dinsdag 21 juli 2015

De omdermijning van Israel door Europa

Nederlandse NGO`s ondermijnen Israel via UCP

 

In Judea liggen de overblijfselen van de oude Joodse stad Horvat  Susya, waar een synagoge is opgegraven die dateert uit de Talmoedische tijd, tussen de 4`en de 7`eeuw BCE. Vlak naast die synagoge, op de ruines van het oude Susya, hebben de Palestijnen het illegale Khirbet Susya gebouwd. Deze Pallestijnse plaats is vrij recent, in de laatste 20 jaar, gebouwd door Palestijnse activisten uit de nabije omgeving onder het mom dat het om een oude Arabische plaats zou gaan. Israel heeft aangekondigd deze Arabische illegale plaats niet te tolereren en heeft afbraak ervan aangekondigd. De Palestijnse naam is afgekeken van de oorspronkelijk Joodse naam en moet duiden op een oorspronkelijk Arabische plaats. Er wordt Khirbet aan toegevoegd wat ruine betekent.

De Palestijnen zijn een actie gestart om afbraak van Khirbet Susya tegen te gaan en hebben dus en passent de plaats een Arabische oorsprong gegeven. Deze afbraakpoging spreekt natuurlijk allerlei mensen aan als zielig voor de Palestijnen, wat de Palestijnen meesterlijk kunnen orkestreren. Ook Amerika heeft zich al tegen afbraak uitgesproken. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat Israel-kritische Israelische NGO`s, die door Europa gefinancierd worden, achterde actie zitten. Onder die NGO`s bevinden zich Rabbis For Human Rights (die de zaak bij het Hooggerechtshof van Israel hebben aangekaart) en The New Israel Fund die zich telkens keren tegen Israel, zie hier. Deze organisaties ontvingen in 2015 respectivelijk 89.000 dollar van Engeland en 70.000 dollar van Zweden, Zwitserland, Denemarken en Nederland. Ook de andere anti-Israel NGO`s, die op hun beurt massa`s Europees geld krijgen, zijn betrokken en zo claimde Adala dat Khirbet Susya een Bedoeienen dorp is. Dat Europa hier een scheve schaats schaatst is al lang duidelijk, want het veroorlooft zich direct illegale Palestijnse nederzettingen te financieren onder het mom: “feiten op de grond te creeren”. Dat lijkt mij niet direct de taak van Europa en maakt hun positie als onderdeel van het Kwartet nogal discutabel.

Maar ook de grote buitenlandse NGO`s zijn betrokken bij deze actie tegen afbraak. UCP, (united Civilians for Peace) blijkt direct betrokken. En, zoals bekend, is UCP een dekmantel voor Pax, Novib, ICCO en Cordaid om zich in het Israelisch-Palestijns conflict te mengen door de Palestijnen 100% te steunen en Israel dwars te zitten. Zij hebben UCP daarvoor speciaal opgericht om zelf uit het zicht te blijven en financieren UCP volledig. Kortom, wij betalen UCP via ons belastinggeld dat naar de NGO`s Pax, Oxfam/Novib, ICCO en Cordaid gaat en die het doorsluizen naar UCP.Zo betalen wij om te zieken tegen Israel, want UCP stuurt openlijk oproepen uit om de Palestijnen te steunen in hun strujd voor Khirbet Susya. Zij sturen aan talloze mensen de volgende tekst: “Het dorp Susiya op de bezette Westelijke Jordaanoever waar 340 Palestijnen wonen, bij Hebron, kan vanaf 20 juli worden vernietigd. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem houdt een petitie om dat alsnog te voorkomen EU maant Israël Susiya niet te vernietigen De Raad van Buitenlandse Zaken van de EU heeft op maandag 20 juli Israël opgeroepen af te zien van plannen om de bevolking van Susiya en Abu Nwar te verdrijven en hun dorpen te vernietigen. Verder stelde de EU dat Israël zich aan het internationaal recht moet houden en dat overeenkomsten tussen de EU en Israël niet van toepassing zijn op de sinds 1967 bezette gebieden. 

En inderdaad heeft Europa zich uitgesproken (zie onder), maar dat zal na bovenstaande bemoeienis van Europa niet verbazen. Wat wel verbaast is dat Europa zich nog steeds een goede partner van het Kwartet acht en denkt een rol te kunnen spelen in vredesonderhandelingen. Naar mijn idee heeft Europa duidelijk partij getrokken en zegt het wel van alles, maar konkelt het stiekem met de Palestijnen tegen Israel.

 

MS

 

 

5. The EU is committed to working with all sides,  including through implementation of existing agreements, to allow the socio-economic development of  the West Bank, including East Jerusalem, and empower Palestinian institutions in preparation for statehood, based on the rule of law and respect for human rights. The EU stresses that actions such as the easing  of restrictions must be part of a fundamental change of policy with regard to the occupied Palestinian territory. It calls on Israel to enable accelerated Palestinian construction, as well as social and economic development in Area C. Such actions will serve to strengthen the prosperity and security of both Israelis and Palestinians. It further calls on Israeli authorities to halt plans for forced transfer of population and demolition of Palestinian housing and infrastructure in the Susya and Abu Nwar communities.

.

.

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten