maandag 30 november 2015

Israel neemt tegenmaatregel

Boosheid om uitzonderingspositie.

 

Zoals op 20 november al aangekondigd maakt Netanjahoe ernst met tegenmaatregelen tegen de EU in verband met het besluit van de EU de labeling van produkten uit de bezette gebieden echt aan te pakken.  Inmiddels is aangekondigd dat Israel alle contacten, die het land met de EU onderhield aangaande de vredesonderhandelingen met de Palestijnen, heeft opgeschort. De reden van de boosheid van Israel is, dat het hier om een zeer hypokriete maatregel van de EU gaat, waarbij enkel en alleen Israel deze maatregel krijgt opgelegd. De labeling doet werkelijk niets aan de zogenaamde achtergrond van de maatregel, aan het bespoedigen van de vrede of de onderhandelingen daarover met de Palestijnen en benadeelt eerder een deel van de Palestijnen dan Israel. Palestijnen die werken in fabrieken op de Westbank dreigen nu hun baan te verliezen, net zoals met 900 Palestijnen bij Soda Stream gebeurde. Die fabriek verhuisde binnen de Groene Lijn na acties van onder andere Oxfam en de 900 Palestijnse medewerkers hadden het nakijken. Ja, deze NGO  weet ook precies hoe ze de Palestijnen moeten pakken door de wereld voor te liegen dat het om bevorderen van de vrede gaat.

Ernstiger is het stigmatiserende karakter van de EUmaatregel. Door alleen Israel aan te pakken laat Europa een lelijk gezicht zien. Want precies nu Israel door de EU wordt aangepakt krijgt Turkije ruim baan binnen Europa met massa geld, intrekken van visumplicht en onderhandelingen voor toetreding tot de EU. Dit, terwijl Turkije Noord Cyprus al jaren bezet. Je zou mogen verwachten dat die bezetting ook aangepakt zou worden, maar neen, het wordt nergens zelfs genoemd. Terwijl in Turkije dit afgelopen weekend een oppositieleider werd doodgeschoten en twee journalisten levenslange gevangenisstraf kregen omdat ze de waarheid over Turkijes rol naar ISIS belichtten, straalt de EU over de nieuwste overeenkomst met Turkije. Mensenrechtenschendingen, breideling van de pers, bombarderen van Koerden, het doet er allemaal niet toe. Het wordt nergens genoemd. Europa zit zo omhoog met de toestroom van vluchtelingen, dat Turkije zich alles kan permitteren omdat het een rol zal moeten spelen in de oplossing van dat probleem. Of Turkije dat kan is maar de vraag, omdat het overgrote deel van de vluchtelingen in Turkije zich ergens in steden ophoudt waar niemand zicht op heeft. Maar een handvol vluchtelingen zit in een vluchtelingenkamp en daar heeft Turkije greep op. De maatregelen die de EU zo glunderend nu viert zijn a priori al onvoldoende.

Duidelijk is intussen wel dat de morele maatstaven van de EU nauw betrokken zijn bij de eigen belangen en daar Israel geen grote problemen binnen de EU veroorzaakt hoeft het ook niet ontzien te worden en kan daar prima het moreel van de EU worden ingezet. Er wordt ook niet nagedacht over het feit wat er met een land gebeurt dat je zo uitzondert en apart zet. Kan dat op die manier slachtoffer van terreur worden door verzwakking door de maatregelen van de EU. Waarschijnlijk kan Israel prima zijn eigen veiligheid garanderen, maar enig begrip van de angsthazen in Europa zou op zijn plaats zijn. Maar verder kijken dan je neus lang is of verder dan je plaatsje bij volgende verkiezingen hoef je van de meeste politici niet te verwachten.

Natuurlijk voelde de EU wel wat nattigheid naar Israel toe en benadrukte dat de labeling geen politiek maatregel was, maar noodzakelijk was omdat consumenten het recht hadden te weten waar een produkt vandaan kwam. Zo een gelegenheidsargument gelooft geen hond. Niemand weet waar halfprodukten precies vandaan komen of welke landen het stukje varkensvlees doorkruist heeft voor het in het schap van de supermarkt terecht kwam. Al die grote containers in Rotterdam worden geleegd en de lading overgeladen op boten en vrachtwagens naar andere bestemmingen en wat er precies op het eindproduct komt te staan weet geen mens. Daar heeft de consument zeker geen rechten, lijkt het. Het zou nogal wat ruimte op etiketten vragen als al die landen, waarvandaan produkten werden toegevoegd, genoemd moesten worden, als dat al bekend zou zijn.

De staat IS is niet ver van Israel en de Israelische veiligheidsdienst werkt hard om er achter te komen wat daar gebeurt. Zo heeft  die veiligheidsdienst een grote aanslag in Duitsland weten te voorkomen. Ook  andere EU/landen maken gretig gebruik van de Israelische kennis tegen terreur. Ook maakt de hele wereld gebruik van Israelische technologie voor computers, mobiele telefoons etc. En omdat de EU hypokriet is wordt aan die technologie of technologische produkten geen labelingsplicht opgelegd. Een kwade geest zou kunnen zeggen, dat door de labeling van die produkten, in tegenstelling tot landbouwprodukten of wijn, het vredesproces niet bevorderd wordt en dat de consument van die produkten de plaats van herkomst niet hoeft te weten. Want dat moet dan wel de conclusie zijn.

Hoe lang Israel Europa zal buitensluiten moet afgewacht worden, maar een plaats aan tafel bij vredesbesprekingen lijkt niet meer waarschijnlijk voorlopig.

 

MS

zaterdag 28 november 2015

Terreur in de straten (IMO)

 

Twee gewonden in Jeruzalem, 12 oktober 2015

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/11/28/terreur-in-de-straten/

 

= IMO Blog =  

 

Het komt nauwelijks meer op het nieuws, maar dagelijks vinden er in Israel steekincidenten plaats, of wordt zo’n incident, vaak op het allerlaatst, verijdeld. In twee maanden tijd waren er bijna 60 aanvallen met messen, 67 waarbij stenen werden gegooid, 13 waarbij auto’s op onschuldige burgers inreden en 7 schietincidenten (cijfers van 25 november). Daarbij werden 22 mensen gedood en meer dan 200 raakten gewond. Het Israelische Rode Kruis, Magen David Adom, meldt:

 

MDA forces treated a total of 203 wounded victims from car, stabbing and shooting attacks, including 21 seriously wounded, five moderately to seriously wounded, 28 moderately wounded, three lightly to moderately wounded, and 146 lightly wounded victims.

Daarnaast zijn veel aanslagen verijdeld, en zijn veel aanvallers snel uitgeschakeld voordat zij meer doden en gewonden konden maken. Laatst las ik dat iemand in Israel zijn leven riskeerde om de aanvaller te stoppen. Hij voorkwam dat die een synagoge binnendrong om meer mensen te doden:

Earlier today I received a text message from my best friend who said: Her brother has been stabbed in the Panorama Building in Tel Aviv while trying to stop a terrorist who killed two Jews and tried to enter a synagogue and kill more.
David was stabbed in the neck and other parts of his body luckily the stabber missed the main arteries. After intense struggle his cousin managed to kick the knife out of the terrorist’s hand and tie him with a belt until police arrived. He was rushed to Ichilov hospital in critical condition.
Pray for his speedy recovery!

 

Dit gebeurt vaker, en zonder zoveel moedige mensen en ook bewapende mensen in de buurt zouden er een veelvoud aan slachtoffers zijn gevallen. Het spreekt voor zich dat dit alles een zware wissel trekt op het dagelijkse leven in Israel. Iedereen kent mensen die zijn gedood door terreuraanvallen of in het leger, vaak beide, en is zelf soms (bijna) slachtoffer geweest. Wat ons zo schokte bij de aanslagen in Parijs van eerder deze maand (het kan ons allemaal overkomen, wat als ik daar toevallig op dat moment was, of mijn beste vriend?) is in Israel al decennia realiteit. En wat in Brussel gebeurde, waar het openbare leven een paar dagen stil lag omdat men op zoek was naar een voortvluchtige terrorist, evenzeer, en soms voor langere tijd. Israel heeft gelukkig betere inlichtingen dan België, en niet te maken met soms gebrekkige communicatie tussen de veiligheidsdiensten in verschillende landen, anders kon daar nooit een kind naar school en zou er geen tram meer rijden in Jeruzalem. Israeli’s zijn min of meer gewend geraakt aan deze toestand, en leven hun leven, waarbij er een grote bereidheid is om zich op te offeren voor de bestrijding van terreur. Burgers doen dat, maar ook het vele veiligheidspersoneel dat gewapend rondloopt.

Israel wordt vaak fel bekritiseerd om haar anti-terreur maatregelen. Het land zou sowieso te militaristisch zijn en geweld zou nooit de oplossing zijn en terreur niet kunnen verslaan, omdat we daarmee de ‘echte’ oorzaken niet aanpakken. Ondertussen weet Israel redelijk te overleven met een dreigingsniveau waarvoor in Brussel het hele openbare leven werd platgelegd. In Israel lopen continu potentiële terroristen rond. Bijna de helft van de Palestijnen staat volgens een recente peiling achter het gebruik van geweld waaronder messen, en vanuit Oost Jeruzalem kunnen Arabieren probleemloos naar het Joodse deel van de stad, en van daaruit verder Israel in. Tussen de honderdduizenden Arabieren in Jeruzalem lopen er genoeg rond die hiertoe bereid zijn; vandaar ook de vele aanvallen in Jeruzalem. Met goede inlichtingen, een grote alertheid van het publiek en relatief veel bewakers en soldaten op straat weet men het aantal slachtoffers dat terroristen proberen te maken redelijk te beperken. Dit heeft de onbedoelde bijwerking dat er buiten Israel weinig oog en begrip is voor de ernst van de situatie. De media negeren de huidige ‘messenintifada’ grotendeels en als er al over wordt bericht dan worden gedode Palestijnse daders vaak als eerste slachtoffer genoemd en pas later vermeld dat er eerst Israeli’s werden neergestoken.

 

Bij geweld in Israel roepen we  al snel dat beide partijen moeten ophouden en dat tegengeweld nooit de oplossing is. Ook is er vaak scepsis over het doodschieten van de daders. De daders zouden moeten worden berecht, en hooguit in de benen geschoten, als het echt niet anders kan. Ik weet niet zeker hoe diezelfde mensen denken over de daders in Parijs, en of die ook beter berecht hadden kunnen worden, maar ik heb zo’n vermoeden dat het dan opeens iets anders ligt. Ook de media behandelen terreur in Israel en terreur in Europa als twee volstrekt verschillende zaken. Hoewel ook bij terreur in Europa de artikelen je om de oren vliegen waarin de daders ook als slachtoffers worden gezien (uitzichtloze situatie in de banlieus, discriminatie, armoede etc. etc.) is er nauwelijks discussie over het feit dat het om terrorisme gaat. Op genuanceerde toon wordt gepraat over hoe we radikalisering onder moslimjongeren in achterstandswijken kunnen tegengaan, sneller opmerken, de netwerken van deze jongeren beter in de gaten houden etc. Er is daarbij ook erg veel aandacht voor de dreiging en voor wat dit voor ons dagelijks leven betekent. En de behoefte aan ‘wraak’, aan militaire actie tegen IS, wordt niet veroordeeld zoals bij Israel altijd het geval is. Wederom wordt op redelijk genuanceerde toon gepraat over of en hoe IS te verslaan is, zonder dat Frankrijk, dat begrijpelijkerwijze IS nu hard wil aanpakken, in de beklaagdenbank wordt gezet.

Hoe anders is dat bij Israel. Israelische tegenmaatregelen worden altijd, zonder uitzondering, veroordeeld als averechts en leidend tot meer geweld. Alle nuance is weg. Voor ‘geradikaliseerde Palestijnen’ (ca. 50% of nog meer) is geen aandacht. Zij strijden tegen de bezetting en hun terrorisme wordt daarom gezien als geweld dat nou eenmaal bij het conflict hoort. En daarbij leidt meer geweld van een partij bijna automatisch tot meer geweld van de ander, waarbij vooral Israel als de ‘sterkere partij’ de wijste moet zijn en geweld met concessies in plaats van tegengeweld moet beantwoorden.

In werkelijkheid zijn de verschillen niet zo groot. Natuurlijk, Israel en de Palestijnen hebben een territoriaal conflict, wat bij ons geen rol speelt bij terrorisme. De Arabieren in Palestina maar ook de omliggende landen zagen Israel vanaf het begin niet zitten en hebben zich vanaf het begin tegen de vestiging van Joden en de stichting van de staat gekeerd, vaak met grof geweld. Daarom is het ook twijfelachtig in hoeverre meer concessies zouden helpen, omdat die per definitie nooit ver genoeg kunnen gaan.

Er is echter een grote overeenkomst tussen islamitisch gefundeerd terrorisme in Europa, in Afrika en in het Midden-Oosten. De ideologie van waaruit de aanslagen worden gepleegd, een extreme vorm van de islam waarbij de rest van de wereld moet worden onderworpen, is vaak nagenoeg gelijk. Soms worden daar lokale punten of eisen aan toegevoegd, of wil men zich wreken voor eerdere aanvallen op de eigen groep. Ook het doel en de methode vertonen veel overeenkomsten: door angst en terreur te zaaien onder de bevolking wil men een politiek doel bereiken, de vijand verzwakken, tot concessies bewegen. Die concessies kunnen op het eerste gezicht redelijk lijken: het Westen moet zich niet meer met het Midden-Oosten bemoeien en er zijn belangen najagen, de Palestijnen hebben recht op een eigen staat naast Israel, zonder muur en checkpoints. Maar daar blijft het niet bij. Palestijnse leiders hebben redelijke vredesvoorstellen verworpen en braken onderhandelingen af. Terrorisme nam toe wanneer er uitzicht was op vrede en er een gematigde regering zat in Israel. IS zal ook niet stoppen wanneer wij ophouden met bombarderen, men kan hooguit tijdelijk zijn terrein verleggen.

Alleen geweld is inderdaad niet de oplossing. Vandaar dat de vraag naar de oorzaken en hoe zo’n organisatie wordt gevoed, qua ideologie maar ook in materieel opzicht, zeer relevant is. Maar repressie, goede inlichtingen, scherpe controles etc. helpen wel om de dreiging te verminderen. Ondertussen blijkt dat de inlichtingen waardoor vorige week een aanslag in Hannover is vermeden, van Israel afkomstig waren. Het zou mooi zijn wanneer we, juist nu we zelf met de dreiging van terreur worden geconfronteerd, wat meer begrip zouden opbrengen voor Israel. Want ook dat zouden wij allemaal kunnen zijn, wanneer we er met vakantie zijn en een terrasje pakken in Tel Aviv of met de tram gaan in Jeruzalem. Er zijn eerder Nederlanders gedood bij terreuraanslagen in Israel. En de kans is groot dat het niet de laatsten zijn.

 

Ratna Pelle

 

vrijdag 27 november 2015

Golan moet oorlog in volgens VN

VN stemt als kip zonder kop.

 

Het zal niemand verbazen dat er inmiddels al weer 6 moties tegen Israel zijn aangenomen in de VN. Dat betekent voor dit jaar 2015 tot het kerstreces dat er 20 (twintig!) moties tegen Israel zijn aangenomen tegen 3 (drie!) tegen de rest van de wereld. Geen motie tegen Turkije, dat een Russische jager neerschoot, dat verkiezingen forceerde omdat Erdogan anders niet de absolute meerderheid in het parlement in Turkije kon claimen, dat de Koerden massaal bombardeerde ondanks hun steun in de strijd tegen IS, ondanks de verkapte steun van Turkije aan terreur en het lamleggen van de mediavrijheid. Geen motie tegen Venezuela, in tegendeel, want de president kreeg een staande ovatie in de VN,  geen motie tegen Saoedi-Arabie, dat talloze mensen executeerde, geen motie tegen de Palestijnen (natuurlijk niet), vanwege hun voortdurende aanvallen op onschuldige Israelische burgers en een enkele ( door hen niet-herkende) Palestijn. Ook geen moties tegen het regime van Assad in Syrie.

Dat laatste geeft nog een extra dimentie aan het absolute failliet van de VN. Het regime van Assad  bedankte de VN voor de motie waarin de veroordeling van Israel dat weigert de Golan terug te geven en zo het vredesproces met Syrie blokkeert. Nu zult u verbaasd opkijken: vredesproces in of met Syrie? Welk Syrie? Het Syrie van Assad Iran en Hezbolla, van de opstandelingen, van Al Nusra, van IS, van de Koerden, van dat deel dat door Rusland gebombardeerd wordt of dat deel dat door Amerika, Frankrijk en anderen inclusief Arabische landen gebombardeerd wordt, of dat deel dat Turkije bombardeert? Als je syrie zegt, wat bedoel je dan? Rusland en de VS verschillen hoorlijk over wat Syrie is en zou moeten zijn. Turkije dient verschillende heren, het Westen wil noch Assad noch ISIS. En niet alleen bevechten al die partijen elkaar in en boven Syrie, maar kost het de grootste moeite niet met elkaar in botsing te komen. En in die kluwen van aanvallen, bombardementen, gifgasaanvallen (door in ieder geval Assad) slaat een groot deel van de Syrische bevolking op de vlucht naar de buurlanden, maar bovendien nu ook massaal naar Europa. Complete volksverhuizingen zijn op gang gekomen tot hier in Nederland toe.

De enige plek, grenzend aan het “oude” Syria, waar het rustig is en waar de rust met argusogen in stand wordt gehouden, is de Golan. De mensen daar leven hun leventje zonder oorlog en met alle mogelijkheden van scholing, vrije pers, godsdienstvrijheid en handel. Weliswaar heerst Israel daar, maar dat garandeert dat de bevolking geen deel is van die kluwenstrijd aan de andere kant van de grens. Mensen wonen er rustig en worden niet bestookt door bommen of vaten van de “bevriende” instanties aan de andere kant van de grens.

Dat kunnen de Palestijnen in Yarmuk niet zeggen. Deze mensen , aan de rand van Bagdad, worden door alle partijen aangevallen. En neen, geen motie ten gunste van deze Palestijnen in de VN. Waarom zou de VN?! Israel heeft toch geen deel aan de aanvallen van Yarmuk?! Helaas voor hen, maar deze Palestijnen zijn opeens gelijk aan de andere burgers van Syrie en genieten dus niet de voortdurende, onafgebroken aandacht van de VN.

Als het dus aan de VN ligt, de instantie die de wereldvrede moet bewaken, moeten de mensen in de Golan hoog nodig betrokken worden in de onontwarbare oorlog in Syrie, want daar horen ze thuis. Daartoe wordt Israel ieder jaar via een motie opgeroepen en ook dit jaar. Al die vluchtelingen die naar Europa trekken moeten welkom zijn in Europa (en terecht!), maar als je rustig woont in een stukje Israel, gaat de VN zich ermee bemoeien. Daar mag je niet rustig wonen. Dan zal oorlog je deel zijn, als het aan de VN ligt.

Zoals al zo vaak geconstateerd: De VN bevordert geen vrede, maar is gekaapt door de moslimlanden en volgt een agenda en veel mensen kunnen daar het slachtoffer van worden.

 

MS

 

 

 

 

 

 

 

 

woensdag 25 november 2015

PA probeert enkel Israel aansprakelijk te stellen voor de aanslagen sinds 1 oktober

 

Kritiek op de PA of juiste weergave van aanvallen door Palestijnen onmogelijk in Palestijnse pers.

 

In de PA is alleen kritiek op Israel mogelijk. Journalisten die het lef hebben enige kritiek op Abbas of de PA te hebben, of juist over de aanvallen op Israeliers berichten, worden opgesloten in Ramalla. Gedurende de laatste jaren zijn diverse Palestijnen opgepakt voor ondervraging na kritiek op Abbas of andere hooggeplaatsten. Daardoor wordt er vrijwel uitsluitend bericht over het onrecht dat Israel jegens de Palestijnen begaat. Omdat de buitenlandse pers ervan overtuigd is dat de berichten uit de PA altijd een-op-een kloppen, vind je dus vrij weinig over de misstanden binnen de PA in de buitenlandse ( en ook in de Nederlandse ) pers. Ook allerlei mensenrechtenorganisaties laten zich leiden door de berichten vanuit de PA en mensenrechtenschendingen worden daardoor nauwelijks aan de kaak gesteld. Zolang journalisten Israel de zwarte Piet toespelen hoeven ze niets te vrezen binnen de PA. Het feit dat een krant als Had Al-Araby Al-Jadeed werd gesloten was geen wereldnieuws, terwijl dat op alle voorpagina`s had gestaan als een dergelijke krant in Israel werd gesloten. Slecht nieuws is alleen nieuws als het niet uit Palestina komt, maar bij voorkeur uit Israel of over Israel gaat.

Dit leidt tot allerlei ergelijke berichtgeving ook via de Nederlandse media. Zo meldde het NOS-journaal onlangs dat twee Palestijnse tienermeisjes waren neergeschoten door Israel. En ja, men kon er echt niet omheen, er werd nadien vermeld dat deze meisjes mensen met scharen hadden aangevallen. Niet werd gemeld dat de meisjes werden gewaarschuwd, maar dapper doorgingen met hun scharen. Zij hadden een 70-jarige man (die Palestijn bleek te zijn) al in de buik gestoken en maakten geen aanstalten hun aanvallen te stoppen. En natuurlijk was een juiste weergave geweest dat de meisjes (16 jaar) zomaar op mensen op de markt instaken , gewaarschuwd waren, maar doorstaken en vervolgens met hun scharen trachtten te vluchten en daarom neergeschoten werden, waarbij een het leven liet. Dat is natuurlijk een schokkend verhaal: twee 16-jarige meisjes die zo maar op willekeurige mensen insteken. Net zo schokkend is dat zelfs 11-jarigen en 13 en 14-jarigen mensen aanvallen, ook leeftijdsgenootjes. Waar halen deze kinderen hun inspiratie vandaan om moordend om zich heen te steken.

Ernstiger is dat in de PA die vraag uberhaupt niet gesteld wordt, maar de zaak wordt omgedraaid. De VN wordt ingeschakeld om Israel te beschuldigen en te veroordelen, wat altijd lukt door de meerderheid van moslimstemmen samen met stemmen van ongebonden landen. Geen kwaad woord over wat er in de PA gebeurt, geen enkel besef dat hier kinderen op grote schaal misbruikt worden door volwassenen. Neen, de zaak wordt omgedraaid en de Palestijnen klagen steen en been dat Israel kinderen aanvalt. Dit laatste wordt ook ijverig in onze kranten bericht: Israel deugt van geen kant en valt onschuldige kinderen aan.

Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, was gisteren in Israel en zie: hij veroordeelde het Paelstijnse geweld en zei dat Israel het volste recht heeft zich te verdedigen. Maar eigenlijk zou er aandacht moeten komen voor het misleiden van deze jonge kinderen in de PA en het misbruik van deze kinderen wat kan leiden tot hun dood. Daarover hoor je werkelijk helemaal niemand.

Ja, ja, Nederland heft zijn vingertje op tegen schenden van mensenrechten; Nu ja, als dat geen handelsbetrekkingen kost en als dat gratuit is. En natuurlijk als dat politiek gewenst is, maar niet als Palestijnse kinderen lijden, want dat kan niet, dat staat nergens in de Palestijnse pers.

 

MS

 

 

 

maandag 23 november 2015

Wanneer ben je zo wanhopig dat je mensen aanvalt

Uitzichtloosheid al als je 11 jaar oud bent?

 

Terreuraanvallen worden door de deskundologen vaak verklaard vanuit uitzichtloosheid van de daders. Deze daders wonen (meestal) in achterstandswijken, hebben geen opleiding en hebben , weer volgens de deskundologen, geen kans op werk en inkomen en voelen zich gediscrimineerd en vernederd. In de praktijk blijkt dit vaak helemaal niet waar. Veel aanslagplegers blijken behoorlijk opgeleid en hadden ook een baan. Maar daarnaast kun je je afvragen of uitzichtloosheid een soort vrijbrief is om moordend door het leven te gaan.  Overal in de wereld zijn kansarme mensen en stel je voor dat die allemaal terrorist zouden worden! Het lijkt meer een gelegenheidsargument. Terroristen zijn vaak zeer gemotiveerde mensen die ervan overtuigd zijn dat alleen zij het ware geloof hebben en de rest van de mensheid op zijn best overheerst, maar vaker vermoord dient te worden. Daarnaast moet (gebrek aan goede) opvoeding een rol spelen. Wat wordt kinderen aangepraat, wat wordt kinderen geleerd? Dat je mag doden als je je ongelukkig voelt?

Vooral de uitzichtloosheid is het argument om de aanvallen van de Palestijnen goed te praten , of er begrip voor te hebben. Dat hoor je altijd en overal. Een soort Pavlovreactie als het om Palestijnen gaat. Bij de onwaarschijnlijkheid van uitzichtloosheid dient ook de leeftijd van de nieuwste golf terreur-plegende jongeren in de PA en Israel te worden bekeken. De aanvallen op Israeliers blijken steeds vaker door steeds jongere kinderen gepleegd te worden. Twee weken geleden staken twee Palestijnen, van wie eentje 11 jaar en de andere 14 jaar oud, een veiligheidsagent in de sneltram in Jeruzalem neer. De 11-jarige wordt niet eens vervolgd vanwege zijn leeftijd! Maar op 11-jarige leeftijd kan er toch geen sprake zijn van uitzichtloosheid. Als het goed is (en in de PA zijn daar alle mogelijkheden voor) gaat zo`n kind gewoon nog naar school. In het beste geval wil hij brandweerman of onderwijzer worden, maar echt nadenken over zijn mogelijkheden later komt veel later aan de orde. Zelfs die 14-jarige zal nog geen idee hebben of hij het beroep, dat hij kiest, zal kunnen uitoefenen. Juist omdat de trent is, dat de aanvallen door steeds jongere kinderen worden uitgevoerd, sterkt dat het vermoeden dat deze kinderen al heel jong gehersenspoeld worden en niet geleerd wordt zelfstandig na te denken. Ook worden ze niet beschermd door de volwassenen, iets waarop kinderen recht hebben, maar misbruikt om deze misdaden te plegen. En om dit lugubere scenario nog erger te maken, maakt Abbas er misbruik van door te roepen dat jonge kinderen zomaar door Israeliers gedood worden, zoals in oktober gebeurde. Een dertienjarige Palestijnse jongen had samen met zijn neef twee Israeliers aangevallen, van wie een een dertien-jarig jongetje dat op zijn fiets voorbijreed. De Palestijnse jongen probeerde weg te rennen, maar werd door een auto aangereden bij zijn vlucht. Hij werd keurig naar het Hadassa-ziekenhuis vervoerd, waar hij behandeld werd. Maar Abbas probeerde de wereld wijs te maken dat een onschuldig kind door Israeliers in koelen bloede gedood was. Foto`s van het kind in het ziekenhuis onkrachtten het verhaal. Nergens heb ik deskundologen nadien horen verklaren waarom een dertienjarig kind een ander dertienjarig kind op een fiets met een mes probeert dood te steken. Opeens doodse stilte over dit voorval. Waarschijnlijk had men door dat het gebruikelijke verhaal over de uitzichtloosheid hier niet geaccepteerd zou worden en dus zweeg men liever. Intussen lees je dat steeds meer kinderen aanvallen plegen. Dit is een ernstig misbruik van jonge kinderen en hiertegen zou een VN-organisatie op moeten treden. Maar neen, in plaats van dit misbruik van kinderen aan de orde  te stellen verwacht men dat vandaag in de VN 20 (!) moties tegen Israel ingediend zullen worden, die waarschijnlijk door de islamitische meerderheid met de ongebonden landen , allen aanvaard zullen worden. Geen van deze moties maakt gewag van het Palestijnse geweld van terreurdaden tegen Israeliers dat nu al een paar maanden duurt en inmiddels  23 dodelijke slachtoffers in Israel heeft opgeleverd.

 

MS

 

 

zondag 22 november 2015

Israeli Secret Intelligence Service (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/11/22/israeli-secret-intelligence-service/  

= IMO Blog = 

Zelfs Sander van Hoorn benoemde het in Pauw op dinsdagavond: “Ik wordt helemaal gek van de complottheorieën in de Arabische wereld. Er zitten altijd anderen achter, de VS, Israel en de Joden natuurlijk. De complottheorie is in het Midden-Oosten tot kunstvorm verheven.” Hij vertelde dat hij in het vliegtuig naar Nederland naast een moslima zat “zonder hoofddoek” die hem uitlegde dat IS natuurlijk niet achter de aanslagen in Parijs kon zitten, en wie er wel alle belang bij hadden de islam in een kwaad daglicht te stellen. Palestijnse media en zelfs Abbas’ Fatah partij hebben Israel al de schuld gegeven van de aanslagen in Parijs. Een op-ed in een onder de PA staande krant schreef

“The wise and correct thing is to look for who benefits,” the op-ed continues. “In short: They need to search the last place reached by the octopus arms of the Mossad… It is clear that its ‘Mossad’ will burn Beirut and Paris in order to achieve [Prime Minister Benjamin] Netanyahu’s goals. He, who challenged the master of the White House, hides in his soul enough evil to burn the world.”

Net als bij allerhande ziektes, 9-11, de tsunami, IS en allerlei andere ellende zit Israel er natuurlijk achter. En veel Palestijnen en andere Arabieren geloven die onzin. Het is te aantrekkelijk om op deze manier een makkelijke verklaring te hebben voor de grote wereldproblemen, voor de vele problemen in de Arabische wereld, voor het extremisme in de islam, voor het gebrek aan vooruitgang in eigen land. Arabische regeringen leidden zo graag de aandacht af van hun eigen falen, corruptie en zakkenvullerij, en daarop is de PA geen uitzondering. Fatah schrijft op haar Facebookpagina:

“Terror is terror and we condemn all terror. Be it destroying houses in Nablus and killing our children by Israel or hitting a Russian plane over Egypt. The Paris attacks are criminal acts done by coward terrorists.”

Daarbij stonden de vlaggen van ‘Palestina’, Libanon, Rusland en Frankrijk. Aanslagen van IS tegen onschuldige burgers worden zo op een lijn gesteld met Israelische legeroperaties, die nooit gericht zijn op het doden van onschuldige burgers maar vaak in reactie op Palestijns geweld plaatsvinden.

Ook heeft Fatah op haar Facebookpagina verschillende cartoons geplaatst die suggereren dat Israel gelijk is aan IS en (mede) achter de terreurdaden in Parijs zit. Je vraagt je af of men dit werkelijk denkt of puur uit kwaadaardigheid steeds blijft beweren. Zouden Abbas en al die andere hooggeplaatste PA en Fatah functionarissen, vaak hoogopgeleid, werkelijk denken dat IS en Israel twee handen op een buik zijn? Dat Israel honderden doden wil maken om op die manier Frankrijk te straffen voor het besluit producten uit de nederzettingen te labelen? De lijst van idiote aantijgingen, bloederige cartoons en antisemitische stereotypen in Palestijnse media is eindeloos lang. En in tegenstelling tot nazi-Duitsland, waar het immers om een vrij korte periode ging, en waar de antisemitische propaganda veel van weg heeft, is dit al vele decennia bezig. Arabieren, jong en oud, zijn opgegroeid met deze propaganda en kennen niet anders. Goed opgeleid of niet. De mens is helaas in staat de meest onzinnige dingen te geloven. Daarbij zijn de media bij de Palestijnen en in veel Arabische landen niet vrij en loop je met een afwijkende mening het risico opgepakt te worden. Dat maakt het welhaast onmogelijk om heersende opvattingen uit te dagen en ter discussie te stellen.

Nog een voorbeeld. Op het Egyptische Al Hayat tv zei een presentatrice dat:

“Deze terroristische organisatie, ISIS, die zichzelf abusievelijk en misleidend ‘de Islamitische Staat in Syrië en Irak’ noemt is van Israelisch-Brits/Amerikaanse makelij. De Israelische Mossad had de leiding bij het ontwikkelen van deze organisatie om daarmee andere landen te verzwakken en op te laten delen. We laten binnenkort beelden zien waaruit blijkt dat Israel het brein achter deze organisatie is en de naam ISIS koos dat Israeli Secret Intelligence Service betekent.”

Dit filmpje werd op de Facebookpagina ‘Trots op islam’ gezet, een pagina met bijna 75.000 likes. Het filmpje wordt door ruim 2100 mensen leuk gevonden en is meer dan 2200 keer gedeeld (dit aantal stijgt nog dagelijks). Eronder vooral instemmende reacties. Sommigen zijn blij dat het nu boven water is gekomen, anderen menen dat dit toch al lang bekend was en niet steeds opnieuw bewezen hoeft te worden:

Gulsen Akyurek Nu weten we waarom isis niet gaan tegen israel of andere joden vechten.ze gaan ook niet palestine steuning en helpen.ga helemaal diep in hel ins.

Tolga Ates Eindelijk komt het boven water. Het is niet alleen mossad die de leiding krijgt, maar ook MI6 en CIA die de touw in hun handen heeft. Het word tijd dat mensen in opstand komt voor de kwaaddoeners en geen boter aan de galg smeert!!

Ekram Bouhi Goeiemorgen allemaal!! Sommige worden nu pas wakker

Dolgoon Baterdene Abdellah Mhassni nu snap ik het …de JODEN ze beschikken elk land en hun banken behalve Noord Korea er is famillie die dit allem beschikt de Rotschild heel gevaarlijk en geheimzinnig werken ook met CIA omdat ze geld hebben

Verschillende mensen begrijpen nu ook waarom IS geen aanslagen in Israel pleegt. Niemand gaat ertegenin, geen discussie, geen moslims die het juist in strijd met hun geloof vinden om anderen zo te demoniseren en vinden dat moslims de nare kanten van hun geloof onder ogen moeten zien. Niemand. Ook de andere posts zijn allemaal eenzijdig, de islam is geweldig, het westen deugt niet en het echte terrorisme komt uit het westen. Allemaal honderden, soms meer dan 1000 likes.

Het is prachtig en zeer noodzakelijk wanneer mensen als Elforkani en Aboutaleb zich kritisch uitspreken over de islam en tot kritisch zelfonderzoek oproepen, maar ik heb toch de indruk dat zij een kleine elite vormen met binnen de Nederlandse moslimgemeenschap maar beperkte aanhang en invloed. Ondertussen hebben mensen als Appa en Ouaali duizenden vrienden en volgers op Facebook die ze dezelfde soort propaganda tegen Israel, Joden en het westen voorschotelen als Trotsopislam. Er zijn waarschijnlijk tientallen, zo niet honderden meer van dergelijke profielen en pagina’s.

Hoewel er moedige Arabieren zijn die een ander geluid laten horen, hoewel Arabieren zich tegen de aanslagen in Parijs uitspraken en meededen aan herdenkingen, lijken het roependen in de woestijn. Ze krijgen vaak ook niet de gewenste hulp uit de Nederlandse samenleving. Een deel van de mensen gaat kritiekloos mee in het veelgehoorde narratief van de Arabier als slachtoffer van het boze Westen en de kwalijke en ook centrale rol van Israel in het Midden-Oosten. Zo zei Jan Marijnissen kort na de aanslagen:

Deze jongens -ik neem aan het dat het jongens zijn- die de aanslagen pleegden, komen waarschijnlijk uit een groep van verontwaardigde mensen uit de Franse buitenwijken.”

Het Palestijns-Israëlisch conflict is voor hen een metafoor voor de achterstelling van de Arabische wereld en de moslimgemeenschap, aldus Marijnissen. „Dat conflict is ook een voedingsbodem voor een dergelijke aanslag.”

Dat kan kloppen, maar dat is dan niet omdat Israel de Palestijnen zo vreselijk vernedert en onderdrukt, maar omdat de Arabische propaganda ze dat heeft ingeprent. Overigens heeft IS dit niet als motief voor de aanslagen benoemd; wel het feit dat Frankrijk sinds kort mee bombardeert in Syrië. Bij Marijnissen klinkt door dat Israels bezetting van de Westelijke Jordaanoever reden is van het voortdurend conflict, niet de Palestijnse weigering te onderhandelen, het afwijzen van vredesvoorstellen en het roemen van een belangrijke leider die met de nazi’s heeft gecollaboreerd.

Het ‘voedingsbodem argument’ gaat er altijd vanuit dat de ‘echte’ oorzaak van islamitisch gefundeerd of Arabisch geweld bij het Westen of Israel ligt. Men negeert daarmee het feit dat veel landen of regio’s die meer te lijden hebben gehad onder bezettingen, onderdrukking of kolonialisme niet tot geweld tegen burgers overgaan, of dit alleen tijdens relatief korte opstanden doen. Amerika heeft zijn invloedssfeer en machtspolitiek in de halve wereld op soms behoorlijk agressieve wijze bedreven, maar alleen radikale moslims hebben in New York duizenden onschuldige slachtoffers gemaakt. Geen Japanner is na Hiroshima en Nagasaki op dat idee gekomen, en geen enkele Jood heeft zich in de Berlijnse Opera opgeblazen. Terrorisme is zeker niet voorbehouden aan de islam, noch door moslims uitgevonden, maar wordt wel het meest omvangrijk door hen toegepast. De hele wereld is tot front gemaakt.

Leon de Winter kwam een paar dagen later met een scherpe reactie op deze vaker gehoorde bewering:

Mede door mensen als Marijnissen kunnen we ons niet voorstellen dat er geloofswaanzinnige mannen zijn die doden omdat ze de wereld willen reinigen van het ongedierte dat wij, ongelovigen en levensgenieters, in hun ogen vormen. Die reinigers zijn bezig de Eindtijd te forceren – daarna breekt voor immer het islamitische paradijs uit.

 (…)  Wat de Joden de Palestijnen ook mogen aandoen, het is niets vergeleken met wat Arabieren elkaar onderling aandoen. Maar jonge moslims zijn woedend over het Palestijnse lot omdat Joden op geen enkele manier een eigen staat mogen hebben in het Midden-Oosten; dat leert de islam. Met die gedachte worden jonge moslims opgevoed en elke dag door de Arabische media bestookt.

Door mensen als Marijnissen worden de Arabieren en moslims bevestigd in hun slachtofferrol. Dit geldt helaas voor een flink deel van links en gebeurt soms vanuit de beste bedoelingen. Ondertussen worden radicale moslims en ideeën gebagatelliseerd en soms zelfs onterecht als bruggenbouwers en deel van de oplossing beschouwd. De media gaan soms ook mee in dit waanidee, met als gevolg dat Appa uitgebreid als ‘bruggenbouwer’ aan het woord kwam op Nederland 1, en Youness Ouaali bij Pauw aan mocht zitten.

Een ander deel van de bevolking scheert moslims over een kam en roept, Wilders voorop, dat er geen gematigde islam bestaat. Wanneer moslims zich redelijk tonen is dat ‘taqiyya’: zij mogen liegen tegen niet-moslims om hun doelen te bereiken. Zelfs Aboutaleb wordt gewantrouwd, want hij houdt zich toch wel erg op de vlakte over Israel, en praat mooi, maar ondertussen? In deze sfeer kunnen moslims het dus nooit goed doen, en merken ze dat ze ofwel worden gewantrouwd wat ze ook doen, ofwel juist meer gehoord en opgemerkt worden als ze maar hard genoeg schreeuwen. En als zoveel blanke autochtonen tegenwoordig tekeer gaan tegen Israel en daarmee scoren, waarom mogen zij dat dan niet?

De Nederlandse polarisatie wat betreft integratie, de islam en vluchtelingen doet de verhoudingen met moslims, en de positie van de gematigden, geen goed. Het is moeilijk om met echt scherpe kritiek op de islam te komen omdat Wilders ons allen in de nek hijgt. Omgekeerd vind ik het moeilijk te begrijpen hoe veel mensen binnen links kritiekloos mee kunnen gaan in het beeld van de moslim als slachtoffer van het Westen en Israel, terwijl we de talloze voorbeelden van haat en antisemitisme en geweld uit naam van Allah dagelijks kunnen zien en horen. Het is links om solidair te zijn met de zwakkeren en machtelozen, niet om de werkelijkheid te ontkennen en geweld tegen burgers en haat tegen Joden te bagatelliseren.

Ratna Pelle

 

 

vrijdag 20 november 2015

labeling van produkten uit de nederzettingen door EU-landen niet in alle landen van EU hetzelfde

Ook Nederland is er nog niet uit

 

In Israel is er heftig gereageerd op het besluit van de EU bepaalde producten vanuit de nederzettingen te gaan labelen. In de praktijk labelen Engeland, Belgie en Denemarken al. Dat was volgens de EU-commissaris Faaborg-Anderson ook de reden om vorige week tot het besluit over te gaan tot uitvoering van deze maatregel in de EU. Zoals al eerder beschreven is dit natuurlijk een “kul” argument. De EU voert maatregelen uit, niet bij algemene instemming, maar bij meerderheid van stemmen en drie van de achtentwintig landen is absoluut geen indrukwekkend aantal.

Ook om welke producten het gaat is discutabel en volkomen willekeurig. Genoemd werden: wijn, fruit, honing, groente, olijfolie, eieren, organische producten en cosmetica. Er werd bij gezegd, dat de EU-landen zelf kunnen besluiten ook andere producten, zoals industriele of technische producten te labelen.

Israel heeft nu tegenmaatrelen aangekondigd tegen 16 Europese landen en wel tegen Engeland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Ierland, Kroatie, Malta, Nederland, Zweden, Portugal, Slovenie, Italie, Luxemburg, Oostenrijk, Belgie en Finland. Daarbij wordt opgemerkt dat de banden met Nederland en Italie goed zijn en de Israelische maatregelen tegen deze landen milder zullen zijn.

Wat zijn de tegenmaatrelen? In de eerste plaats is Frederica Mogherini aangekondigd dat de rol van Europa bij onderhandelingen in het Midden-Oostenconflict flink zal worden teruggeschroefd en dat de betrekkingen flinke schade zal worden berokkend. Zo zullen de ambassadeurs van de betreffende landen een officiele waarschuwing krijgen. Ook worden de ontmoetingen met deze ambassadeurs met hooggeplaatse Israelische vertegenwoordigers op een laag pitje gezet, waardoor hun invloed afneemt. De bezoeken vanuit deze landen met de Israelische premier of de president zullen worden beperkt. Verder zal de toelating van vertegenwoordigers van deze landen tot de Westbank en Gaza strikter worden bekeken, niet meer automatisch toegestaan en kan zelfs geweigerd worden. Projecten van de EU op de Westbank en in Gaza zullen nader bestudeerd worden en ook de Israelische medewerking, die vaak noodzakelijk is, zal opnieuw worden afgewogen. De dialoog tussen Israel en de EU zal opgeschoven worden wat de discussie over strategie, terrorismebestrijding en immigrnanten zal bemoeilijken.

Intussen benadrukt Lars Faaborg-Andersen van de EU, dat het hier om labeling en niet om boycot van Israel of de nederzettingen door de EU gaat en inmiddels is duidelijk dat de EU-landen helemaal niet eensgezind reageren op dit EU-besluit. Veel regeringen in de EU zijn er helemaal nog niet uit wat te doen met deze EU-labelingmaatregel. Zo gaat Hongarije helemaal niets doen omdat men zegt dat het eerder kwaad berokkent dan bijdraagt aan een oplossing van het Israelisch-Palestijns conflict.

In Nederland heeft de VVD bij monde van Han ten Broeke gesteld dat deze Eumaatregel eerder lijkt op de getuigenispolitiek van de grachtengordel. En hij voerde aan dat er geen regels zijn om produkten te labelen als die  uit bezet Westelijke Sahara of uit bezet Noord Cyprus komen. Als je wilt labelen, doe het dan voor alle bezette gebieden en niet alleen die gebieden waar Israel betrokken is.

Ook Roger Helmer, lid van de EP namens de UKIP, vindt het EU-besluit verkeerd. Hij vindt dat Israel een oase van stabiliteit is in het Midden Oosten. Bovendien is Israel een democratie en rechtstaat.   

Over de uitzonderingspositie die de EU Israel hier geeft zijn meer mensen verontwaardigd en het laatse woord over de labeling, de produkten en de manier waarop gelabeld moet worden, is nog niet gesproken.

 

MS

 

 

 

woensdag 18 november 2015

Jan Marijnissen weet het net als Zweedse minister van Buitenlandse Zaken.

Natuurlijk moet een moslim-terreuractie verklaard worden door leed van zielige Palestijnen.

 

De terreuraanvallen in Parijs vrijdagavond 13 november met meer dan 130 doden  verbijsterden iedereen. Natuurlijk, Westerse landen zijn al een tijdje in oorlog met IS en bombarderen stellingen en steden binnen IS. IS heeft ook duidelijk gemaakt daarom terreuraanvallen in het Westen te zullen uitvoeren. En dat bleek vrijdagavond. De aanvallen werden door IS opgeeist en president Hollande twijfelde geen seconde om de schuld bij IS te leggen.

Hoe is IS ontstaan? Velen zijn het erover eens dat IS het gevolg is van moslimfundamentalistische extremisten, die een kalifaat nastreven waarin de bewoners precies hun ideeen over de (soenitische) islam delen en naleven. Voor andere smaken, ook binnen het soenitische geloof, is geen ruimte. Niet alleen is er geen ruimte, maar ook worden mensen met afwijkend geloof vermoord door onthoofding of exercutie. Bovendien dient dit kalifaat de wereld te veroveren en dus voert IS een agressieoorlog tegen zijn buren en plant het terroristen in andere landen om aanslagen te plegen. Naast wraak is ook onderwerping de drijfveer voor aanslagen. Parijs werd daarbij waarschijnlijk gekozen doordat het het prototype is van een Westerse samenleving met veel vertier.

Dit alles wordt vrij algemeen zo geduid. Alleen zijn er discussies waarom moslims extremistisch worden en naar IS afreizen om mee te vechten. Daarbij hoor je vele theorieen, van kansloze jongeren tot avonturiers tot door haatimams en internet gehersenspoelde jongeren. Want jongeren zijn het, meestal tot een jaar of 30 die zich aangetrokken voelen. En al die theorieen zullen deels wel waar zijn. Je ziet tamelijk goed opgeleide jongeren afreizen naast  jongeren die een gezin en baan hadden, maar ook de gefrustreerde jogeren en de jongeren die opeens onder invloed van bepaalde figuren kwamen. En ook komen er jongeren terug die gedesillusioneerd zijn omdat het kalifaat niet aan hun verwachtingen voldeed. Kennelijk zijn er meer oorzaken van radicalisering. En kennelijk trekt IS als een magneet.

Nu hebben we al eerder gezien dat de Palestijnen dit heel anders zien. Voor hen zijn de Israeliers de initiatiefnemers van deze terreurdaden op vrijdag 13 november. Parijs wordt zo genaamd vergolden (door de Mossad) voor de EU-maatregel tot labeling van producten uit de nederzettingen, de Mossad heeft het gedaan omdat dat Netanjahoe goed uitkomt, de terreur in Parijs lijkt op de Israelische wandaden tegen de Palestijnen. Kortom: de Palestijnen kunnen niet ontbreken op het toneel van de aanslagen in Parijs.

En kijk: ze krijgen ondersteuning in hun egocentrische kijk op het wereldgebeuren. In Zweden beweert de minister van Buitenlandse Zaken, Margot Wallstrom, dat de radicalisatie in het Midden Oosten zeker in belangrijke mate komt doordat de Palestijnen geen toekomst zien. Zij vindt, dat we zowel hun wanhoop als hun toevlucht tot geweld moeten accepteren. En als ze daar vervolgens op wordt aangesproken,  maakt ze het nog bonter, dan beweert ze dat de Joden een campagne tegen haar begonnen zijn. Dat laatste ontkent haar ministerie, maar Suzanne Sznajderman-Rytz kreeg dit te horen toen ze de Minister op haar opmerking over de Palestijnen aansprak. Nu heet het een misverstand dat de Palestijnen aan Parijs gelinkt werden.

En dan hebben we natuurlijk de grote Jan Marijnissen. Die vindt dat de extremisten handelen uit frustratie door het Palestijn-Israelisch conflict. Hij heeft zeker ook al sinds de Arabische revolutie onder een steen gescholen en vergeten op te merken dat het hele kalifaatgebeuren en de oorlog van en tegen IS niets, maar dan ook niets met Israel of de Palestijnen te maken heeft. Ook mogelijk is, dat hij domweg gewend is de Palestijnen gelijk te geven en na te spreken. Hij heeft hiermee zijn eigen obsessie bloot gelegd en ook duidelijk gemaakt waarom de SP zo`n obsessie met Israel heeft. Duidelijk is, dat het dragen van dergelijke oogkleppen heel gevaarlijk is, want het blijkt dat je eigen verwrongen gedachten je verhinderen naar de echte oorzaken te kijken en je zo in de weg staan daar iets tegen te ondernemen. Gelukkig is Jan met pensioen, maar gevreesd moet worden dat zijn invloed nog lang de SP op het verkeerde been zal zetten.

 

MS

 

 

dinsdag 17 november 2015

De VN glijdt verder af

De VN als bemiddelaar voor wereldvrede en werelderfgoed wordt steeds meer een lachertje

 

Unesco is de VN-organisatie die via het Werelderfgoedverdrag zich inzet voor indentificatie, bescherming, behoud, toegankelijk maken van cultureel erfgoed. In deze doelstelling zit ook duidelijk het toegankelijk maken. Daarbij houdt Unesco zich bezig met onderwijs en wetenschappen. Op 21 oktober dit jaar besloot Unesco dat Joods erfgoed opeens Palestijns was. Het ging om de Machpela, de rots waarin de aartsvaders en aartsmoeders liggen begraven, om het graf van Rachel, de enig aartsmoeder die niet in Machpela, maar op de weg naar Jeruzalem is begraven. Eigenlijk had Abbas bij Unesco ook de Klaagmuur en de Tempelberg geclaimd, maar dat bleek (nog) niet mogelijk. Afgezien van het feit dat het een miskenning is van Joods erfgoed en de Joodse geschiedenis en het Oude Testament, is door de Palestijnen hun zin te geven meteen de toegankelijkheid voor Joden opeens niet meer vanzelfsprekend. Een regelrechte tegenspraak met de doelstellingen van Unesco.

Afgelopen vrijdag, 13/11/15, veroverde Soedan een plaats in het uitvoerende bestuur van Unesco.

Wat weten we van Soedan? In 1989 kwam Omar Al Bashir via een staatsgreep aan de macht en werd de grondwet buiten werking gesteld. In de binnenlandse oorlog die daarna opgang kwam zijn meer dan twee miljoen mensen (!) omgekomen. De Sharia geldt als basis voor het rechtssysteem. Er wordt via de regeringspartij NCP hard gewerkt aan arabisering en islamisering van de maatschappij. Er is sprake van stelselmatige onderdrukking van het niet-Arabische, voornamelijk christelijke zuiden. Al Bashir, die nog steeds de president is, wordt door het internationale gerechtshof, het ICC in Den haag, gezocht voor genocide. Slechts twee dagen voor de verkiezing van Soedan sprak Kerry in Parijs zijn waardering uit voor Unesco vanwege het moeilijke werk dat Unesco uitvoert in zijn strijd tegen virulent extremisme.

Daarnaast werd afgelopen week ook Iran in het hoogste orgaan van Unesco benoemd. Iran dat de islamitische revolutie preekt en uitvoert naar de rest van de wereld. Iran dat Syrie steunt in de oorlog tegen zijn eigen bevolking met als gevolg meer dan 300000 doden en vele miljoenen vluchtelingen, die nu ook Europa overspoelen. Iran dat mensenrechten schendt, de vrouw ondergeschikt verklaart, executies uitvoert.

Dit Unesco, dat almaar meer islamitische fanatici in zijn orgaan toelaat, moet dus ook over religieus erfgoed van niet-moslims beslissen waarbij de islam als belangrijkste godsdienst wordt gezien. Daar kan Abbas vast nog wel weer terecht om de Klaagmuur en de hele Tempelberg alsnog op te eisen.

Het kan eigenlijk niet eens meer verbazen dat de VN –Rechtenraad  dictators ruimte geeft in speciale bijeenkomsten om de wereld toe te spreken buiten de jaarlijkse zitting waarbij dit ook al kan. Nu kreeg de Venezolaanse dictator Maduro die mogelijkheid en hij kreeg een staande ovatie. Maar er zijn wat lichtpuntjes in dit zwarte verhaal. Er werd wel degelijk geprotesteerd tegen de toespraak van Maduro en onder druk van deze protesten werd bij de aankondiging van Maduro door zowel de voorzitter van de UNHCR als door de Hoge Commissaris aangeroerd dat Maduro een slechte staat van dienst heeft aangaande mensenrechten en dat hij inspecties van de UNHCR niet toelaat.

Al met al wordt de VN steeds meer gekaapt door de islam samen met dictators en zij bepalen het Internationale Recht. Wat een farce!

 

MS

 

 

 

 

 

maandag 16 november 2015

De Franse tragedie en een complottheorie

Opnieuw bloodlibels tegen Israel

 

In Parijs heeft zich 13 novmber een tragedie afgespeeld. Bij diverse terroristische aanslagen binnen korte tijd werden zeker 129 mensen vermoord en 355 mensen verwond, van wie 99 in kritieke toestand geraakten. De aanslagen werden uitgevoerd door extremistische moslims, deels uit Frankrijk, Syrie, Egypte en Belgie uit naam van IS. IS eiste de aanslagen ook op. In feite was er niets Joods bij de aanslagen betrokken dan misschien dat slachtoffers ook joods konden zijn. De eigenaar van het theater, Bataclan, is waarschijnlijk joods, maar of dat de keuze voor de aanval op het theater verklaart, is niet bekend. Kortom: het ging om mensen in Parijs die of op een terras zaten, in een restaurant, in een voetbalstadion of in een theater. Pech bepaalde of je doelwit was.

Maar zo wordt dat niet gezien in de PA. Daar is men erg geindoctrineerd door de Protocollen van de Wijzen van Zion en gelooft men ook in bloodlibels. Een bloodlibel is het sprookje dat Joden christelijke kindertjes doden om hun bloed te kunnen drinken, of dat Joden die kinderen doden om matzes mee te bakken. Vaak worden de bloodlibels naar onze tijd vertaald en zo beweerden de Palestijnen tijdens de Gaza-oorlog dat Palestijnen van hun organen beroofd werden door de Israeliers. Ook onlangs werd beweerd, nadat de regering aanvankelijk besloten had gedode aanslagplegers niet onmiddellijk terug te geven aan hun familie, dat dit was om hun organen te kunnen stelen.

En ja hoor: Parijs is ook door de Joden opgezet. De PA zegt dat de aanslag Netanjahoe`s doel dient en door de Mossad is opgezet. Je kunt ook lezen Israel=ISIS of: Israel kweekt geweld in de hele wereld, of: Het is de eigen schuld van het Westen omdat ze de Zionistische terreur niet veroordeeld hebben. De terreurdaden in Parijs worden vergeleken met de terreur van Israel tegen de Palestijnen. Want laten we eerlijk zijn, De Israeliers gaan al schietend op gasten van cafe`s en theaters de PA binnen, toch? En de Palestijnen die wel worden aangevallen waren toch onschuldige burgers die alleen maar met messen willekeurige burgers te lijf gingen of hun auto mensenmenigten instuurden?. Eigenlijk zou hier moeten staan: Palestijnen verdragen het niet geen middelpunt van de belangstelling te zijn in plaats van dat Israel ISIS is.

En waarom zit de Mossad achter de aanslagen? Een Palestijnse krant heeft de verklaring: het is niet toevallig dat er bloed vloeit in Parijs een dag nadat de EU tot labeling van producten uit de nederzettingen heeft besloten. Ook hier zie je de verknipte gedachten van de Palestijnen. Alsof Israel terreurdaden zou begaan omdat het ergens boos over is. Ook hier geldt voor de PA: zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

 

 

Bovenstaande cartoon stond in een officieel orgaan van de PA. Met hetzelfde zwaard wordt de el Aqsamoskee onthoofd als waarmee Isis een gijzelaar onthoofdt.

De indruk ontstaat dat de PA de terreurdaden in Parijs gelijktijdig veroordeelt, maar ook verklaarbaar vindt vanwege het onrecht de Palestijnen aangedaan. Je moet maar durven jezelf zo in het middelpunt van de wereld te zetten. Alles is ondergeschikt aan hun lijden. En natuurlijk: Israel is de schuld van alles. En precies door die houding zal een oplossing voor hun problemen voorlopig uitblijven.

 

MS

 

vrijdag 13 november 2015

Zoabi vergelijkt Israel met nazi's op Kristallnachtherdenking (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/11/13/zoabi-vergelijkt-israel-met-nazis-op-kristallnachtherdenking/

 

= IMO Blog = 

“It is sooooo simple”, gilde Haneen Zoabi afgelopen zondagmiddag op een ‘herdenking’ van de Kristallnacht bij het monument voor het Joodse verzet in Amsterdam. De les die we moeten leren uit de Jodenvervolging is dat Joden geen privileges mogen hebben in Israel maar in gelijkheid moeten leven met de Palestijnen, aldus Zoabi. ‘Je kunt als slachtoffer van racisme het niet vervolgens zelf ook doen bij anderen’. Dit was de kern van haar vijftien minuten durende tirade, die begon met de woorden: “I am honoured to speak on behalf of the victims of Kristallnacht, and on behalf of all victims of racism and persecution. I am honoured to speak in the name of Jewish resistance and in the name of all of those who resist oppression during their lifetime”.

Daarna ging het al snel over Israel, dat net zo erg zou zijn als de nazi’s toen. Voortdurend vergeleek ze de situatie toen met die in Israel nu. Zoals de Duitse meerderheid toen zweeg, zwijgen nu de meeste Israeli’s (ze bedoelt natuurlijk Joodse Israeli’s) wanneer er kerken en moskeeën in brand worden gestoken, een familie en een 15 jarige jongen worden verbrand en er ‘Dood aan de Arabieren!’ wordt gescandeerd. Heel clever roept ze een beeld op van een fascistisch Israel waar Palestijnen met goedkeuring van de regering voortdurend worden aangevallen, vernederd en gelyncht en hun huizen in brand gestoken. Israel zou al vanaf 1948 bezig zijn de Palestijnen etnisch weg te zuiveren (waar ze gezien de bevolkingsgroei onder Palestijnen bar slecht in geslaagd zijn), en zou via propaganda en demonisatie van de ander het Joodse publiek klaarstomen voor deze wandaden, precies zoals in Duitsland onder de nazi’s.

Ook riep ze op tot opstand en strijd, een volksopstand ofwel intifada. Ze voegde er bij deze gelegenheid aan toe dat die wel vreedzaam moest zijn, maar hekelde het begrip ‘terrorist’ voor Palestijnse strijders. Haar logica is uitermate simpel: “They kill us and call us terrorists!” galmde het over het Waterlooplein, ‘dat is de waarheid!’. We zouden maar denken dat ze zelf ook inziet dat ze nonsens uitkraamt. Tot slot vroeg ze zich retorisch af waarom zij als Palestijnse moest lijden vanwege de Holocaust:

Als Palestijnse heb ik te maken met een staat die mij wil laten geloven dat ik moet lijden om het onrecht aan de joden ‘goed te maken’ en dat ik net zo’n racisme moet ondergaan als waarmee de Joden in het Duitsland van de jaren dertig vorige eeuw te maken kregen.

Als Palestijnse, en ik ben niet betrokken geweest bij het racisme dat tot de Kristallnacht heeft geleid, identificeer ik mij met de slachtoffers en ik vecht mee in hun strijd tegen het racisme dat door Israël in hun naam wordt bedreven.

Op andere plaatsen weigerde ze het Palestijnse geweld te veroordelen, Hamas te veroordelen, de kidnapping van drie Joodse tieners te veroordelen (‘dit was Israels eigen schuld’) en riep op tot meer ‘strijd’. In 2010 voer ze mee op de Mavi Marmara, het Turkse ‘hulpconvooi’ met zo’n 50 bewapende leden van een pro-Hamas organisatie, die staven bij zich hadden waarmee ze Israelische mariniers die het schip overnamen toen het de waarschuwingen de zeeblokkade niet te overtreden, te lijf gingen. Hierbij kwamen negen van hen om. Carel Brendel wijst erop dat de Gazavloten ‘een gezamenlijke onderneming (pdf) zijn van Hamas en de internationale Moslimbroederschap’. Ook schrijft hij:

Onlangs kwam Zoabi weer in het nieuws. In een interview met Hamas-partijkrant Al-Risala deed ze een oproep die door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu werd uitgelegd als steun aan de steekpartijen tegen joodse burgers. Hij citeerde Zoabi als volgt: “Honderdduizenden gelovigen moeten naar Al-Aqsa om op te staan tegen het Israëlische complot voor het bloed van de inwoners van Oost-Jeruzalem. Vandaag is dat de zaak van enkele individuen, maar we hebben nationale steun nodig. Als individuele aanvallen doorgaan zonder nationale steun, dan worden ze binnen enkele dagen neergeslagen, en daarom zijn honderdduizenden nodig om een echte intifada te beginnen.”

Het is een bekende gemeenplaats van de Palestijnen: ‘Wij boeten voor wat Duitsland (en Europa) de Joden heeft aangedaan’, waar dan soms nog aan wordt toegevoegd dat Duitsland dan maar een stukje land had moeten afstaan aan de Joden.

Ik vraag me af hoe Zoabi eigenlijk aankijkt tegen moefti en nazi collaborateur Hajj Amin Al Husseini? Via hem werd hetzelfde antisemitisme dat tot de Holocaust leidde ook in Palestina verspreid, waar het op vruchtbare bodem landde en tot vele doden heeft geleid, lang voordat er een bezetting en nederzettingen waren. In plaats van de Joden in Israel de maat te nemen, die zich terecht tegen dit antisemitische geweld hebben geweerd, kan ze beter het racisme in haar eigen gemeenschap onder ogen zien en bestrijden. Racisme dat tot pogroms tegen Joden leidde, dat aanvallen op Israelische burgers promoot en vrede met Israel in de weg staat. Zolang Joden worden gedemoniseerd en als Het Kwaad voorgesteld in Palestijnse media en door Palestijnse geestelijken en soms ook politici, zal het conflict voortduren. De bezetting en de nederzettingen, het kolonistengeweld en fouten die het leger maakt helpen natuurlijk niet, maar zijn grotendeels een gevolg van de Arabische weigering tot een compromis, tot onderhandelen, tot samenwerking. Die weigering begon bij de moefti, ging over op Arafat, eenbewonderaar van de moefti, en wordt voortgezet door Abbas, die een paar jaar geleden eveneens mooie woorden had voor de moefti en nog een serie andere ‘martelaren’ die voor het heilige vaderland waren gestorven.

(Ja, het klopt, er is door zowel Arafat als Abbas met Israel gepraat, en voor een westers gehoor zei men wel eens gematigde dingen, maar men heeft nooit het principe van twee staten voor twee volken en het Joodse recht op zelfbeschikking willen erkennen, en liep weg wanneer werkelijke compromissen werden gevraagd. Beiden ook moedigen geweld van Palestijnen tegen Israelische burgers aan.)

Terug naar Zoabi. Het was een stuitend verhaal, dat niet op een bijeenkomst van een comité tegen racisme en uitsluiting thuishoort in een tijd van toenemend antisemitisme. Juist zij demoniseert Joden met een verhaal vol leugens en weglatingen en draagt daardoor bij aan Jodenhaat. Door de Joodse Israeli’s als nazi’s weg te zetten, die net als de Duitsers toen de vreselijkste misdaden tegen een volkomen onschuldige bevolkingsgroep steunden en toelieten, wakkert ze geweld tegen hen aan. Was het toevallig dat Youness Ouaali, eigenaar van een broodjeszaak in Naarden, die onlangs opriep tot het doden van Israelische toeristen, vooraan zat? En dat er ook een plaatsje was gereserveerd voor Ibrahim Al-Baz, die in 1979 in Frankrijk tot vier maanden cel werd veroordeeld voor het smokkelen en in bezit hebben van explosieven, in dienst van de Palestijnse terreurgroep Fatah?

Zoabi bestond het geen woord te zeggen over de tientallen steekpartijen door Palestijnen tegen Joden in Israel de laatste weken, of over enig ander Palestijns geweld tegen onschuldige burgers in Israel. Maar voor alles is het stuitend dat dit verhaal werd gehouden tijdens een zogenaamde Kristallnachtherdenking bij het monument voor het Joodse verzet, en dat ze zei te spreken in naam van de Joodse slachtoffers en het Joodse verzet. Wie verzint zoiets? Hoe kan het dat tijdens een herdenking van de opmaat naar de Holocaust, Joden worden weggezet als daders, als halve nazi’s, en de Joodse staat als racistische en fascistische illegale staat? Waarom werd juist de Joods nationale beweging met de nazi ideologie op een lijn gesteld? Wie verzint zoiets? De volgende keer zijn er misschien ook vlaggen te zien waarin de Jodenster met een hakenkruis gelijk wordt gesteld, en borden met de foto’s van Israelische politici met een hitlersnor? Dat soort dingen zijn onder andere in de VS weleens te zien op anti-Israel demonstraties. Met dit verschil, dat het hier gebeurde in naam van de Joodse slachtoffers van de nazi’s.

Ratna Pelle

 

Labeling geen boycot.

De VS staat achter de EU-labeling van producten .

 

Labeling van producten als wijn, fruit, honing, groente, olijfolie, eieren, organische producten en cosmetica is niet hetzelfde als boycot. De EU geeft (nog) niet aan deze producten te boycotten, maar de labeling is bedoeld om consumenten goed te informeren waar producten vandaan komen. Zoals eerder opgemerkt: vreemd dat dieren als schapen en varkens heel Europa doorgesleept worden en de plaats van het eindproduct niet de plaats van herkomst is. Die plaats is moeilijk aan te geven door het heen-en-weer gesleep naar plaatsen waar een bewerking van het vlees plaatsvindt. Ook samengestelde producten zullen nooit een lijst tonen waar alle ingredienten vandaan komen. Het is dus duidelijk een gelegenheidsargument. Boycot durft de EU in dit stadium nog niet aan te raden en het labelen werd vergezeld door de mededeling dat de EU tegen boycot van Israel is.

Aan de wieg van deze maatregel staan, zoals zo vaak bij maatregelen tegen Israel, NGO`s. Zij bedenken zogenaamde vreedzame middelen om de vrede tussen Palestijnen en Israel dichterbij te brengen. In de praktijk zaaien ze veel haat en duperen ze de Palestijnen meer dan wie ook, zoals bij het verjagen van het Israelische Soda Stream uit de PA, waarbij 900 Palestijnen hun goed betalende baan verloren.. Intussen lukt het ze prima Israel steeds zwart te maken. Je blijft je afvragen waarom NGO`s die massa`s werk zouden moeten stoppen in het verbeteren van omstandigheden in Syrie, Irak, Libanon, Jemen, Soedan, Vietnam, en al die andere landen, waar mensen geen enkel recht hebben, zo geobsedeerd zijn door de Palestijnen. Of beter: door Israel, want gek genoeg krijgen Palestijnen die niet met Israel te maken hebben, maar flink lijden zoals in Yarmuk, geen aandacht van NGO`s. Je vraagt je af of de financiering van projecten van NGO`s afhankelijk is van Israel-haters met bijbehorende eisenpakket.

Intussen heeft Amerika gereageerd op het EU-besluit tot labeling. Ook in Amerika is men opgeschoven richting Palestijnen in de loop der jaren. Aanvankelijk werden de nu “Bezette Gebieden” genoemde area`s niet als zo zdanig aangeduid en werd de oplossing van territoriale problemen aan de beide partijen overgelaten zonder aan te geven hoe men daarover precies dacht. Maar steeds meer heeft Amerika een keus gemaakt en denkt ook Amerika dat iets dergelijks kennelijk zonder instemming van beide partijen kan. Obama is daar heel duidelijk in. Of hij Israel echt haat of dat hij niets van het Midden-Oosten snapt is niet duidelijk. In ieder geval heeft hij onlangs met het atoomverdrag met Iran de rest van de landen in het Midden Oosten gebruuskeerd en in de steek gelaten op een byzonder onverstandige manier. Nu komt uit Amerika het geluid dat het de EU-maatregel snapt, dat labelen geen boycot is en dat Amerika de bezette gebieden ook illegaal vindt.

Ja, het conflict tussen Israel en de Palestijnen blijft mensen bezighouden. Nog steeds zijn er mensen die beweren dat dit het grootste en belangrijkste conflict in het Midden-Oosten is. Maar gisteren sprak ik iemand, die zichzelf gematigd noemt, uit een Golfstaat en die vond inmiddels dat dit conflict wel belangrijk is, maar zeker niet het grootste conflict in de regio. Ook hij zag niet dat de situatie in het Midden Oosten als vanzelf zou opklaren als Israel en de Palestijnen vrede zouden sluiten, terwijl de Nederlander die erbij stond dat toch echt wel dacht. Hoe kortzichtig en geobsedeerd kun je zijn!.

 

MS

 

 

 

woensdag 11 november 2015

De EU heeft haar discriminerende ei gelegd

Labeling van producten uit de nederzettingen.

 

Vandaag werd dan eindelijk het ei gelegd, waar de EU 3 jaar lang op gebroed heeft. Het is geen politiek statement volgens de vicepresident van de EU Valdis Dombrovski, maar een technische maatregel. Dat is natuurlijk leuk geprobeerd, maar verklaart niet waarom dit alleen voor Israel is ingevoerd en niet tegen Turkije met de bezetting van Cyprus. Dat zou een interne aangelegenheid zijn. Van wie? Van de EU of van Turkije? En waarom is het in Israel geen interne aangelegenheid? Israel heeft de Westbank en Gaza, Oost Jeruzalem en de Golan Hoogvlakte in een aanvalsoorlog van de Arabieren op die aanvallers veroverd. Daarbij komt nog eens dat alleen de Golan duidelijk bij Syrie hoorde, maar de andere gebieden op hun beurt in een aanvals oorlog van Jordanie en Egypte werden veroverd op eigenlijk niemand. Die gebieden waren oorspronkelijk Engels Mandaat, maar dat werd opgeheven. In ieder geval was het geen Palestijns gebied omdat de Palestijnen toen nog geen volk waren, laat staan een land hadden.

Ook Marokko heeft niets van de EU te vrezen met de bezetting van de Westelijke Sahara. Alle andere landen met bezette gebieden liggen buiten het gezichtsveld van de EU. Het is dus een uitzonderingspositie die Israel krijgt en daarmee discriminerend.

Wat moet er gelabeld worden? Ook dat is opmerkelijk. Alleen verse produkten en cosmetica uit de nederzettingen in de Golan, van de Westbank, Oost Jeruzalem en Gaza. Het zou niet gelden voor niet-verse producten, electronica of industriele producten. Wat de wijsheid hierachter is moet je maar raden. Gaat de labeling pijn doen als die andere producten gelabeld moeten worden? Is men bang dat duidelijk wordt wat Israel allemaal aan vernuft maakt? Werken er te veel Palestijnen in de fabrieken waar deze producten gemaakt worden en ziet men wel degelijk in dat Palestina afhankelijk is in de werkvoorziening van Israel? Het wordt niet verteld.

Hoe moet er gelabeld worden? Ook dat is veelzeggend. Er mag geen misverstand over bestaan dat de EU haar eigen ideeen heeft op politiek gebied al heet de maatregel niet-politiek. De EU wenst Israel achter de grenzen van 1967 en daarmee uit. Dat daar twee partijen minstens voor nodig zijn om dit te regelen namelijk de PA en Israel wordt gewoon genegeerd. Sterker nog: De EU schijnt te denken dat deze idiote bepaling mee zal helpen de vrede te bevorderen. Hoe? Zeker niet door Israel hiermee tegen de haren in te strijken en voor de PA? Die wordt er echt niet wijzer van. Maar wat moet er nu opstaan? Er moet beslist opstaan dat de producten uit bezet gebied komen. Alleen Palestina, of Westbank of Golan Hoogte, Gaza (of er iemand zal zijn die in geval van enkel Gaza dan nog denkt dat het Israel is????)of Jeruzalem is niet genoeg. Neen, er moet bezet gebied bij! Maar het is echt niet politiek hoor, neen, mensen hebben er recht op te weten waar iets precies vandaan komt. U weet wel: die varkens die heel Europa doorgesleept worden, daarvan weet u ook precies waar ze vandaan komen, toch? En al die halfprodukten die elders worden afgemaakt. Daarvan weet u toch ook precies waar die allemaal geweest zijn?

Waarom moest die maatregel nu worden ingevoerd? Ook al weer een opmerkelijke verklaring. Omdat drie lidstaten van de 28, Engeland  Belgie en Denemarken , het al hebben ingevoerd! Nou breekt mijn klomp toch echt. Als dus drie lidstaten iets invoeren moet de hele EU iets invoeren? Maar als meer dan drie lidstaten iets niet willen (en het moet echt dan niet over Israel gaan!) dan moeten die lidstaten tot de orde worden geroepen, zoals pijnlijk bleek bij de opvang van vluchtelingen of het sluiten van grenzen. In ieder geval worden die weigerende lidstaten niet leidend. Zo kun je alles naar je eigen hand zetten en regels maken of negeren.

Als u het allemaal nog eens na wilt lezen moet u klikken op interpretative notice .

 

MS