donderdag 5 november 2015

Hoe Egypte Gaza isoleert.

Tunnels onder grens Gaza-Egypte lopen onder door zeewater

 

Egypte heeft een nieuwe bestrijdingsmethode geintroduceerd tegen infiltratie vanuit Gaza. Aanvankelijk werden er proeven genomen met het onder water zetten van de tunnels die onder de grens door Gaza met de Sinai verbinden. Tijdens de zomer werden een soort grachten gegraven en werden er pijpleidingen gelegd parallel aan de Philadelphiaroute. Water werd vanuit de Middelandse zee via die pijpleidingen naar de grachten gepompt. Zo werden twee tunnels onder water gezet. Die twee tunnels stortten in ten gevolge van het water. Begin oktober  werd het ernst en werden tien tunnels onder water gezet. De tunneleigenaar probeerde met pompen het water weer uit de tunnels te pompen en de tunnels te versterken tegen het instortingsgevaar, maar tijdens de werkzaamheden kwam het water terug uit Egypte en dreigden de arbeiders te verdrinken. Het probleem is dat het onderlopen sneller gaat dan het uitpompen en zo zijn er inmiddels al heel veel tunnels ondergelopen en velen ingestort.

Die tunnels waren een populaire weg om de afgrendeling van Gaza door Egypte in 2007 te omzeilen. Een hele economie was via die tunnels ontstaan; Veel Palestijnen werden er zelfs rijk van en ook Hamas pikte een behoorlijk graantje mee door grove belasting te heffen op de produkten die Gaza zo binnen kwamen.

Maar nadat in 2012 generaal al Sisi aan de macht was gekomen bleken er ook andere produkten via een aantal tunnels te gaan en wel van Gaza richting Sinai. Er gingen wapensystemen, wapens doorheen. Er drongen terroristische infiltranten met bewapening en bommen de Sinai binnen. Misschien ook leden van Al Qaida of IS. Hoe dan ook, er werden Egyptische militairen aangevallen en gedood. In een keer werden er bij een aanval op het leger 15 militairen gedood. Naast zijn afkeer van Hamas, dat in wezen een tak van de moslimbroederschap is en die in Egypte zelfs nu verboden is, zag Al Sisi een ernstig veiligheidsrisico ontstaan.

Aanvankelijk probeerden de Egyptenaren de tunnels met dynamiet en gifgas aan te pakken. Ook gooiden ze afval in de tunnels. Een extra veiligheidszone van een kilometer tussen Gaza en de Sinai werd aangelegd waarvoor 3000 woningen werden vernietigd en waardoor men hoopte dat de tunnels niet zo ver in de Sinai zouden reiken, maar in die bufferzone zouden uitkomen. De mensen uit die huizen werden eventjes verplaatst en konden niet meer in hun eigen gebied terecht. Maar deze maatregel bleek niet afdoende en toen kwam het water.

De smokkelaars zijn hun inkomen nu kwijt en grote armoede heeft het gebied getroffen: Het gaat om 1,1 miljoen mensen. Van de ongeveer 250 tunnels functioneren er nog 20 op laag niveau voor cigaretten en mobiele telefoons.  Intussen heeft Al Sisi de grensovergang in Rafa ook steeds langer afgesloten.

Er is echter nog een aspect wat ernstige gevolgen voor Gaza heeft. Doordat men in Gaza het water niet snel genoeg kan wegpompen gaat het water overlopen. Veel gebied wordt verwoest tot een modderpoel. Bovendien dringt het zout van het zeewater de bodem in een tast het de landbouwgronden aan. Ook de aquifer wordt door het zout aangetast.

En zo wordt het bewoonbare gebied in Gaza kleiner terwijl het al veel te klein is voor deze explosief groeiende bevolking.

 

MS

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten