vrijdag 30 oktober 2015

De Moefti en de Führer in Berlijn, 1941 (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/10/30/de-moefti-en-de-fuhrer-in-berlijn-1941/

= IMO Blog =  

 

Na zijn uitspraak dat Haj Amin al-Husseini, de toenmalige grootmoefti van Jeruzalem, Hitler tot de Holocaust had aangezet, viel zo ongeveer iedereen over premier Netanyahu heen. Vrienden omdat ze het dom en onhandig en soms ook beledigend vonden naar de slachtoffers, en vijanden omdat ze Netanyahu weer eens op een idiote uitspraak konden betrappen. Historici wezen op de onjuistheid van de stelling en vooral de verzonnen conversatie tussen Hitler en de moefti. Maar niet alles wat Netanyahu zei was onjuist. Hij zei het volgende:

 

“And this attack and other attacks on the Jewish community in 1920, 1921, 1929, were instigated by a call of the mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, who was later sought for war crimes in the Nuremberg trials because he had a central role in fomenting the final solution,” the premier said. “He flew to Berlin. Hitler didn’t want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, ‘If you expel them, they’ll all come here.’ ‘So what should I do with them?’ he asked. He said, ‘Burn them’.”

 

Later verduidelijkte hij zijn uitspraken als volgt:

Hitler, he said, is responsible for the Final Solution. But by the same token, he said, it is “absurd” to ignore the role played by the mufti in encouraging Hitler and his henchmen to murder the Jews. “There is abundant proof of this,” he said, including testimony by Adolf Eichman’s deputy at the Nuremberg trials held after the war.

Netanyahu quoted Eichmann’s deputy as saying that the mufti played a role in the decision to destroy European Jewry; thought that this was a “reasonable solution to the Palestine question;” was one of the initiators of the systematic destruction of European Jewry; and was a partner and advisor to Hitler and Eichmann in implementing that plan.

Hij verwijst hier naar een ontmoeting tussen Hitler en de moefti op 28 november 1941. Het is waar dat toen nog onduidelijk was wat er met de Joden moest gebeuren, en het klopt dat de moefti erop aandrong bij de nazi’s om de emigratie naar Palestina te verhinderen, al is niet duidelijk in hoeverre het daar in dat specifieke gesprek over ging. Maar de conversatie zoals hij die weergeeft heeft naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsgevonden. Die ging vooral over een verklaring die de moefti wou hebben dat Hitler het Arabische onafhankelijkheidsstreven steunde en de vernietiging van een Joods nationaal thuis in Palestina. Hitler had het over een ‘uncompromising war against the Jews’, over ‘the battle to the total destruction of the Judeo-Communist empire in Europe’, en hij zei dat ‘Germany was at the present time engaged in a life and death struggle with two citadels of Jewish power: Great Britain and Soviet Russia’.

Volgens de Duitse historicus Wolfgang Schwanitz klopt het wel dat de moefti het immigratiebeleid van de nazi’s heeft beïnvloed. Al begin 1941 zou er op zijn initiatief overeengekomen zijn dat Joden niet meer naar Palestina konden vluchten. Schwanitz zegt ook dat de moefti de enige buitenlandse leider was aan wie Hitler zijn plannen met de Joden in detail uitlegde. Dat plan zag er zo uit:

 

Hitler’s plan was to first rid Europe of Jews, then the Middle East, and then the rest of the world – and he had a role for al-Husseini in this plan. When the two met, Hitler told him that once the plan reached its Middle East stage, al-Husseini was his man to lead that effort.

“There was an oral agreement between al-Husseini and Hitler – we have ample documentation about this talk,” said Schwanitz. “Hitler told the Mufti that he would be the Arab leader to execute his plan in the Middle East, and the Mufti agreed.”

 

Hitler dacht op dat moment dat Rusland ver verslagen was en hij na niet al te lange tijd kon doorstoten naar de Arabische landen.

Velen wijzen erop dat Holocaust op dat moment al in volle gang was: met name in Oost Europa werden al honderdduizenden Joden systematisch vermoord. Alleen al daarom is de bewering absurd, aldus veel critici. Ook had Hitler al begin 1939 gedreigd de Joden te vernietigen als er weer een wereldoorlog zou uitbreken (en maakte hij al lang daarvoor duidelijk wat hij met de Joden zou willen doen). Anderen wijzen er echter op, dat volgens Hitler die pas echt uitbrak toen de VS er na de aanval van Japan op Pearl Harbor in werden gezogen. En dat was in december 1941, kort na de ontmoeting van Hitler en de moefti. Dat laat onverlet dat het onjuist is te suggereren dat de nazi’s de moefti nodig hadden om tot het besluit te komen de Joden te vernietigen.

Het is hoe dan ook wel goed dat Netanyahu met zijn boude bewering weer even de aandacht een heel klein beetje op de moefti wist te vestigen. Er verschenen (zuinige) berichten in de media, waarin men na te hebben uitgelegd hoezeer Netanyahu ernaast zat en werd verguisd om zijn bewering, toch ook schreef dat de moefti niet zo’n frisse figuur was. Trouw schreef:

 

Achter zijn onjuistheden schuilt overigens wel een kleine kern van waarheid, al lijkt die in niets op de boude beweringen van de premier. Al-Husseini was namelijk wel degelijk een jodenhater – en eentje die nog banden met de Duitse diplomatie had ook. Al-Husseini verklaarde zich al solidair met Hitler in 1933, direct na diens benoeming tot kanselier. Waar zijn nazi-sympathieën vandaan kwamen is niet helemaal duidelijk. Historici zijn er nog niet uit of Al-Husseini een echte antisemiet was of dat hij vooral een bloedhekel had aan het zionisme. In de praktijk maakte dat ook weinig uit. Hij pleitte vurig voor het van de kaart vegen van Joden.

 

Het ‘van de kaart willen vegen van Joden’, daar hoef je inderdaad geen antisemiet voor te zijn. Misschien was Hitler ook wel geen echte antisemiet. Hij vocht vooral tegen wat hij zag als de politieke macht van de Joden, die achter de oorlogsverklaringen van de Britten en Amerikanen zouden zitten en achter het Bolsjewisme natuurlijk, en ook achter de Eerste Wereldoorlog die Duitsland berooid en vernederd had achtergelaten. Wanneer je van mening bent dat je eigen volk en land alleen gered kan worden door de vernietiging of verdrijving van de Joden, wat zowel de moefti als Hitler al in de jaren ’30 propageerden, ben je natuurlijk een antisemiet in de meest extreme vorm. De moefti riep al in de jaren ’20 op tot geweld tegen de Joden, met als gevolg diverse pogroms waarbij de Joden onder andere uit Hebron werden verdreven. Dit was lang voordat er sprake was van een bezetting, nederzettingen, een vermeend agressief Israelisch leger dat de Palestijnen met willekeur zou onderdrukken en vermoorden, en lang voordat een ‘muur’ Palestijnen van hun land scheidde.

En dat was precies Netanyahu’s punt: niet de bezetting etc. ligt ten grondslag aan Palestijns geweld, maar Jodenhaat. De moefti wordt nog steeds geëerd en als voorbeeld gezien onder Palestijnen, en een paar jaar geleden nog openlijk door president Abbas geprezen.

 

Ratna Pelle

 

vrijdag 23 oktober 2015

soms worden ziekenhuizen geraakt door raketten, maar kraait er nauwelijks een haan naar.

Als het maar niet Israel gerelateerd is kijkt de wereld graag een andere kant op.

 

Op 3 oktober dit jaar heeft een Amerikaanse luchtaanval op een ziekenhuis in Kunduz 19 doden veroorzaakt onder wie artsen en personeel van Artsen Zonder Grenzen (AZG).  AZG runde dit hospitaal. Aanvankelijk ontkende Amerika, toen kwam er een excuus, dat er Taliban op het terrein actief was en nadat AZG dit ontkend had, bekende Amerika schoorvoetend dat dit een fout was geweest. AZG hoor je er nog wel over, want die begrijpen niet waarom de wereld nauwelijks actie onderneemt om dit eens goed uit te zoeken. Amerika heeft onderzoek beloofd.  Maar nu, nauwelijks 3 weken verder, hoor je er vrijwel niemand meer over. De VN heeft de aanval veroordeeld, ook Ban Ki Moon en dat was dat. Oordeel: collateral damage.

Nu (23 oktober)  zijn er berichten dat Rusland in Syrie minstens tien ziekenhuizen heeft gebombardeerd. De Syrian-American Medical Society meldt de aanval op 9 ziekenhuizen in Syrie, waarbij artsen, staf en patienten gedood of gewond zijn geraakt. Deze organisatie heeft het over maar liefst 313 aanvallen op medische faciliteiten sinds het begin van de oorlog. Zoals te verwachten ontkent Rusland ten stelligste, maar ja, dat doet Rusland altijd. Ook op de Krim waren geen Russen actief volgens Rusland, maar opeens was de Krim Russisch. Ook in Oekraine is Rusland niet actief, maar lopen wel “groene mannetjes” rond. En het is ook niet uitgesloten dat de MH17 door Rusland, of door Russen in Oost-Oekraine is neergehaald. Rusland ontkent iedere betrokkenheid. In tussen roept de Syrian-American Medical Society de wereld op Rusland tot de orde te roepen en te verbieden medische faciliteiten aan te vallen. Vooralsnog tegen dovemans oren, want veel reactie heeft dit niet opgeleverd.

Toen Hamas zich in het ziekenhuis van Gazastad, het Shifaziekenhuius, vestigde zowel in de Gazaoorlog 2008/2009  als in de Gazaoorlog van 2014  en daar het hoofdcommando vestigde, kraaide daar geen haan naar, maar toen Israel terugschoot op het vuur van Hamas vanuit dit ziekenhuis en uit andere ziekenhuizen en vanuit VN-scholen was de wereld te klein. Amnesty (altijd voorop als het om veroordelen van Israel gaat), HRW, en de VN liepen over van verontwaardiging. Zij deden onmiddellijk onderzoek, hoewel zij niet ter plaatse konden komen en wisten meteen al dat Israel hier oorlogsmisdaden beging. Amnesty deed er nog zeker 4 onderzoeken bovenop, de UNHCR stelde de Schabascommissie in en Ban Ki Moon deed zijn eigen (prive) onderzoek middels de Nederlandse oud-generaal Patrick Cammaert. Dat laatste onderzoek was uitsluitend naar de ziekenhuizen en VN-scholen. De bevindingen zijn nooit openbaar gemaakt, merkwaardig genoeg. Ban beschouwt het als een prive-onderzoek was de verklaring. Nu kun je je afvragen waarom de uitkomsten van een prive-onderzoek niet bekend mogen worden. Misschien niet behulpzaam in dit geval? En: waarom kan de secretaris generaal van de VN een prive-onderzoek doen zonder rapportage? Betaalt hij dat zelf en is de uitkomst dan niet geldig??? Het blijft een wonderllijke zaak.

Maar nu, zowel na de aanval in Kunduz als na al die aanvallen in Syrie op ziekenhuizen en medische faciliteiten, heeft geen UNHCR of Amnesty of HRW een onderzoek aangekondigd naar zowel het ziekenhuis dat in Kunduz is geraakt als naar de 313 aanvallen op Syrische medidische faciliteiten. Dat blijft toch opmerkelijk. En denk niet dat dus de Palestijnen de oorzaak van de aandacht van al deze organisaties zijn. Want in Yarmuk, een Palestijns vluchtelingenkamp in Syrie, in een buitenwijk van Damascus, gebeuren heel ernstige dingen: een humanitaire ramp, zoals Ban nog niet zo lang geleden verkondigde. Ook daar geen onderzoek van VN, UNHCR bekend. Het moet dus een Israelische betrokkenheid betreffen wil de hele NGO-wereld en de VN uitrukken. Eigenlijk is dat het meest verontrustende.

 

MS

 

donderdag 22 oktober 2015

Palestijns geweld gaat nog steeds door.

lijst met aanvallen door Palestijnen.

 

Ja, er wordt wel bericht over Palestijnse moordaanvallen in onze media, maar meestal in de trant van: Israel schiet op Palestijnen en als je doorleest zie je dat het meestal reacties op Palestijnse aanvallen zijn. Behalve in het Reformatorisch Dagblad en in Elsevier, waar een veel reeler beeld wordt geschetst over de gbeurtenissen (zie hier) wordt de schuld voornamelijk bij Israel gelegd met stukken over hoe uitzichtloos de situatie van de Palestijnen toch is en vooral hoeveel Palestijnen nu al zijn omgekomen. Het lijkt wel op de verslaggeving over de Gaza-oorlog. Ook daar was de tendens een vergelijking te creeren in het aantal doden aan beide kanten waardoor Israel de grote dader werd. Ook nu hoor je de verontwaardiging over het aantal doden aan Palestijnse kant tussen de regels door. Natuurlijk zijn doden te betreuren, maar mensen die zo maar op onschuldige burgers inrijden, insteken op omstanders of passanten en het vuur openen op willekeurige mensen moeten nu eenmaal gestopt worden om erger te voorkomen.

Interessant is de vergelijking die  Ben Dror Yamini van Ynet maakt. Hij beschrijft de gebeurtenissen een jaar geleden, oktober 2014, zoals die zich afspeelden in Queens, New York. De 32 jarige terrorist Zale Thompson werd door de politie neergeschoten. De jongeman naderde een groep politiemannen, trok een bijl tevoorschijn en verwondde er twee politiemannen mee. Zij werden licht verwond.  De dader werd onmiddellijk doodgeschoten met kogels door het hoofd door de twee andere politiemannen. Niemand heeft er ook maar een minuut aan getwijfeld of de politie juist had gereageerd. Niemand vroeg zich af waarom de kant van Thompson, een Amerikaan die zich tot de Islam had bekeerd, niet net zo veel aandacht kreeg en dat “beide zijden terughoudendheid moesten betrachten”. Terwijl Kerry dit nu in geval van Palestijnse aanvallen luid roept.

Het is tekenend voor de obsessie met Israel en eenzijdige kijk op de situatie. Want ook in vergelijking met wat er zich afspeelt in de buurlanden zou je verwachten dat de agressie van Arabische kant herkend zou worden en zou je twee keer moeten nadenken al vorens juist Israel aan te spreken op nota bene het voorkomen van  slachtpartijen van zijn burgers.

Hier volgt een lijst van aanslagen, die op het moment dat dit geschreven wordt helaas al weer moet worden aangevuld.

September 13: Stockpiles of firebombs, pipe bombs and rocks discovered in the Temple Mount.

September 14: Rock-throwing attack: 2 injured, 1 killed

September 15: Riots: 5 injured

September 17: Rock-throwing attacks, bombing: 1 injured

September 18: Bombings, shootings, riot, rocket fire: 4 injured

September 19: Riot

September 21: Rock-throwing attack, bombing, hurled tires, rocket fire: 1 injured

September 25: Riot

September 28: Riots

September 29: Riots spread, rocket fire from Gaza

October 1: Israeli parents, Eitam and Naama Henkin, murdered in a drive-by shooting in front of their children (see above)

October 2: Rock- and glass bottle-throwing attacks, stabbings, riots: 10 injured

October 3: Bombing, rock-throwing attacks, shootings, stabbings: 2 injured, 2 killed

October 4: Riots, rock-throwing attacks, stabbing, bombings: 1 injured

October 5: Riots, rock-throwing attacks: 1 injured

October 6: Riots, rock-throwing attacks, bombings

October 7: Riots, rock-throwing, stabbings, car-ramming attack: 2 injured, 1 killed

October 8: Riots, rock-throwing, stabbings: 7 injured

October 9: 64 Israelis were injured (including 16-month-old infant), riots, stabbings, bombings, shooting, rock-throwing attacks

October 10: Stabbing, bombings, stabbings, riots, rock-throwing attacks, shooting: 12 injured

October 11: Rocket fire, bombing, rock-throwing attack, car-ramming attack: 7 injured

October 12: Stabbings, shooting, rock-throwing attack: 4 injured

October 13: Shooting, stabbing, car-ramming attack, stabbings: 17 injured, 3 killed

October 14: Stabbings: 1 injured

 

MS

 

woensdag 21 oktober 2015

Abbas gaat Joodse heiligdommen als Palestijns erfgoed binnen halen

Natuurlijk heeft Abbas de Unesco-motie, waarin hij ook de Klaagmuur claimde, afgezwakt

 

Zoals gebruikelijk gaat Abbas iets binnenhalen waarop hij geen recht heeft. Dit spelletje speelt hij voortdurend met de VN en VN-organisaties. Het spelletje gaat zo, zoals ik in juni 2015 al beschreef: .

Minder grappig is dat de landen van de EU en ook NEDERLAND niet tegen gestemd hebben, maar voor de motie gestemd hebben. De Palestijnen, die meestal achter deze moties zitten zijn veel slimmer dan de Europeanen, die ronduit naief zijn. De Palestijnen dienen een motie in die zo overdreven is dat ze weten dat dat op bezwaar van Europa zal stuiten. Vervolgens wordt er dan over de motie onderhandeld en wordt die afgezwakt. Ten slotte laten de Europeanen hun verzet varen en krijgen de Palestijnen precies wat ze willen: een veroordeling van Israel. Europa heeft zo genaamd zijn best gedaan en kijkt tevreden toe omdat de motie is afgezwakt, terwijl een dergelijke motie volkomen ongegrond blijft. Het meest komische is dat al die Europeanen altijd beweren dat ze niet naief zijn. 3 juni 2015  http://blog.waarnet.nl/2015/06/vn-weer-verder-door-palestijnen-ingepakt.html

Nu gaat het bij de Unesco-motie van de Palestijnen precies diezelfde kant op. Eerst stelt Abbas een motie op met 9 eisen. Hij weet natuurlijk best dat die motie veel te ver gaat door de Klaagmuur als Palestijns erfgoed en onderdeel van de Al Aqsa moskee op te eisen. Maar er staan in die 9 punten nog veel meer Joodse heilige plaatsen die nu onderbelicht raken door de woede over de Klaagmuur. En kijk: Abbas geeft zogenaamd toe: Hij laat de eis over de Klaagmuur vallen. Maar intussen staat punt 8 er gewoon nog, waarin hij de Machpela en de tombe van Rachel opeist.

De geschiedenis van de grot de Machpela is dat stamvader Abraham die grot meer dan 4000 jaar geleden (in Hebron) kocht toen zijn vrouw Sarah was overleden. Hij wilde haar daar begraven. Hij kreeg het stuk grond aangeboden als geschenk, maar stond erop de grond te kopen om het tot zijn eigendom te kunnen rekenen. En zo geschiedde. Later werden hij en de andere twee aartsvaders daar ook begraven met hun vrouwen, de aartsmoeders. Behalve Rachel, zij werd “langs de kant van de weg”( ten zuiden van Jeruzalem op weg naar Bethlehem.) begraven. Daar werd een tombe voor haar gebouwd. De moslims, die duizenden jaren later hun godsdienst stichtten namen Abraham “van de Joden” over. En nu eisen zij Machpela op als islamitisch heiligdom.  Bij het graf van Rachel maken de Palestijnen het nog bonter dan bij Machpela. Zij hebben een nieuwe moslim-achtergrond bedacht voor de tombe. Het zou hier opeens gaan om het graf van Bilal Rabah, de metgezel van Mohammed. De brave Bilal is echter nooit in het land Israel geweest.

En zo vervalsen Palestijnen de Joodse en Christelijke geschiedenis van het Oude Testament. En om er zeker van te zijn dat die verloochening geen feitelijke tegenspraak krijgt heeft Abbas voor de zekerheid ook punt 4 laten staan: verbod van opgravingen. Want dat opgravingen om de Tempelberg zogenaamd de Tempelberg zouden bedreigen is natuurlijk een kul-argument. Net zoals het vernieuwen van de toegang tot de Tempelberg via de Mughrabibrug de Al Aqsa zou bedreigen. Allemaal bedacht om hard te kunnen schreeuwen dat de Joden de islam bedreigen. En domme en luie mensen, die makkelijk via internet zouden kunnen zien, dat de vernieuwing van de Mughrabi absoluut niet de Al Aqsa bedreigt, maar die niet de moeite nemen om de ligging van de Al Aqsa moskee ten aanzien van de werkzaamheden van die brug uit te zoeken, geven die zorg onbekommerd door. En zo stijgt het aantal klachten tegen Israel terwijl men kennelijk niet door heeft vaak zijn eigen geschiedenis te ontkennen.

Overigens is het opmerkelijk dat er geschriften van Arabische hand bestaan die in 1928 gewoon de werkelijke achtergrond van de Tempelberg beschreven als heilige plek van de tempel van Salomon.

 

Nu maar afwachten wat Abbas er doorheen gaat slepen bij Unesco. En ook even afwachten hoe en passent de gebeurtenissen van de laatste tijd enkel als agressie van Israel tegen de zielige vreedzame Palestijnen veroordeeld gaan worden door Unesco. Een verstandig mens, die ziet dat Abbas hier via foefjes zijn zin probeert te krijgen,  zou die hele motie met argusogen moeten bekijken. Maar zo werkt het meestal niet bij de VN waar de moslimstem vrijwel altijd de doorslag geeft.

 

MS

.

UNESCO stemt over Klaagmuur als islamitisch heiligdom (geen grap!)

 

Dit is te gek voor woorden, en als deze resolutie het haalt dan betekent dat meer spanningen en meer kans op geweld. Ook zal het vertrouwen van Israel in de internationale gemeenschap nog verder dalen. Hopelijk zorgen een paar verstandige mensen ervoor dat dit onzalige plan niet doorgaat, en wordt de Palestijnen duidelijk gemaakt dat ze met dergelijke onzin moeten stoppen, willen ze nog enige kans maken op hulp en erkenning. De stemming is inmiddels uitgesteld naar woensdag.

 

 

Je kunt ook deze petitie tekenen: http://www.ajc.org/site/c.7oJILSPwFfJSG/b.9318743/k.C056/Tell_the_UN_Dont_Tamper_with_the_Jewish_Peoples_Holiest_Site/apps/ka/ct/contactcustom.asp  

 

RP

--------------

 

Israel slams UNESCO vote calling Western Wall Muslim

Muslim states’ proposal ‘an attempt to distort history,’ Foreign Ministry says in biting statement

    October 19, 2015, 9:02 pm 

 

http://www.timesofisrael.com/israel-slams-unesco-vote-calling-western-wall-muslim/

 

The Western Wall and the Dome of the Rock in Jerusalem, among the holiest sites respectively for Jews and Muslims, are covered in snow, December 13, 2013. (AP/Dusan Vranic, File)

·          

Israel said Monday that it is working to thwart a Palestinian bid to have the Western Wall in Jerusalem declared a Muslim holy site by the UN’s cultural body in a vote on Tuesday.

In a statement, the Foreign Ministry called the proposal “an attempt to distort history and blur the connection between the Jewish people and its holiest place and to create a false reality.”

The Western Wall is one of the few remnants of the ancient retaining wall that held up an artificial plateau on which a refurbished Second Temple stood in the reign of King Herod the Great. The Temple and much of the wall were later destroyed by the Romans in 70 C.E.

For Jews, who are forbidden from praying on the Temple Mount by Israeli regulations, the Western Wall is the prayer site closest to the ancient site of the Holy of Holies inside the destroyed Temple. It is considered the holiest site where Jews are allowed to pray.

According to Muslim tradition, the Temple Mount is where Mohammad tied the winged animal Buraq, which he rode on the night he ascended to heaven. Atop it lies the Dome of the Rock — a Muslim shrine — and the Al-Aqsa Mosque.

The proposal to recognize the adjoining Western Wall as a Muslim holy site was submitted by six Muslim countries on behalf of the Palestinians, according to a Ynet news report.

The proposal also calls for the international community to condemn Israel for urging “its citizens to bear arms in light of [the] recent terror wave,” as well as for recent actions by Israel and the Israel Defense Forces in Jerusalem. The document, a copy of which was obtained by Ynet, refers to Jerusalem as “the occupied capital of Palestine.”

In addition, the Palestinians seek condemnation of ongoing Israeli archaeological excavations near the Temple Mount and in Jerusalem’s Old City, as well as of the “aggression and illegal measures taken against the freedom of worship and access of Muslims to Al-Aqsa Mosque and Israel’s attempts to break the status quo since 1967.”

Deputy Foreign Minister Tzipi Hotovely denounced the bid on Monday.

“This shameful and deceitful Palestinian attempt to rewrite history will fail the test of reality,” Hotovely said.

The Likud lawmaker said her ministry is making every effort to see that the bid is voted down by UNESCO on Tuesday.

The proposal is largely expected to pass, as most of UNESCO’s 58 members traditionally support the Palestinian cause.

Times of Israel staff contributed to this report.

 

=========================================

 

UNESCO chief ‘deplores’ bid to name Western Wall part of Al-Aqsa

Irina Bokova postpones vote by executive board, urges it to avoid ‘inciting further tensions’ on Jerusalem’s Temple Mount

http://www.timesofisrael.com/unesco-chief-deplores-bid-to-name-western-wall-part-of-al-aqsa/

  October 20, 2015, 6:41 pm 10

The chief of the UN's education and culture agency, Irina Bokova of Bulgaria, gestures during an interview with The Associated Press at the Global Forum for Youth, Peace and Security, in Madaba, Jordan, Friday, Aug. 21, 2015. (AP/Raad Adayleh)

 

The head of the United Nations cultural agency said Tuesday that she “deplores” a proposal to recognize the Western Wall as part of the Al-Aqsa Mosque compound on the Temple Mount above it.

The move, Irina Bokova warned on UNESCO’s website, “could be seen to alter the status of the Old City of Jerusalem and its Walls and incite further tensions.”

The executive board had been scheduled to vote Tuesday on a resolution submitted by Arab states that would officially recognize the Western Wall as part of the Muslim holy site, but Bokova postponed the vote until Wednesday. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sources say a number of countries are attempting to postpone the vote beyond Wednesday.

Israel has been working to block the resolution, calling it “an attempt to distort history and blur the connection between the Jewish people and its holiest place and create a false reality.”

In a statement, Bokova called on the UNESCO board “to take decisions that do not further inflame tensions on the ground and that encourage respect for the sanctity of the Holy Sites.”

“We all have responsibility to UNESCO’s mandate, to take decisions that promote dialogue, tolerance and peace,” Bokova said.

The director-general urged both sides to ensure that the cultural and religious heritage at the holy site is preserved and accessible to everyone, and encouraged a return to dialogue “in the spirit of mutual understanding.”

According to a report in the Hebrew-language paper Maariv, Bokova appealed to the UN agency’s organizing committee to postpone the vote after meeting with Israeli and Palestinian UNESCO envoys.

The Israeli envoy to UNESCO, Carmel Shama Hacohen, told Bokova that the text of the resolution was far worse compared to previous UNESCO resolution proposals, and amounted to an attempt to seize ownership of the Western Wall.

“Among European nations, all countries but one said that if the Palestinians don’t soften the text of the resolution they will oppose it. We are continuing our diplomatic efforts to the last minute,” Hacohen told the paper Tuesday.

According to the report, the Palestinian envoy refused during a meeting with Bokova to soften the wording of the text.

Jewish worshipers cover themselves with prayer shawls as they pray in front of the Western Wall in Jerusalem’s Old City during the priestly blessing on Passover, a holiday which commemorates the Israelites’ hasty departure from Egypt. April 6, 2015. (Hadas Parush/Flash90)

The Western Wall is at the base of Jerusalem’s most sensitive holy site. The hilltop compound is revered by Jews as the Temple Mount, the site of the two biblical Jewish temples. Today, it’s home to the Al-Aqsa Mosque, Islam’s third-holiest shrine and a key national symbol for the Palestinians.

The initial outbreak of the current round of violence between the two sides was fueled by rumors that Israel was plotting to take over the Temple Mount. Israel has adamantly denied the allegations, saying it has no plans to change the status quo at the site, where Jews are allowed to visit but not pray.

The UNESCO proposal also calls for the international community to condemn Israel for urging “its citizens to bear arms in light of [the] recent terror wave,” as well as for recent actions by Israel and the Israel Defense Forces in Jerusalem. The document refers to Jerusalem as “the occupied capital of Palestine.”

In addition, the Palestinians seek condemnation of ongoing Israeli archaeological excavations near the Temple Mount and in Jerusalem’s Old City, as well as of the “aggression and illegal measures taken against the freedom of worship and access of Muslims to Al-Aqsa Mosque and Israel’s attempts to break the status quo since 1967.”

On Monday, US Democratic Representatives Nita M. Lowey and Ted Deutch sent a letter Monday urging US ambassador to UNESCO, Crystal Nix-Hines, to block the draft resolution.

AP contributed to this report.

 

 

dinsdag 20 oktober 2015

Stelt Unesco Palestijnse motie over de Klaagmuur uit of eist het verandering van de motie?

Unesco vindt de motie van de Palestijnen nu niet oppertuun .

 

Unesco zou vandaag beslissen over de jongste motie van de Palestijnen, maar heeft de stemming uitgesteld omdat er angst bestaat dat de uitkomst van de stemming de spanning in Israel en de Palestijnse gebieden zou doen toenemen. De Palestijnen eisen in die motie  9 zaken van Unesco:

1 verklaren dat de Klaagmuur een deel is van de Al Aqsa moskee en ook de Mughrabipoort.

2 Israel moet door alle landen van de wereld veroordeeld worden om hun verzoek aan de burgers wapens te dragen. (Ja, dat is makkelijker moorden voor de Palestijnen!)

3 De recente daden van Israel en de IDF in de bezette hoofdstad van Palestina moeten ook in het document veroordeeld worden.

4 De continue opgravingen door Israel naast de Tempelberg moeten veroordeeld worden,( wat onlangs juist verworpen werd door Unesco) en Unesco moet vrij toegang hebben tot de Tempelberg voor inspectie

5 ernstige veroordeling van Israel voor agressie en illegale maatregelen tegen de vrijheid van aanbidding en toegang van de Al Aqsa waarbij Israel de status quo van 1967 zou breken. Bovendien moeten alle moslims er kunnen komen en mogen veiligheidstroepen van Israel daar niet komen.

6 Veroordeling van Joodse rechtse extremisten die voortdurend provoceren en de heiligheid ontreinigen.

7 Veroordeling van Israel om een kabelbaan te bouwen in Oost-Jeruzalem en een muzeum ,Beit Haliba, te bouwen naast de Klaagmuur.

8 Verklaren dat de tombe van de Patriarchen en Rachels graf deel van Palestina zijn.

9 veroordeling van geweld van Israelische settlers en Joodse extremisten tegen Palestijnen en veroordeling van de voorgenomen beschadiging van Hebron.

Er is weinig fantasie voor nodig om hierin een directe aanleiding tot oplaaien van het geweld te herkennen. Als de motie verworpen zou worden zouden de Palestijnen alles in het werk stellen om het geweld te laten oplaaien om aan te tonen dat Israel disproportioneel geweld tegen de Palestijnen inzet. Nu doet de PA al zijn best om de Palestijnen flink aan te zetten tot geweld door de aanvallers en vaak moordenaars van Israeliers als helden af te schilderen die eindelijk iets doen aan de hopeloze situatie van de Palestijnen. In de Palestijnse media worden stelselmatig de ware aanleidingen waarom Israeliers Palestijnen doodschieten, weggelaten. Dat deze terroristen in het wilde weg onschuldige burgers doodsteken of schieten en alleen maar gestopt kunnen worden door ze neer te schieten, komt in het Palestijnse verhaal niet voor. Abbas gaat voorop, hoewel hij in Europa nog steeds als gematigd wordt gezien. Hij is degenen die oproept Joden van de Tempelberg te weren omdat die met hun vuile poten de heilige plaats ontwijden. Ook zei hij in een tv-optreden dat Israel een onschuldige 13-jarige jongen in koelen bloede doodschoot en noemde Ahmet Manara bij naam. Nu wil het geval dat deze 13 jarige(!) een Israelische jongen van 13 jaar met een mes te lijf ging en in de nek stak en ook een 25-jarige man. Toen daarop gereageerd werd door de politie vluchtte Ahmet weg, maar kwam daarbij in botsing met een passerende auto. Hij werd gewond naar het Hadassa Ziekenhuis gebracht waar hij keurig behandeld en verpleegd werd en waaruit hij inmiddels is ontslagen.

Naast deze propaganda tot geweld probeert de PA stelselmatig de Joodse aanwezigheid van duizenden jaren in het land te ontkrachten en weg te moffelen. Daarom mag er door Israel niet gegraven worden, want dan komen gegarandeerd Joodse artefacten uit de bodem te voorschijn.

Om de Klaagmuur, de meest heilige Joodse plaats, nu een deel van de Al Aqsamoskee te willen brandmerken gaat alle perken te buiten. Ook de machpela, de grot van de Oud-testamentische patriarchen, is van oorsprong een Joodse heilige plaats. De aartsvaders en moeders liggen daar al meer dan 3000 jaar begraven. Pas later (ver na 600 van de gebruikelijke jaartelling ) werd deze grot door de moslims geclaimd, nadat de islam pas in 614 werd gesticht. Datzelfde geldt voor de tombe van Rachel, die de aartsmoeder is die niet in Machpela werd begraven, maar aan de zuidkant van Jeruzalem op weg naar Bethlehem. Van die tombe hebben de moslims een moskee gemaakt.

Unesco, in de persoon van de secretaris generaal Irina Bokova, vreest de uitslag van de stemming over deze Palestijnse motie, omdat door alle partijen aan Abbas is gevraagd de motie te matigen, maar Abbas weigert. Bokova vindt dat met de motie in zijn huidige vorm de status quo van de Oude Stad en zijn muren wordt gewijzigd. En daar ieder lid van Unesco verantwoordelijkheid draagt en niet moet bijdragen aan een verheviging van het geweld, wordt een beslissing uitgesteld.

Toch zal Abbas aandringen op een uitspraak van Unesco en waarschijnlijk op een boel punten uiteindelijk zijn zin krijgen. In het verleden hebben de Palestijnen binnen de VN heel ernstige aanklachten tegen Israel aan de orde gesteld en hebben veel landen op verzachting van zo een motie aangedrongen. Na langdurig onderhandelen hadden die landen de indruk dat ze iets voor elkaar hadden gekregen en stemden dan voor een motie die sowieso niet aan de orde had moeten komen. Het zal niet verbazen als iets dergelijks ook bij Unesco zal gebeuren.

 

MS

 

maandag 19 oktober 2015

Hoe allochtone haatzaaiers een podium krijgen in onze media (IMO)

 

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/10/18/hoe-allochtone-haatzaaiers-een-podium-krijgen-in-onze-media/  

= IMO = 

Sinds kort hebben we er een nieuwe BA-er bij, een Bekende Allochtoon. Een paar dagen geleden schreef een jonge man van Marokkaanse komaf die een broodjeszaak in Bussum runt en zichzelf ‘opiniemaker’ noemt, op zijn facebookpagina het volgende:

Is het misschien een goed idee om toeristen uit Israël (kinderen niet) vanaf vandaag in Nederland total loss te slaan?

Wie niet luisteren wil moet maar voelen, genoeg is genoeg!!!  Tijd om een duidelijke signaal af te geven vind ik.

14 jaar nog maar, en nu al koelbloedig neergeschoten en uitgescholden tot zijn laatste adem!!!!Moge Allah swt hem belonen met djenna.

Het is zijn reactie op het neerschieten van een jeugdige Palestijnse terrorist door de Israelische politie. Er staan inmiddels meer dan 1000 reacties onder, het is ruim 400 keer geliked en 100 keer gedeeld, en tientallen mensen hebben aangifte tegen hem gedaan. Donderdagavond mocht hij in Pauw uitleggen hoe hij dit precies bedoeld had, en waarom zijn toon niet wat vriendelijker was. Dat die 14 jarige jongen niet dood was maar in een Israelisch ziekenhuis werd behandeld en dat hij zelf een Jood neer had gestoken, dat wist de normaal zo vlotte Pauw niet te melden. Youness Ouaali legde uit dat wanneer hij de dingen vriendelijk zegt er niet geluisterd wordt en dat hij een discussie wilde aanzwengelen over het misdadige handelen van Israel, een sentiment dat ik vaker hoor van radikale anti-Israel activisten zoals Appa en Frank van der Linde. Die laatste schreef op zijn Fb dat Ouaali wel een punt had en je ‘als je het subtieler zegt, veel minder bereikt’. Als je wat precies subtieler zegt? Dat Israelische toeristen verantwoordelijk zijn voor het feit dat hun ziekenhuizen mensen behandelen die Joden proberen dood te steken?). Pauw bewees zijn gelijk door hem een podium te geven, zoals de media ook Appa, rapper Ismo, activist Abdulkasim Jaberi en die andere schreeuwerds tegen Israel, Joden, homo’s, Zwarte Piet, de politiek en de maatschappij graag een podium geven.

Vroeger plaatste je jezelf met bepaalde uitlatingen buiten het debat: racisme en antisemitisme waren nog taboes. Als je daar geen rekening mee hield, werd je genegeerd, verstoten en soms erger, zoals de vrouw van Hans Janmaat heeft moeten ervaren. Die tijden zijn gelukkig voorbij, je mag nu alles zeggen, weg met de fatsoenspolitie, zo wordt er gejubeld op Geen Stijl en aanverwante politiek incorrecte websites. Om vervolgens vreselijk boos te worden dat niet alleen tokkies tegenwoordig vrij makkelijk een podium krijgen, maar ook jodenhaters en allochtonen (waarbij sommigen zich nog kwader lijken te maken over de ‘linkse gutmenschen’ en ‘fatsoensrakkers’ dan over walgelijke figuren als Ouaali of Appa, maar daarover later meer).

Ouaali was zichtbaar blij met al die aandacht. Wat zal dat lekker hebben gevoeld, wat ben je dan opeens een grote jongen, iemand die ertoe doet, een echte opiniemaker. In zijn uitleg dat het niet als dreigement was bedoeld, vergeleek hij het CIDI en passant met Hitler, iets dat Pauw net als de leugen over de Palestijnse jongen, zonder commentaar liet passeren. Pauw sprak hem wel nog even streng toe dat het nu dus toch vooral over zijn toon gaat en niet over Israel, en een van de gasten zei dat het ‘toch jammer is dat zo de aandacht werd afgeleid van waar het je om gaat’. Ondertussen hadden anderhalf miljoen mensen gehoord dat Israel zomaar een 14 jarige jongen doodschoot, dat het een terroristenstaat is en dat dergelijk wreed en zinloos geweld jonge allochtonen hier tot razernij drijft.

Wat maakt mensen als Ouaali, Appa, Jaberi, Ismo etc. etc. zo interessant voor de media? Pauw twitterde daar zelf over, in reactie op kritiek:

Opwinding in m’n tl over de pauw uitzending van gisteren, vooral over de keus om iemand die op FB oproept tot geweld ’t woord te geven /// 2 joodse gasten spraken over angst joodse gemeenschap voor agressie en haat en 1 gast illustreert die haat met zijn fb-oproep. Dat lieten /// zien en horen. Die man was juist die dag in het nieuws, door aangifte CIDI en kamervragen van 3 partijen. Daarom zat deze gast er dus.

Er worden wel meer Kamervragen gesteld, en ook niet iedere aangifte van het CIDI geldt per se als nieuwswaardig. Is het heus niet het vuurwerk, en de kijkcijfers die dat hopelijk tot gevolg heeft, wat aan deze keuze ten grondslag ligt? En moet je nou echt een Jodenhater in een uitzending zetten met een rabbijn die het over zijn angsten voor 400 islamitische vluchtelingen in zijn wijk heeft?

Wat bovenstaande allochtonen gemeen hebben, is dat ze hier zijn opgegroeid, goed Nederlands spreken en ook redelijk geïntegreerd zijn. Tegelijkertijd zijn ze kwaad en kruipen continu in de slachtofferrol. Marokkanen worden in Nederland gemarginaliseerd, men krijgt geen kans op werk en een normaal leven, en dus is men boos. Heel erg boos. En die woede levert ze een podium op. Zodat wellicht nog meer allochtonen hun voorbeeld volgen, en in plaats van hun toon matigen om serieus genomen te worden, er nog een schep bovenop doen, want dan wordt je tenminste gehoord.

Ouaali is eerder in het nieuws geweest. Hij is woordvoerder van het World Wide Relief, een islamitische liefdadigheidsinstelling, door Carel Brendel omschreven als de ‘favoriete hulporganisatie van de Haagse hardcore salafi scene’, die eerder een benefietgala organiseerde waar een prediker was uitgenodigd die de doodstraf op afvalligheid bepleitte. Ook heeft Ouaali eerder gezegd het doden van 12 mensen (schuldig of onschuldig) minder erg te vinden dan het beledigen van de profeet. Dat sloeg op de moord van een groot deel van de redactie van Charlie Hebdo. Op zijn tijdlijn kwam ik ook nog een interessante stelling tegen over vrouwen en zeden:

Echt waar, weet je hoe lastig het is om als manzijnde met dit weer dingen heen en weer en op en neer te zien gaan??????

En dan maar klagen als je verkracht wordt.

Nou bij deze begrijp ik de kleding voorschriften van de islam een stukje beter voor wat het dient, en tegen wat het dient, namelijk hongerige mannen die helaas meer weg hebben van dieren dan een menszijnde smile-emoticon

Mohim, maak je geen zorgen als je als een Kim khardash langs mij loopt, deze jongen houd zich nog wel in, maar er zijn een hoop die zich niet zullen inhouden, just saying.

Een gewaarschuwd mensen telt voor 88 (vroeger dacht ik dat 88 het grootste getal was wat bestond).

Volgens Bart Schut, die fel van leer trok tegen Pauw, slaat dit getal op Hitler:

O, en Jeroen, misschien nog een tip voor die aartsluie flutredactie van je: als zij de moeite hadden genomen één berichtje verder te lezen op Ouaali’s Facebookpagina, had jij misschien geweten dat jouw eregast van gisteravond dweept met het getal 88. Je weet wel, tweemaal de achtste letter van het alfabet: hh, een zeer populaire afkorting in antisemitische kringen. Inderdaad, Heil Hitler, ja.

Misschien ben ik naïef, maar zou het echt? Ik heb ook even op Ouaali’s tijdlijn rondgekeken, en vond verder geen aanwijzingen in die richting. Wel is Ouaali heel erg anti-Israel.

In ‘israel’ ben je niet onschuldig. Pas als je het verlaat want het is gebaseerd op genocide en diefstal. Het heet Palestina en het gedeelte want ze hebben gestolen heet bezet palestina.

Hij maakt Wikipedia als bron belachelijk en schrijft dan: “Wikipedia geeft nog steeds aan dat een groep terroristen zonder vliegervaring 2 gebouwen neerhaalden en een 3e gebouw zichzelf neerhaalde.

Al met al een behoorlijk gevaarlijke gek voor wie moorden minder erg is dan de profeet beledigen, die zich keert tegen wat hij noemt vredelievende en hippieachtige moslims die tegen geweld zijn, die ervan overtuigd is dat 9/11 niet door islamitisch gemotiveerde terroristen werd begaan, die verkrachtingen goedpraat, en voor wie iedere Israeli schuldig is aan de ‘genocide’ op de Palestijnen. Tel daarbij zijn laatste oproep tot geweld tegen Israelische toeristen en het uitnodigen van een imam die de doodstraf wil zetten op afvalligheid, en ik zou zeggen dat politie en justitie/de AIVD wat te doen hebben.

Het lijkt een trend in de media om dit soort extremisten minder extreem voor te stellen dan ze zijn, en gezellig te laten mee babbelen op tv. Zo was Appa te gast in een programma over integratie en de problemen van de multiculturele samenleving, en rapper Ismo mocht niet lang geleden in een interview op Omroep Brabant uitleggen dat zijn teksten ‘ik geef flikkers geen hand’ en ‘ik haat die fokking joden nog veel meer dan de nazi’s’, helemaal niet zo waren bedoeld.

“Ik word door de bezoekers daar als racist naar buiten gebracht, terwijl ik dat helemaal niet ben”, laat de rapper aan Omroep Brabant weten. Het artikel vervolgt:

De Bredase rapper zegt zich te beroepen op de vrijheid van meningsuiting. Hij vindt dat zijn teksten worden verdraaid door critici. “Ze proberen mijn woorden tegen mij te gebruiken door ze te verdraaien”, vertelt hij. “Ik haat niet alle joden. Ik haat de zionistische joden die ervoor zorgen dat Palestina bijna even klein als mijn wijk is geworden.” Hij gaat verder: “Het is maar hoe je het nummer interpreteert. Ik bedoel met ‘flikkers’ helemaal geen homoseksuelen en met ‘joden’ lang niet alle joden. Mijn echte fans weten dat.” En nu? “Nu wil ik zo snel mogelijk dit land veroveren en dan de hele wereld. Dat is mijn doel, snap je.” De wijkraad van woonwijk De Heuvel in Breda feliciteerde Ismo eerder met zijn eerste officiële videoclip.

Als Ismo niet alle Joden en ‘flikkers’ bedoelt moet hij dat niet zeggen. Maar dan nog, zo’n 90% van de Joden staat achter Israels bestaansrecht, en is dus een ‘zionistische Jood’. En die haat hij dus wel, meer zelfs dan de nazi’s. Waarom schrijft Omroep Brabant deze onzin uit zijn mond op? Waarom interviewt men niet iemand van het CIDI of iemand anders die aangifte heeft gedaan tegen hem? Waarom had Pauw geen antisemitisme deskundige uitgenodigd om te praten over de uitspraken van Ouaali en hoe ernstig en veelvoorkomend dit is? En waarom, in hemelsnaam, feliciteert de wijkraad van woonwijk de Heuvel deze haatzaaier? Zouden ze ook een neonazi feliciteren met zijn nieuwste clip? Zou Pauw een neonazi uitnodigen die gezellig met een rabbijn in een uitzending zit en mag uitleggen wat hij van Israelische (lees: Joodse) toeristen vindt en hoe we moeten optreden tegen de Joodse staat Israel?

Zoals gezegd, vroeger waren antisemitisme en racisme taboe, het ‘nie wieder’ lag ons op de lippen. Dat was toch wel een goede tijd eigenlijk, althans, zolang er geen eigen rechter wordt gespeeld.

Ratna Pelle

 

zondag 18 oktober 2015

antisemitische Palestijnse leugens via Amnesty verspreid

Moderne versie van blood-libel

 

Blood-libel is een antisemitische aantijging dat Joden bloed van christelijke kindertjes drinken of hun matzes bereiden met bloed van kinderen. Ze zijn al heel oud en werden in Middeleeuws Europa al rondgestrooid.  Tegenwoordig is de aantijging van bloed drinken of gebruiken bij de bereiding van matzes nog wel eens geuit, maar populair is deze vorm niet meer. Er is inmiddels een nieuwere versie: Israeliers stelen organen van Arabische kinderen/mensen. Deze vorm werd vooral gebruikt na de Gaza-oorlog van 2008/2009. Ook toen werden er talloze beschuldigingen gehoord dat Israel gedode Palestijnen van hun organen zou hebben  ontdaan om te verkopen . Na een tijdje ebde de beschuldiging weer weg. Men doorzag het antisemitische karakter van de beschuldiging en ging er verder niet op in.

Nu komt, te midden van alle ophitsing van Palestijns leiderschap  met als gevolg  agressie van Palestijnen die wild om zich heen steken, opeens weer  een volgende ophitsing in de vorm van de orgaandiefstal op de proppen. Bassem Tamimi plaatste afgelopen week een foto op zijn faceboek van een jongen met een gigantische snee over de buik. Aan de foto te oordelen een haastklus, want zo`n snee zal geen chirurg achterlaten en orgaandiefstal vereist toch echt professionele aanpak wil je het orgaan kunnen hergebruiken en wil je de “donor” het laten overleven.

 

 

De snee was veroorzaakt door degene die organen had verwijderd en de snee verraadt al het onwaarschijnlijke van het verhaal. Zoals Tamimi op zijn faceboek vertelt: De Israelische regering arresteert Palestijnse kinderen om hun organen te stelen. Om zijn verklaring nog meer kracht bij te zetten publiceert hij een foto van drie Palestijnse jongetjes die gearresteerd zijn na het gooien van stenen in Nabi Saleh naar Israelische soldaten. Waarbij niet onvermeld kan blijven dat diezelfde Tamimi herhaaldelijk gearresteerd is omdat hij jongetjes aanzet tot het gooien van stenen naar soldaten.

 

Three arrested children

Police spokesperson

 

Nu kun je je schouders over zo`n idiote antisemitische beschuldiging ophalen, maar hier is meer aan de hand. Deze Tamimi is momenteel op een internationaal gesponsorde tournee door Amerika voor Amnesty International om spreekbeurten te houden. Het minste wat je van Amnesty zou mogen verwachten is dat ze zich zouden distantieren van een zo duidelijke antisemitische beschuldiging. Dit geeft de ware intentie van Timimi aan: Jodenhaat. Nu mag Amnesty geobsedeerd zijn door Israel en alle moeite doen Israel van van alles te beschuldigen, maar een blood-libel gaat veel en veel te ver voor een organisatie die zegt op te komen voor mensenrechten.

Niet alleen het Palestijns leiderschap vertelt leugens, zoals de koelbloedige moord op een 13 jarige Palestijnse jongen door Israelische politie, terwijl die in het Hadassa-ziekenhuis blijkt te worden verpleegd nadat hij gewond raakte na met een mes op twee Israeliers (van wie  eentje een 13-jarige jongen!)te hebben ingestoken.( Abbas noemde deze zo genaamde moord in een TV-optreden zonder de omstandigheden te noemen, zodat het om een onschuldige toeschouwer leek te gaan.)  Maar dus ook worden bloodlibels niet geschuwd en lijkt Amnesty zich in te laten met antisemieten.

Zal Amnesty zich hiervan distantieren of kan Tamimi onder de vlag van Amnesty overal in Amerika zijn verhaal doen???

 

MS