2015

anti-BDS regelingen

Weet de BDS-beweging eigenlijk wel hoezeer Israel in moderne technologie vertegenwoordigd is?

 

Aan de ene kant zie je de BDS-beweging succesjes behalen, maar aan de andere kant zie je dat de BDS-beweging nooit een totale boycot kan afroepen omdat de modernste technoloigie uit Israel komt. Zonder die technologie blijf je behoorlijk achter en het Westen wil nooit achterblijven. Daarnaast zie je op terreinen waar de BDS-beweging succesjes behaalt inhaalacties tegen hun succesjes.

Om te beginnen met de technologie. Microsoft zit diep in Israel met zijn ontwikkelingen. Het heeft onlangs het Israelische ITC Adallom voor 320 miljoen dollar gekocht en men verwacht dat Adallom het cybercentrum van Israel zal worden. Het is daarmee het derde bedrijf van Microsoft op cybercentrum gebied. Het bedrijf dat sinds 2012 bestaat heeft 80 werknemers van wie er 50 in Tel Aviv werken en die allemaal gespecialiseerd zijn in veiligheid en daarop aan een technische school gepromoveerd zijn. Zij staan voor gegarandeerde veiligheid van de cloud in de software en bieden technologische bedrijven bescherming van hun data die op servers elders staan. Die servers zijn beschermd tegen binnendringers. Daarnaast kan het verdachte activiteit, zoals het eenmalig downloaden van grote aantallen documenten, achterhalen en een bescherming hiertegen bieden. Onmisbaar dus voor (grote) bedrijven.

Cisco Israel presenteert nieuwe technologie die openbaar vervoer verbetert en toeristen helpt steden te verkennen. De zogenaamde technologie voor “Smart Cities”. Vooralsnog zullen die “smart Cities” in Israel liggen, maar het is niet moeilijk te bedenken dat andere grote steden dit ook zullen willen hebben.Smart Cities voorziet in voordelen voor de inwoners van steden en verstevigt  daarnaast de band met de inwoners, waardoor het leefklimaat beter wordt. Dit alles wordt mogelijk door geavanceerde technologische kiosken met touchscreens en heldere instructies hoe bij voorbeeld een vrije parkeerplaats dichtbij te vinden of een theater of bioscoop, maar het kan daarnaast ook de straatverlichting efficienter regelen naar behoefte en de bevloeiing van de parken.

Dit zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen die de lui van de BDS-beweging niet kunnen tegengaan, want boycot van Israel is een ding, maar achterblijven in ontwikkeling is een ander ding!

Gelukkig wordt de BDS steeds duidelijker afgewezen en komt er steeds meer wetgeving tegen BDS. Te beginnen in Amerika, maar ook in Canada. In Amerika is er al wetgeving die handel met bedrijven die de BDS aanhangen verbiedt, maar in Illinois is men al weer een stapje verder. Daar eist men nu dat staats-pensioenfondsen hun investeringen terugtrekken uit bedrijven die de boycot steunen. De gouveneur van Illinois, Bruce Rauner, spreekt van antisemitische daden die hij niet kan of wil tolereren en overal en altijd zal bevechten. In Canada is een nieuw vrij-handelsverdrag (CIFTA) met Israel afgesloten met het doel de banden te versterken. Hierdoor zullen tarieven omlaag gaan en zal de handel in agrarische producten, vis worden uitgebreid. Ook zullen nieuwe gebieden worden onderzocht zoals intellectueel eigendom, electronische handel, en meer.  Canada beschouwt zich als een van de trouwste vrienden van Israel.

 

ms

 

 

vrijdag 24 juli 2015

nogmaals Susiya

Europa en VS weer op verkeerde been gezet door de Palestijnen.

 

Het Hooggerechtshof heeft uitspraak gedaan over Susiya op grond van onderzoek. Zo zijn er historische luchtfoto`s en geografische gegevens, kaarten uit de tijd van het Engelse Mandaat, reisverhalen uit de 18`en 19`eeuw, bevolkingsregisters bekeken. Daaruit bleek dat er nooit een Arabisch Susiya heeft bestaan. De verklaringen over het historische  Arabische Susiya blijken vals en daarom heeft het Hooggerechtshof besloten dat Khirbet Susiya  illegaal is en mag worden afgebroken (HC 7530/01,  430/12,  1420/14) omdat het in gebied C ligt. Gebied C staat 100% onder controle van Israel volgens de Oslo-akkoorden.

De familie Nawajah is de belangrijkste klager over onrecht hun aangedaan door afbraak van hun huis door Israel. Het Hooggerechtshof heeft echter aangetoond dat de Nawajah familie permanente bewoners zijn van Yata, waar hun huis is. Yata ligt in gebied A, waar de PA volledige autoriteit heeft. Onderzoek heeft uitgewezen dat de familie Nawajah , net als andere bewoners van A en B gebieden, door de PA worden aangemoedigd in overeenstemming met het Fayyad Plan uit 2009. Zij worden daarbij gesteund door de EU! (EU rapport van 2011: Area C and Palestinian State Building) Dat rapport spreekt van illegaal feiten op de grond creeren in gebied C  (illegally establish facts on the ground in Area C), ondanks volledige Israelische autoriteit volgens de Oslo-Akkoorden . Door verder onderzoek is gebleken dat de EU direct minstens 20 illegale bouwwerken financiert en dat daar ook gewoon de EU-vlag wappert. De EU-site ligt strategisch tussen het Joodse Susiya en de archeologische plaats Susiya. Zo probeert de EU te ontkrachten dat er een antiek Joodse gemeenschap, compleet met synagoge, was op die plek voordat de islam nog bestond.

De bewuste plek werd gebruikt door nomaden en diende als grasland voor het vee. In 1982 documenteerde Plia Albeck, de expert van staatswege, enig prive-land in het gebied en bevestigde dat het land enkel agrarisch was. Anthropoloog Yaacov Havakook deed in de tachtiger jaren van de vorige eeuw onderzoek in het gebied en woonde er toen enkele jaren.. Zijn expert-verklaring luidt : “de Arabieren hebben nooit permanent in deze grotten gewoond . De grotten werden enkel als tijdelijk woonplaats gebruikt door herders, die er 2 weken tot een maand woonden gedurende het seizoen dat de beesten graasden”.

B`tselem, een NGO die fondsen ontvangt van de EU en daarnaast door buitenlandse regeringen zoals Frankrijk, Engeland en Duitsland wordt gefinancierd, gaf onlangs samen met the New Israel Fund  een persverklaring uit, dat onder druk van Regavim (onderzoekscommissie) de regering gedwongen werd de huizen af te breken in Susiya voordat het Hof een hoorzitting had gepland en dat dat onacceptabel was. Die hoorzitting is op 3 augustus, maar die gaat helemaal niet, zoals nu gesuggereerd wordt, over het legale besluit tot afbreken, want dat besluit is al een aantal malen door het Hooggerechtshof bevestigd en het Hooggerechtshof heeft beslist dat er helemaal niet op die hoorzitting gewacht hoeft te worden.(HCJ 1420/14). En daar komt nog eens bij dat de Civil Administration ermee heeft ingestemd, dat er, ondanks de bestaande huizen in Yata, een nieuw dorp mag worden gevestigd in gebied C, slechts 2 mijl van de huidige illegale vestiging.

De cruciale vraag blijft: wat doet de EU hier! Waarom provoceert de EU Israel door de Oslo-akkoorden willens en wetens te schenden! Mag de EU internationaal Recht zomaar negeren en naast zich neerleggen? Zo verspeelt de EU zijn geloofwaardigheid om als onpartijdige partner in vredesonderhandelingen te kunnen optreden. En intussen geven onze media natuurlijk de biasfeiten van de Palestijnen, de NGO`s (ook UCP dat Oxfam, ICCO, Pax en Cordaid vertegenwoordigt) doen volop mee Israel te ondermijnen en proberen zij Israel te dwarsbomen en in een kwaad daglicht te stellen via een verzonnen verhaal over Palestijnse zieligheid.

 

MS

 
 

donderdag 23 juli 2015

BDS verziekt een goede onderwijs conferentie

Wereld onderwijs conferentie gekaapt door de moslimlanden en hun vrienden ( bij wie het thuis absoluut niet pluis is).

 

De Educational International World Congress is afgelopen maandag 20 juli met  discussies, voorafgaand aan de eigenlijke conferentie, in Ottawa begonnen. Opmerkelijk is dat de centrale discussie niet over onderwijs gaat, maar over ophitsing tegen Israel. Tegen geen enkel ander land vindt deze ophitsing plaats, maar met het Engelse NUT (National Union of Teachers)  kan zo`n ophitsing niet missen. Zoals zo vele vakbonden in Engeland is ook NUT volledig geintegreerd in de BDS-beweging, zoals bedoeld was bij het opzetten van de BDS-beweging: actie vanaf onder op via vakbonden. Gaan deze discussies dan soms  over problemen in het onderwijs in Israel of in Gaza of op de Westbank? Neen, maar over politiek met BDS-saus. Toch zou het niet onverstandig zijn als die discussie wel over problemen in het onderwijs zou gaan, zoals bedoeld bij een wereldcongres over onderwijs. Via onderwijs worden kinderen gevormd en via onderwijs kun je ze bijbrengen hoe een wereld vreedzaam zou kunnen functioneren. Hier ligt precies het probleem. Het onderwijs in Gaza en op veel scholen op de Westbank (niet allemaal) is helemaal niet vreedzaam. Het blijk, dat daar onderwezen wordt dat Joden de meest verwerpelijke creaturen op de planeet zijn en dat moslims een eeuwige oorlog tegen Israel moeten voeren. Dat Israel zal verdwijnen en Palestina in zijn plaats zal komen. Joden zijn de zonen van apen en varkens. Dat wordt op die Palestijnse scholen geleerd en zoiets  zou wel degelijk op de conferentie besproken moeten worden.

De Israelische onderwijzersbond, die ook deelneemt aan de besprekingen, heeft de politieke resolutie, zoals hij op tafel ligt, tegen Israel, niet ondertekend, wat aanvankelijk wel leek te zijn gebeurd. De Israeli Teachers Union heeft besloten die Palestijnse misstanden nu aan te kaarten tijdens de bijeenkomst in Ottawa en heeft de Palestinian Media Watch Organization gevraagd om achtergrond materiaal over het Palestijnse lesprogramma te verzamelen. De PA heeft herhaaldelijk beloofd het lesprogramma te veranderen, maar heeft dat nog steeds niet gedaan. Toch is Abbas verantwoordelijk voor  goed onderwijs, waar niet geindoctrineerd wordt en geweld niet wordt verheerlijkt. Maar naast een groot aantal scholen dat deze lessen over het minderwaardige Joodse volk en de vernietiging van Israel geeft is er ook nog de televisie voor kinderen die haat predikt en geweld verheerlijkt.

Genoeg werk aan de winkel voor een oprechte wereld conferentie over onderwijs. Helaas blijkt ook hier weer, net als bij de UNHCR, dat het makkelijk is Israel als zondebok te gebruiken en eigen misstanden zo niet besproken te krijgen. En Engelse NGO`s en vakbonden laten hun BDS-agenda nooit thuis.

 

MS

woensdag 22 juli 2015

Nog steeds geen definitieve uitspraak over Arafats dood

Het is de vraag of de zaak over een eventuele vergiftiging van Arafat nu gesloten wordt.

 

Het Openbaar Ministerie in Nanterre in Frankrijk roept op de zaak over de eventuele vergiftiging als doodsoorzaak van Arafat in 2004 nu te sluiten. Het OM heeft na het verschijnen van het rapport over deze affaire drie maanden de tijd om in beroep te gaan. Maar daarmee is de zaak niet gesloten. Een andere onderzoeks instituut moet besluiten of er verder onderzoek zal worden gedaan nu het aangeboden rapport geen uitsluitsel kan geven. Het blijkt niet mogelijk voldoende bewijs tegen wie dan ook te leveren.

Arafat werd in Cairo geboren en noemde zich een Palestijn. Hij richtte Fatah en de PLO op  als terreurorganisaties. Hij riep in 2000 op tot de Tweede Intifada. Na zijn dood in 2004 in een Frans ziekenhuis diende zijn vrouw  Suha, die in Frankrijk woont, een klacht in bij het hof in Nanterre in 2012 omdat hij vergiftigd zou zijn. Daarop werd zijn tombe in Ramalla geopend om een team van Franse, Zwitserse en Russische onderzoekers in de gelegenheid te stellen 60 stukjes te verzamelen voor verder onderzoek. Er werden sporen van polonium 210 gevonden op stukjes kleding. De  Zwitsers uit het onderzoeksteam kwamen al heel snel met hun conclusie dat Arafat vermoord was en het zal niet verbazen dat ze Israel de schuld hiervan gaven. De Fransen, onder wie Catherine Denis, houden echter staande dat polonium 210 en lood 210, gevonden in Arafats kleren en graf, een natuurlijke omgevings oorsprong hebben..Plutonium werd beroemd in 2006 toen een gevluchte Russiscge geheimagent en tegenstander van Poetin, Alexander Litvinenko, in Londer vermoord werd met een hoge dosis polonium.

 

MS

 

 

dinsdag 21 juli 2015

De omdermijning van Israel door Europa

Nederlandse NGO`s ondermijnen Israel via UCP

 

In Judea liggen de overblijfselen van de oude Joodse stad Horvat  Susya, waar een synagoge is opgegraven die dateert uit de Talmoedische tijd, tussen de 4`en de 7`eeuw BCE. Vlak naast die synagoge, op de ruines van het oude Susya, hebben de Palestijnen het illegale Khirbet Susya gebouwd. Deze Pallestijnse plaats is vrij recent, in de laatste 20 jaar, gebouwd door Palestijnse activisten uit de nabije omgeving onder het mom dat het om een oude Arabische plaats zou gaan. Israel heeft aangekondigd deze Arabische illegale plaats niet te tolereren en heeft afbraak ervan aangekondigd. De Palestijnse naam is afgekeken van de oorspronkelijk Joodse naam en moet duiden op een oorspronkelijk Arabische plaats. Er wordt Khirbet aan toegevoegd wat ruine betekent.

De Palestijnen zijn een actie gestart om afbraak van Khirbet Susya tegen te gaan en hebben dus en passent de plaats een Arabische oorsprong gegeven. Deze afbraakpoging spreekt natuurlijk allerlei mensen aan als zielig voor de Palestijnen, wat de Palestijnen meesterlijk kunnen orkestreren. Ook Amerika heeft zich al tegen afbraak uitgesproken. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat Israel-kritische Israelische NGO`s, die door Europa gefinancierd worden, achterde actie zitten. Onder die NGO`s bevinden zich Rabbis For Human Rights (die de zaak bij het Hooggerechtshof van Israel hebben aangekaart) en The New Israel Fund die zich telkens keren tegen Israel, zie hier. Deze organisaties ontvingen in 2015 respectivelijk 89.000 dollar van Engeland en 70.000 dollar van Zweden, Zwitserland, Denemarken en Nederland. Ook de andere anti-Israel NGO`s, die op hun beurt massa`s Europees geld krijgen, zijn betrokken en zo claimde Adala dat Khirbet Susya een Bedoeienen dorp is. Dat Europa hier een scheve schaats schaatst is al lang duidelijk, want het veroorlooft zich direct illegale Palestijnse nederzettingen te financieren onder het mom: “feiten op de grond te creeren”. Dat lijkt mij niet direct de taak van Europa en maakt hun positie als onderdeel van het Kwartet nogal discutabel.

Maar ook de grote buitenlandse NGO`s zijn betrokken bij deze actie tegen afbraak. UCP, (united Civilians for Peace) blijkt direct betrokken. En, zoals bekend, is UCP een dekmantel voor Pax, Novib, ICCO en Cordaid om zich in het Israelisch-Palestijns conflict te mengen door de Palestijnen 100% te steunen en Israel dwars te zitten. Zij hebben UCP daarvoor speciaal opgericht om zelf uit het zicht te blijven en financieren UCP volledig. Kortom, wij betalen UCP via ons belastinggeld dat naar de NGO`s Pax, Oxfam/Novib, ICCO en Cordaid gaat en die het doorsluizen naar UCP.Zo betalen wij om te zieken tegen Israel, want UCP stuurt openlijk oproepen uit om de Palestijnen te steunen in hun strujd voor Khirbet Susya. Zij sturen aan talloze mensen de volgende tekst: “Het dorp Susiya op de bezette Westelijke Jordaanoever waar 340 Palestijnen wonen, bij Hebron, kan vanaf 20 juli worden vernietigd. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem houdt een petitie om dat alsnog te voorkomen EU maant Israël Susiya niet te vernietigen De Raad van Buitenlandse Zaken van de EU heeft op maandag 20 juli Israël opgeroepen af te zien van plannen om de bevolking van Susiya en Abu Nwar te verdrijven en hun dorpen te vernietigen. Verder stelde de EU dat Israël zich aan het internationaal recht moet houden en dat overeenkomsten tussen de EU en Israël niet van toepassing zijn op de sinds 1967 bezette gebieden. 

En inderdaad heeft Europa zich uitgesproken (zie onder), maar dat zal na bovenstaande bemoeienis van Europa niet verbazen. Wat wel verbaast is dat Europa zich nog steeds een goede partner van het Kwartet acht en denkt een rol te kunnen spelen in vredesonderhandelingen. Naar mijn idee heeft Europa duidelijk partij getrokken en zegt het wel van alles, maar konkelt het stiekem met de Palestijnen tegen Israel.

 

MS

 

 

5. The EU is committed to working with all sides,  including through implementation of existing agreements, to allow the socio-economic development of  the West Bank, including East Jerusalem, and empower Palestinian institutions in preparation for statehood, based on the rule of law and respect for human rights. The EU stresses that actions such as the easing  of restrictions must be part of a fundamental change of policy with regard to the occupied Palestinian territory. It calls on Israel to enable accelerated Palestinian construction, as well as social and economic development in Area C. Such actions will serve to strengthen the prosperity and security of both Israelis and Palestinians. It further calls on Israeli authorities to halt plans for forced transfer of population and demolition of Palestinian housing and infrastructure in the Susya and Abu Nwar communities.

.

.

 

 

 

 

 

maandag 20 juli 2015

Hamas heeft een ingenieus netwerk opgebouwd om aan alle noodzakelijke produk ten te komen.

Hamas bouwt hard aan zijn wapenopslag.

 

Terwijl de wereld bezorgd kijkt naar Gaza en het stagneren van de opbouw van huizen en infrastructuur voor de burgers is er een sector die hard groeit ondanks de blokkade door zowel Israel als Egypte. En zelfs ondanks honger en dorst vanwege de ramadan werd er hard doorgewerkt. Dat werk bestond uit het bouwen van de tunnels naar Israel en in mindere mate naar Egypte. Dit is voor Hamas mogelijk ondanks de beperking van invoer van benodigde materialen. Daar heeft Hamas namelijk “oplossingen” voor gevonden. Hamas smokkelt al tijden materiaal via de Kerem Shalom grensovergang vanuit Israel naar Gaza. Het gaat onder andere over “Dual-use”materiaal of materiaal dat zowel voor de civiele opbouw als voor Hamasdoeleinden gebruikt kan worden. Maar ook door verboden zaken te verstoppen in toegestane produkten brengt Hamas de nodige zaken Gaza binnen.

Voor de tunnels  heeft Hamas naast handen die graven ook stalen kabels, graafmachienes, steunblokken, batterijen, cement, houten panelen, metalen panelen en verschillende chemicalien nodig. Maar tegelijkertijd vindt ook opbouw van het raketarsenaal plaats en daarvoor hebben ze electroden,explosieven en brandstof nodig. Tot voor kort gingen al die artiekelen ongehinderd via de Kerem Shalom overgang Gaza binnen, want een andere weg via Egypte of de zee (Gazavloot!) is afgesloten.

Een recente inspectie aan de Kerem Shalom overgang bracht aan het licht dat er raketbrandstof werd gesmokkeld.  Zaken die de grens overkwamen konden makkelijk doorgaan voor benodigde bestanddelen voor burger doeleinden, maar deze zaken bleken makkelijk een ander doel te kunnen dienen en wel als onderdelen en grondstoffen voor tunnelbouw en raketbouw. Ook werden vele benodigheden verstopt in toegestane zaken die de grens makkelijk overkwamen. Zo werden electrodes in in botercontainers uit Ramalla verstopt of in marmeren platen vanuit Hebron.

Om deze smokkelroute mogelijk te maken had Hamas een heel netwerk met de benodigde fondesen opgezet , zodat het de benodigde dingen in Israel en de Westbank kon aanschaffen. Dit netwerk werd door diverse partijen in Gaza aangesproken, maar voornamelijk door de militaite tak. Daarnaast werd ook een netwerk in Gaza opgezet van Palestijnse kooplieden die de produkten in Israel en de Westbank konden kopen. Sommigen kooplieden begrepen wat er aan de hand was, anderen wisten van niets. Zij wisten dat ze Hamas moesten voorzien van door Hamas gevraagde produkten en daartoe werkte dit Gazaanse netwerk direct samen het Israelische netwerk, maar ook hier wist lang niet iedereen wie de werkelijke opdrachtgever was. Een voorbeeld is een opdracht voor houten palets, die later als stut in de tunnel werden gebruikt .

Israel kwam na de ontdekking van deze grootschalige smokkelpraktijk voor een dilemma te staan: produkten niet doorlaten en nog grotere stagnatie in Gaza met als gevolg nog grotere onvrede en kans op confrontatie of produkten doorlaten en rekening te houden met de offensieve toename van Hamas. Vooralsnog gaan de goederen gewoon door, maar is de controle op dual-use produkten en verstopte zaken verscherpt. De vraag is of de Nederlandse scanner, aangeboden door Koenders, hier iets kan betekenen.

Hoe komt Hamas aan de fondsen? Het heft de meest vreemde belastingen en zo betaalt de bevolking voor de goederen die Hamas koopt, maar die voor de burgers bedoeld zijn!

Dit alles maakt de situatie in Gaza zeer gecompliceerd. De opbouw stagneert doordat er niet genoeg materialen voor de echte opbouw aanwezig zijn, terwijl de wapenopbouw en tunnels floreren. Tegelijkertijd heeft Hamas contact met Israel over een langdurig bestand. Dit laatste zit Fatah niet lekker en daarover wordt geruzied en tegelijkertijd ondermijnt Hamas Fatah waar het maar kan. Bovenop dit alles heeft IS zich in Gaza gevestigd en die bestrijdt Hamas weer.

 

MS

 

zondag 19 juli 2015

BDS en universiteiten

Weizmann Instituut staat op 10` plaats van alle wetenschappelijke instituten in de wereld

De BDS-beweging is sowieso een domme beweging. Waarom? Omdat men binnen de beweging niet uitgaat van 1 doelstelling, maar alle organisaties die BDS aanprijzen andere doelstellingen hebben van enkel etikettering van producten uit de nederzettingen op de Westbank tot aan de totale opheffing van Israel voor het tot stand brengen van de zoveelste Arabische moslimstaat met alle ongewenste implicaties daarvan als dictatorschap, onderdrukking of zelfs uitroeiing van minderheden, vrouwen onderdrukking, religieuze intolerantie etc.  Er is namelijk geen enkele democratische Arabische moslimstaat met gelijke rechten voor iedereen, zoals Israel. Men wil dus meer van hetzelfde en “hetzelfde” bestrijdt elkaar vooral op religieus gebied, de soenieten tegen de shiieten. De modernitiet is er uitgeschakeld en de fanaticiteit met wreedheden en verwoesting van cultuur staan voorop.Tel uit je winst met nog zo`n staat erbij.

Een van de peilers van de BDS-beweging is de academische boycot van Israel en Israelische wetenschappers. Dat past natuurlijk helemaal bij het uitschakelen van de moderniteit, maar het vreemde is dat er universiteiten en wetenschappers zijn die dit propageren. Het is natuurlijk sowieso gek dat een universiteit wetenschap wil boycotten. Jaloezie zou hier kunnen spelen, jaloezie op een land dat inmiddels 12 nobelprijswinnaars heeft opgeleverd en menig land geen enkele Nobelprijswinnaar. Maar laten we daar niet vanuit gaan. Laten we gewoon uitgaan van het domme principe dat je wetenschap moet boycotten omdat je het land van de wetenschapper niet aangenaam vindt of zelfs haat. Dat betekent dat je dus de kennis van die wetenschappers niet wilt delen. Dat zal een moeilijk proces zijn: wetenschap op het hoogste niveau, ook moreel, negeren. Dat is eigenlijk helemaal niet mogelijk als je wetenschap op niveau wilt bedrijven. Want alles wat voortborduurt op wetenschap uit Israel zal je dan moeten vernietigen. Ook de toegepaste wetenschap in uitvindingen moet je dan boycotten en dat is een schier eindeloze reeks aan moderne technologische hoogstandjes waardoor je mee kunt doen in de moderne maatschappij. Kortom: het is in de zin van boycotten volkomen onmogelijk.

Universiteiten in Israel doen het fantastisch en het Weizmann Instituut in Rechovot is inmiddels op de 10`plaats gezet door het Center for Science and Technology Studies (CWTS) of Leiden University. Weizmann is de eerste universiteit na enkele Amerikaanse universiteiten op die lijst. Deze CWTS-lijst is enkel gestoeld op numerieke indicatoren in plaats van op vraaggestuurde overzichten. Deze lijst gaat statistisch te werk en weegt de zwaarte van onderzoek en publicaties. 19% van de onderzoeksrapporten vanuit Weizmann wordt gekwalificeerd in de top 10% van wetenschappelijke publicaties wat betreft impect. Verder is 21,4% van de publicaties over wetenschap over levensvraagstukken en medische wetenschappen ingedeeld bij de top 10% wat betreft hun impact.

Het moge duidelijk zijn hoe dom het in wezen is om wetenschap uit Israel te boycotten om redenen die niets met wetenschap te maken hebben, maar wat eerder wijst op domheid van de bepleiters van deze boycot.

MS

vrijdag 17 juli 2015

Gaat het ICC de kant van de VN op?

Politisering van het ICC is een van de ergste dingen die een onafhankelijk ICC kan overkomen .

 

De VN was ooit bedoeld om de wereldvrede te bewaren en alle landen hadden daar een stem in. Inmiddels is de VN gekaapt door de moslimlanden en hun vrienden en moet je vaststellen dat de obsessie van de moslimlanden met Israel de VN tot hun speelbal heeft gemaakt, waardoor echte problemen niet aan de orde komen. De VN-Mensenrechten Raad, de UNHCR, is nog een tandje erger doordat rijke olielanden daar gewoon zetels kopen en via dollars concessies van andere landen eisen. Gevolg is dat de landen met de meest grove schendingen van mensenrechten buiten beeld blijven.

Het ICC ( International Criminal Court) of het Internationaal Strafhof in Den Haag, is opgericht  om onafhankelijk onderzoek te doen naar

-oorlogsmisdaden.  Dit zijn bijvoorbeeld marteling, verminking, lijfstraffen, mensen gijzelen en daden van terrorisme. Hieronder vallen ook schendingen van de menselijke waardigheid, zoals verkrachtingen en gedwongen prostitutie, plundering en terechtstellingen zonder proces. Oorlogsmisdaden vinden, in tegenstelling tot misdrijven tegen de menselijkheid, altijd plaats tijdens oorlogen.)

-genocide . Hieronder vallen handelingen die zijn gericht op de uitroeiing van bepaalde nationale, etnische en religieuze groepen

-misdrijven tegen de menselijkheid. Zijn misdrijven onderdeel van een grote wijdverspreide en of systematische schending tegen een bevolkingsgroep.  Het gaat dan bijvoorbeeld om moord, deportatie, marteling en verkrachting. Het Internationaal Strafhof vervolgt deze misdrijven ook als ze niet tijdens oorlogen plaatsvinden.

Het ICC mag alleen onderzoek doen als het land waar het misdrijf is gepleegd het Statuut van Rome heeft ondertekend; of  als het land waar de dader vandaan komt het Statuut van Rome heeft ondertekend.

De Comoros, het land waar de Marvi Marmara, de eerste Gazavloot, geregistreed stond, had verleden jaar al een onderzoek aangevraagd bij het ICC naar de omstandigheden van de eerste Gazavloot  in mei 2010 bij de entering door de Israelische Marine, nadat de Marvi Marmara geprobeerd had de blokkade van Gaza door Israel ( en Egypte) te breken om humanitaire hulp naar Gaza te brengen. De Marvi Marmara had alle bevelen om om te keren genegeerd toen Israel ingreep. Israel mocht ingrijpen omdat de zeeblokkade van Gaza wettig was. Israel was niet voorbereid op tegenstand van de actievoerders aan boord en pakte de zaak niet bepaald handig aan. Er ontstonden gevechten en 9 Turken op de Marmara kwamen om. Het ICC besloot daar geen onderzoek naar te doen omdat de hele actie te kleinschalig was om onder de voorwaarden te vallen voor onderzoek van het ICC. De zaak werd gesloten.

Gisteren kwam er opeens bericht van het ICC dat de voorzitter van het ICC, Fatou Bensouda, “een fout” had gemaakt bij de beslissing het onderzoek  van deze “ernstige zaak “ te seponeren. Het onderzoek zal heropend worden. De Palestijnen hebben nieuw bewijsmateriaal aangedragen, allemaal persoonlijke verklaringen die niet bevestigd kunnen worden. Wat wel naar voren kan komen is dat er helemaal geen humanitaire hulpgoederen aan boord waren en de actie zuivere provocatie was.

De Palestijnen zijn voortdurend op zoek bij wereldorganisaties Israel aan te klagen en hebben het ICC duidelijk ontdekt. Het mag toch duidelijk zijn dat hier sprake is van politisering omdat

a het onderzoek al gemeld was en geseponeerd omdat de gebeurtenis niet aan de eisen van het ICC voldeed

b het hier bovendien om een provocatieve actie ging

Wil het ICC zijn statuur behouden en niet ook een speelbal van de bekende usual suspects (zie hier boven bij de VN en UNHCR) worden dan zal het ICC zich naar eigen regels moeten gedragen en geen uitzonderingen willen maken alleen omdat het Israel betreft!

 

MS

 

 

woensdag 15 juli 2015

Israelische NGO`s tegen Israel

Hoe Europa de hand heeft in anti-Israelische  “Israelische”  NGO`s

 

NGO`s die tegen Israel zijn is eigenlijk geen nieuws. We hebben kunnen zien dat Amnesty International er een gebruik van heeft gemaakt Israel te demoniseren en ook weten we dat Oxfam/Novib, Pax, Cordaid en ICCO via het door hen opgerichte UCP Israel proberen te delegitimeren en dat wij dat steunen met ons belastinggeld via overheidssubsidie. Maar er zijn ook Israelische NGO`s die Israel demoniseren en delegitimeren.

Im Tirtzu heeft daar onlangs een rapport over gepubliceerd. Dat rapport laat zien hoe drie Israelische NGO`s zich binnen de VN tegen Israel richten. Zij hebben de consultant status in de Economisch-Sociale Raad van de VN (ECOSOC) en laten daar hun stem horen door delegitimering van Israel te promoten en op onderzoek naar de IDF-acties in Gaza aan te dringen. Zij beschuldigen Israel en de IDF van oorlogsmisdaden, schendingen van internationaal recht, marteling van Palestijnen en andere misdaden en schromen niet tot boycot op te roepen. Zij hebben een officiele status en kunnen de UNHCR adviseren en dat hebben zij ook gedaan door aan te dringen binnen de VN op een onderzoekscommissie naar de misdaden en schending van het internationale recht door Israel in de Gaza-oorlog. Het gaat hier om Adalah, Itijah en Israeli Committee against House Demolition.

Adalah verschafte in het verleden informatie aan de UNHCR over de Gaza-flottilla, de Marvi Marmara, en verklaarde dat de blokkade van Gaza onwettig was (quod non), de actie van de Marvi Marmara gewettigd was en de actie van de IDF om de Marvi Marmara tegen te houden daarom onwettig was en Israel de Vierde Conventie van Geneve had geschonden. Naar aanleiding van de voorlaatste Gaza-oorlog, Operation Cast Lead, voorzag Adalah  de onderzoekscommissie van Goldstone van “experts” die getuigden voor de commissie dat de onderzoeken van Israel niet eerlijk waren, transparantie misten. Daarnaast verzekerde Adalah de UNHCR ervan dat Israel de Arabische minderheid schaadde door schendingen van burgerrechten en politieke rechten. Daarom adviseerde Adalah de UN om de consultant status van het JNF (Joods Nationaal Fonds) te blokkeren, wat ook gebeurde!

Ook de andere twee NGO`s droegen bij aan de klachten van Adalah. Alle drie worden deze organisaties door Europese regeringen gesteund, naast dat zij gesteund worden door The New Israel Fund. Zij zijn al jaren succesvol in hun strijd tegen Israel en het komt erop neer dat buitenlanders binnen deze organisaties zich zo als Israelische NGO`s voor mensenrechten kunnen voordoen.

Link to the full report and an image showing the activities of Israeli organizations operating against Israel at the UN.

 

MS
 

dinsdag 14 juli 2015

de blufpolitiek van de Palestijnen en de BDS-beweging

De blufpolitiek van Israelbashers werkt te vaak, zelfs in Israel

 

Het World Congres on Education gaat in oktober stemmen over een motie waarin de verontrusting wordt uitgesproken over de ellende van Palestijnse kinderen door de voortdurende bezetting van de Westbank door Israel, het bestaan van illegale Israelische nedezettingen en de impact daarvan op de levens van Palestijnen, inclusief toegang tot water en over de blokkade van Gaza met ernstige beperkingen op economische en sociale ontwikkeling in Palestina.  Het opmerkelijke is dat er in Israel nu beroering is ontstaan dat de Israelische Bond (Israeli Teachers Union) deze motie in de ontwerpfase getekend zou hebben. Er zijn berichten dat de leden van de bond dit ontkennen, maar er zijn ook bevestigende berichten. Nu vraag je je af, hoe een Israelische organisatie zoiets kan ondertekenen. En wat blijkt er achter te zitten? De Zuid Afrikaanse Democratische Onderwijsbond (SADTU) en de Engelse National Union of Teachers (NUT) hebben een dergelijk zware motie tegen Israel willen indienen, waarin ook nog eens de veroordeling van de Gaza-oorlog, de aanval op UNRWA-scholen (NUT) en allerlei BDS-leugens stonden met aanbevelingen voor boycot, dat Israel partners heeft gezocht om die motie af te zwakken, wat ook gelukt is, maar waardoor Israel iets tekent, wat het eigenlijk helemaal niet wil tekenen. Zo denkt Israel de schade te beperken .

Iets dergelijks gebeurde bij de VN in juni dit jaar. De Palestijnen hadden een vreselijke motie ingediend tegen de gezondheidszorg van Israel onder andere op de Golan. Europa kon daar niet mee accoord gaan en ging onderhandelen over die motie. Zo kwam een gematigder veroordeling van Israel aan de orde, waarvan Europa vond dat ze behoorlijk de scherpe kantjes er vanaf hadden gekregen en stemde voor, terwijl er in feite helemaal geen motie tegen de gezondheidszorg van Israel had moeten komen.

Een ander voorbeeld van deze slimme acties om Israel veroordeeld te krijgen is naar aanleiding van het VN Schabas/Davisrapport over de Gaza-oorlog in 2014. Aanvankelijk wilde de UNHCR een zeer bezwarende verklaring uitgeven naar aanleiding van dit rapport met ernstige verdere gevolgen voor Israel. Naar veel onderhandelen kwam er wel degelijk een veroordeling, maar ook een veroordeling van Hamas en minder stringentere uitspraken ten aanzien van Israel. Het heeft er alle schijn van dat Israel Europa verzocht heeft dit maar goed te keuren, omdat anders dat veel ernstiger verhaal in stemming zou worden gebracht en de moslimlanden dit met hun bevriende landen aan konden laten nemen ook al zouden Europa en Amerika tegenstemmen!

Dit zijn maar enkele voorbeelden hoe de Palestijnen en de BDS-beweging Israel veroordeeld krijgen door partijen die dat eigenlijk helemaal niet willen.

 

MS

 

 

 

maandag 13 juli 2015

Witte Stad Tel Aviv krijgt hulp van Duitsland

Herstel werelderfgoed krijgt duwtje in de rug.

 

De Witte  Stad van Tel Aviv bestaat uit meer dan 4000 gebouwen in Bauhausstijl. Bauhaus was een school voor de schone kunsten in Duitsland, die architectuur van gebouwen en kunst combineerde. De school functioneerde van 1919 tot 1933 , toen het verboden werd door de Nazi`s. Walter Gropius stichtte het oorspronkelijke Bauhaus en Bauhaus werd al gauw de meest invloedrijke stijl niet alleen in bouwen, maar ook in de grafische wereld, binnenhuisarchitectuur, industrieel ontwerpen en typografie. Al in een vroeg stadium werd Bauhaus bedreigd door de Nazi`s, niet alleen omdat de kunst als entartete Kunst werd beschouwd en als communistisch intellectualisme, maar ook omdat veel Joden in Bauhaus deelnamen. Daarom verlieten veel Bauhausmensen Duitsland al vroeg en vestigden zich elders en namen hun Bauhausideeen mee. Zo kwamen er 19 architecten van Bauhaus in Tel Aviv terecht.

De oorsprong van Tel Aviv ligt in de Ottomaanse tijd en kwam tot stand vanuit Jaffa, dat tegen het eind van de 19`eeuw een commerciele haven werd naast de aankomstplaats van pelgrims naar het Heilige Land. In 1887-96 werd de eerste Joodse nederzetting ten noorden van Jaffo gesticht: Neve Zedek. In 1908-09 kwam daar de wijk Achuzat Bayit, een tuinstad en later Tel Aviv genoemd, bij. Toen de bevolking van Tel Aviv snel ging groeien van 2000 tot 34000 mensen werden er verschillende bouwstijlen toegepast gecombineerd met de locale orientaalse motieven. Maar in 1921 werd een eerste masterplan opgezet en vanaf 1930 in werking gesteld. Toen waren de eerste Europese architecten van Bauhaus net gekomen. En zo werd Bauhaus de beoogde stijl voor het zich snel uitbreidende Tel Aviv. Er zijn drie verschillende buurten met Bauhaus ontstaan: in het centrum Lev Hair, Rothschild Boulevaar en de omgeving van Bialik.

Veel van de oorspronkelijke Bauhausgebouwen zijn nog aanwezig, en in zijn soort is het grote aantal, samen met het masterplan volgens welk model ze gebouwd zijn, uniek. Vandaar dat het tot werelderfgoed is uitgeroepen. Maar een heel groot deel ziet er verschrikkelijk verwaarloosd uit. Het opknappen is peperduur en bijna niet op te brengen. Toch zie je steeds meer prachtig opgeknapte gebouwen, soms als een boot gebouwd .

 

Dizengoffplein

Typisch Bauhausgebouw.

Er komt nu hulp bij het behoud van de “Witte Stad”.  Duitsland heeft 3,2 miljoen dollar toegezegd om bij de restauratie te helpen. Dat zal helpen dit unieke erfgoed te bewaren.

Het is een verademing een positief bericht over samenwerking met Tel Aviv te lezen na alle onzin die er uit Amsterdam kwam. Daar schiet men meteen in de BDS-kramp als iets met Israel te maken heeft. Dat Tel Aviv een stad is die met recht multicultureel genoemd kan worden, progressief en democratisch vol hightech-innovatie en cultuur, doet er dan niet toe. Hoe dubbel kun je zijn om Ramalla toe te juigen met zijn ondemocratisch bestuur, zijn ongelijke behandeling van minderheden en vrouwonvriendelijkheid! Om maar niet te spreken over steden in China die wel omarmd worden.

 

MS

 

 

 

zondag 12 juli 2015

Amnesty International lijkt meer op een ballentent

Amnesty International negeert eigen wetenschappelijk rapport en laat nu een rapport zien dat “gefabriceerd” is.

 

Amnesty heeft een naam op te houden, maar laat zich nu weer leiden door Israelhaat. Het heeft de wetenschapper Donatella Rovera een rapport laten maken over betrouwbaarheid van ooggetuigen van oorlogsdaden. Donatella beschreef dat mensen vaak de richting van inslagen niet konden vaststellen en dus ook niet of de inslag van vijandelijk of eigen vuur kwam. Bovendien beschreef zij de angst van Gazanen voor represaille van Hamas als ze onwelgevallige informatie zouden geven en vond ook valse informatie.  Belangrijke informatie voor Amnesty, zou je zeggen. Maar neen, deze bevindingen zijn verder nooit gebruikt, maar in een diepe la gesmeten. Anders valt niet te verklaren hoe het mogelijk is dat Amnesty doorgaat onbetrouwbare rapporten te blijven publiceren die gespeend zijn van enige militaire kennis en afgaan op gefabriceerde informatie.

Nu heeft Amnesty het helemaal bont gemaakt. Ze hebben een kaart en video gemaakt op grond van interactieve grafics en digitale technologie in plaats van substantiele fact-finding. Het zogenaamde Gaza Platform, toont Israelische aanvallen gedurende de laatste Gaza-oorlog zonder enige aanduiding van Hamas-installaties van rakerbases (nota bene vanuit scholen en ziekenhuizen), zonder enige aanduiding van de raketten op Israel, zonder aan te geven hoe Hamas zich tussen burgers verstopte. De geleverde video is volledig gemanipuleerd. Zo bekritiseert Amnesty het zogenaamde Roof Knocking van Israel (waarschuwing aan bewoners dat een gebouw doelwit is van een aanval, zodat ze tijdig het pand kunnen verlaten). Amnesty klokt zogenaamd de tijd tussen de waarschuwing en de aanval en vindt 1 minuut en 9 seconden. In werkelijkheid blijk de tijd 5 minuten te zijn en bij andere gebouwen zelfs 15 minuten.

De New York Daily News meldt naar aanleiding van Amnesty`s leugen dat “Samir Nofal in het huis woonde met een niet bekend aantal familieleden en dat iedereen, ook zijn buren, in staat was op tijd het gebouw te verlaten en dat niemand gewond of gedood was”.

Deze “Amnestymanier” van fact-finding kwam tot stand met medewerking van NGO`s als Al Mezan en Palestinian Center for Human Rights. Allemaal zeer deskundig, niet in militaire situaties of oorlogsrecht, maar in eenzijdige informatie en Israelbashing.

U kunt protesteren bij Amnesty International tegen dit leugenrapport door de petitie te tekenen

CLICK HERE to tell Amnesty: Stop lying about Israel. Retract your smears.

 

MS

 

 

 

zaterdag 11 juli 2015

BDS in Amerika breed aangepakt

Europa wordt een les geleerd

 

Laurie Cardoza-Moore is vorrzitter van Christian Zionist NPO en heeft de actie Proclaiming Justice to the Nations (PJTN) opgezet. Deze PJTN zet zich in om BDS-bewegingen aan te pakken in hun boycotacties van Israel . Zo is het de PJTN gelukt in Tennessee een resolutie aangenomen te krijgen die investeringen tegengaat van ondernemingen die aan BDS doen en tevens heeft PJTN een educatief programma opgezet over de ware bedoelingen van BDS. Na Tennessee ging ook Indiana over tot verzet tegen BDS. Daarna volgden Pensylvanie en New York. Inmiddels hebben 35 staten en 6 landen inlichtingen opgevraagd over de anti/BDS resolutie. Maar PJTN gaat voor alle 50 staten aan het eind van dit jaar om zo BDS uit te schakelen in de VS.

Daarnaast is PJTN een mediacampagne begonnen om BDS en zijn feitelijke bedoelingen als een vorm van antisemitisme, bekend te maken, vooral ook op campussen van studenten. Een documentaire over een groep Palestijnse arbeiders, die voor Joodse bazen werken in Judea en Samaria, maakt deel uit van de campagne, Deze arbeiders zeggen dat, als BDS hun werk afpakt , hun gezinnen en families geen inkomsten meer zullen hebben. En zo brengt PJTN de ongepolijste waarheid bij de mensen.

Europa volgt echter altijd de PLO 1 op 1  in al zijn beweringen en brengt dan ook een verhaal over BDS dat grotendeels niet klopt. Er wordt een juridisch sausje overheen gegooid, waardoor bedrijven denken dat het illegaal is met bedrijven op de Westbank zaken te doen. Een knap staaltje van intimidatie, want in Frankrijk is deze juridische leugen al lang aan de kaak gesteld en wordt deze intimidatie bestraft, als men zijn werk behoorlijk daar doet. In Nederland is deze weg nog niet gevolgd en wijzen grote NGO s nog steeds de weg naar BDS alsof Europa besloten heeft Israel te boycotten.

Maar daar kan Europa nog de gevolgen van gaan ondervinden. In Amerika is namelijk een antiBDS wetgeving ook centraal in de senaat aangenomen en deze wordt toegepast. Dat houdt in, dat bedrijven die BDS bedrijven, worden uitgesloten van Amerikaanse handel.

In Nederland stelt BDS nog niet veel voor en kunnen enkele mensen acties  van de BDSbeweging in supermarkten makkelijk ongedaan maken. Maar alertheid is op zijn plaats, want de echte BDS/fanatici bevinden zich op diverse terreinen en doen hun werk.

 

MS

 

 

vrijdag 10 juli 2015

Hoe BDS het hoger onderwijs in wordt gesleurd

Het Educational International World Congress wordt voor het karretje van de BDS-beweging gespannen.

 

De World Congress on Education (WCE) is een internationale conferentie gewijd aan vorderingen in onderwijs in praktijk en theorie. Het promoot samenwerking tussen academici en professionals vanuit educatie. Het wil voorzien in de kansen van academici en professionals op diverse gebieden interdisciplinair om kennistekorten te  overbruggen, research te promoten en pedagogie op een hoger plan te krijgen. Educational International beschrijft zichzelf als de grootste federatie van ongeveer 400 bonden die 10 miljoen werkers in het onderwijs in ongeveer 170 landen vertegenwoordigt. EI zegt kwaliteit en gelijkheid in onderwijs te promoten, wil toegang tot onderwijs garanderen voor alle studenten over de hele wereld.  Het wereld congres zal van 19-21 oktober plaatsvinden in Dublin, Ierland.

De BDS-beweging probeert nu via dit congres de BDS internationaal in hoger onderwijs te promoten. De bedoeling is een viraal voorstel tot BDS er door te krijgen. De Zuid Afrikaanse Democratische Onderwijsbond (SADTU) heeft samen met de Engelse National Union of Teachers (NUT) anti-Israel resoluties ingediend om te bespreken in Ottawa Canada eind deze maand ter voorbereiding op het congres in oktober in Ierland. De resolutie, waarover 21 juli gestemd zou moeten worden, houdt in dat Education International diep verontrust is door de ellende die Palestijnse kinderen wordt aangedaan in het licht van de illegale bezetting van Palestina door Israel, waarbij wordt aangetekend dat de USA in de VN Veiligheidsraad en Algemene Vergadering Israel aanmoedigt de vreselijke misdaden tegen de Palestijnen te begaan. Verder dient de SADTU een resolutie in waarin het oproept alle export en import van Israel te boycotten als solidariteitsbetuiging voor het Palestijnse volk en ook bij andere landen te lobbyen tot deze maatregel tegen Israel over te gaan. De gebruikelijke BDS-leugens worden ook van stal gehaald.

De resolutie van NUT veroordeelt de aanvallen tijdens de Gaza-oorlog op UNWRA-scholen, maar vergeet te vermelden dat er raketten in UNWRA-scholen verborgen waren en dat  UNWRA-scholen antisemitisme propageren en onderwijzen.

Israel ( de Israeli Teachers Union) probeert nu een motie te ontwerpen met andere bonden om een gematigder gezamenlijke resolutie aan te nemen. Die resolutie gaat uit van de resolutie die 4 jaar geleden werd aangenomen. Daarin wordt aangedrongen op een duurzame vrede op grond van VN resolutie 242 en 338.

Als onze universiteiten dus boycotacties bespreken kan dat zomaar vanuit dit congres komen!

 

MS

 

 

donderdag 9 juli 2015

waar de VN geen interesse in heeft

Belangenverstrengeling kent de UNHCR niet.

 

Net als je denkt dat je nu alles wat mis is met de UNHCR hebt gezien komen er weer nieuwe misstanden naar buiten. En niet alleen bij de UNHCR, maar ook bij de EU dit keer. Het leek zo vreemd dat de voltallige  EU het Schabasrapport omarmde nadat ze de opdracht tot dat rapport verworpen had. Want Amerika had ook de opdracht verworpen als bias-opdracht en handelde daarnaar en stemde tegen het rapport dat op de bias was opgebouwd. Maar zie, er is een duidelijke verklaring voor de omarming van de EU-landen. Wat blijkt namelijk? De vertegenwoordiger van de EU, die het rapport moest beoordelen en de EU moest adviseren over hun stemgedrag over het Schabas/Davisrapport, Jerome Bellion-Jourdan, blijkt getrouwd te zijn met mevrouw Sara Hamood en zij is een staflid van de UNHCR en  senior-onderzoeker van het onderzoeksteam van Schabas/Davis dat het rapport uitbracht. En deze band tussen het echtpaar was wel bekend bij de EU, maar werd niet gemeld. Nadat de Times of Israel dit had uitgevonden en gemeld had kwam de EU met de bevestiging naar buiten, maar ontkende belangenverstrengeling. Mary McGowan Davis verdedigde haar rapport voor de EU en prees het werk van haar team zonder te vermelden dat de vertegenwoordiger en adviseur van de EU en het staflid uit haar team getrouwd zijn. Ook Bellion-Jourdan aan de EU-kant verzuimde te vertellen dat hij getrouwd is met het staflid van de UNHCR en lid van het Schabas/Davisonderzoeksteam  van het rapport, dat Bellion-Jourdan moest beoordelen en aanbevelen. Hamoud was van het begin af aan aan het onderzoeksteam verbonden, ook al toen Schabas de voorzitter was. Dat deze situatie voor Schabas geen enkel probleem was is goed te begrijpen. Hijzelf bleek niet vies van belangenverstrengeling. Een voorzitter van een commissie die ernstige zaken moet onderzoeken moet boven de partijen staan. Dat is een eerste vereiste. Maar Schabas niet, die veroordeelde een van de partijen, Israel, al op voorhand voordat het onderzoek uberhaupt gestart was.  Verder bleek hij financiele banden te hebben met een van de partijen, de Palestijnen. Niets boven de partijen staan, maar verbonden met een van de partijen en dus duidelijke belangenverstrengelingen. Schabas vond dat normaal en wilde zijn werk gewoon voortzetten, maar alleen omdat er toen echt een rel uitbrak trad hij toch (verongelijkt) terug.

En dat alles gebeurt in de UNHCR, dat toch al een kwalijke naam heeft omdat leden, zoals Saoedi Arabie, hun lidmaatschap gekocht hebben en deals met andere partijen heeft gesloten over wat wel en wat niet onderzocht mag worden. Dat komt vooral tot uiting doordat van alle veroordelingen in zijn bestaan de UNHCR Israel 61 maal heeft veroordeeld tegen 55 maal alle landen uit de hele wereld bij elkaar. Klinkt tamelijk obsessief als je bedenkt waar oorlogen tegen burgers worden uitgevochten als Rusland in de Oekraine, Syrie, Irak, Jemen, Libanon, Soedan onder anderen. Miljoenen doden ontberen de aandacht van de UNHCR omdat de leden elkaar beschermen en onderzoek dwarsbomen. Een mooi staaltje zag je deze week toen Rusland een veto uitsprak over het woord genocide in Srebenica. En deze poppenkast van een UNHCR maakt rapporten die via vriendjespolitiek van de moslimlanden toch gewoon aanvaard worden en dan als internationaal recht  te boek staan.

 

MS