woensdag 15 juli 2015

Israelische NGO`s tegen Israel

Hoe Europa de hand heeft in anti-Israelische  “Israelische”  NGO`s

 

NGO`s die tegen Israel zijn is eigenlijk geen nieuws. We hebben kunnen zien dat Amnesty International er een gebruik van heeft gemaakt Israel te demoniseren en ook weten we dat Oxfam/Novib, Pax, Cordaid en ICCO via het door hen opgerichte UCP Israel proberen te delegitimeren en dat wij dat steunen met ons belastinggeld via overheidssubsidie. Maar er zijn ook Israelische NGO`s die Israel demoniseren en delegitimeren.

Im Tirtzu heeft daar onlangs een rapport over gepubliceerd. Dat rapport laat zien hoe drie Israelische NGO`s zich binnen de VN tegen Israel richten. Zij hebben de consultant status in de Economisch-Sociale Raad van de VN (ECOSOC) en laten daar hun stem horen door delegitimering van Israel te promoten en op onderzoek naar de IDF-acties in Gaza aan te dringen. Zij beschuldigen Israel en de IDF van oorlogsmisdaden, schendingen van internationaal recht, marteling van Palestijnen en andere misdaden en schromen niet tot boycot op te roepen. Zij hebben een officiele status en kunnen de UNHCR adviseren en dat hebben zij ook gedaan door aan te dringen binnen de VN op een onderzoekscommissie naar de misdaden en schending van het internationale recht door Israel in de Gaza-oorlog. Het gaat hier om Adalah, Itijah en Israeli Committee against House Demolition.

Adalah verschafte in het verleden informatie aan de UNHCR over de Gaza-flottilla, de Marvi Marmara, en verklaarde dat de blokkade van Gaza onwettig was (quod non), de actie van de Marvi Marmara gewettigd was en de actie van de IDF om de Marvi Marmara tegen te houden daarom onwettig was en Israel de Vierde Conventie van Geneve had geschonden. Naar aanleiding van de voorlaatste Gaza-oorlog, Operation Cast Lead, voorzag Adalah  de onderzoekscommissie van Goldstone van “experts” die getuigden voor de commissie dat de onderzoeken van Israel niet eerlijk waren, transparantie misten. Daarnaast verzekerde Adalah de UNHCR ervan dat Israel de Arabische minderheid schaadde door schendingen van burgerrechten en politieke rechten. Daarom adviseerde Adalah de UN om de consultant status van het JNF (Joods Nationaal Fonds) te blokkeren, wat ook gebeurde!

Ook de andere twee NGO`s droegen bij aan de klachten van Adalah. Alle drie worden deze organisaties door Europese regeringen gesteund, naast dat zij gesteund worden door The New Israel Fund. Zij zijn al jaren succesvol in hun strijd tegen Israel en het komt erop neer dat buitenlanders binnen deze organisaties zich zo als Israelische NGO`s voor mensenrechten kunnen voordoen.

Link to the full report and an image showing the activities of Israeli organizations operating against Israel at the UN.

 

MS
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten