donderdag 30 juli 2015

ICC lijkt voorlopig nog verstandig te kunnen reageren.

ICC zal Mavi Marmara niet onderzoeken

 

In 2013 hebben de Commoren het ICC verzocht de gebeurtenissen in 2010 rond de Mavi Marmara te onderzoeken. Onder de vlag van de Commoren  was de Mavi Marmara uitgevaren met activisten uit voornamelijk Turkije van de terreurbeweging IHH, maar ook uit andere landen zoals Anne de Jong uit Nederland, om de blokkade van Gaza te doorbreken. Men claimde hulpgoederen te willen afleveren voor Gaza, maar achteraf bleken die niet aan boord te zijn geweest. Er werd niet naar de Israelische marine geluisterd toen die sommeerde een andere route te nemen en daarop werd de boot geenterd. De zogenaamde vreedzame activisten waren niet echt vreedzaam en er braken gevechten uit waarbij 10 Turken gedood werden. Het ICC besloot in 2014 bij monde van zijn voorzitter Fatou Bensouda de klacht niet in behandeling te nemen omdat het ICC alleen over grote conflicten gaat en dit geval disproportioneel was.

Maar opeens vonden dit jaar de rechters van het ICC dat mevrouw Bensouda een verkeerde beslissing had genomen en dat de zaak heropend diende te worden omdat er aanvullend bewijs was aangeboden. Wie zijn die rechters dan? Het ging om drie rechters, Joyce Aluoch uit Kenia, Cuno Tarfusser uit Italie en Peter Kovacs uit Hongarije. De laatste, Kovacs, stemde overigens tegen heropening en stond achter Bensouda, maar het was dus twee tegen een voor.

Mevrouw Bensouda heeft nu beslist het onderzoek niet te zullen heropenen omdat de beslissing van de (twee) rechters om de zaak te heropenen haar (Bensouda`s) mandaat, onder het Statuut van Rome afgegeven, zou aantasten en veranderen. Het zou het aantal zaken die het ICC zou  moeten behandelen dramatisch doen toenemen. Bovendien zei Bensouda dat het opvallend was dat er enkel technische fouten in haar beslissingen werden gevonden als men het niet eens was met haar beslissingen en daarmee overtraden de rechters hun autoriteit onder het Statuut van Rome.

Dit is een opvallend staaltje van zelfstandig en verstandig handelen, wat je zeer zelden tegenkomt als Israel ergens bij betrokken is. Meestal laten mensen zich intimideren en politiek manipuleren als het om Israel gaat. Hopelijk zal het ICC ook een eigen koers varen als het om de aanklacht van Abbas tegen Israel gaat en zal ook niet daar bij voorbeeld het UNHCR-rapport van Schabas/Davis over de Gazaoorlog in 2014 voetstoots aanvaard worden. Te hopen valt dat, als er tot een onderzoek wordt overgegaan, besloten wordt een eigen deskundig onderzoek in te stellen door mensen die het oorlogsrecht echt kennen en oorlogssituaties kennen.

 

MS

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten