woensdag 2 december 2015

Labeling verdeelt Europa

Er komen steeds meer tegen-geluiden tegen labeling van produkten uit de bezette gebieden

 

Een van de redenen om labeling nu door te voeren in de EU was dat al drie landen van de 28 lidstaten labeling inmiddels hadden ingevoerd: Belgie, Engeland en Denemarken. Natuurlijk is dat een gelegenheids-argument, want drie van de 28 is een bijna absoluut minimum. Daar het hele labeling-besluit van onwaarschijnlijke en willekeurige regels aan elkaar hangt was het te verwachten dat landen binnen de EU zouden gaan protesteren.

Het meest gehoorde protest is dat deze maatregel Israel als enig land ter wereld betreft. Andere bezetters als Turkije en Marokko, maar ook landen als China en Rusland hebben geen enkele maatregel betreffende labeling te vrezen. In Nederland heeft de Tweede Kamer een motie van de VVD, om alle produkten uit landen die een land bezetten te betrekken, aangenomen. Daarmee wordt het doorvoeren van het labelingsbesluit vrijwel onmogelijk, want niemand verwacht dat de ongeveer 200 landen, waar van bezetting sprake is, opeens in de maatregel zullen worden opgenomen.

In Duitsland is er onrust ontstaan naar aanleiding van het EU-besluit. De president van de Bundestag, Norbert Lammert, noemde de EU-maatregel onnodig en onverstandig, maar ontkende dat de maatregel antisemitisch was. Hij wees op de gecompliceerde situatie in de settlements ten aanzien van het internationale recht. Niet alleen vindt hij de maatregel onnodig en onverstandig, hij benadrukte dat Duitsland de maatregel ook verworpen heeft. Hij begrijpt de boosheid van Israel over deze maatregel. In Duitsland heeft KADEWE onlangs produkten uit de nederzettingen uit de winkel verwijderd, maar na felle protesten weer terug gezet. Er werd excuus aangeboden. Dit voorval laat zien hoe makkelijk labeling tot totale boycot kan leiden, ondanks het feit dat de EU zegt dat labeling geen boycot is en dat de EU tegen boycot is. Duitsland wil het liefst deze labeling-maatregel annuleren omdat het die niet wil uitvoeren, maar wel aan EU-regels wil voldoen. Ook andere EU-landen, zoals Hongarije en Griekenland, hebben al gemeld de regel niet toe te zullen passen.

En daarmee zijn we terug bij de eerste alinea : Nu zijn er al minstens vier landen van de 28 die de maatregel afwijzen, waaronder "grootlid" Duitsland. Als de EU consekwent is moet de maatregel ingetrokken worden.

Israel heeft intussen ook niet stil gezeten. Het heeft de EU uitgesloten van verdere vredesonderhandelingen met de Palestijnen en de EU heeft daar al op gereageerd toch door te gaan met het Kwartet, (EU, Rusland, VS en de VN,) dat zich met de vredesonderhandelingen bemoeit. Bovendien heeft Israel zich teruggetrokken uit EU-projecten, waarin het samenwerkte met de EU voor het welzijn van Palestijnen, op de Westbank in zone C. Daarnaast zijn twee ontmoetingen met EU-vertegenwoordigers gecanceld, die over mensenrechten en over internationale organisaties zouden gaan. Een Belgische minister heeft ook zijn bezoek aan Israel moeten afzeggen omdat hij niet ontvangen zou worden.

De zaak loopt al redelijk uit de hand en voorzichtig zie je beide partijen, de EU en Israel, deescalatie na te streven.

 

MS

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten