vrijdag 3 juli 2015

eenheidsregering PA in impasse

Regering ontbinden is een ding, maar nieuwe eenheidsregering vormen is totaal iets anders.

 

Half juni ontbond Abbas de eenheidsregering van PLO en Hamas. Deze regering was in april 2014 plotseling tot stand gekomen en meteen de oorzaak van het mislukken van de vredesonderhandelingen tussen Abbas en Israel onder leiding van Amerika. Israel weigert met het terroristische Hamas te onderhandelen en Hamas zegt nog altijd Israel te zullen vernietigen. Geen goed uitgangspunt voor vredesonderhandelingen. Maar Abbas ging gewoon zijn gang. Nu is die eenheidsregering nooit een succes geweest. Van het begin af aan wantrouwden ze elkaar en beschuldigden elkaar van verraad en oplichting. Daar kwam nog eens een poging in augustus 2014 van Hamas bij om Abbas pootje te lichten in een coup, die in Turkije gepland was, maar die mislukte.

Abbas heeft dus zijn eenheidsregering ontbonden, maar heeft wel een eenheidsregering nodig om als Palestijnse staat bij het ICC Israel aan te klagen voor de oorlog in Gaza. Zonder Gaza te vertegenwoordigen kan Abbas alleen de PA vertegenwoordigen. Dat is een probleem, want Abbas wil perse het ICC verder onderzoek laten doen naar de Gaza-oorlog, zeker na het omstreden rapport van de Schabascommissie. Abbas is altijd goed met twee tongen te spreken, want tegen de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius heeft hij verklaard dat er in zijn nieuwe regering geen plaats voor Hamas was.

Dus is Abbas, tegen die verklaring tegen Fabius in,  onderhandelingen begonnen met Hamas. Op 30 juni werd bekend dat die onderhandelingen echter in een impasse verkeren. Hamas heeft verklaard dat die zogenaamde onderhandelingen een enkel telefoongesprek behelsden. Nu zijn er inmiddels berichten dat er in plaats van onderhandelingen arrestaties van Hamasleden gaande zijn. Het zou om minstens 50 Hamas-leden gaan in Hevron, Bethlehem en Shechem (Nablus).

Het wordt spannend of Abbas Gaza wel kan vertegenwoordigen bij het ICC zoals Abbas wil. Aan de andere kant zal Abbas dan ook weer aansprakelijk zijn voor de wandaden van Hamas, zoals door de commissie van internationale militaire deskundigen is vastgesteld. Zoals alles in het Midden Oosten zal ook dit weer afhangen van de onafhankelijkheid waarmee het ICC aan de gang gaat. Tot nu toe is dat niet hoopvol en accepteert de voorzitter meer van Abbas dan juridisch eigenlijk kan.

 

 

 

MS

 

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten