maandag 31 augustus 2015

BDS ook op cultureel terrein actief

Culturele boycot van Israel lijkt toe te nemen.

 

BDS probeert steeds meer culturele activiteiten te dwarsbomen. In juli waren er twee opmerkelijke acties. Zoals bekend werd het optrden van Matisyahoe aanvankelijk geannuleerd op het Rototom Sunsplash Festival. Over deze hele geschiedenis kunt u hier en hier en hier meer lezen. Uiteindelijk haalde de BDS-beweging bakzeil en bezorgde de beweging zichzelf een slechte pers wereldwijd. Daarnaast werd een Israelische film over gehandicapte kinderen op een Noors filmfestival van het programma geweerd omdat het niet over het Israelisch-Palestijns conflict ging. Niet dat een dergelijk thema de rode draad van het festival was, maar puur een Israelische inzending over een Israelisch probleem met aanpak. Ook dit moet kennelijk geboycot worden. Wat het nut voor een oplossing van twee staten voor twee volken is (wat de BDS-beweging huichelachtig zegt voor te staan) is natuurlijk volslagen niets. Wel geeft het een antisemitische dimentie van de BDS-beweging weer omdat het niets met het echte probleem van het conflict te maken heeft.

Juist deze zaken werpen een licht op de beweegredenen van Omar Barghouti die zo`n beetje de BDS-beweging tegen Israel heeft uitgevonden. Het was natuurlijk allang duidelijk dat Barghouti naar iets heel anders streeft dan naar twee staten voor twee volken. Uit 2014 stamt zijn  verklaring dat de BDS niet gewelddadig is, maar dat hij aandringt op meer bloedvergieten van Israelische Joden, voor een gevecht dat zal eindigen in het ongedaan maken van de resultaten van de oorlog van 1948 en het zionisme zal doodsmoren. Niets anders zal voldoen. Ook compromissen om vrede te bewerstelligen zijn onacceptabel tenzij de 8 miljoen Palestijnse vluchtelingen naar Israel kunnen terugkeren.  Over Matisyahoe zei hij het volgende: “Vanwege zijn geschiedenis met haatdragende en raciale ophitsing en zijn verdediging van Israelische oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, die allemaal in directe tegenspraak zijn met de focus op mensenrechten en de geest van het festival, is de boycot van Matisyahoe gerechtvaardigd”.

Tevens werd geprobeerd door de BDS-beweging Mariah Carey, Kane West en Pharel Wilson te intimideren vanwege hun voornemen in Israel op te treden. Zij bezweken niet en lieten zich niet intimideren.

In Parijs werd een ander evenement reden tot acties van de BDS-beweging: Paris Plage. Langs de kade van de Seine werd een strand ingericht waarbij een dag Tel Aviv in het middelpunt stond en zijn strandcultuur. Dit veroorzaakte furieuze reacties van BDS-beweging en Linkse politici, die annulering eisten. Toch ging het evenement door en trok voornamelijk journalisten en politiemensen. De pro-Palestijnse beweging creeerde een “Gaza strand”.

In Locarno werd op een internationaal filmfestival geeist dat een Israelische film zijn titel veranderde van Carte Blanche naar First Look at Israeli Cinema op dringend verzoek van BDS-beweging  en Arabische filmmakers. Maar de organisatie van het festival weigerde toe te geven aan de dreiging en intimidatie van de BDS-beweging de film te verbannen. Waarna de Arabische filmmakers hun film terugtrokken.

Zo probeert de BDS-beweging breed op te treden en Israel te isoleren, waarbij geregeld duidelijk is dat niet het bevorderen van vrede met een twee-staten voor twee volken-oplossing de beweegreden is, maar pure haat voor Israel.

 

MS

 

zaterdag 29 augustus 2015

Erdogan kan alle kanten opgaan

Gok van Erdogan lijkt te mislukken

 

Iedere keer zie je in de Israelische kranten een artikel verschijnen waarin gesuggereerd wordt dat de betrekkingen met Turkije zullen normaliseren, zo niet totaal dan toch met betrekking tot Syrie. Maar hier lijkt de wens de vader van de gedachte, want wie de politiek van Erdogan volgt ziet geen toenadering tot Israel.

De betrekkingen met Israel kwamen meteen al na het aantreden van Erdogan onder druk te staan. Daarvoor waren de betrekkingen tussen Israel en Turkije goed en deden ze veel samen van watermanagement tot defensie. Maar Erdogan week meteen al af en beschuldigde Israel van alles en nog wat. Na de mislukte missie van de eerste Gazavloot met veel Turken (terroristen door Erdogan gesteund) liep de situatie helemaal uit de hand. Erdogan beledigde Peres in het openbaar en daarna begon hij Israel te dwingen excuus aan te bieden, schade te vergoeden en meer. Maar, hoewel Israel een eind meeging in de eisen, de verhoudingen werden alleen maar slechter en na de Gaza-oorlog van 2014 en rond de Turkse verkiezingen in juni 2015 borrelde de ketel helemaal over met uitspraken als:  “ Israel pleegt genocide”. “Israel barbaarser dan Hitler”. Bevrijd Jeruzalem van de Joden”, en meer van dit soort haatuitingen.

Erdogan is niet in Israel geinteresseerd. Het kan hem niet helpen in de bevrediging van zijn machtshonger. In juni dit jaar verwachtte Erdogan bij de verkiezingen een meerderheid van stemmen te krijgen in het parlement, maar dat ging niet door door de opkomende populariteit van de Koerdische partij. Na de verkiezingen wilde Erdogan zijn macht uitbreiden als president en hier werd dus een (Koerdisch) stokje voor gestoken. Erdogan besloot te gokken op nieuwe snelle verkiezingen om dan alsnog zijn zin te krijgen. Alle coalitiebesprekingen mislukten vrij snel. In de tussentijd moest hij zijn populariteit zien te vergroten en dat betekende zeker geen toenadering tot Israel. Hij moest de Koerden in diskrediet zien te brengen. Maar daar lag een probleem. Zijn eerste zorg was om Syrie, Assad, klein te krijgen en zijn andere zorg was de Koerden te intimideren.

Al langere tijd deden geruchten de ronde dat Erdogan IS steunde. Er werden zelfs wapenleveranties vanuit Turkije naar IS onderschept. Erdogan ontkende de zaak, maar er waren getuigen en die zetten alles op internet en twitter. Daarop sloot Erdogan facebook en twitter af. Dat gebeurde een aantal keren. Ook werden veel journalisten gevangen gezet. Tegengeluiden tegen Erdogan en zijn beleid worden niet meer getolereerd.

Complicerend voor Erdogan is dat Amerika en het Westen IS als de grote vijand zien en niet de Koerden. In tegendeel, de Koerden zijn de laarzen op de grond voor Amerika om IS (succesvol) aan te vallen waarbij Amerika luchtsteun geeft. Turkije is NAVO-lid, maar omdat het zo strategisch ligt tussen het Westen en Midden Oosten wringt de NAVO en ook Amerika zich in bochten om Erdogan niet te veel af te vallen. Zo protesteert Amerika niet openlijk tegen de bombardementen van Erdogan op de Koerden. In ruil mag Amerika Turkse bases gebruiken voor zijn vliegtuigen. Om zijn vriend Obama te plezieren voert Erdogan af en toe ook een aanval op IS uit.

Israel steunt de Koerden openlijk, wat natuurlijk de relatie met Erdogan ook niet ten goede komt. Daarnaast huisvest Erdogan een Hamascel die erg actief is. Amerika heeft Erdogan al verzocht deze cel op te ruimen, maar daar is nog geen gevolg aan gegeven. Alles bij elkaar geen reden om aan te nemen dat Erdogan zijn relatie met Israel zal verbeteren, integendeel zelfs.

Maar wat wint Erdogan met zijn pokerspel? Voorlopig lijkt het erop dat de verhouding met Amerika en de NAVO niet verslechtert ondaks Erdogans contacten met IS, dat de verhouding met de Koerden erg slecht is en vredesbesprekingen met de Koerden opgeschort zijn, de situatie in Turkije instabieler is geworden door bomaanslagen zowel door IS (!) als door de Koerden en last, but not least, lijken zijn kansen op een overwinning bij de verkiezingen op 1 november kleiner te zijn geworden als je de polls in Turkije mag vertrouwen.

 

MS

 

 

donderdag 27 augustus 2015

Na bijna 20 jaar weer een Palestijns congres

PA Congres komt weer bijeen na laatste keer in 1996

 

Abbas is onlangs afgetreden als voorzitter van het Palestijns Nationeel Committee.,Palestinian National Council (PNC).. Het PNC bestaat uit het PLO uitvoerend committee (PLO EC), de PNC voorzitter en de opperbevelhebber van het Palestijnse Bevrijdingsleger. Het is het hoogste orgaan van de PLO (Palestinian Liberation Organization)  en is verantwoordelijk voor de politieke koers van de PLO. Het PNC heeft een parlement voor alle Palestijnen zowel binnen de PA als daarbuiten. Vertegenwoordigd zijn alle sectoren van de Palestijnse gemeenschap wereldwijd zoals politieke partijen, volksbewegingen, verzetsorganisaties etc. Het PNC hoort iedere 2 jaar bijeen te komen.

Deze bijeenkomst komt dus een tikje over tijd en Abbas, de voorzitter, zit dus al heel lang zonder normaal gekozen te zijn. Er gaan geruchten dat Abbas wel afgetreden is als voorzitter, maar gewoon weer verkiesbaar zal zijn ondanks zijn hoge leeftijd, 80 jaar.

De bijeenkomst staat gepland voor 15 en 16 september in Ramalla. Op de agenda staan de verkiezing van een nieuw parlement, een nieuwe voorzitter, maar ook de situatie rond het vast gelopen vredesproces met Israel. sommige waarnemers denken dat Abbas nieuw bloed in het parlement zoekt, maar anderen denken dat hij voornamelijk bondgenoten in het parlement zoekt. Uiteindelijk zijn Fatah en Hamas, die beide in het PNC zitten , behoorlijk in staat van oorlog met elkaar. Ze beschuldigen elkaar van van alles, van diefstal van donorgelden voor Gaza door Fatah tot stiekeme onderhandelingen van Hamas met Israel. Dat laatste lijkt overigens wel gaande te zijn. Er is sprake van een langdurig staakt het vuren waar tegenover het opheffen van de blokkade van Gaza zou staan.

Natuurlijk zijn er de nodige speculaties over wie Abbas op zal volgen en het schijnt dat Erekat hoge ogen gooit. Erekat heeft tot nu toe de Palestijnen vertegenwoordigd in vredesonderhandelingen. Hij is onlangs benoemd tot secretaris generaal van de PNC.

We zullen er rond half september vast meer over horen en de zogenaamde democratie van de PA krijgt een flinke boost hierdoor.

 

MS

 

woensdag 26 augustus 2015

Obama heeft effectief zijn invloed gebruikt om het legale juridische systeem van de VS te beinvloeden

Zielige Palestijnen van Obama zijn gewoon corrupt.

 

De PLO en PA werden begin dit jaar in New York door een federaal hof veroordeeld wegens terroristische daden tussen 2000 en 2004. PLO/PA kregen een boete van 218 miljoen dollar en vanwege de antiterroristenwet moest dit bedrag verdrievoudigd worden tot ruim 650 miljoen dollar. Maar Obama ging zich met deze uitspraak bemoeien. Overigens ging hij hiermee zijn boekje ver te buiten, want geen uitvoerende macht mag zich mengen in de juridische gang van zaken. Deze moeten in een democratie volledig onafhankelijk van elkaar zijn. Maar Obama denkt af en toe dat hij mag, wat een andere president niet mocht of mag. Zo vertelde hij het hof dat het nog eens goed na moest denken over de hoogte van de boete, want de PA staat te wankelen en kan een dergelijk bedrag niet opbrengen zonder in te storten. Hij geeft daarbij impliciet aan geen belang te hechten aan het feit dat de PA aan Palestijnse terroristen die in gevangenissen in Israel zitten en hun familie een soort pensioen krijgen uitbetaald en de familie van omgekomen terroristen ook. En dat zijn geen kinderachtige bedragen. In 2012 gaf Abbas daar 150 miljoen dollar aan uit! Uitbetaling gaat via het principe: hoe meer Joden gedood hoe hoger de uitkering/beloning. Pikant detail: juist deze betalingen vormden een hard argument voor de rechter dat de PA/PLO terrorisme steunt. En onbegrijpelijk, maar waar: De rechtbank heeft dat bedrag van 650 miljoen dollar niet teruggebracht naar de oorspronkelijke som van 218 miljoen, maar naar totaal 10 miljoen dollar!

Waardoor wankelt die PA eigenlijk? Want een stabiele financiering blijkt er niet te zijn ondanks de 800 miljoen dollar van Amerika en 400 miljoen dollar van Europa jaarlijks en alle directe betalingen aan de PA die hier nog eens bovenop komen. Dan heeft de PA natuurlijk nog wat handel en heft het belasting, alles bij elkaar behoorlijke bedragen. In twintig jaar is er door Amerika en andere landen zo`n 25 miljard dollar gedoneerd aan de PA.

Maar de uitgavenkant is nog schimmiger. Allereerst dus al die 150 miljoen jaarlijks aan terroristen direct. En waarschijnlijk nog via onbekende kanalen ook indirecte bedragen, want dat lijkt waarschijnlijk in dit systeem dat terrorisme openlijk steunt en aanmoedigt. Daarnaast zijn er dan ook nog eens corrupte praktijken. Hoge ambtenaren lobbyen direct bij Arabische staten voor eigen gewin zodat ze met dat geld gezellig bij elkaar in prachtige vilawijken kunnen wonen, de studies van hun kinderen worden door de staat betaald en natuurlijk is het bekend dat Arafat in Parijs zijn vrouw, nu weduwe, in rijkdom liet leven van het geld dat voor ontwikkeling van de PA bedoeld was. Maar ook Abbas weet er raad mee. Die heeft tot de bouw van een paleis in Ramalla voor zichzelf besloten waarvoor 13 miljoen dollar wordt uitgegeven. Het terrein van het  paleis beslaat 27000 vierkante meter, en daarnaast komt er een gebouw voor de presidentiele administratie en lijfwachten, zo`n 4000 vierkante meter. Twee helicopter platformen staan gepland. En ja, daar is geld voor nodig. Maar geen nood, fondsen genoeg bij de PA.

Kortom: Is Obama gewoon dom, wordt hij dom gehouden of heeft hij een dubbele agenda! Want als je de inkomsten van Abbas bekijkt en ziet wat er werkelijk voor de burgers van de PA overblijft, dan begrijp je dat het niet uitmaakt voor de burgers of de rechter in Amerika gewoon zijn eigen vonnis kan opleggen of dat Obama zich ermee bemoeit, want Abbas en consorten besteden het geld dat binnenkomt voornamelijk aan dubieuze zaken en zichzelf. De enigen die eronder zouden lijden zijn dan ook Abbas en consorten en dat zou gezien hun steun aan terroristen volkomen terecht zijn. Dat maakt de ingreep van Obama nog veel meer discutabel.

 

MS

 

 

dinsdag 25 augustus 2015

Onjuistheden in artikel over Palestijnse christenen blootgelegd

Palestijnse christenen.

Dat christenen uit het Midden-Oosten verdwijnen is verdrietig; niet alleen uit de zogenaamd bezette gebieden, maar uit alle landen daar omheen. De islam verdraagt hen nu eenmaal niet, beschouwt hen als ongelovigen en de jihad richt zich vooral tegen Joden en christenen. In het artikel van Anna Krijger wordt bij monde van drie door haar aan gesproken Palestijnse christenen de schuld bij Israël gelegd. Heel eenvoudig: door te spreken van ‘bezette gebieden’; dat leg ik uit.

Mw Krijger citeert drie Palestijnen; voor het gemak A,B en C. (Ik hou het algemeen.)

A zegt dat Joodse Israëliërs door hun regering “met blinde haat worden geinjecteerd”. Deze leugen is een omkering van zaken, want het zijn de Palestijnse kindertjes die op kamp moet leren schieten op kartonnen Joden en met de paplepel ingegoten krijgen dat Joden dood moeten omdat zij niet deugen. Zie de theoloog dr Hans Jansen, die bij herhaling onderzoek heeft gedaan naar de Palestijnse schoolboekjes, waarin op de kaart Israël niet is te vinden: de groot-Palestina-gedachte.

B, een Lutherse pastor, zegt dat alle Palestijnen op dezelfde manier aankijken tegen Joodse Israëliërs: dat zijn bezetters. Deze pastor is dupe van de bekende geschiedvervalsing die van de Joden zegt dat zij landjepik hebben gepleegd. De waarheid is dat Israël in een verdedigingsoorlog (1967) de aanvaller Jordanië heeft verslagen en de door Jordanië geannexeerde westoever heeft veroverd. Het verdelingsplan van de VN is door de de Arabieren in het Engelse mandaat  Palestina bij monde van de grootmufti van Jeruzalem (bevriend met Hitler) in 1947 geweigerd, op islamitische gronden: een Joodse staat mag niet bestaan. De regio wordt immers gezien als islamitisch gebied, sinds de rooftochten van Mohamed in de 7e eeuw.

De Lutherse pastor is adept of aanhanger van de Palestijnse bevrijdingstheologie van het instituut Sabeel. Daarin heeft Israël afgedaan; hele bijbelpassages zijn “geschrapt” en veel psalmen worden niet gezongen omdat ze spreken van Gods eeuwige trouw (aan Israël). De pastor stelt aan de naastenliefde ook een voorwaarde: eerst de “bezetting” weg. Dat in zijn regio de contacten met de moslims bijzonder goed zijn is derhalve begrijpelijk. De theologie van Sabeel speelt de jihad in de kaart. Palestijnse christenen die (bv in Gaza) achter Israël staan zijn daarentegen hun leven niet zeker.

Getuige C van Anna Krijger durft gelukkig hardop te zeggen dat christenen het nergens zo goed hebben in het Midden-Oosten als in Israël.

 

Er staan vele onjuistheden in het artikel (bv over de muur), die de auteur zonder kritische notitie overneemt van haar gesprekspartners. Daardoor vormt zij met het ND geen zoutend (bederf werend) zout tegen de geschiedvervalsing die zovelen dupeert.  Anna Krijger lijkt niet op de hoogte te zijn van de geschiedenis na WO II. Voor een achtergrondartikel is grondige kennis daarvan echter een must. Zij bedrijft wat ik noem: impressionistische journalistiek, die slechts drijft op persoonlijke verhalen en emoties.

Dat christenen bij de checkpoints (noodzakelijke bescherming tegen terreur) het makkelijker hebben dan moslims wordt de Israëlische regering kwalijk genomen (sic!) door genoemde pastor. Die voorrang betekent natuurlijk gewoon dat Israël van christenen geen aanslag hoeft te verwachten. Klopt dat nu, of suggereert de pastor dat Israël zich daarin vergist?

 

Mogelijk is het goed voor allen die denken als deze Palestijnse christenen om eens het boek te lezen van Tass Saada, de vroegere chauffeur van Arafat, die een vriend is geworden van Israël door zijn bekering tot het christelijk geloof. Die koppeling is een kwestie van geloofslogica, die eerder en vaker is te zien bij moslims die christen worden dan bij traditionele kerkmensen.

Het christelijk anti-zionisme van alle vrienden van Sabeel, is de politieke versie (“het land is van ons!”) van de aloude vervangingstheologie en de politieke voortzetting van het kerkelijk anti-judiaisme. 

“Anti-semitisme, actualiteit van een historische ontwikkeling”, van dr K.A.D. Smelik, geeft onder meer een overzicht van onze kerkgeschiedenis, die de boter op het hoofd van de kerk druipend doet smelten. Ook al zijn wij persoonlijk onschuldig aan de lange reeks van kerkelijke misdaden en leugens, wij schamen ons diep en verlangen naar kerkelijke schuldbelijdenis.  Ieder van ons zou zich tot het uiterste in moeten spannen om de nieuwe leugens (die oud zijn!) aan de kaak te stellen. En zeker de christelijke journalistiek zou dit tot één van haar taken moeten rekenen.

 

Trudy

 

De wraak van Matisyahoe

Een ode aan Joods Jeruzalem

 

Matisyahoe heeft op een prachtige manier de BDSbeweging Pais Valencia de les gelezen. Het werd pas vrij laat bekend dat Matisyahoe toch nog op zou treden op het Rototom Sunsplash Festival nadat hij opnieuw was uitgenodigd door de organisatie. Aanvankelijk werd zijn optreden gecanseld door de organisatie nadat de BDSbeweging Pais Valencia gedreigd had ellende te gaan veroorzaken op het festival als Matisyahoe op zou treden. Eerst eiste deze BDSbeweging een politieke verklaring van Matisyahoe dat hij achter een Palestijnse Staat staat en het zionisme veroordeelt. Geen enkele persoon op het festival werd die eis gesteld. Matisyahoe is geen Israelier, maar Amerikaan en de eis werd dus alleen vanwege zijn Joods-zijn gesteld. Puur antisemitisme. Na veel kritiek internationaal en ook van de Spaanse regering besloot de organisatie van Rototom Sunsplash zijn excuus aan Matisyahoe aan te bieden en verklaarde het onder druk en dreiging van BDS Pais Valencia gehandeld te hebben. Matisyahoe kreeg een nieuwe uitnodiging om op te treden, maar reageerde vrij laat.

Persoonlijk dacht ik dat Matisyahoe zou weigeren, maar was ik verbaasd dat hij inging op de uitnodiging. Nu is gebleken waarom Matisyahoe toch is gegaan.

Matisyahoe heeft iets zeer dappers gedaan. Terwijl de BDS Pais Valencia vooraan stond te zwaaien met Palestijnse vlaggen om Mtisyahoe te intimideren zong Matisyahoe een ode aan het Joodse Jeruzalem, gebaseerd op het lied “ Im Eshkagech Yerushalaim” (als ik U, Jeruzalem, vergeet, zo vergeet ik mijn rechter hand). Deze zin wordt op een Joodse bruiloft geciteerd door de bruidegom. In dit lied wordt de 3000 jarige band van Jeruzalem met het Joodse volk bezongen.  Om dit lied temidden van antisemiten en Israelhaters/ontkenners te zingen vergt moed! Wie ooit een kritische of pro-Israel vraag gesteld heeft in een pro-Palestijnse  bijeenkomst weet hoe intimiderend de reactie van het publiek kan zijn.

Hieronder de link om het betreffende optreden zelf te zien en horen en het lied dat Matisyahoe zong.

 

MS

 

 

http://www.westernjournalism.com/watch-how-american-reggae-singer-matisyahu-stands-up-against-modern-day-anti-semites/

 

“Jerusalem”
Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what its supposed to do

In the ancient days, we will return with no delay
Picking up the bounty and the spoils on our way
Weve been traveling from state to state
And them dont understand what they say

Three thousand years with no place to be
And they want me to give up my milk and honey
Dont you see its not about the land or the sea
Not the country but the dwelling of his majesty

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what its supposed to do

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what its supposed to do

Rebuild the temple and the crown of glory
Years gone by, about sixty
Burn in the oven in this century
And the gas tried to choke but it couldnt choke me

I will not lie down, I will not fall asleep
And they come overseas, yes theyre trying to be free
Erase the demons out of our memory
Change your name and your identity

Afraid of the past and our dark history
Why is everybody always chasing we
Cut off the roots of your family tree
Don’t you see that’s not the way to be

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

Caught up in these ways and the worlds gone crazy
Dont you know it’s just a phase, case of the Simon says
If I forget the truth then my words wont penetrate
Babylon burning in the place, can’t see through dark haze

Chop down all of them dirty ways
Thats the price that you pay for selling lies to the youth
No way, not okay, oh no way, not okay, hey
Ain’t no one gonna break my stride, ain’t no one gonna pull me down
Oh no, I got to keep on moving, stay alive

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do, Jerusalem

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

 

donderdag 20 augustus 2015

BDS-beweging overspeelt zijn hand

BDS-beweging probeert schade te beperken.

 

De druk op het Rototom Sunsplash Festival in Spanje door BDS Pais Valencia is geeindigd in een boemerang in eigen gezicht van de BDS-beweging. De ophef wereldwijd en ook van de regering in Spanje, heeft er toe geleid dat de organisatie van het festival terugkwam op haar besluit om Matisyahoe te boycotten. Het was natuurlijk veel te laat dat de organisatie inzag hier met een zuivere vorm van antisemitisme te maken te hebben en waar het zich aan bezondigde. En het was vooral laf de schuld alleen bij de BDS Pais Valencia te leggen. Mensen hebben nog altijd een eigen verantwoordelijkheid.  Maar goed, uiteindelijk bood de organisatie openlijk haar excuses aan. Verder besloot men Matisyahoe opnieuw uit te nodigen. Het is niet bekend of Matisyahoe die uitnodiging aanvaard heeft.

Intussen is het overal duidelijk geworden wat BDS werkelijk is: antisemitisme. Want iemand (in dit geval een Amerikaan)uitsluiten alleen omdat hij weigert, als enige, gedwongen politieke uitspraken te moeten doen  omdat hij Joods is, is natuurlijk antisemitisch. En dat is hier en daar flink uitgelicht.  En dat is bij de BDS-beweging behoorlijk hard aangekomen. Aanvankelijk zegevierden ze op hun website over dit “succes” , maar allengs werd duidelijk dat er wel erg veel negatieve publiciteit losbrak over de BDS-beweging. En ja, die schade wilden ze graag beperken. Konijn uit hoge hoed dus: dit was helemaal geen BDS-actie! Het was er zelfs geen deel van. “Neen”, zegt BDS Pais Valencia: “onze inspanningen spelen buiten de culturele boycot van Israel.” Daarbij halen ze de richtlijnen aan van de Palestinian Campaign for the Academic and cultural Boycott of Israel (PACBI). BDS richt zich voornamelijk tegen instituten die zich schuldig maken aan schendingen van Internationaal recht en niet tegen individuen. Dat laatste is natuurlijk een regelrechte leugen, want het aantal individuen dat bedreigd en geintimideerd is is groot. Ja, het zal best moeilijk zijn je uit deze onprettige blootlegging van je doelstellingen te “lullen”, maar dit verhaaltje is natuurlijk totaal ongeloofwaardig. En Pais Valencia maakt  zo alleen maar duidelijker dat BDS antisemitisme is en dat men te laf is om dat volmondig toe te geven. Het sausje van goeddoen voor Palestijnen werkt hier ook al niet. Laten wij deze boemerang vooral niet vergeten!

 

MS

 

 

 

 

woensdag 19 augustus 2015

Het ware antisemitische gezicht van BDS

BDS gaat niet over twee-statenoplossing

 

De BDS-beweging heeft zijn ware gezicht laten zien in Spanje. Daar zal komend weekend  in Benicassim een reggae festival plaatsvinden, het Rototom Sunsplash Festival. Onder de artiesten die daar optreden was ook uitgenodigd Matisyahu, een Joodse Amerikaan. De BDS-beweging heeft bij de organisatie zijn eisen opgedrongen, waaraan Joodse deelnemers moeten voldoen. Let wel, Matisyahu is geen Israelier, maar Amerikaan. Bovendien is hij apolitiek, wat trouwens niet ter zake zou moeten zijn. Op een festival in een democratisch land, Spanje, waar een festival plaatsvindt met subsidie van de overheid, moet je politieke statements kunnen maken zolang je niet oproept tot geweld. Als we zien wat Appa zich in Nederland meent te kunnen permitteren is er behoorlijk wat mogelijk voor je kennelijk te ver gaat. Maar Matisyahu is apolitiek, dus is die kwestie opgelost. Maar de BDS-beweging heeft de festivalorganisatie zo gek gekregen om Matisyahoe te verplichten een document te ondertekenen voordat hij mag deelnemen aan het festival.  Daarin moet hij afstand nemen van het zionistische geweld en zich uitspreken voor een Palestijnse staat. Puur politiek en met een duidelijke signatuur.

Maar Matisyahu weigert een dergelijke verklaring te geven. Hij is artiest, maakt muziek, waarbij hij reggae, hiphop en rock mengt en er Joodse accenten bij voegt. Hij is geen politiek figuur en wil ook niet als zodanig bestempeld worden. En omdat hij weigert is zijn optreden en deelname aan Rototom geannuleerd door de organisatie Allerlei Joodse organisaties hebben woedend gereageerd en ook de Spaanse regering heeft zijn afkeuring uitgesproken over deze gang van zaken. De minister van Buitenlandse zaken verklaarde dat Spanje boycot verwerpt, en ook alle uitingen van antisemitisme. Spanje is voor een onafhankelijke Palestijnse staat , maar wel via bilaterale onderhandelingen. Alle plurale en diverse organisaties hebben een niet-discriminatoir principe.

Let wel: het gaat hier niet om een Israelier, niet over een Amerikaan die een politieke boodschap brengt, maar over een gewone Joodse artiest uit Amerika met zijn eigen muziekstijl. Het accent op Israel wordt door de BDS-beweging aangebracht om net te doen of ze een rechtvaardige zaak hebben. Maar het is de zuiverste vorm van antisemitisme. De BDS-beweging heeft zijn ware gezicht laten zien.

 

MS

 

 

dinsdag 18 augustus 2015

Banden aangetoond van Amnesty International met Hamas en Islamistisch netwerk

Nu nog de financiele banden aantonen.

 

De Engelse krant de Times heeft Yasmin Hussein, een senior official van Amnesty, gelinkt aan Hams en met de Moslin Broederschap. Yasmin Hussein is het hoofd van de mensenrechten en godsdienstafdeling van Amnesty. Hussein is gelieerd aan een Britse “hulporganisatie” die Hamas financiert. Bovendien blijkt Hussein persoonlijke relaties te hebben met een senior official van de Moslim Broederschap en logeerde bij deze official thuis in Egypte. Maar dat is niet alles. Husseins echtgenoot blijkt Musabbeh te zijn. In een proces in 2013 werden beiden, man en vrouw, betrokken geacht bij een samenzwering, volgens documenten uit de Verenigde Arabische Emiraten. De betrokkenheid liep via een liefdadigheidsclub in Bradford, die deel was van een complex financieel en ideologisch netwerk, dat vanuit Engeland en Ierland als hub fungeerde voor de Moslim Broederschap en zijn vestiging in de VAE.

Amnesty heeft een geweldig excuus: het wist niet dat deze mensen een getrouwd stel waren, wat al twintig jaar een feit is. Wel bleek Amnesty op de hoogte van de de ontmoeting van Yasmin met het senior lid van de Egyptische Moslim Broederschap Ady al-Qazzaz. Deze al-Qazzaz werd door de onderwijzersbond in Egypte beschuldigd van het binnenbrengen van de Moslim Broederschap (en zijn bedoelingen) in het Egyptische onderwijs. Bij diezelfde ontmoeting zaten ze beiden aan aan een familiemaaltijd en bleef Yasmin in het prive huis overnachten. In het huis van Qazzaz, wiens zoon Khaled de secretaris van de Moslim Broederschap was voor buitenlandse zaken en wiens dochter Mona de officiele woordvoerster van de MB was. Dit alles tegen de gedragscode van Amnesty in.

Daarop werd een onderzoek ingesteld naar Yasmin, die zei geen idee van de connecties van de al-Qazziz familie te hebben... Zij kreeg een berisping en haar werd verteld dat dit niet weer mocht gebeuren. Amnesty gaf een verklaring uit waarbij ze verklaarde dat de band tussen Yasmin en de MB niet bestond.

Waar rook is zal ook vuur zijn en het lijkt zeer waarschijnlijk dat Amnesty hier niet juist gereageerd heeft en dat via Yasmin er wel degelijk banden zijn met terroristische organisaties, in ieder geval  een financiele band. Amnesty wordt hier absoluut niet geloofwaardiger door en de twijfels aan de oprechtheid van Amnesty krijgen hierdoor meer betekenis. Zie ook hier en hier  .

Dit zou de obsessie met Israel kunnen verklaren. Het blijft vreemd dat Amnesty wel wetenschappelijk onderzoek laat doen, zoals het onderzoek van Donatella Rovera en  vervolgens niets, maar dan ook niets met dat onderzoek doet. In tegendeel, het beweert juist die dingen waarvan Donateela zegt dat ze niet (kunnen) kloppen.  En vervolgens beweert Amnesty na hun waardeloze onderzoek waarbij ze Donatella`s rapport “vergeten” dat Israel oorlogsmisdaden pleegt.  De vraag is: zijn er meer belangen als die van Yasmin Hussein die Amnesty kreupel maken? Het zal niet echt verbazen als dat zo blijkt te zijn.MS

 

 

 

 

maandag 17 augustus 2015

Israel in de VN

Danon vervangt Prosor

 

Ron Prosor was tot nu toe de Israelische afgevaardigde in de VN. Hij deed daar voortreffelijk werk en heeft veel misstanden op vakkundige wijze aan de orde gesteld. Zo zocht hij uit hoe vaak Israel werd veroordeeld en hoe vaak andere landen, waarbij bleek dat Israel in zijn eentje vaker werd veroordeeld dan alle andere landen bij elkaar. Ook legde hij de hypocrysie van de VN bloot en het principe dat echte schurkenstaten als Syrie, Noord Korea Soedan en alle andere maar zelden veroordeeld worden. Nu wordt Prosor vervangen door Danny Danon. Maar Prosor heeft nog voor zijn vertrek de VN geattendeerd op het antisemitische staflid Rima Khalaf, de executive Secretary of the Economic ans Social Commission for Western Asia (ESCWA) en dat niet voor de eerste keer! Vorig jaar vroeg Prosor Ban Ki-Moon Khalaf uit haar post te zetten nadat ze Israel met Nazi-Duitsland had vergeleken en Israel verantwoordelijk stelde voor alles wat in de Arabische wereld misging. Voorwaar geen geringe aanklacht als je aan alle oorlogen en misstanden in de Arabische wereld denkt. Er vond een gesprek tussen Ban en Khalaf plaats, maar ze bleef gewoon zitten. Nu provoseerde ze opnieuw. Ze sprak haar steun uit voor de derde flottielje en verklaarde het doorbreken van de zeeblokkade van Gaza legitiem, quod non. Israels reactie noemde ze een terreurdaad van piraten. Ook verklaarde ze dat de terreurdaden van Israel een gerechtvaardigde oorlog tegen Israel uitlokte.

Netanjahoe heeft Prosor nu vervangen door Danny Danon. Geen vanzelfsprekende onomstreden vervanging gezien de uitspraken van Danon. Op dit moment is hij minister van science en Space. Hij is een echte havik, en zeer rechts. Hij staat voor “heel” Israel en niet alleen voor het behoud van enkele nederzettingen-blokken op de Westbank. Ook is hij niet voor gelijke rechten van Palestijnen. Geen prettig heerschap dus. Zelfs Netanjahoe is hem niet rechts genoeg en hij spreekt Netanjahoe aan op zijn te zachtaardig optreden, zoals tegen Hamas in de laatste Gaza-oorlog. Danon is ook chairman van het centrale commitee van Likud. Het verhaal gaat dat Netanjahoe hem heel graag kwijt wil. Zoals iemand zei: “Netanjahoe heeft weer eens voor zichzelf gekozen in plaats voor Israel”.

In Israel is er veel opschudding over deze benoeming ontstaan. Iemand zei dat het niet uitmaakte wie je bij de VN benoemt omdat zelfs bij een zeer linkse afgevaardigde van Israel in de VN de Arabische meerderheid samen met hun vriendjes toch net zoveel anti-Israel resoluties zou doordrukken als onder een havik. En dat is natuurlijk heel erg waar. Maar aan de andere kant zet je Israel wel met een havik-vertegenwoordiger niet zo best in de etalage, ook al heeft Danon inmiddels verklaard de twee-staten oplossing in de VN aan te zullen hangen. De Israel-haters kunnen “hun vingers aflikken” met de nieuwe afgevaardigde!

 

MS

 

 

 

zaterdag 15 augustus 2015

Arab Bank bespaart Obama wederom zijn pro-Palestijnse hart te tonen

Arab-Bank kiest eieren voor zijn geld.

 

 

In New York gebeuren interessante dingen, waarover in Nederland niets te lezen is. Daar wordt terreur echt aangepakt en worden terroristen, hun aanzetters en hun financiers flink beboet. Na de hoge boete voor de PA/PLO van 218 miljoen dollar, verdrievoudigd tot ruim 650 miljoen dollar onder de antiterreurwet, van eerder dit jaar is nu de Jordaanse Arab-Bank aan de beurt. Een jury in een federale rechtbank in New York vond de bank schuldig aan financiering van terrorisme. De bank financierde Hamas en financierde 24 ernstige aanslagen in Israel tussen 1998 en 204. Bij een van die aanslagen, op restaurant Sbarro in 2001, waarbij 15 personen gedood werden, kwamen ook de Nederlanders Mordechai en Tzira Schijverscuurder en 3 van hun kinderen om het leven. Hun “fout “ was dat ze een keertje pizza gingen eten in het centrum van Jeruzalem.

In New York hebben 297 direct betrokkenen van die aanvallen  (gewonden en nabestaanden van slachtoffers) de bank hiervoor aangeklaagd omdat de financiering liep  (via  Saudi Arabie en de al Shahid Foundation van Hezbolla) via de Arab-Bank. De strijd heeft 10 jaar geduurd en allerlei geheime  documenten  in Jodanie, Libanon en de Palestijnse Gebieden werden onderzocht . Jordanie vertelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat de Arab-Bank zo cruciaal is, dat een miljardenclaim zou kunnen leiden tot economische en politieke instabiliteit en mogelijk de cruciale VS-Jordaanse antiterreur samenwerking zou kunnen schaden. Daarnaast zou het internationale banksysteem er onder kunnen lijden. Maar de jury achtte de bank schuldig aan het verschaffen van “Bloedgeld”.

Nadat eerder dit jaar was gegebleken dat men in New York niet zo onder de indruk is van dit soort argumenten zoals de Arab-Bank aanvoerde en zoals ze eerder dit jaar ook werden aangevoerd in het proces tegen de PA en PLO, wilde de bank kennelijk niet de boete afwachten. Die boete moest nog in een afzonderlijk proces worden vastgesteld. De bank blijkt nu een schikking te hebben getroffen met de aanklagers maar het is niet bekend hoe die schikking eruit ziet.

Inmiddels heeft Obama zich een echte vriend van de PA/PLO betoond en heeft hij bij de rechtbank gepleit voor vermindering van de boete eerder dit jaar van 650 miljoen voor de PLO/PA , wat op zich al opmerkelijk is, namelijk dat hij zich bemoeit met de rechtspraak! Maar bovendien lijkt hij zo niet wakker te liggen van het feit dat Abbas doorgaat met terroristen een pensioen uit te betalen, wat natuurlijk buitengewoon vreemd is en ernstig schuurt met Obama`s eigen antiterrorisme wet.

De Arab Bank heeft Obama gevrijwaard voor verdere  vriendendiensten  door de regeling van een schikking te treffen. 

Je kunt je wel afvragen waarom we daar in Nederland niets over lezen, te meer daar er onschuldige Nederlandse slachtoffers waren betrokken bij de terreuraanvallen.

 

 

MS

 

 

 


http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4690865,00.html

 

Arab Bank settles US litigation over Hamas attacks

Jordan-based bank pays undisclosed amount to avoid trial after being found liable in several terror attacks in Israel that killed Americans.

Reuters

Published: 

08.14.15, 23:24 / Israel News

Arab Bank Plc has agreed to settle litigation brought by hundreds of Americans who accused it of facilitating Hamas attacks in Israel, nearly a year after a US jury found the bank liable.

 

 

The settlement was confirmed on Friday by Michael Elsner, a lawyer for the plaintiffs, and a spokesman for Arab Bank. The terms were not disclosed. Elsner said the framework of the deal would be finalized over the next few months.

 


Scene of a terror attack at the cafeteria at the Hebrew University's Mount Scopus in 2002, which killed five Americans (Photo: AP)

 

A trial had been scheduled to start Monday to begin determining how much the bank would have to pay the victims and their families.

 

Approximately 500 US citizens had sued Arab Bank under the U.S Anti-Terrorism Act, which permits US citizens to pursue claims arising from international terrorism. The plaintiffs included both victims of attacks carried out by Hamas and other groups, as well as family members of the victims.

 

In September 2014, a US jury in Brooklyn, New York, found the Jordan-based bank liable for two dozen Hamas attacks that took place more than a decade ago in and around Israel, the first time a bank was held liable in US court for violating the act.

 

Several other banks are facing similar claims in US courts under the Anti-Terrorism Act, including Bank of China, Credit Lyonnais SA, HSBC Holdings Plc and Royal Bank of Scotland Group Plc, among others.

 

Last year's verdict covered 310 plaintiffs, but a source familiar with the litigation said the settlement would include all 500 plaintiffs who brought claims under the Anti-Terrorism Act.

 

At trial, lawyers for the plaintiffs said Arab Bank knowingly maintained accounts for Hamas operatives and facilitated payments to families of suicide bombers and those imprisoned or injured during a Palestinian uprising beginning in 2000.

 

Arab Bank argued that it had followed proper screening procedures to checked accounts and transactions against lists of designated terrorist organizations.

 

The bank had vowed to appeal, saying US District Judge Brian Cogan issued flawed rulings that prevented it from mounting a full defense.

 

Arab Bank said after last year's trial that the verdict could expose financial institutions to "enormous liability" for providing routine banking services.

 

Monday's trial, which was to include 17 plaintiffs, had been akin to so-called bellwether trials that are common in mass tort cases. The trial was expected to allow both sides to assess the damages for a few plaintiffs in order to gauge the potential overall amount of money at stake for the bank.

 

It was not clear how much in potential damages Arab Bank had faced. Elsner, the plaintiffs' lawyer, had previously said that a verdict could have been for millions of dollars.

 

 

 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/199481#.Vc7_VBHovScArab Bank Reaches Settlement with American Terror Victims

Arab Bank settles with American victims of attacks in Israel and the PA who filed a lawsuit accusing the bank of supporting terrorism.

Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 8

By Ben Ariel, Canada

First Publish: 8/14/2015, 11:12 PM

 

Aftermath of suicide bombing attack

Flash 90

Arab Bank has reached a settlement with hundreds of American victims of attacks in Israel and the Palestinian Authority who filed a lawsuit accusing the bank of supporting terrorism, AFP reported on Friday.

A spokesperson for the bank confirmed to the news agency that an agreement had been reached, but provided no details of the settlement.

The amount of the settlement was not immediately revealed.

One of the lawyers for the plaintiffs said the Bank would make a statement and declined to comment.

Last year, a U.S. jury in a federal court in Brooklyn found the Jordan-based multinational liable for financing terrorism by transferring funds for members of Hamas.

The bank later said it would appeal the verdict, saying the judge’s instructions were “erroneous” and mistakes were made in determining which evidence would be allowed.

A second trial, where a jury would determine how much the Bank should pay in damages to 17 of the plaintiffs, was due to start in Brooklyn next week.

Three hundred plaintiffs sued the Bank, including victims and relatives of victims of attacks carried out in Israel, Gaza and Judea and Samaria between 2001 and 2004.

At trial, the defense said there was no evidence Bank executives supported terrorism and rejected any suggestion that the firm knowingly made payments to designated terrorists.

The plaintiffs said the bank transferred more than $70 million to an alleged Saudi terror entity, charities they claim were a front for Hamas and 11 globally-designated terrorist clients.

 

 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4689827,00.html

 

 

 

Appeal

Palestinain President Mahmoud Abbas Photo: Reuters

 

Aftermath of suicide bombing on bus in Jerusalem (Archive Photo: AP) 

 

Courtroom sketch from trial in New York City (Illustration: Jane Rosenberg) 

 

 

US appeals Palestinian Authority terrorism fine

Justice Department concerned about court ruling that PA must pay damages to victim of terror attacks, citing danger of financial collapse.

Ynetnews

Published: 

08.11.15, 17:05 / Israel News

The US government submitted an appeal to a New York court Monday to reconsider a ruling against the Palestinian Authority to pay $218.5 million in damages to victims of terror attacks.

 

 

The Justice Department cited concern that such a hefty amount could "compromise the PA's ability to operate as a governmental authority."

 

The statement also said that the move was made considering the "critical national security and foreign policy interests of the United States that should be considered" in deciding the amount of damages to be paid.

 


Aftermath of suicide bombing on bus in Jerusalem (Archive Photo: AP)

 

A New York jury ordered that the damages be paid in February for attacks that killed 33 people and wounded hundreds more — a penalty that lawyers say would be automatically tripled under the US Anti-Terrorism Act, but that the State Department fears could weaken the stability of the Palestinian government.

 

Related stories:

 

The case has represented one of the most notable efforts by American victims of the Israeli-Palestinian conflict to seek damages in US courts, though the plaintiffs may face challenges in trying to collect. The Palestinian Authority and the Palestine Liberation Organization, which were held liable for the bloodshed following dramatic testimony from survivors and victims' relatives, have indicated that they are unable to pay the damages and won't provide money while their appeal is pending.

 

The Justice Department also added to the appeal that, "The United States strongly supports the rights of victims of terrorism to vindicate their interests in federal court and to receive just compensation for their injuries."

 

But not all were convinced.

 


Courtroom sketch from trial in New York City (Illustration: Jane Rosenberg)

 

"We are gratified that the Department of Justice supports the rights of survivors of international terrorism to enforce their rights and collect the judgment but disappointed that the State Department failed to take any stand against the PLO and PA's policy of putting convicted terrorists on their payroll as soon as they are jailed," said Attorney Kent Yalowitz with Shurat Hadin Law Center which represented the plaintiffs in this case. "If the PA has enough money to pay convicted terrorists, it has enough to pay the judgment in this case."

 

Israeli Attorney Nitsana Darshan-Leitner added that, "We had hoped that the State Department would act to deter the PLO from using its funds to continue paying the convicted terrorists rather than trying to nullify the verdict of a unanimous New York jury."

 

The case was brought in New York by a group of American families and concerns a series of bombings and shootings between 2002 and 2004. Jurors heard dramatic testimony from relatives of people killed and survivors who never fully recovered.

 

The plaintiffs also relied on internal records showing the Palestinian Authority continued to pay the salaries of employees who were put behind bars in terror cases and paid benefits to families of suicide bombers and gunmen who died committing the attacks. But a defense lawyer argued that there was no evidence that the Palestinian authorities had sanctioned the attacks, as alleged in the lawsuit.