woensdag 25 november 2015

PA probeert enkel Israel aansprakelijk te stellen voor de aanslagen sinds 1 oktober

 

Kritiek op de PA of juiste weergave van aanvallen door Palestijnen onmogelijk in Palestijnse pers.

 

In de PA is alleen kritiek op Israel mogelijk. Journalisten die het lef hebben enige kritiek op Abbas of de PA te hebben, of juist over de aanvallen op Israeliers berichten, worden opgesloten in Ramalla. Gedurende de laatste jaren zijn diverse Palestijnen opgepakt voor ondervraging na kritiek op Abbas of andere hooggeplaatsten. Daardoor wordt er vrijwel uitsluitend bericht over het onrecht dat Israel jegens de Palestijnen begaat. Omdat de buitenlandse pers ervan overtuigd is dat de berichten uit de PA altijd een-op-een kloppen, vind je dus vrij weinig over de misstanden binnen de PA in de buitenlandse ( en ook in de Nederlandse ) pers. Ook allerlei mensenrechtenorganisaties laten zich leiden door de berichten vanuit de PA en mensenrechtenschendingen worden daardoor nauwelijks aan de kaak gesteld. Zolang journalisten Israel de zwarte Piet toespelen hoeven ze niets te vrezen binnen de PA. Het feit dat een krant als Had Al-Araby Al-Jadeed werd gesloten was geen wereldnieuws, terwijl dat op alle voorpagina`s had gestaan als een dergelijke krant in Israel werd gesloten. Slecht nieuws is alleen nieuws als het niet uit Palestina komt, maar bij voorkeur uit Israel of over Israel gaat.

Dit leidt tot allerlei ergelijke berichtgeving ook via de Nederlandse media. Zo meldde het NOS-journaal onlangs dat twee Palestijnse tienermeisjes waren neergeschoten door Israel. En ja, men kon er echt niet omheen, er werd nadien vermeld dat deze meisjes mensen met scharen hadden aangevallen. Niet werd gemeld dat de meisjes werden gewaarschuwd, maar dapper doorgingen met hun scharen. Zij hadden een 70-jarige man (die Palestijn bleek te zijn) al in de buik gestoken en maakten geen aanstalten hun aanvallen te stoppen. En natuurlijk was een juiste weergave geweest dat de meisjes (16 jaar) zomaar op mensen op de markt instaken , gewaarschuwd waren, maar doorstaken en vervolgens met hun scharen trachtten te vluchten en daarom neergeschoten werden, waarbij een het leven liet. Dat is natuurlijk een schokkend verhaal: twee 16-jarige meisjes die zo maar op willekeurige mensen insteken. Net zo schokkend is dat zelfs 11-jarigen en 13 en 14-jarigen mensen aanvallen, ook leeftijdsgenootjes. Waar halen deze kinderen hun inspiratie vandaan om moordend om zich heen te steken.

Ernstiger is dat in de PA die vraag uberhaupt niet gesteld wordt, maar de zaak wordt omgedraaid. De VN wordt ingeschakeld om Israel te beschuldigen en te veroordelen, wat altijd lukt door de meerderheid van moslimstemmen samen met stemmen van ongebonden landen. Geen kwaad woord over wat er in de PA gebeurt, geen enkel besef dat hier kinderen op grote schaal misbruikt worden door volwassenen. Neen, de zaak wordt omgedraaid en de Palestijnen klagen steen en been dat Israel kinderen aanvalt. Dit laatste wordt ook ijverig in onze kranten bericht: Israel deugt van geen kant en valt onschuldige kinderen aan.

Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, was gisteren in Israel en zie: hij veroordeelde het Paelstijnse geweld en zei dat Israel het volste recht heeft zich te verdedigen. Maar eigenlijk zou er aandacht moeten komen voor het misleiden van deze jonge kinderen in de PA en het misbruik van deze kinderen wat kan leiden tot hun dood. Daarover hoor je werkelijk helemaal niemand.

Ja, ja, Nederland heft zijn vingertje op tegen schenden van mensenrechten; Nu ja, als dat geen handelsbetrekkingen kost en als dat gratuit is. En natuurlijk als dat politiek gewenst is, maar niet als Palestijnse kinderen lijden, want dat kan niet, dat staat nergens in de Palestijnse pers.

 

MS

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten