vrijdag 20 november 2015

labeling van produkten uit de nederzettingen door EU-landen niet in alle landen van EU hetzelfde

Ook Nederland is er nog niet uit

 

In Israel is er heftig gereageerd op het besluit van de EU bepaalde producten vanuit de nederzettingen te gaan labelen. In de praktijk labelen Engeland, Belgie en Denemarken al. Dat was volgens de EU-commissaris Faaborg-Anderson ook de reden om vorige week tot het besluit over te gaan tot uitvoering van deze maatregel in de EU. Zoals al eerder beschreven is dit natuurlijk een “kul” argument. De EU voert maatregelen uit, niet bij algemene instemming, maar bij meerderheid van stemmen en drie van de achtentwintig landen is absoluut geen indrukwekkend aantal.

Ook om welke producten het gaat is discutabel en volkomen willekeurig. Genoemd werden: wijn, fruit, honing, groente, olijfolie, eieren, organische producten en cosmetica. Er werd bij gezegd, dat de EU-landen zelf kunnen besluiten ook andere producten, zoals industriele of technische producten te labelen.

Israel heeft nu tegenmaatrelen aangekondigd tegen 16 Europese landen en wel tegen Engeland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Ierland, Kroatie, Malta, Nederland, Zweden, Portugal, Slovenie, Italie, Luxemburg, Oostenrijk, Belgie en Finland. Daarbij wordt opgemerkt dat de banden met Nederland en Italie goed zijn en de Israelische maatregelen tegen deze landen milder zullen zijn.

Wat zijn de tegenmaatrelen? In de eerste plaats is Frederica Mogherini aangekondigd dat de rol van Europa bij onderhandelingen in het Midden-Oostenconflict flink zal worden teruggeschroefd en dat de betrekkingen flinke schade zal worden berokkend. Zo zullen de ambassadeurs van de betreffende landen een officiele waarschuwing krijgen. Ook worden de ontmoetingen met deze ambassadeurs met hooggeplaatse Israelische vertegenwoordigers op een laag pitje gezet, waardoor hun invloed afneemt. De bezoeken vanuit deze landen met de Israelische premier of de president zullen worden beperkt. Verder zal de toelating van vertegenwoordigers van deze landen tot de Westbank en Gaza strikter worden bekeken, niet meer automatisch toegestaan en kan zelfs geweigerd worden. Projecten van de EU op de Westbank en in Gaza zullen nader bestudeerd worden en ook de Israelische medewerking, die vaak noodzakelijk is, zal opnieuw worden afgewogen. De dialoog tussen Israel en de EU zal opgeschoven worden wat de discussie over strategie, terrorismebestrijding en immigrnanten zal bemoeilijken.

Intussen benadrukt Lars Faaborg-Andersen van de EU, dat het hier om labeling en niet om boycot van Israel of de nederzettingen door de EU gaat en inmiddels is duidelijk dat de EU-landen helemaal niet eensgezind reageren op dit EU-besluit. Veel regeringen in de EU zijn er helemaal nog niet uit wat te doen met deze EU-labelingmaatregel. Zo gaat Hongarije helemaal niets doen omdat men zegt dat het eerder kwaad berokkent dan bijdraagt aan een oplossing van het Israelisch-Palestijns conflict.

In Nederland heeft de VVD bij monde van Han ten Broeke gesteld dat deze Eumaatregel eerder lijkt op de getuigenispolitiek van de grachtengordel. En hij voerde aan dat er geen regels zijn om produkten te labelen als die  uit bezet Westelijke Sahara of uit bezet Noord Cyprus komen. Als je wilt labelen, doe het dan voor alle bezette gebieden en niet alleen die gebieden waar Israel betrokken is.

Ook Roger Helmer, lid van de EP namens de UKIP, vindt het EU-besluit verkeerd. Hij vindt dat Israel een oase van stabiliteit is in het Midden Oosten. Bovendien is Israel een democratie en rechtstaat.   

Over de uitzonderingspositie die de EU Israel hier geeft zijn meer mensen verontwaardigd en het laatse woord over de labeling, de produkten en de manier waarop gelabeld moet worden, is nog niet gesproken.

 

MS

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten