dinsdag 17 november 2015

De VN glijdt verder af

De VN als bemiddelaar voor wereldvrede en werelderfgoed wordt steeds meer een lachertje

 

Unesco is de VN-organisatie die via het Werelderfgoedverdrag zich inzet voor indentificatie, bescherming, behoud, toegankelijk maken van cultureel erfgoed. In deze doelstelling zit ook duidelijk het toegankelijk maken. Daarbij houdt Unesco zich bezig met onderwijs en wetenschappen. Op 21 oktober dit jaar besloot Unesco dat Joods erfgoed opeens Palestijns was. Het ging om de Machpela, de rots waarin de aartsvaders en aartsmoeders liggen begraven, om het graf van Rachel, de enig aartsmoeder die niet in Machpela, maar op de weg naar Jeruzalem is begraven. Eigenlijk had Abbas bij Unesco ook de Klaagmuur en de Tempelberg geclaimd, maar dat bleek (nog) niet mogelijk. Afgezien van het feit dat het een miskenning is van Joods erfgoed en de Joodse geschiedenis en het Oude Testament, is door de Palestijnen hun zin te geven meteen de toegankelijkheid voor Joden opeens niet meer vanzelfsprekend. Een regelrechte tegenspraak met de doelstellingen van Unesco.

Afgelopen vrijdag, 13/11/15, veroverde Soedan een plaats in het uitvoerende bestuur van Unesco.

Wat weten we van Soedan? In 1989 kwam Omar Al Bashir via een staatsgreep aan de macht en werd de grondwet buiten werking gesteld. In de binnenlandse oorlog die daarna opgang kwam zijn meer dan twee miljoen mensen (!) omgekomen. De Sharia geldt als basis voor het rechtssysteem. Er wordt via de regeringspartij NCP hard gewerkt aan arabisering en islamisering van de maatschappij. Er is sprake van stelselmatige onderdrukking van het niet-Arabische, voornamelijk christelijke zuiden. Al Bashir, die nog steeds de president is, wordt door het internationale gerechtshof, het ICC in Den haag, gezocht voor genocide. Slechts twee dagen voor de verkiezing van Soedan sprak Kerry in Parijs zijn waardering uit voor Unesco vanwege het moeilijke werk dat Unesco uitvoert in zijn strijd tegen virulent extremisme.

Daarnaast werd afgelopen week ook Iran in het hoogste orgaan van Unesco benoemd. Iran dat de islamitische revolutie preekt en uitvoert naar de rest van de wereld. Iran dat Syrie steunt in de oorlog tegen zijn eigen bevolking met als gevolg meer dan 300000 doden en vele miljoenen vluchtelingen, die nu ook Europa overspoelen. Iran dat mensenrechten schendt, de vrouw ondergeschikt verklaart, executies uitvoert.

Dit Unesco, dat almaar meer islamitische fanatici in zijn orgaan toelaat, moet dus ook over religieus erfgoed van niet-moslims beslissen waarbij de islam als belangrijkste godsdienst wordt gezien. Daar kan Abbas vast nog wel weer terecht om de Klaagmuur en de hele Tempelberg alsnog op te eisen.

Het kan eigenlijk niet eens meer verbazen dat de VN –Rechtenraad  dictators ruimte geeft in speciale bijeenkomsten om de wereld toe te spreken buiten de jaarlijkse zitting waarbij dit ook al kan. Nu kreeg de Venezolaanse dictator Maduro die mogelijkheid en hij kreeg een staande ovatie. Maar er zijn wat lichtpuntjes in dit zwarte verhaal. Er werd wel degelijk geprotesteerd tegen de toespraak van Maduro en onder druk van deze protesten werd bij de aankondiging van Maduro door zowel de voorzitter van de UNHCR als door de Hoge Commissaris aangeroerd dat Maduro een slechte staat van dienst heeft aangaande mensenrechten en dat hij inspecties van de UNHCR niet toelaat.

Al met al wordt de VN steeds meer gekaapt door de islam samen met dictators en zij bepalen het Internationale Recht. Wat een farce!

 

MS

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten