dinsdag 1 september 2015

blokkade van Gaza aangescherpt

Gaza aan Egyptische kant verder afgesloten.

 

Gelijktijdig met Israel heeft Egypte Gaza in 2007, na de gewelddadige machtsgreep van Hamas, afgesloten door een blokkade. De bedoeling was Gaza zo weer uit handen van Hamas te krijgen, maar dat bleek toch niet haalbaar. Intussen werd Gaza dus van twee kanten geblokkeerd, afgezien nog van de zeeblokkade. Hamas loste dit probleem creatief op. Het ging tunnels graven onder de grens met Egypte door. Om de ingang van tunnels verborgen te houden in de Sinai kwamen ze uit in huizen aan de Egyptische kant van de grens. En hoewel er menig protest tegen de Israelische blokkade werd gehouden bleef de Egyptische blokkade in de pers buiten beeld. Door de tunnels werd de Egyptische blokkade steeds minder effectief. Er werd steeds meer gesmokkeld via die tunnels: Van wapens, raketten, landbouwmachines tot sigaretten, luxe zaken en dieren. Hamas zag daar een mooie alternatieve economie in en ging belasting heffen op de artikelen die zo Gaza binnenkwamen en er werd een distributiesysteem opgezet. Het opmerkelijke was dat de wereld Israel aanvankelijk helemaal niet wilde geloven toen zij erover berichtten. Het was weer eens een “wildwest”verhaal van Israel over de Palestijnen. Maar gaandeweg onderkende men in Europa ook deze “vluchtroute”. En toen de route door Egypte bemoeilijkt werd en de “doorvoer” stagneerde kwam de Nederlandse televisie met een verhaal hoe zielig het was dat de hele alternatieve economie van Hamas nu op instorten stond.

De blokkade aan Israelische kant werd geregeld gedeeltelijk opgeheven om meer goederen door te laten en is ook nooit totaal geweest. Zo heeft Israel erop toegezien dat er genoeg voedsel doorging, maar door ingrijpen van Hamas werd dat voedsel nooit netjes verdeeld, maar kwam het voornamelijk bij Hamas terecht. Ook zieken die niet in Gaza behandeld konden worden konden altijd in Israel terecht, zoals de moeder en dochter van Haniye, maar ook gewone Gazanen. En de laatste tijd gaan er steeds meer goederen door de grensposten met Israel. Zelfs cement gaat er weer doorheen, wat voor de wederopbouw bestemd is, maar ook nu weer voornamelijk bij Hamas terecht komt en die bouwt er tunnels naar Israel mee. Er zijn hardnekkige geruchten dat de blokkade nog minder zal worden in ruil voor een langdurig bestand. Diverse partijen berichten daarover en diverse partijen ontkennen dit.

Heel anders is de ontwikkeling aan de Egyptische kant. Daar wordt de blokkade steeds strenger. Dit werd harder aangepakt nadat al-Sisi president werd, een felle tegenstander van de moslim broederschap, waarvan Hamas een tak is. Omdat er geregeld schermutselingen in de Sinai plaatsvonden waarbij ook Hamas betrokken was en Egyptische soldaten gedood werden begon Egypte eens goed naar het tunnelsysteem te kijken. Het bouwde een diepe muur tussen Gaza en Egypte en legde een veiligheidszone van 500 meter buiten de grens aan. Hiervoor werden honderde huizen verwoest en inwoners gedwongen verplaatst. Maar die 500 meter voldeed niet en Egypte breidde de zone uit met nog eens 500 meter.

Nadat er de laatste tijd toenemend geweld uit de Sinai werd gemeld en er zelfs sporadisch ook raketten werden afgevuurd besloot Egypte de tunnels van Hamas op een andere manier aan te pakken. Egypte is nu diepe grachten om de grens met Gaza aan het aanleggen waardoor de tunnels vol water komen te staan. In het zeewater van die grachten worden vissen gekweekt door het leger. Geen partuculieren mogen dit aanpakken. En hoewel dit een goede oplossing lijkt zit er een heel gevaarlijke complicatie vast aan deze oplossing. Door het zoute water dreigt de aquifer, die de zoetwatervoorziening van Gaza garandeert, te verzilten en verontreinigd te worden.

Je kunt dit nu al zien aankomen en ook het vervolg eigenlijk. Want wie krijgt straks de schuld van het drinkwatertekort in Gaza en de verwoesting van de Aquifer? Natuurlijk Israel. zoals Israel ook de schuld krijgt als Gaza overstroomt doordat Israel (niet-bestaande) dammen zou hebben gebouwd waardoor het overvloedige regenwater na hoosbuien niet weg kan. Intussen kan Egypte gewoon zijn gang gaan.

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten