zaterdag 25 juli 2015

anti-BDS regelingen

Weet de BDS-beweging eigenlijk wel hoezeer Israel in moderne technologie vertegenwoordigd is?

 

Aan de ene kant zie je de BDS-beweging succesjes behalen, maar aan de andere kant zie je dat de BDS-beweging nooit een totale boycot kan afroepen omdat de modernste technoloigie uit Israel komt. Zonder die technologie blijf je behoorlijk achter en het Westen wil nooit achterblijven. Daarnaast zie je op terreinen waar de BDS-beweging succesjes behaalt inhaalacties tegen hun succesjes.

Om te beginnen met de technologie. Microsoft zit diep in Israel met zijn ontwikkelingen. Het heeft onlangs het Israelische ITC Adallom voor 320 miljoen dollar gekocht en men verwacht dat Adallom het cybercentrum van Israel zal worden. Het is daarmee het derde bedrijf van Microsoft op cybercentrum gebied. Het bedrijf dat sinds 2012 bestaat heeft 80 werknemers van wie er 50 in Tel Aviv werken en die allemaal gespecialiseerd zijn in veiligheid en daarop aan een technische school gepromoveerd zijn. Zij staan voor gegarandeerde veiligheid van de cloud in de software en bieden technologische bedrijven bescherming van hun data die op servers elders staan. Die servers zijn beschermd tegen binnendringers. Daarnaast kan het verdachte activiteit, zoals het eenmalig downloaden van grote aantallen documenten, achterhalen en een bescherming hiertegen bieden. Onmisbaar dus voor (grote) bedrijven.

Cisco Israel presenteert nieuwe technologie die openbaar vervoer verbetert en toeristen helpt steden te verkennen. De zogenaamde technologie voor “Smart Cities”. Vooralsnog zullen die “smart Cities” in Israel liggen, maar het is niet moeilijk te bedenken dat andere grote steden dit ook zullen willen hebben.Smart Cities voorziet in voordelen voor de inwoners van steden en verstevigt  daarnaast de band met de inwoners, waardoor het leefklimaat beter wordt. Dit alles wordt mogelijk door geavanceerde technologische kiosken met touchscreens en heldere instructies hoe bij voorbeeld een vrije parkeerplaats dichtbij te vinden of een theater of bioscoop, maar het kan daarnaast ook de straatverlichting efficienter regelen naar behoefte en de bevloeiing van de parken.

Dit zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen die de lui van de BDS-beweging niet kunnen tegengaan, want boycot van Israel is een ding, maar achterblijven in ontwikkeling is een ander ding!

Gelukkig wordt de BDS steeds duidelijker afgewezen en komt er steeds meer wetgeving tegen BDS. Te beginnen in Amerika, maar ook in Canada. In Amerika is er al wetgeving die handel met bedrijven die de BDS aanhangen verbiedt, maar in Illinois is men al weer een stapje verder. Daar eist men nu dat staats-pensioenfondsen hun investeringen terugtrekken uit bedrijven die de boycot steunen. De gouveneur van Illinois, Bruce Rauner, spreekt van antisemitische daden die hij niet kan of wil tolereren en overal en altijd zal bevechten. In Canada is een nieuw vrij-handelsverdrag (CIFTA) met Israel afgesloten met het doel de banden te versterken. Hierdoor zullen tarieven omlaag gaan en zal de handel in agrarische producten, vis worden uitgebreid. Ook zullen nieuwe gebieden worden onderzocht zoals intellectueel eigendom, electronische handel, en meer.  Canada beschouwt zich als een van de trouwste vrienden van Israel.

 

ms

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten