maandag 30 november 2015

Israel neemt tegenmaatregel

Boosheid om uitzonderingspositie.

 

Zoals op 20 november al aangekondigd maakt Netanjahoe ernst met tegenmaatregelen tegen de EU in verband met het besluit van de EU de labeling van produkten uit de bezette gebieden echt aan te pakken.  Inmiddels is aangekondigd dat Israel alle contacten, die het land met de EU onderhield aangaande de vredesonderhandelingen met de Palestijnen, heeft opgeschort. De reden van de boosheid van Israel is, dat het hier om een zeer hypokriete maatregel van de EU gaat, waarbij enkel en alleen Israel deze maatregel krijgt opgelegd. De labeling doet werkelijk niets aan de zogenaamde achtergrond van de maatregel, aan het bespoedigen van de vrede of de onderhandelingen daarover met de Palestijnen en benadeelt eerder een deel van de Palestijnen dan Israel. Palestijnen die werken in fabrieken op de Westbank dreigen nu hun baan te verliezen, net zoals met 900 Palestijnen bij Soda Stream gebeurde. Die fabriek verhuisde binnen de Groene Lijn na acties van onder andere Oxfam en de 900 Palestijnse medewerkers hadden het nakijken. Ja, deze NGO  weet ook precies hoe ze de Palestijnen moeten pakken door de wereld voor te liegen dat het om bevorderen van de vrede gaat.

Ernstiger is het stigmatiserende karakter van de EUmaatregel. Door alleen Israel aan te pakken laat Europa een lelijk gezicht zien. Want precies nu Israel door de EU wordt aangepakt krijgt Turkije ruim baan binnen Europa met massa geld, intrekken van visumplicht en onderhandelingen voor toetreding tot de EU. Dit, terwijl Turkije Noord Cyprus al jaren bezet. Je zou mogen verwachten dat die bezetting ook aangepakt zou worden, maar neen, het wordt nergens zelfs genoemd. Terwijl in Turkije dit afgelopen weekend een oppositieleider werd doodgeschoten en twee journalisten levenslange gevangenisstraf kregen omdat ze de waarheid over Turkijes rol naar ISIS belichtten, straalt de EU over de nieuwste overeenkomst met Turkije. Mensenrechtenschendingen, breideling van de pers, bombarderen van Koerden, het doet er allemaal niet toe. Het wordt nergens genoemd. Europa zit zo omhoog met de toestroom van vluchtelingen, dat Turkije zich alles kan permitteren omdat het een rol zal moeten spelen in de oplossing van dat probleem. Of Turkije dat kan is maar de vraag, omdat het overgrote deel van de vluchtelingen in Turkije zich ergens in steden ophoudt waar niemand zicht op heeft. Maar een handvol vluchtelingen zit in een vluchtelingenkamp en daar heeft Turkije greep op. De maatregelen die de EU zo glunderend nu viert zijn a priori al onvoldoende.

Duidelijk is intussen wel dat de morele maatstaven van de EU nauw betrokken zijn bij de eigen belangen en daar Israel geen grote problemen binnen de EU veroorzaakt hoeft het ook niet ontzien te worden en kan daar prima het moreel van de EU worden ingezet. Er wordt ook niet nagedacht over het feit wat er met een land gebeurt dat je zo uitzondert en apart zet. Kan dat op die manier slachtoffer van terreur worden door verzwakking door de maatregelen van de EU. Waarschijnlijk kan Israel prima zijn eigen veiligheid garanderen, maar enig begrip van de angsthazen in Europa zou op zijn plaats zijn. Maar verder kijken dan je neus lang is of verder dan je plaatsje bij volgende verkiezingen hoef je van de meeste politici niet te verwachten.

Natuurlijk voelde de EU wel wat nattigheid naar Israel toe en benadrukte dat de labeling geen politiek maatregel was, maar noodzakelijk was omdat consumenten het recht hadden te weten waar een produkt vandaan kwam. Zo een gelegenheidsargument gelooft geen hond. Niemand weet waar halfprodukten precies vandaan komen of welke landen het stukje varkensvlees doorkruist heeft voor het in het schap van de supermarkt terecht kwam. Al die grote containers in Rotterdam worden geleegd en de lading overgeladen op boten en vrachtwagens naar andere bestemmingen en wat er precies op het eindproduct komt te staan weet geen mens. Daar heeft de consument zeker geen rechten, lijkt het. Het zou nogal wat ruimte op etiketten vragen als al die landen, waarvandaan produkten werden toegevoegd, genoemd moesten worden, als dat al bekend zou zijn.

De staat IS is niet ver van Israel en de Israelische veiligheidsdienst werkt hard om er achter te komen wat daar gebeurt. Zo heeft  die veiligheidsdienst een grote aanslag in Duitsland weten te voorkomen. Ook  andere EU/landen maken gretig gebruik van de Israelische kennis tegen terreur. Ook maakt de hele wereld gebruik van Israelische technologie voor computers, mobiele telefoons etc. En omdat de EU hypokriet is wordt aan die technologie of technologische produkten geen labelingsplicht opgelegd. Een kwade geest zou kunnen zeggen, dat door de labeling van die produkten, in tegenstelling tot landbouwprodukten of wijn, het vredesproces niet bevorderd wordt en dat de consument van die produkten de plaats van herkomst niet hoeft te weten. Want dat moet dan wel de conclusie zijn.

Hoe lang Israel Europa zal buitensluiten moet afgewacht worden, maar een plaats aan tafel bij vredesbesprekingen lijkt niet meer waarschijnlijk voorlopig.

 

MS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten