zondag 9 augustus 2015

UNRWA onder vuur van......Palestijnen

Complotdenken altijd aanwezig

 

Palestijnen hebben zelf nooit ergens schuld aan. Altijd is het de ander die schuldig is. Je hoeft maar aan alle verdraaiverhaaltjes te denken om te weten waar het om gaat. Ze zijn zo goed in verdraaien dat de hele wereld het gelooft. Ook het laatste verdraaiverhaal over haatzaaien kwam in Palestijnse vorm in de NRC terecht. Eigenlijk al heel gewoon. Het Palestijnse narratief klopt altijd, tegen beter weten in.

Maar dat verdraaiverhaal wordt ook intern toegepast tussen Hamas en Fatah, want hoe lastig ook, beiden hebben altijd gelijk, de ander liegt. En als het niet om liegen gaat gaat het over een complot. De een voert een complot uit tegen de ander. En niet alleen intern en tegenover de vijand, maar ook tegenover de hand die hen voedt wordt het complotverhaal tevoorschijn gehaals als iets niet bevalt.

Zo komt dit keer de UNRWA onder vuur van de Palestijnen te liggen. Nu kun je veel zeggen, maar zeker niet dat de UNRWA tegen Palestijnen is. Het is de vluchtelingenorganisatie van de VN die enkel en alleen voor de Palestijnen in het leven is geroepen terwijl alle andere vluchtelingen ter wereld afhankelijk zijn van de UNHCR. De Palestijnen hebben hun eigen VN-organisatie met eigen budget. UNRWA is zo verweven met de Palestijnen dat 80% van de Gazanen met UNRWA verbonden is via allerlei baantjes. UNRWA heeft nooit iets gedaan om het vluchtelingenprobleem voor de Palestijnen op te lossen omdat het politiek gewenst is in de Arabische wereld dat dit probleem blijft bestaan om Israel te intimideren. Met de meerderheid van de moslimlanden en hun vriendjes in de VN is er ook geen enkele kans dat dit binnen afzienbare tijd zal veranderen. Bovendien is geheel Gaza afhankelijk van UNRWA en dat wil men graag zo houden. Zo bestuurt UNRWA de scholen en huurt het onderwijspersoneel in. Maar ook tal van andere banen zijn UNRWA-gebonden.

UNRWA heeft nu een probleem met zijn budget , het komt 101 miljoen dollar te kort en het heeft aangekondigd bepaalde diensten niet meer te kunnen verlenen als het budget niet wordt aangevuld. Een van de diensten die gehinderd dreigen te worden is het op tijd openen  van het nieuwe studiejaar. UNRWA betaalt die scholen niet alleen in Gaza maar ook op de Westbank en in de naburige landen, maar alleen voor de Palestijnen. Dus al die gevluchte Syrische kinderen in diezelfde naburige landen krijgen geen ondersteuning van UNRWA. Nu dreigt er dus niet op tijd begonnen te worden met de lessen voor de Palestijnse kinderen. En wat is de reactie bij de Palestijnen? Je kunt het al raden: De financiele crisis bij UNRWA is gefabriceerd! Dit zou onderdeel uitmaken van een complot om het vluchtelingenprobleem van de Palestijnen te elimineren.  Deze reactie geeft op zich al aan dat het vluchtelingenprobleem hoog op de agenda moet blijven. Maar een ding is zeker: UNRWA heeft helemaal geen belang bij eliminatie van dit probleem, want het is zijn bestaansrecht. De PLFP (Populair Front for the Liberation of Palestine) heeft verklaard dat de financiele crisis is gefabriceerd om politieke redenen. Men spant in de eerste en voornaamste plaats samen tegen de rechten van de Palestijnen  om terug te keren. Het beschuldigt UNRWA unieke maatregelen te hebben genomen om diverse diensten te staken voor de Palestijnen door systematisch een financiele crisis te creeren en zo op politieke gronden de druk op te voeren om politieke oplossingen te accepteren om het vluchtelingenprobleem te liquideren.

Gek is wel, dat dit verhaal niet in onze kranten komt. UNRWA onder vuur is geen nieuws en ook al is er een complottheorie dan nog krijgt het geen aandacht, want het complot komt niet van Israel, maar van UNRWA en is dus niet interessant.

 

MS

 

.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten