maandag 27 juli 2015

Voorspelbaar: VN vindt Israelische onrecht

Israel als enige en ergste overtreder van economische en sociale rechten veroordeeld door VN

 

Inmiddels zal dit wel veroordeling nummer zoveel van Israel in de VN zijn . Nog geen 2 maanden geleden werd gemeld dat de VN vooral Israel veroordeelt, de UNHCR had sinds zijn bestaan Israel 61 maal veroordeeld tegen de rest van wereld 55 maal, waarbij tot de rest van de wereld landen als Syrie, Iran, Saoedi Arabie, Soedan, Afghanistan, Rusland en Noord Korea behoren. Dat is begrijpelijk, niet omdat Israel zo slecht is dat het de hele wereld bij elkaar in slechtheid verslaat, maar omdat de wereld  en met name de moslimwereld de VN en de UNHCR gekaapt hebben. Een aantal andere, niet-moslimlanden is met oliedollars omgekocht en zo kan de ene na de andere veroordeling Israel treffen. Zie ook hier en hier. Zelfs meneer Schabas, de bevooroordeelde ex-voorzitter van de Schabascommissie die de Gaza-oorlog van 2014 moest onderzoeken en die moest aftreden vanwege vooringenomenheid tegen Israel en belangenverstrengeling door juridische en financiele banden met de PA, heeft in een interview met de BBC verklaard dat er een onevenwichtigheid is in de aandacht voor Israel binnen de UNHCR en Israel onevenredig meer keren veroordeeld wordt binnen de UNHCR dan alle andere landen bij elkaar.

Wat verontrustend is is dat de Europese landen vaak instemmen met dit soort moties. Het meest waarschijnlijke lijkt dat die landen nog steeds niet doorhebben hoe het indienen van de moties en het er doorheendrukken werkt. Naiviteit dus? De Palestijnen of hun companen dienen een heel afschuwelijke motie tegen Israel in met enorme consequenties. Europa kan daar niet mee instemmen en begint onderhandelingen. De betreffende motie wordt afgezwakt en Europa is tevreden dat die heel erge motie niet in stemming komt, maar een zwakkere en de moslimlanden/Palestijnen zijn tevreden dat weer een anti-Israelmotie wordt aangenomen, die uberhaupt niet in stemming gebracht zou moeten worden. Alleen Amerika en Australie stemmen dan tegen, die hebben kennelijk beter begrepen hoe hier gemanipuleerd wordt.

Ecosoc is de VN-organisatie die gaat over economische en sociale rechten. De laatste motie spreekt over destructie van huizen (vergeten wordt dat het vaak over illegale bouw gaat of huizen van waaruit terroristische aanvallen werden gepland) en eigendom, economische instituten en agrarisch land en boomgaarden in de bezette Palestijnse  gebieden , Oost Jeruzalem en de bezette Syrische Golan. Daarnaast over exploitatie van natuurlijke bronnen en afvaldumping in diezelfde gebieden waardoor natuurlijke bronnen bedreigd worden. Opmerkelijk is dat Syrie, waar gigantische destructie van huizen, eigendommen, boomgaarden, instituties, plaats vindt door oorlogsbommen,bommen van vaten met destructief materiaal en gewone verwoesting 13 maal genoemd wordt, maar niet veroordeeld wordt. Zoals de vorige  Secretaris Generaal van de VN Kofi Annan het uitdrukte: deze (moslim)landen zijn geen lid van de VN en UNHCR om mensenrechten te verdedigen, maar om hun eigen misdaden onbesproken te laten! Zo werd Bashar al Assad zelf en zijn regiem geen enkele keer genoemd, noch IS met zijn enorme verwoestingen in Irak en Syrie, noch Saoedi-Arabie dat heel Jemen verwoest.

Dat Europa deze VN uberhaupt nog ziet zitten, meestemt met moties die onwaardig zijn en dan ook nog deze veroordelingen van Israel als schenden van internationaal recht bestempelen en blind zijn voor de werkelijke schendingen van internationaal recht, is nog het meest frustrerend. Nederland, dat zo graag zijn vingertje opsteekt bij schending van mensenrechten zou toch op zijn minst hier een daad moeten stellen en moties van wantrouwen moeten indienen. Maar nee, naief (??) Nederland doet gewoon mee en stemt gewoon mee bij moties die niet eens aan de orde hadden mogen komen.

 

MS

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten