vrijdag 24 juli 2015

nogmaals Susiya

Europa en VS weer op verkeerde been gezet door de Palestijnen.

 

Het Hooggerechtshof heeft uitspraak gedaan over Susiya op grond van onderzoek. Zo zijn er historische luchtfoto`s en geografische gegevens, kaarten uit de tijd van het Engelse Mandaat, reisverhalen uit de 18`en 19`eeuw, bevolkingsregisters bekeken. Daaruit bleek dat er nooit een Arabisch Susiya heeft bestaan. De verklaringen over het historische  Arabische Susiya blijken vals en daarom heeft het Hooggerechtshof besloten dat Khirbet Susiya  illegaal is en mag worden afgebroken (HC 7530/01,  430/12,  1420/14) omdat het in gebied C ligt. Gebied C staat 100% onder controle van Israel volgens de Oslo-akkoorden.

De familie Nawajah is de belangrijkste klager over onrecht hun aangedaan door afbraak van hun huis door Israel. Het Hooggerechtshof heeft echter aangetoond dat de Nawajah familie permanente bewoners zijn van Yata, waar hun huis is. Yata ligt in gebied A, waar de PA volledige autoriteit heeft. Onderzoek heeft uitgewezen dat de familie Nawajah , net als andere bewoners van A en B gebieden, door de PA worden aangemoedigd in overeenstemming met het Fayyad Plan uit 2009. Zij worden daarbij gesteund door de EU! (EU rapport van 2011: Area C and Palestinian State Building) Dat rapport spreekt van illegaal feiten op de grond creeren in gebied C  (illegally establish facts on the ground in Area C), ondanks volledige Israelische autoriteit volgens de Oslo-Akkoorden . Door verder onderzoek is gebleken dat de EU direct minstens 20 illegale bouwwerken financiert en dat daar ook gewoon de EU-vlag wappert. De EU-site ligt strategisch tussen het Joodse Susiya en de archeologische plaats Susiya. Zo probeert de EU te ontkrachten dat er een antiek Joodse gemeenschap, compleet met synagoge, was op die plek voordat de islam nog bestond.

De bewuste plek werd gebruikt door nomaden en diende als grasland voor het vee. In 1982 documenteerde Plia Albeck, de expert van staatswege, enig prive-land in het gebied en bevestigde dat het land enkel agrarisch was. Anthropoloog Yaacov Havakook deed in de tachtiger jaren van de vorige eeuw onderzoek in het gebied en woonde er toen enkele jaren.. Zijn expert-verklaring luidt : “de Arabieren hebben nooit permanent in deze grotten gewoond . De grotten werden enkel als tijdelijk woonplaats gebruikt door herders, die er 2 weken tot een maand woonden gedurende het seizoen dat de beesten graasden”.

B`tselem, een NGO die fondsen ontvangt van de EU en daarnaast door buitenlandse regeringen zoals Frankrijk, Engeland en Duitsland wordt gefinancierd, gaf onlangs samen met the New Israel Fund  een persverklaring uit, dat onder druk van Regavim (onderzoekscommissie) de regering gedwongen werd de huizen af te breken in Susiya voordat het Hof een hoorzitting had gepland en dat dat onacceptabel was. Die hoorzitting is op 3 augustus, maar die gaat helemaal niet, zoals nu gesuggereerd wordt, over het legale besluit tot afbreken, want dat besluit is al een aantal malen door het Hooggerechtshof bevestigd en het Hooggerechtshof heeft beslist dat er helemaal niet op die hoorzitting gewacht hoeft te worden.(HCJ 1420/14). En daar komt nog eens bij dat de Civil Administration ermee heeft ingestemd, dat er, ondanks de bestaande huizen in Yata, een nieuw dorp mag worden gevestigd in gebied C, slechts 2 mijl van de huidige illegale vestiging.

De cruciale vraag blijft: wat doet de EU hier! Waarom provoceert de EU Israel door de Oslo-akkoorden willens en wetens te schenden! Mag de EU internationaal Recht zomaar negeren en naast zich neerleggen? Zo verspeelt de EU zijn geloofwaardigheid om als onpartijdige partner in vredesonderhandelingen te kunnen optreden. En intussen geven onze media natuurlijk de biasfeiten van de Palestijnen, de NGO`s (ook UCP dat Oxfam, ICCO, Pax en Cordaid vertegenwoordigt) doen volop mee Israel te ondermijnen en proberen zij Israel te dwarsbomen en in een kwaad daglicht te stellen via een verzonnen verhaal over Palestijnse zieligheid.

 

MS

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten