dinsdag 29 september 2015

Selectieve berichtgeving

Alleen misdragingen van niet-moslims worden uitvergroot, van moslims vaak verzwegen.

 

In 2006 schreef professor Dr Jonathan Adelman een analyse over de Christelijke exodus uit het Midden-Oosten voor The Foundation of the defense of Democracies . Hij schreef: over een decade zullen er weinig of geen christenen meer in Bethlehem wonen als de ontwikkelingen (2006) zich in dezelfde trent voortzetten. Toen was het percentage christenen in de Palestijnse gebieden van 15 % (1950) gedaald tot 2 % (2006).

In 1948 was Bethlehem een voornamelijk christelijke stad met 85 % christenen. In 1990 was dat nog 60% en in 2006 was dat gekrompen tot 12 %.(Jerusalem Post article 'Bethlehem beyond the Christmas calm' by Lela Gilbert, February 2010). Over de toestand van de christenen in het hele MO in deze tijd zie hier

In 1994 kreeg de Palestijnse Autoriteit de zeggenschap over Bethlehem. De PA plaatste de Geboortekerk en andere belangrijke christelijke kerken onder hun eigen politieke supervisie en niet, zoals verwacht mocht worden, omder christelijke controle. Bovendien besloot de PA de christenen te dwingen tot dhimmi-status, een status die steeds door de PA hernieuwd werd. Binnen de PA gaat de islamitische wet primair boven alle andere wetten en zo kon het gebeuren dat land van christenen onteigend werd door moslims met behulp van de PA. Gedurende de jaren nadat de PA de zeggenschap over Bethlehem kreeg waren er geregeld verslagen over de verslechterende omstandigheden in Bethlehem. Die begonnen nadat tijdens de eerste intifada het gooien met stenen begon. Tot die tijd was er veel vrij ingaand en uitgaand verkeer in Bethlehem met veel bezoekers voor de talloze winkeltjes in de stad. Er werd tijdens de eerste intifada ook zo nu en dan geschoten en auto`s werden in brand geschoten. Dit alles werd aanzienlijk ernstiger tijdens de tweede intifada toen bovendien het merendeel van de zelfmoordterroristen via Bethlehem Israel binnen kwamen. En uiteindelijk werd om deze reden de veiligheidsmuur gebouwd, waarna het aantal zelfmoordaanslagen in Israel dramatisch afnam..

Maar omdat verslag hierover en over de situatie van de christenen repercussies kon hebben voor de christelijke ingezetenen van Bethlehem en in de hele PA werden deze berichten trouw afgesloten met verslagen over het lijden van de christenen onder de afscheidingsmuur en de maatregelen van Israel of die kwaadaardige settlers. Hier volgen toch wat uitingen over moslimrepressie, die de eigenlijke oorzaak van de afname van christenen in Bethlehem zijn. Zo rapporteert Lela Gilbert in 2007 over haar verblijf rond kerstmis in Bethlehem. Zij wandelt met een christelijke Palestijn, Stefan, naar de geboortekerk. Stefan klaagt over de Israelische checkpoints en hoe de christenen daaronder lijden, maar dan vertelt hij en passent: Er komen steeds meer en meer moslims Bethlehem binnen, terwijl de christenen wegtrekken en vaak emigreren. Hun leven wordt te moeilijk. In de Geboortekerk denkt Lela aan 2002 toen Palestijnse terroristen een aantal christenen, nonnen, priesters, monneken en pelgrims, in de kerk onder wapenbedreiging wekenlang in deze kerk in gijzeling hielden. Zij waren getuige van vernielingen ,plundering van historische iconen, diefstal van goud en zilver door de terroristen, die tegen de muren urineerden en op andere wijzen de kerk ontheiligden. In Nederland werd vooral aandacht geschonken aan het feit dat Israel militairen buiten had opgesteld om de terroristen niet te laten ontsnappen. Deze terroristen hadden veel bloed aan hun handen en waren de kerk ingevlucht om aan de achtervolging te ontsnappen. Normaal is de regel dat iedereen toevlucht in een kerk mag zoeken, maar dan moet hij zijn wapens buiten laten. Hier dus niet, in tegendeel met die wapens werden de christenen in de kerk gegijzeld. Ook jaren later werd op onze journaals bij uitzendingen over de nachtdienst in de Geboortekerk alleen verteld dat Israel de euvele moed had gehad voor de kerk een tank te plaatsen. Er was geen enkele verwijzing naar de aanleiding van het onder schot houden van de kerkingang.

In 2005 vertelt Steven Khoury die lid is van de Eerste Baptistische kerk in Bethlehem, dat de kerk 14 keer met molotovcoctails werd aangevallen door moslims uit een naburig vluchtelingenkamp. Ook werd de kerk besmeurd met graffiti, er werd ingebroken en auto`s werden in brand gestoken.

In 2006 schreef de aartsbisschop van Canterburry Rowan Williams (overigens geen vriend van Israel): Ik heb de laatste twee dagen met collega –christelijke leiders in Bethlehem doorgebracht. Er zijn "enkele tekenen van verontrustende anti-christelijke gevoelens" onder delen van de moslimbevolking. Daarna verwijst hij plichtmatig naar het veiligheidshek dat de oorzaak voor hun armoede en werkeloosheid zou zijn. En zo zijn er meer voorzichtige berichten.

Ook vandaag de dag gaat de intimidatie van christenen gewoon door. Een dieptepunt is, dat zeer onlangs de belangrijke chistelijke kerk St Chabal in Bethlehem in brand is gestoken. Toen de kerk van de broden en vissen bij het meer van Gallilea in brand was gestoken door Joodse fanatici  werden we goed op de hoogte gehouden. Het stond in alle kranten en het werd (terecht) door iedereen veroordeeld, door Netanjahoe, maar zeker Abbas` woede was groot. En nu, nu moslims de brand hebben aangestoken? Nu zwijgt de PA in alle talen! De PA zegt dat het door kortsluiting is gekomen, maar Vader Gabriel Naddaf van de kerk zegt dat het moslimterroristen waren en verwijt de PA dat het zijn christenen niet beschermt.

Dit heeft niet in onze kranten gestaan, is ook niet op het journaal geweest. Maar wat weer wel in de krant staat: Tieners opgepakt na brand in grootste Britse moskee. Dat moet natuurlijk wel in de krant. Dat past bij de selectieve berichtgeving die ons bereikt. Het is pas nieuws als joden in Israel of in de bezette gebieden iets doen ten aanzien van anders gelovigen. Als moslims hetzelfde doen of erger is het geen nieuws. Vanuit de locale situatie vanwege de angst voor repressieve maatregelen, maar waarom ook hier? Dreigt er dan ook repressie voor de christenen daar? Moet daar dan aan toegegeven worden en moet daarmee het lot van de christenen met name in Bethlehem maar vergeten worden? De kans is groot dat het gevolg van de domheid van dit beleid is dat niet alleen de christenen in Bethlehem tevergeefs op verlichting wachten, maar dat christenen alleen nog (o ironie!) in Israel aanwezig kunnen blijven. Daarnaast lijkt het bij niemand op te komen dat het verdwijnen van de christenen in Bethlehem niet door Israel komt, maar door de politiek van de PA.

 

 

MS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten