vrijdag 17 juli 2015

Gaat het ICC de kant van de VN op?

Politisering van het ICC is een van de ergste dingen die een onafhankelijk ICC kan overkomen .

 

De VN was ooit bedoeld om de wereldvrede te bewaren en alle landen hadden daar een stem in. Inmiddels is de VN gekaapt door de moslimlanden en hun vrienden en moet je vaststellen dat de obsessie van de moslimlanden met Israel de VN tot hun speelbal heeft gemaakt, waardoor echte problemen niet aan de orde komen. De VN-Mensenrechten Raad, de UNHCR, is nog een tandje erger doordat rijke olielanden daar gewoon zetels kopen en via dollars concessies van andere landen eisen. Gevolg is dat de landen met de meest grove schendingen van mensenrechten buiten beeld blijven.

Het ICC ( International Criminal Court) of het Internationaal Strafhof in Den Haag, is opgericht  om onafhankelijk onderzoek te doen naar

-oorlogsmisdaden.  Dit zijn bijvoorbeeld marteling, verminking, lijfstraffen, mensen gijzelen en daden van terrorisme. Hieronder vallen ook schendingen van de menselijke waardigheid, zoals verkrachtingen en gedwongen prostitutie, plundering en terechtstellingen zonder proces. Oorlogsmisdaden vinden, in tegenstelling tot misdrijven tegen de menselijkheid, altijd plaats tijdens oorlogen.)

-genocide . Hieronder vallen handelingen die zijn gericht op de uitroeiing van bepaalde nationale, etnische en religieuze groepen

-misdrijven tegen de menselijkheid. Zijn misdrijven onderdeel van een grote wijdverspreide en of systematische schending tegen een bevolkingsgroep.  Het gaat dan bijvoorbeeld om moord, deportatie, marteling en verkrachting. Het Internationaal Strafhof vervolgt deze misdrijven ook als ze niet tijdens oorlogen plaatsvinden.

Het ICC mag alleen onderzoek doen als het land waar het misdrijf is gepleegd het Statuut van Rome heeft ondertekend; of  als het land waar de dader vandaan komt het Statuut van Rome heeft ondertekend.

De Comoros, het land waar de Marvi Marmara, de eerste Gazavloot, geregistreed stond, had verleden jaar al een onderzoek aangevraagd bij het ICC naar de omstandigheden van de eerste Gazavloot  in mei 2010 bij de entering door de Israelische Marine, nadat de Marvi Marmara geprobeerd had de blokkade van Gaza door Israel ( en Egypte) te breken om humanitaire hulp naar Gaza te brengen. De Marvi Marmara had alle bevelen om om te keren genegeerd toen Israel ingreep. Israel mocht ingrijpen omdat de zeeblokkade van Gaza wettig was. Israel was niet voorbereid op tegenstand van de actievoerders aan boord en pakte de zaak niet bepaald handig aan. Er ontstonden gevechten en 9 Turken op de Marmara kwamen om. Het ICC besloot daar geen onderzoek naar te doen omdat de hele actie te kleinschalig was om onder de voorwaarden te vallen voor onderzoek van het ICC. De zaak werd gesloten.

Gisteren kwam er opeens bericht van het ICC dat de voorzitter van het ICC, Fatou Bensouda, “een fout” had gemaakt bij de beslissing het onderzoek  van deze “ernstige zaak “ te seponeren. Het onderzoek zal heropend worden. De Palestijnen hebben nieuw bewijsmateriaal aangedragen, allemaal persoonlijke verklaringen die niet bevestigd kunnen worden. Wat wel naar voren kan komen is dat er helemaal geen humanitaire hulpgoederen aan boord waren en de actie zuivere provocatie was.

De Palestijnen zijn voortdurend op zoek bij wereldorganisaties Israel aan te klagen en hebben het ICC duidelijk ontdekt. Het mag toch duidelijk zijn dat hier sprake is van politisering omdat

a het onderzoek al gemeld was en geseponeerd omdat de gebeurtenis niet aan de eisen van het ICC voldeed

b het hier bovendien om een provocatieve actie ging

Wil het ICC zijn statuur behouden en niet ook een speelbal van de bekende usual suspects (zie hier boven bij de VN en UNHCR) worden dan zal het ICC zich naar eigen regels moeten gedragen en geen uitzonderingen willen maken alleen omdat het Israel betreft!

 

MS

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten