maandag 23 november 2015

Wanneer ben je zo wanhopig dat je mensen aanvalt

Uitzichtloosheid al als je 11 jaar oud bent?

 

Terreuraanvallen worden door de deskundologen vaak verklaard vanuit uitzichtloosheid van de daders. Deze daders wonen (meestal) in achterstandswijken, hebben geen opleiding en hebben , weer volgens de deskundologen, geen kans op werk en inkomen en voelen zich gediscrimineerd en vernederd. In de praktijk blijkt dit vaak helemaal niet waar. Veel aanslagplegers blijken behoorlijk opgeleid en hadden ook een baan. Maar daarnaast kun je je afvragen of uitzichtloosheid een soort vrijbrief is om moordend door het leven te gaan.  Overal in de wereld zijn kansarme mensen en stel je voor dat die allemaal terrorist zouden worden! Het lijkt meer een gelegenheidsargument. Terroristen zijn vaak zeer gemotiveerde mensen die ervan overtuigd zijn dat alleen zij het ware geloof hebben en de rest van de mensheid op zijn best overheerst, maar vaker vermoord dient te worden. Daarnaast moet (gebrek aan goede) opvoeding een rol spelen. Wat wordt kinderen aangepraat, wat wordt kinderen geleerd? Dat je mag doden als je je ongelukkig voelt?

Vooral de uitzichtloosheid is het argument om de aanvallen van de Palestijnen goed te praten , of er begrip voor te hebben. Dat hoor je altijd en overal. Een soort Pavlovreactie als het om Palestijnen gaat. Bij de onwaarschijnlijkheid van uitzichtloosheid dient ook de leeftijd van de nieuwste golf terreur-plegende jongeren in de PA en Israel te worden bekeken. De aanvallen op Israeliers blijken steeds vaker door steeds jongere kinderen gepleegd te worden. Twee weken geleden staken twee Palestijnen, van wie eentje 11 jaar en de andere 14 jaar oud, een veiligheidsagent in de sneltram in Jeruzalem neer. De 11-jarige wordt niet eens vervolgd vanwege zijn leeftijd! Maar op 11-jarige leeftijd kan er toch geen sprake zijn van uitzichtloosheid. Als het goed is (en in de PA zijn daar alle mogelijkheden voor) gaat zo`n kind gewoon nog naar school. In het beste geval wil hij brandweerman of onderwijzer worden, maar echt nadenken over zijn mogelijkheden later komt veel later aan de orde. Zelfs die 14-jarige zal nog geen idee hebben of hij het beroep, dat hij kiest, zal kunnen uitoefenen. Juist omdat de trent is, dat de aanvallen door steeds jongere kinderen worden uitgevoerd, sterkt dat het vermoeden dat deze kinderen al heel jong gehersenspoeld worden en niet geleerd wordt zelfstandig na te denken. Ook worden ze niet beschermd door de volwassenen, iets waarop kinderen recht hebben, maar misbruikt om deze misdaden te plegen. En om dit lugubere scenario nog erger te maken, maakt Abbas er misbruik van door te roepen dat jonge kinderen zomaar door Israeliers gedood worden, zoals in oktober gebeurde. Een dertienjarige Palestijnse jongen had samen met zijn neef twee Israeliers aangevallen, van wie een een dertien-jarig jongetje dat op zijn fiets voorbijreed. De Palestijnse jongen probeerde weg te rennen, maar werd door een auto aangereden bij zijn vlucht. Hij werd keurig naar het Hadassa-ziekenhuis vervoerd, waar hij behandeld werd. Maar Abbas probeerde de wereld wijs te maken dat een onschuldig kind door Israeliers in koelen bloede gedood was. Foto`s van het kind in het ziekenhuis onkrachtten het verhaal. Nergens heb ik deskundologen nadien horen verklaren waarom een dertienjarig kind een ander dertienjarig kind op een fiets met een mes probeert dood te steken. Opeens doodse stilte over dit voorval. Waarschijnlijk had men door dat het gebruikelijke verhaal over de uitzichtloosheid hier niet geaccepteerd zou worden en dus zweeg men liever. Intussen lees je dat steeds meer kinderen aanvallen plegen. Dit is een ernstig misbruik van jonge kinderen en hiertegen zou een VN-organisatie op moeten treden. Maar neen, in plaats van dit misbruik van kinderen aan de orde  te stellen verwacht men dat vandaag in de VN 20 (!) moties tegen Israel ingediend zullen worden, die waarschijnlijk door de islamitische meerderheid met de ongebonden landen , allen aanvaard zullen worden. Geen van deze moties maakt gewag van het Palestijnse geweld van terreurdaden tegen Israeliers dat nu al een paar maanden duurt en inmiddels  23 dodelijke slachtoffers in Israel heeft opgeleverd.

 

MS

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten