maandag 3 augustus 2015

BDS en vluchtelingen

Joodse vluchtelingen komen in het BDS-verhaal nooit voor.

 

Als je de verschillende groepen en mensen vraagt wat BDS (boycot, deinvesteren en sancties) tegen Israel voor doel heeft, krijg je verschillende antwoorden. Men heeft labeling in gedachten van goederen die op de Westbank in nederzettingen gemaakt worden tot aan het uiterste middel, namelijk de vernietiging van Israel en van alles daar tussen in. Het is op zichzelf al een goede vraag om de BDS-activisten die vraag te stellen wat ze waarmee trachten te bereiken. En het zal al gauw duidelijk worden dat de BDS-beweging niet homogeen is. Onder de noemer BDS willen ook groeperingen optreden die helemaal geen vreedzamen oplossing willen waarbij twee autonome staten, een Palestijnse en een Joodse, naast elkaar zullen bestaan.

Al heel gauw komt de mededeling dat alle Palestijnen naar Israel moeten kunnen terugkeren. Klinkt niet eens onvriendelijk, maar waar gaat dit over? Alle Palestijnen zijn de oorspronkelijke vluchtelingen uit 1948 en 1967 (zo`n 700.000) tot en met de huidige zoveelste generatie nakomelingen (en dan gaat het over zeker 5 miljoen mensen), van wie een groot deel elders op de wereld keurig geintegreerd en met nieuwe nationaliteit woont, zoals in Amerika, maar ook in Nederland. Enkel in de Arabische landen wordt hun geweigerd om staatsburger of uberhaupt iemand met rechten te worden.

Nu hoor ik u denken: mooi, maar toch ook alle Joden in de wereld hebben recht om naar Israel te komen! Waarom dus niet alle Palestijnen? Wel, terugkomen is het punt niet, maar wel waar naartoe. De Joden komen naar het Joodse land en zoiets lijkt mij ook prima voor de Palestijnen: terugkeren naar het eigen nieuwe Palestina. Ik begrijp echt niet waarom Palestijnen, die elders geboren zijn, nu precies naar Israel moeten komen. Feit is, dat Israel bij diverse vredesbesprekingen altijd heeft gezegd, dat van de Palestijnen met duidelijke redenen jaarlijks een aantal naar Israel terug kan komen. De rest kan naar het eigen land Palestina gaan.  Voor die overgrote rest is al lang gepraat over herstelbetalingen, waarvoor bedragen genoemd zijn en waarvoor bronnen bedacht zijn. Dit lijkt mij een op te lossen redelijke zaak. Maar redelijkheid is in het Israelisch-Palestijns conflict een zeldzaam goedje.

Als we het dan toch over terugaan naar je geboortegrond hebben is er nog een groep die in dezelfde tijd als de Palestijnen verjaagd zijn uit hun land met achterlating van al hun bezittingen. Dat zijn de Joden die vanwege Israel uit de Arabische landen verdreven werden. Het gaat om 700.000 oorspronkelijk uit hun land verjaagde mensen die niets dan hun kleren die ze aanhadden konden meenemen op hun vlucht. We hebben het dan niet over hun nazaten tot aan de huidige generatie. Want die zijn geintegreerd in Israel, maar die hebben natuurlijk ook rechten op de erfenis uit die Arabische landen. Ze hoeven er niet terug te gaan, kunnen dat ook niet. Het bezit dat achter bleef loopt in de miljarden dollars. Maar niemand van die “oprechte” BDS-activisten hoor je hier ooit over. Hier kun je lezen hoe het leven van die gevluchte Joden uit Arabische landen er uit zag voordat ze vluchten en waarom ze moesten vluchten en over de bedragen die ze achter lieten.

Het is tamelijk vreemd, dat de BDS-activisten precies weten (maar daar moet je dan wel naar vragen!) waar Palestijnen recht op hebben en hoe dat bereikt kan worden, maar nooit reppen over rechten van Israeliers en gevluchte Joden uit Arabische landen. Het is een behoorlijke eenrichtingverkeer beweging die uiteindelijk een situatie wil creeren voor de Joodse inwoners van Israel die ze Israel nu verwijten met betrekking tot de Palestijnen. Kortom: ze ruilen de ene situatie die ze verfoeien in voor een situatie die net zo verfoeilijk is, alleen zijn de slachtoffers van Palestijnen nu Joden geworden. Precies het feit om dat slachtofferschap van zijn inwoners te voorkomen maakt dat Israel heel goed op moet letten op wat men het op wil dringen van buiten af. In Israel is men zich dat zeer wel bewust. Nu de wereld nog, die zich een loer laat draaien met zogenaamde vreedzamen praatjes van de BDS-beweging.

 

MS

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten