dinsdag 14 juli 2015

de blufpolitiek van de Palestijnen en de BDS-beweging

De blufpolitiek van Israelbashers werkt te vaak, zelfs in Israel

 

Het World Congres on Education gaat in oktober stemmen over een motie waarin de verontrusting wordt uitgesproken over de ellende van Palestijnse kinderen door de voortdurende bezetting van de Westbank door Israel, het bestaan van illegale Israelische nedezettingen en de impact daarvan op de levens van Palestijnen, inclusief toegang tot water en over de blokkade van Gaza met ernstige beperkingen op economische en sociale ontwikkeling in Palestina.  Het opmerkelijke is dat er in Israel nu beroering is ontstaan dat de Israelische Bond (Israeli Teachers Union) deze motie in de ontwerpfase getekend zou hebben. Er zijn berichten dat de leden van de bond dit ontkennen, maar er zijn ook bevestigende berichten. Nu vraag je je af, hoe een Israelische organisatie zoiets kan ondertekenen. En wat blijkt er achter te zitten? De Zuid Afrikaanse Democratische Onderwijsbond (SADTU) en de Engelse National Union of Teachers (NUT) hebben een dergelijk zware motie tegen Israel willen indienen, waarin ook nog eens de veroordeling van de Gaza-oorlog, de aanval op UNRWA-scholen (NUT) en allerlei BDS-leugens stonden met aanbevelingen voor boycot, dat Israel partners heeft gezocht om die motie af te zwakken, wat ook gelukt is, maar waardoor Israel iets tekent, wat het eigenlijk helemaal niet wil tekenen. Zo denkt Israel de schade te beperken .

Iets dergelijks gebeurde bij de VN in juni dit jaar. De Palestijnen hadden een vreselijke motie ingediend tegen de gezondheidszorg van Israel onder andere op de Golan. Europa kon daar niet mee accoord gaan en ging onderhandelen over die motie. Zo kwam een gematigder veroordeling van Israel aan de orde, waarvan Europa vond dat ze behoorlijk de scherpe kantjes er vanaf hadden gekregen en stemde voor, terwijl er in feite helemaal geen motie tegen de gezondheidszorg van Israel had moeten komen.

Een ander voorbeeld van deze slimme acties om Israel veroordeeld te krijgen is naar aanleiding van het VN Schabas/Davisrapport over de Gaza-oorlog in 2014. Aanvankelijk wilde de UNHCR een zeer bezwarende verklaring uitgeven naar aanleiding van dit rapport met ernstige verdere gevolgen voor Israel. Naar veel onderhandelen kwam er wel degelijk een veroordeling, maar ook een veroordeling van Hamas en minder stringentere uitspraken ten aanzien van Israel. Het heeft er alle schijn van dat Israel Europa verzocht heeft dit maar goed te keuren, omdat anders dat veel ernstiger verhaal in stemming zou worden gebracht en de moslimlanden dit met hun bevriende landen aan konden laten nemen ook al zouden Europa en Amerika tegenstemmen!

Dit zijn maar enkele voorbeelden hoe de Palestijnen en de BDS-beweging Israel veroordeeld krijgen door partijen die dat eigenlijk helemaal niet willen.

 

MS

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten