donderdag 29 september 2016

Schreeuwerd Appa columnist bij Joop.nl (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2016/09/29/schreeuwerd-appa-columnist-joop/

 

= IMO Blog = 

Opiniesite Joop.nl, waar mijn laatste twee blogs over gingen, heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Naast Peter Edel (die in het boek ‘In de schaduw van de ster’ en in Kleintje Muurkrant de idiootste antisemitische complottheorieën ventileerde) heeft men een tweede antisemiet als columnist aangenomen. Ik kwalificeer onderstaande althans als antisemitisch:

Appa sprak van een ‘moderne holocaust’ in Gaza en van ‘zionistische honden die zijn facebookpagina offline hadden gegooid’. Nederlandse politieke leiders zijn ‘ratten, verraders van het volk’ en ‘hypocriete zwijnen’ die ‘zwijgen over de genocide in Gaza en niet de ballen hebben om tegen de zionisten in te gaan’. Nederland wordt sowieso compleet overheerst door de oppermachtige zionistische lobby, en alleen door meer eenheid te creëren kan die op de knieën worden gedwongen. ‘Antisemitisme is de grootste troefkaart van deze smerige achterbakse laffe en hypocriete zionistische lobby met het CIDI voorop. Esther Stinkvoet, je bent een smerig mens, een akelige heks, een harteloze heks die alles op alles zet om mensen tegen elkaar uit te spelen en antisemitisme te misbruiken. De oprechte Joden kotsen je uit.’ ‘Zionisten, jullie gaan deze strijd verliezen’, ‘de grootste vijand van vrede is het hebberige kapitalistische bloeddorstige regime van het zionisme’. ‘Wij zijn het verzet zoals Hamas het verzet is. Hamas is geen terroristische organisatie, Hamas strijdt voor haar volk en zolang zionisten de Palestijnen uitmoorden hebben de Palestijnen de helden en vrijheidsstrijders van Hamas nodig. Fuck de zionisten, fuck de Talmoed, free your mind, free Palestina!’.

Dit zei hij op een Gaza demonstratie in 2014, en zelf zei hij daar later over dat hij toen een beetje boos was en zijn woorden daarom niet zo zorgvuldig had gekozen. Ook zei hij dat ‘wie goed naar mij luistert hoort dat ik niet op conflict uit ben’. Je meent het. Als alle zionisten en alle mensen die vinden dat Israel bestaansrecht heeft, en alle mensen die kritiek hebben op de islam, weg zijn uit dit land, dan kunnen we bruggen gaan bouwen met de mensen die er net zo over denken als ik, dat is wat hij bedoelt.

Het was uiteraard niet de enige keer dat hij zich nogal ‘ongenuanceerd’ uitliet over joden zionisten. De dag voor de Dodenherdenking twitterde hij o.a.: “Mein Kampf je leest 6 pagina’s en je hebt meteen zin om Joden te vergassen”, “Ik ontken de holocaust” en “De holocaust is een leugen”. Dit was zogenaamd bedoeld om de dubbele maatstaven aan de orde te stellen; de eerste uitspraak was oorspronkelijk van Hans Teeuwen en daarom mag hij het ook. Het verschil tussen een soms nogal grove cabaretier die over iedereen dergelijke ‘grappen’ maakt in de setting van een conference, en een tweet van iemand die bekend staat om zijn haat tegen Israel en steun voor Hamas, is hem ontgaan.

Een jaar na de Gaza oorlog zei Appa op een demonstratie (waarom zou je ook tegen het honderd keer ergere geweld in Syrië demonstreren, en de moord op 5000 Palestijnen door het Syrische regime hekelen?) dat het enige recht van de Palestijnen volgens Israel het recht is “om snel te sterven door de zielloze bombardementen van het terroristische zionistische regime van deze illegale schurkenstaat”. En: “Netanyahu is de grootste oorlogscrimineel van deze tijd”, en noemt hij Israel een “illegaal op het bloed van onschuldige burgers gebouwde staat”.

Wanneer hij op dergelijke nonsens en grove taal wordt aangesproken zegt hij soms dat hij iets te boos en gefrustreerd was en nu wijzer is en zichzelf onder controle heeft. Maar inhoudelijk neemt hij niks terug. Steeds weer ook vergelijkt hij Israel met de nazi’s, en zegt dat Hamas verzet pleegt zoals wij dat in de oorlog tegen de Duitsers deden. Ook beweert hij dat Israel genocide uitvoert tegen de Palestijnen zoals Hitler indertijd deed met de Joden. Ik ben op dergelijke uitspraken eerder al uitgebreid inhoudelijk ingegaan. De vraag is nu vooral wat een medium als Joop bezielt om zo iemand als columnist aan te nemen. Het zijn niet zijn kwaliteiten als schrijver, daarvoor is wat hij schrijft te onbeholpen en inhoudelijk te oppervlakkig en simpel. Hij is een rapper, een schreeuwerd, geen scherpe columnist of zelfs polemist. Het moet dus haast wel om zijn positie gaan, zijn imago als outsider die de stem van de allochtoon vertolkt. Nee, hij is lang niet de eerste allochtone columnist voor Joop. Een snelle blik op de website levert onder andere de volgende namen op: Kno’ledge Cesare, Ferdows Kazemi, Anousha Nzume, Mihai Martoiu Ticu, Karin Amatmoekrim. Ga je naar ‘alle opiniemakers’ dan volgt een lange lijst op alfabetische volgorde van iedereen die weleens voor Joop heeft geschreven of waarvan een stuk is overgenomen. Een aanzienlijk deel van de namen is Arabisch. Dus ook wat dat betreft is hij geen toevoeging.

Het is een trend om schreeuwerds en antizionisten een podium te geven. Dyab Abu Jahjah mocht drie uur lang in Zomergasten los gaan over Israel en wat hem verder allemaal stoort aan onze ‘hypocriete’ maatschappij, waarin de politiek alleen maar doet wat Amerika en Israel willen. Eerder zat hij bij Pauw aan tafel, hij schrijft voor de NRC en het sjieke Belgische De Standaard. Net als Appa bestaat hij het zichzelf een bruggenbouwer te noemen die vrede wil, en net als Appa weigert hij met zionisten te praten en gaat zijn antizionisme geregeld over in antisemitisme. En net als bij Appa neemt menige linkse ruimdenkende intellectueel of opiniemaker zijn visie serieus en vindt die interessant en verfrissend. Er is niks mis mee om ook kennis te nemen van visies die radikaal verschillen van de jouwe, om in een krant of opiniesite die verschillende visies aan bod te laten komen en open de discussie aan te gaan. Zo had de NRC een tijd terug een wisselcolumn waarin o.a. Femke Halsema en Martin Bosma elkaar afwisselden. Dat was een verrassende uitzondering op de regel dat men vooral open staat voor ‘verfrissende’ opvattingen als die van boze allochtonen komen die het westen hypocriet vinden en onze steun aan Israel hekelen.

Joop is zo mogelijk een nog geslotener medium, waar alleen zogenaamde progressieve opiniemakers welkom zijn. Ik zeg zogenaamd omdat ik er weinig progressiefs aan vind om Hamas te steunen, dat in zijn handvest naar de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ verwijst, en kinderen leert dat het beste dat je in het leven kunt doen het doden van Joden is. De lijst van boze allochtonen die door de kwaliteitsmedia en de VPRO en VARA een podium wordt geboden is veel langer. Het is soms genoeg om te roepen dat Israelische toeristen in elkaar geslagen moeten worden om verzekerd te zijn van een plek bij Pauw. Laat ik duidelijk zijn: ik vind boze autochtonen over het algemeen geen haar beter dan boze allochtonen. De mensen die schuimbekkend schreeuwden ‘hier moet een piemel in’ zijn even afschrikwekkend als de treitervloggers, en de reaguurders van beide kanten houden elkaar qua grof taalgebruik en racisme/antisemitisme behoorlijk in evenwicht. En hoewel er ook mensen tegen de AZC’s bij Pauw zaten, was dit in het kader van een relevant en politiek hot debat, en niet omdat die mening nou zo verfrissend is.

Het is ondenkbaar dat een PVV’er of rechts-extremist drie uur lang in Zomergasten over zijn favoriete tv-programma’s mag praten. De haattaal van een Appa, Abu Jahjah, Abdulkasim Al Jaberi, Youness Ouaali en hoe ze verder allemaal mogen heten wordt te vaak verharmlost en gepresenteerd als pijnlijk omdat het ons zou confronteren met ons ‘white privilege’ en alle vanzelfsprekendheden die daarbij horen. Het equivalent daarvan ter rechterzijde wordt, althans door zich progressief noemende media en opiniemakers, terecht gezien en benoemd voor wat het is: racistische haattaal. Tegelijkertijd wordt ook die via media als GeenStijl en POW uitgebreid aan bod gelaten. In beide gevallen kunnen er best begrijpelijke frustraties onder zitten, en is het nuttig die te kennen en onze ogen er niet voor te sluiten. Maar door zulke mensen steeds een podium te bieden winnen hun ideeën aan invloed. Dit gaat ten koste van die van verstandige, genuanceerde mensen die verstand hebben van het onderwerp waar ze het over hebben.

Appa als columnist bij Joop is een logisch vervolg op een trend die al jaren bezig is: antisemieten die hun boodschap verpakken als antizionisme, anti-kolonialisme, antiracisme en verzet tegen het verdorven Amerika, worden vaak gezien als waardevolle en verfrissende stemmen. En wanneer ze allochtoon zijn en ze daarbij een lulverhaal ophangen over bruggenbouwen en het spreken van de taal van de straat geldt het ook nog eens als emancipatoir. En zo winnen niet alleen bij POW en Geen Stijl maar ook bij Joop de schreeuwerds het van de ratio en de nuance.

Ratna Pelle

 

zondag 18 september 2016

JOOP houdt de Israëlische bezetting in stand (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2016/09/18/joop-houdt-israelische-bezetting-stand/

 

= IMO Blog =

In mijn vorige blog schreef ik dat er op Joop.nl in 4 dagen liefst 5 anti-Israel stukken verschenen, waarna ik bij een daarvan, de open brief van Michiel Servaes aan Netanyahu, bleef steken. Het kost vaak drie keer zoveel ruimte om de vele eenzijdigheden en halve waarheden uit artikelen te analyseren als het oorspronkelijke artikel. Vandaar ook dat mijn blogs altijd zo lang zijn. De mensen die je bekritiseert belachelijk maken, uitmaken voor antisemiet of eindeloos 40 jaar oude voorvallen oprakelen die niks met de huidige kwestie te maken hebben, is misschien makkelijker maar niet overtuigender. Sommige mensen maken het echter wel lastig om het bondig en zakelijk te houden, zoals een ander artikel op Joop onder de kop: ‘De media houden de Israëlische bezetting in stand’, met daaronder de uitleg: ‘Onze regeringen verzuimen hun plicht omdat onwetende burgers hun regering te weinig aanspreken, doordat media hen fout informeren’. Het is opmerkelijk dat een dergelijke zin de redactie van Joop kon passeren, maar blijkbaar vindt men daar alles goed waarin flink tegen Israel wordt getrapt en wordt verteld dat de maatschappij niet deugt.

‘Filosoof’ Mihai Martioiu Ticu hangt vervolgens de volgende redenering op:

Trouw publiceerde een mooi argument van Willem-Gert Aldershoff: VVD, SGP, CDA en ChristenUnie koesteren het welzijn van de Israëli’s en andere Joden in de wereld. Sommige Israëliërs (en andere Joden) vinden dat Israël volkenrecht schendt en willen de producten uit de bezette gebieden etiketteren. Zij hebben gelijk, want Israël schendt inderdaad volkenrecht. Het is daardoor rationeler en moreler om deze groep te steunen. Dus dienen ook de bovengenoemde partijen de labeling te steunen.

Een vreemde redenering. Het betekent dat we van alle landen die het volkenrecht schenden producten uit door hun bezette (of betwiste) gebieden moeten gaan etiketteren. Dat is precies wat een meerderheid van de Tweede Kamer een tijdje terug voorstelde, toen een motie van de VVD hierover zelfs door GroenLinks werd gesteund: het is juist niet moreel om een onderscheid te maken en landen die dezelfde fout begaan verschillend te behandelen. Dus we labelen ofwel producten uit alle in onze ogen bezette gebieden of helemaal niet. En zolang de labeling van producten uit die andere gebieden niet serieus op de agenda staat, zetten we dus de labeling van producten uit de Israelische nederzettingen in de ijskast.

Resoluties

Ticu gaat vervolgens in tegen een reactie op het door hem aangehaalde stuk waarin wordt ‘betwijfeld dat Israël volkenrecht schendt’, omdat het om resoluties van de Algemene Vergadering gaat die niet bindend zijn. Onze filosoof brengt daar vier punten tegenin: Israel zou ook bindende resoluties van de Veiligheidsraad schenden. Bij Veiligheidsraadsresoluties onder hoofdstuk 7 kan tot sancties en zelfs ingrijpen worden overgegaan als ze niet worden opgevolgd. Israel heeft inderdaad resoluties naast zich neergelegd, onder meer over Jeruzalem, de Golan en de nederzettingen; echter deze werden onder hoofdstuk 5 aangenomen en waren daarmee niet bindend. Daarbij wil ik opmerken dat ook de Veiligheidsraad een onevenredig grote focus op Israel heeft, en dat ook hier de Arabische landen met vaak steun van Rusland hun agenda proberen erdoor te drukken.

Verder stelt Ticu:

Ten tweede, ook resoluties van de Algemene Vergadering zijn juridisch relevant. Het Internationaal Gerechtshof stelde vast dat Israël volkenrecht schendt en beriep zich – onder andere – op resoluties van de Algemene Vergadering. De vele resoluties over de Palestijnse kwestie worden unaniem of bijna unaniem met ‘ja’ gestemd. In volkenrecht betekent dit dat staten een bepaalde juridische overtuiging (opinio juris) hebben.

Het is inderdaad bizar dat niet meer landen tegen de jaarlijks tientallen ritueel ingediende en aangenomen anti-Israel resoluties stemmen. Deze hebben meer met de haat in de Arabische en islamitische wereld tegen Israel te maken dan met wat er daar daadwerkelijk gebeurt. Landen waarvan evident is dat die het volkenrecht op veel grotere schaal schenden dan Israel worden nooit of hoogst zelden veroordeeld. De hele ‘Mensenrechtenraad’ hangt van dergelijke flauwekul aan elkaar. Dictatoriale regimes met vele duizenden onschuldige doden op hun geweten zoals Syrië of Saudi-Arabië worden er in speciale gremia gekozen, en alleen voor Israels vermeende mensenrechtenschendingen is er standaard in elke sessie aandacht. Ieder weldenkend mens weet dit, maar de media negeren deze gang van zaken maar al te graag zodat verwarde filosofen er op Joop een ‘argument’ aan kunnen ontlenen tegen Israel.

Als de meeste landen overtuigd zijn dat een specifiek gedrag vereist is door een juridische plicht, schept dit gedrag nieuwe regels en versterkt of verzwakt bestaande regels.

Dus als de automatische tweederde meerderheid tegen Israel (Arabische/islamitische landen en een aantal zogenaamde ongebonden derde wereldlanden) een resolutie steunt, schept dat juridische verplichtingen voor Israel? In de VN zijn alle landen vertegenwoordigd, van minieme eilandstaatjes en autoritaire regimes tot democratische regeringen. Het ideaal was dat al deze landen samen een soort wereldregering zouden kunnen vormen en het over de belangrijkste wereldproblemen via overleg eens konden worden. Daarmee zouden oorlogen tot het verleden behoren, maar zo is het niet gegaan. Koehandel en het smeden van coalities waarin men elkaar de hand boven het hoofd houdt in ruil voor een stem of privileges zijn schering en inslag. Dat weet Ticu denk ik ook wel, maar hij hangt hier de ene wereldvreemde na de andere absurde redenering op om Israel maar in een kwaad daglicht te kunnen zetten. Als de mensenrechten hem zo aan het hart gaan, waarom dan steeds die focus op Israel? Ik ‘ken’ hem nog van de Volkskrantblog, een project waarbij iedereen een eigen blog op de Volkskrantsite kon beginnen en daar ook op elkaar reageerde. Hij viel toen al op door vaak ellenlange onleesbare epistels over wat er mis is met Israel.

Ten derde, Israël schendt volkenrecht ook zonder de VN-resoluties. De nederzettingen zijn illegaal. De constante Israëlische uitbreiding en de muur schenden het Palestijnse recht op zelfbeschikking, maken hun recht op een staat steeds minder kansrijk. Dit blijft waar ook als de VN zou zwijgen.

Het is ondenkbaar dat de VN zou zwijgen, want in de jaren ’70 heeft ze tal van anti-Israel instituties opgezet en veel landen hebben er belang bij om de aandacht van de eigen problemen af te leiden. De Arabische landen hebben Israel wat dat betreft hard nodig; het verenigt deze verdeelde regio en geeft de regimes de kans de woede en onvrede van de eigen bevolking te kanaliseren.

Verder is het de vraag of de Palestijnen een onvoorwaardelijk recht op een eigen staat hebben. De VN heeft indertijd in meerderheid voor het delingsplan gestemd, dat door de Arabieren is verworpen. Latere resoluties van de Veiligheidsraad roepen op tot onderhandelingen over vrede met (pas sinds 2002) als inzet twee staten, maar dat is niet hetzelfde als dat Israel zich eenzijdig moet terugtrekken en alle gebied aan de Palestijnen moet overlaten. Aan de stichting van een Palestijnse staat zijn voorwaarden verbonden, zoals (wederzijdse) erkenning van elkaars recht op zelfbeschikking en het laten vallen van verdere claims (bijvoorbeeld op het zogenaamde recht op terugkeer van de miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen van 1948).

De Israelische nederzettingen zijn inderdaad veelvuldig veroordeeld, ook door de Veiligheidsraad, en de nederzettingen worden vaak als illegaal gezien op grond van de Geneefse Conventie die bepaalt dat een land niet de eigen bevolking naar bezet gebied mag verplaatsen. Volgens sommige deskundigen was dit echter een duidelijke verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog, toen Duitsland Joden naar kampen in nieuw veroverd gebied deporteerde, en zou dit niet gelden voor het vrijwillig gaan wonen in dit gebied. Zelfs als je ervan uitgaat dat de bouw in de nederzettingen een schending van het internationaal recht is en onmiddellijk moet stoppen, is het conflict (en dus het uitblijven van een Palestijnse staat) nog niet hoofdzakelijk aan Israel te wijten, en helpt Ticu’s ‘oplossing’ niet om er een einde aan te maken.

Ten vierde, de islamitische landen leggen hun wil niet aan anderen op. De andere landen stemmen vrijwillig met ‘ja’. In veel gevallen dienen Westerse landen Palestina-resoluties in, inclusief Nederland.

Zie de uitleg hierboven. Men houdt elkaar de hand boven het hoofd, en veel landen stemmen ‘ja’ omdat ze dan op een ander gebied steun krijgen van het hele islamitische blok (ca. een derde van alle landen). Er wordt uiteraard op allerlei manieren druk uitgeoefend, dat doen de islamitische landen, dat doet de VS, dat doen China en Rusland. Ticu speelt hier de naïeveling maar weet dat natuurlijk ook wel. Westerse Palestina-resoluties zijn doorgaans een stuk evenwichtiger en eisen nooit dat Israel zich onvoorwaardelijk uit de Westbank terugtrekt en allerhande Palestijnse eisen inwilligt.

Ideale wereld

Na een flauwe verwijzing naar een of ander propaganda handboek en een sneer naar Trouw lezers die er allemaal ‘in zijn getuind’, volgt dan opeens de bewering dat het volkenrecht niet deugt omdat het door de ‘koloniale machten’ is gemaakt:

In een ideale wereld zouden Palestijnen naar een internationaal hof kunnen stappen en eisen dat Israël de bezetting stopt. Maar dat kan niet, vooral omdat de koloniale machten het volkenrecht hebben gemaakt, in hun eigen voordeel. Ze wilden niet gedwongen worden door machteloze landen om volkenrecht te respecteren.

Ieder land, ‘koloniaal’ of niet, komt op voor zijn eigenbelang en gaat daar soms behoorlijk ver in. Grote landen kunnen zich doorgaans meer permitteren dan kleine, en dictaturen meer dan democratieën, waar het volk bij teveel bloed en narigheid de regering kan terugfluiten zoals bij oorlogen van zowel de VS als Israel ook is gebeurd. In een ideale wereld zou er geen onrecht zijn, waren de Joden altijd in het land Israel blijven wonen en daar niet verdreven door de Romeinen en later gediscrimineerd en vervolgd door talloze andere volken en landen, met als dieptepunt de Holocaust. In een ideale wereld hadden de Arabieren in Palestina niet vanaf het begin ieder voorstel voor een deling van het land afgewezen, evenals iedere samenwerking met de zionisten. Zij werden niet opgehitst door leiders als moefti Hai Amin Al Husseini en trokken niet gewapend de Joodse wijken in waar zij dood en verderf zaaiden. In een ideale wereld zouden ook geen natie-staten nodig zijn omdat iedereen wereldburger is en overal welkom en we ons even gemakkelijk vereenzelvigen met iemand uit een totaal andere cultuur met een andere religie, andere gebruiken en een andere taal, dan met hen die op ons lijken en die we begrijpen. In een ideale wereld staat het algemeen belang altijd voorop en laat een ieder zich door principes van rechtvaardigheid, billijkheid en gelijkheid leiden en heeft de ander lief als zichzelf.

Aangezien die wereld een utopie is moeten we het doen met egoïstische en kortzichtige mensen, en landen, en internationale organen waar deze landen proberen vooral hun eigen belangen te behartigen. Wat mij opvalt bij veel Israel critici zijn de onmogelijk hoge eisen die zij aan Israel en Joden stellen en die voor geen enkel ander land gelden. Voor Palestijnse/Arabische fouten, egoïsme, geweld en onverzoenlijkheid is altijd wel een plausibele verklaring te vinden, maar Israel moet aan de hoogste eisen voldoen. Zo zijn er talloze muren gebouwd om bepaalde mensen buiten te houden, maar over geen enkele muur wordt zoveel gepraat, en wordt zo streng veroordeeld, als het afscheidingsHEK dat Israel bouwde. Over de veel langere muur die Marokko bouwde op de Westelijke Sahara hoor je nooit iemand, laat staan dan het Internationaal Gerechtshof naar zijn mening erover wordt gevraagd. Er zijn talloze bezettingen waar legers huishouden ten koste van de bezette of opstandige regio’s, en talloze landen waar de inwoners volkomen rechteloos zijn maar waar geen haan naar kraait en geen verslaggevers van de NOS, NRC, CNN, AFP en Reuters zitten. Ticu’s bewering dat de media de bezetting mede in stand houden is dan ook grote flauwekul. Over weinig landen wordt zo kritisch geschreven als over Israel, waar geen detail de pers ontgaat.

Of zou hij op een geheel andere manier toch gelijk hebben? Door al die internationale bemoeienis en de constante focus op Israels fouten worden de Palestijnen bevestigd in hun irreële eisen, en de diehards in Israel in hun visie dat Israel geen recht van de wereldgemeenschap hoeft te verwachten en dus net zo goed door kan bouwen en haar vijanden op eigen kracht voldoende moet afschrikken. En zo staan beide partijen lijnrecht tegenover elkaar, niet bereid een duimbreed toe te geven, want toegeven staat gelijk aan het tonen van zwakte in de logica van het Midden-Oosten.

Ratna Pelle

 

woensdag 14 september 2016

Michiel Servaes en het begrip voor Israel (IMO)

 

Michiel Servaes, screenshot uit interview TPO, 2015

 

 

(Open brief Servaes aan Netanyahu op Joop.nl)

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2016/09/14/michiel-servaes-en-begrip-israel/

 

= IMO Blog = 

 

Op VARA propagandasite Joop.nl stonden tussen 6 en 9 september liefst 5 anti-Israel stukken, grotendeels vanwege de komst van Netanyahu naar Nederland. Geen enkel stuk van de andere kant uiteraard, want de mening van andersdenkenden is in de gesloten wereld van Joop niet interessant. Needless to say, wanneer regeringsleiders van andere, soms een stuk onfrissere landen naar Nederland komen, heeft Joop daar niet zoveel aandacht voor. Herinner me er even aan wanneer een Arabische leider of hoogwaardigheidsbekleder op bezoek is (of Rutte en/of Willem-Alexander daar), dan zal ik het turven. Of beter, herinner Joop, DENK en GroenLinks eraan, dan kunnen zij er ook zoveel negatieve aandacht aan besteden/de hand weigeren te schudden/demonstratief wegblijven bij de ontmoeting.

 

Om te beginnen was er een wat potsierlijke open brief van Michiel Servaes (PvdA) aan Netanyahu, die hij ook nog gelezen schijnt te hebben. Servaes schrijft geen gehoor te geven aan de oproep tot boycot en zo goed te zijn bij het gesprek aanwezig te zijn, en Netanyahu is hem daar ongetwijfeld zeer dankbaar voor. Hij kondigt voorts vast aan waar hij Netanyahu allemaal de les over gaat lezen zodat die voorbereid is, en haalt vervolgens zijn persoonlijke geschiedenis erbij, als extra rechtvaardiging voor zijn kritiek. “Als kleinzoon van grootouders die de holocaust wisten te overleven, ben ik opgegroeid met hun verhalen”, om daarna te wijzen op zijn neef op de Golanvlakte die hen van het leven in Israel op de hoogte houdt. Hij stelt vervolgens voor om het daar niet over te hebben:

 

Laten we dat deel van het gesprek dus overslaan. Ik ken de geschiedenis, ik ken uw land en ik ken de uitdagingen waar Israël in de regio voor staat.

Een vreemde redenering. Het is hetzelfde als dat Netanyahu tegen bezoekende politici zegt: ‘Ik ken uw zorgen om de Palestijnen en de verrechtsing in Israel, ik ken de kritiek die bij u leeft en de argumenten. Laten we dat deel van het gesprek dus overslaan’. Zo werkt een dialoog natuurlijk niet. Je luistert naar de ander, ook als je wat die te zeggen heeft al lang meent te weten en het zelf eigenlijk liever over wat anders hebt.

 

Ik vraag me daarbij af of Servaes echt wel zo’n goed beeld heeft van alle uitdagingen waar Israel in de regio voor staat. Veel nieuws haalt onze media niet, en ook Haaretz is behoorlijk selectief in wat het meldt. Wat die neef van Servaes hem precies vertelt is de vraag. ‘De geschiedenis kennen’ klinkt mooi maar wat is dat? Dries van Agt meent ook dat hij de geschiedenis kent maar schetst er een behoorlijke karikatuur van in zijn lezingen en opiniestukken. Weet Servaes hoeveel aanslagen er verijdeld worden, en hoeveel kleinere aanvallen en aanslagen er, vooral op de Westbank, dagelijks plaatsvinden? Leest hij weblogs waarop dit geregeld aan de orde komt, zoals Elder of Ziyon of Israellycool? Gaat hij in Israel ook praten met mensen in Sderot waar de meeste raketten van Hamas terechtkomen, en met journalisten en politici die zich zorgen maken om de verheerlijking van geweld onder Palestijnen en andere Arabieren, het antisemitisme, de complottheorieën, de vele onwaarheden die men over Israel en Joden verkondigt op door de PA en Hamas gesponsorde tv kanalen en andere media? Ik vrees van niet. Hij leest waarschijnlijk Haaretz (de columns van Gideon Levy doen het altijd goed onder Israelcritici), +972 Mag, de websites van Peace Now en Betselem en natuurlijk Breaking the Silence.

Servaes vervolgt met een bekend cliché onder vooral linkse Israel critici:

Zoals ik zijn er veel Nederlanders die het beste met uw land voorhebben. Wij steunden u in moeilijke tijden. Het maakt het des te pijnlijker dat u het mij en al die anderen zo verdomd lastig maakt om dat te blijven doen.

Laten we het daarom hebben over hoe het komt dat de steun voor het beleid van Israël in Nederland zo sterk is afgenomen. Wellicht kunt u daarbij niet louter op anderen en op externe omstandigheden wijzen, maar bent u bereid om juist uw eigen verantwoordelijkheid tegen het licht te houden. Alleen u en uw regering kunnen immers besluiten om te stoppen met het schenden van het internationaal recht en echt leiderschap te tonen door de Palestijnse staat te erkennen.

 

Ja ja, je leest het goed. We hebben het beste met je voor, we stonden altijd voor je klaar, maar nu dreig je het voor jezelf te verknallen. We geven je echter nog een kans: als je nu je leven betert, kan het nog goed komen.Het klinkt als hoe een vader tegen een verloren zoon praat, of een vriend tegen een ex: ‘Ik heb altijd alles voor je gedaan en nu dit. Je hebt me enorm teleurgesteld. En nee, ga nou niet naar anderen wijzen, je bent zelf verantwoordelijk voor de puinhoop die je ervan hebt gemaakt.’ Het is enigszins ongepast voor een parlementariër om eerst de onderwerpen die aan bod mogen komen te willen bepalen en vervolgens de ander kwalijk te nemen dat die zich niet (meer) volgens jouw goeddunken gedraagt. Netanyahu hoeft zich tegenover Servaes uiteraard niet te verantwoorden, en hoeft dus ook niet gezegd te krijgen dat hij niet ‘louter op externe omstandigheden moet wijzen’. Het is nogmaals, een toon die je normaal gesproken alleen tegenover een stout kind bezigt.

 

Begrip

Alleen Israel kan inderdaad besluiten een Palestijnse staat te erkennen, en vooralsnog zijn er volgens de Israelische regering genoeg redenen om dat niet te doen. In plaats van dit soort lesjes zou het interessanter zijn geweest als de heren samen hadden onderzocht wat voor redenen dat zijn en hoe die weggenomen kunnen worden. Zoals toch wel erg veel signalen dat zo’n Palestijnse staat onder leiding van Abbas’ PA niet erg stabiel zal zijn (denk aan de macht van allerlei clans, zoals onlangs zelfs Monique van Hoogstraten op de NOS liet zien), de weigering geweld tegen burgers te veroordelen en de enorme steun hiervoor onder de Palestijnse bevolking, aangewakkerd door de media en uitspraken van Fatah kopstukken. Een staat erkennen waarvan de kans levensgroot is dat die alleen maar voor meer instabiliteit zal zorgen heeft niks te maken met het tonen van leiderschap maar met realisme. Zo goed kent Servaes de regio en Israels uitdagingen blijkbaar toch niet.

Maar er is nog iets. Hier wordt wel erg makkelijk gesteld dat het afnemende begrip in Nederland wordt veroorzaakt door de nederzettingen, door ‘schendingen van het internationale recht’ en andere (vermeende) ellende van Israels kant. Het ligt dus vooral aan Israel zelf, en Israel kan dit tij ook weer doen keren. Was het maar waar. Ook gematigde en linkse politici zoals Tzipi Livni, Isaac Herzog en Yair Lapid kunnen op een zeer kritische pers rekenen. De vorige regering van Netanyahu was een stuk gematigder met de Arbeidspartij op defensie, maar het mocht uiteraard niet baten. Ook de terugtrekking uit Gaza onder Ariel Sharon kon weinig uithalen. Wanneer Israel concessies doet, hoe imperfect misschien ook, wordt daar veelal laatdunkend over geschreven en wordt dat direct geplaatst in een machtspolitiek kader. Wanneer Abbas of iemand uit Hamas-kringen zich gematigd uitlaat en ook maar de zwakste hint doet richting concessies, komt het groot in het nieuws. Abbas wordt gezien als zwak; van hem wordt niks verwacht, hij hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen en mag naar hartelust op allerhande tegenwerkende omstandigheden wijzen. Dat het bij Abbas evenzeer aan iedereen behalve hemzelf ligt als bij Netanyahu, wordt door media en linkse politici zelden of nooit gehekeld.

Het afnemende begrip voor Israel, in Nederland maar ook andere Europese landen en in mindere mate ook de VS, ligt aan veel meer dan een lustig doorbouwend Israel en een hopeloze bevolking in ‘openluchtgevangenis’ Gaza. Als een redelijk en naar vrede strevend Israel werkelijk op begrip en voldoende steun van de internationale gemeenschap had kunnen rekenen, was het wellicht nooit zover gekomen. Nederland was vroeger (tot in de jaren ’80) inderdaad pro-Israel, maar dat geldt zeker niet voor de VN en een groot deel van Europa. In de VS hing het behoorlijk van de president af; het congres is er van oudsher zeer pro-Israel, terwijl het State Department vrij kritisch is. De Israelvijandige houding van de VN (‘Zionisme is racisme’ resolutie van de Algemene Vergadering in 1975, waarnemersstatus voor de PLO in 1974) heeft vooral de kolonisten en de Likoed (toen Herut geheten) in de kaart gespeeld, nadat de Arbeidspartij 25 jaar de politiek domineerde.

 

Daarnaast is Israel ook verrechtst in reactie op de populariteit van Hamas. In de jaren ’90 hadden velen de hoop dat er eindelijk vrede zou kunnen worden gesloten, en een meerderheid was bereid daar, op strikte voorwaarden, de bezetting en een groot deel van de nederzettingen voor op te geven. Beide partijen hebben bijgedragen aan het mislukken van het Oslo vredesproces, maar de uitbraak van de Tweede Intifada, die, zo bleek achteraf, werd gesteund en zelfs voorbereid door hoge PA/PLO functionarissen, heeft die hoop in Israel doen vervliegen. Vandaar de grote overwinning voor Sharon in 2001.

 

Oproep

Aan al dit alles gaat Servaes in zijn brief volkomen voorbij. Het moet natuurlijk ook vooral niet te ingewikkeld worden, want dan haalt zo’n brief Joop niet en lezen mensen hem niet. Ik citeer nog even:

Voor het eerst steunde een parlementaire meerderheid een motie waarin klip en klaar gesteld wordt dat de samenwerking met Israël wordt opgeschort als uw regering illegaal beleid blijft voeren en vredesinitiatieven blijft afwijzen. Een ruime meerderheid in de Nederlandse samenleving denkt er precies zo over.

Een groot deel van de bevolking wordt zeer eenzijdig voorgelicht door de NOS, de NRC, Trouw en in mindere mate de Volkskrant. Een ander deel van Nederland wordt nog eenzijdiger voorgelicht door Al Jazeera, Al Arabiya en diverse Turkse tv zenders. En een nog groter deel kan het niet echt een mallemoer schelen, maar heeft ergens opgevangen dat Israel niet zo lekker bezig is daar op de Westbank en dat dit een van de vreselijkste en bloederigste conflicten is dat het hele Midden-Oosten ontregelt. Een parlementaire meerderheid wees overigens ook eenzijdige labeling van producten uit de nederzettingen af, en als de peilingen uitkomen, is er een ruime meerderheid in de kamer voor een redelijk evenwichtig of zelfs pro-Israel beleid. Servaes besluit:

Ik hoop dat u zich realiseert dat alleen een radicale ommekeer in uw beleid deze trend nog kan keren. Uit betrokkenheid met Israël zal ik u daarom oproepen te stoppen met uw destructieve bezettingspolitiek en niet langer weg te lopen voor vredesbesprekingen. Want alleen in dat geval kunnen ik en vele anderen het weer opnemen voor uw land.

 

Ik hoop dat Servaes zich realiseert dat een evenwichtig internationaal beleid, waarin de Palestijnen evenzeer op hun verantwoordelijkheden worden gewezen, het tij mogelijk kan keren en voor de gematigden in Israel een enorme steun in de rug zal zijn. Uit betrokkenheid met links zionistisch Israel, de Arbeidspartij (nu Zionistische Unie) en de vroeger zo grote vredesbeweging roep ik Servaes op te stoppen met dit soort aanmatigende brieven en het eenzijdig hekelen van Israel. Want alleen dan kunnen veel mensen die links van het midden staan maar ook Israel een warm hart toedragen bij de volgende verkiezingen zonder slecht geweten op de PvdA stemmen. Uit betrokkenheid bij links vraag ik u en uw partij om een evenwichtigere kijk op Israel en de Palestijnen, om werkelijk begrip voor Israels problemen en bedreigingen en het uitdragen hiervan bij de Israel vaak vijandige Verenigde Naties.

Ratna Pelle

 

vrijdag 9 september 2016

De voorspelbare discussie over het bezoek van Netanyahu (IMO)

 

Minister Koenders bij de scanner aan de Gaza grens (foto: Ministerie van BuZa)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2016/09/08/voorspelbare-discussie-bezoek-netanyahu/

 

= IMO Blog =

Ik schreef al over de vele onzin in de petitie van DocP tegen de komst van premier Netanyahu naar Nederland. Je zou denken dat dergelijke onzin de mainstream media niet haalt, maar dat is helaas wishful thinking. De Telegraaf meldt dat Tweede Kamerleden een ‘bombardement van e-mails kregen met de oproep om de ontmoeting met Netanyahu te boycotten’. Volgens De Telegraaf is onduidelijk wie erachter zit. Pro-Palestina activiste Sylvia Bos riep op tot dit bombardement op de facebookpagina ‘Netanyahu niet welkom’, en gaf er ook alle e-mailadressen van de Kamerleden bij. Het protest, evenals de demonstratie in Den Haag afgelopen dinsdag, komt uit de hoek van BDS Nederland en het radikale DocP, beide tegen Israels bestaansrecht en tegen vrede.

Het gaat dan ook helemaal niet specifiek om Netanyahu, op wiens beleid ik ook het nodige heb aan te merken, maar om het feit dat een Israelisch staatshoofd hier met egards wordt ontvangen. Dat dit de normale procedure is voor alle landen waarmee we diplomatieke banden hebben (en daar zitten heel wat dictators met bloed aan hun handen bij) ontgaat de dames en heren blijkbaar. Ook Abbas kreeg vorig jaar een dergelijke ontvangst, waarbij er geen demonstraties tegen hem waren waarbij honderden mensen hem voor terrorist en oorlogsmisdadiger uitmaakten, Kamerleden geen honderden e-mails en tweets kregen en geen oud premier opriep om de hem door het Internationaal Strafhof te laten vervolgen. Daarbij heeft ook Abbas bloed aan zijn handen. Hij heeft vorig jaar nog gezegd dat ‘iedere druppel bloed die voor Jeruzalem vloeit’ heilig is, weigerde de vele aanvallen met messen te veroordelen en uit geregeld valse en idiote beschuldigingen aan het adres van Israel. Hij frustreert bovendien vredesbesprekingen door steeds met voorwaarden vooraf te komen die voor Israel niet bespreekbaar zijn. Abbas is dus evenzeer debet aan het voortduren van het conflict en het bloedvergieten als Netanyahu. Beide leiders hebben bovendien met haviken en nationalisten in eigen gelederen te maken, die ze te vriend proberen te houden. Maar terwijl Abbas vorig jaar door het CIDI werd ontvangen voor een gesprek wordt Netanyahu uitgescholden.

Ik kan het niet laten hier even een paar comments van de Facebookpagina tegen Netanyahu’s komst te kopiëren. Ze hebben er weken gestaan, en terwijl pro-Israel reacties direct werden verwijderd leek niemand een probleem met dergelijk antisemitisme te hebben.

“De grootste onmens sinds de gestapo van hitler.”

“Ik haat mensen die het goed vinden dat kinderen mogen worden gemarteld en gedood; het maakt mij niet uit of je een surinamer bent of een kakerlak onder de joden .sterf jullie onmensen.”

“Buitendien gaat het niet om slim of belangerijk te doen, die witte racistische santanische onmens een halt toe roepen met alles wat ik voorhanden heb pijn doen en vernietigen is voor mij belangerijk, niet die omhoog gevallen onzin . Als men mij voor de voeten loopt zal ik mij vuur niet stoppen, dood aan die witte racist.”  

Eerlijk is eerlijk, Sylvia Bos ging hier tegenin. Maar verder besteedde niemand er aandacht aan. Later kwam daar nog meer fraais bij:

“Het is toch om misselijk van te worden zoals die smeerlap en zijn. ambassade worden beschermd/bewaakt.
Om heel misselijk van te worden!!!
En dat is nog een understatement. Oh wat zou ik die natnek wat willen vertellen
Hij volgt dat smerige boek de talmud
Precies dat!
Dat duivelsboek moet ie stoppen waar de zon niet schijnt.”

Dergelijk antisemitisme op Facebook melden heeft weinig zin; in tegenstelling tot haat en racisme tegen moslims mag antisemitisme daar gewoon. En de admins van dergelijke pagina’s hebben er blijkbaar ook geen probleem mee, noch de vele bezoekers en supporters van de pagina en de actie.

Het cliché antwoord op de vraag waarom Israel zoveel haat oproept en er voor Israel blijkbaar zulke andere maatstaven worden gehanteerd, luidt altijd dat Israel nou eenmaal veel emoties oproept. Kees Boonman verwoordde het bekende cliché als volgt in Een Vandaag: “De positie van Israel is een delicaat en gevoelig onderwerp vanwege de Jodenvervolging. Daarom past iedereen wel op om Israel te grazen te nemen” (in reactie op de oproep van Dries van Agt om Netanyahu voor het ICC te brengen).

Flauwekul. Het valt onder algemeen gangbaar diplomatiek verkeer om een bevriend staatshoofd niet voor het ICC te dagen maar netjes te ontvangen en naar elkaar te luisteren. Dat heeft niks met de Jodenvervolging te maken. Later in de uitzending herhaalt Boonman de onzinnige idee dat Nederland ‘op kousenvoeten’ te werk gaat vanwege het delicate en gevoelige onderwerp. Andere staatshoofden wordt keihard de waarheid gezegd, of om het geringste worden de ambassadeurs op het matje geroepen of die van ons teruggehaald voor overleg, sancties afgekondigd etc., maar bij Israel houden we ons koest… not. Vergelijk onze voorzichtigheid tegenover grote spelers als China, Rusland en ook Iran met de relatieve directheid tegen Israel, dat van ons net als van ieder ander land luid en duidelijk te horen krijgt dat die nederzettingen toch echt moeten stoppen en dat er teveel doden in Gaza vielen. Maar het is voor een verslaggever blijkbaar makkelijker een bekende cliché te herhalen dan serieus na te gaan hoe we met verschillende regeringsleiders omgaan en wat eventuele verschillen zijn.

De werkelijke reden dat we van Israel zo weinig verdragen en zozeer de behoefte voelen dat land te bekritiseren, is dat we ons in Europa mede verantwoordelijk voelen voor Israels stichting, die zogenaamd een gevolg zou zijn van de Holocaust, en ook een misplaatst gevoel van superioriteit hebben tegenover de zionisten die in zoveel verschillen van de indertijd totaal onschuldige slachtoffers van de Holocaust. Het feit dat men liever (met soms grof geweld) terugslaat dan zelf weer slachtoffer te worden vinden we hier soms moeilijk te verkroppen. Daarnaast vinden we dat juist Israel als meest Westerse land in de regio het goede voorbeeld zou moeten geven, zonder daarbij oog te hebben voor de risico’s die dat met zich meebrengt. Ook schuldgevoel en ongemak over de Holocaust speelt een rol, en we eisen vanwege het vreselijke verleden vaak extra moreel gedrag van Joden. Dus ja, de Holocaust speelt een belangrijke rol in onze houding tegenover Israel, maar niet zoals de Een Vandaag verslaggever (en zoveel anderen) het bedoelen.

Netanyahu doet waarschijnlijk niks met die kritiek, hij hoort het beleefd aan en dat was dat. Israel is nou eenmaal een soeverein land en is dus niet verplicht wat met onze kritiek te doen. Frustrerend misschien, zeker als de kritiek breed gedeeld wordt en je erg overtuigd bent van je gelijk, maar niet veel aan te doen. Het zijn de spelregels van het diplomatieke verkeer. In heel extreme gevallen kun je tot sancties overgaan, maar die doen vaak meer kwaad dan goed, ook wanneer de kritiek op zichzelf terecht is. Ook dan zal een land dat overtuigd is van zijn gelijk niet snel toegeven en eerder de hakken in het zand zetten. Een groot deel van de Arabische en islamitische landen boycot Israel en heeft er geen diplomatieke banden mee, en dat draagt meer bij aan het probleem dan dat het oplost. De Palestijnen zijn er ook niet mee geholpen. Meer boycottende landen zullen de vrede niet dichterbij brengen en vooral de idee van rechts in Israel versterken dat men in deze wereld niet op rechtvaardigheid voor joden hoeft te rekenen en dus zijn eigen boontjes moet kunnen doppen.

Han ten Broeke verbaasde zich in De Telegraaf over de selectieve verontwaardiging van de anti-Netanyahu campagne:

„Bizar”, noemt VVD-Kamerlid Ten Broeke het mail-offensief, vooral omdat zoiets niet gebeurt als er vertegenwoordigers van echt lastige landen op bezoek komen. „Het gebeurt niet bij Iran, niet bij Indonesië, niet bij Rusland, maar wel bij de enige democratie in het Midden-Oosten.”

Ook de opmerkingen van Van Agt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die door het ICC moet worden gearresteerd, noemt hij onzinnig. Met zijn verleden zou hij het onderscheid moeten kunnen maken tussen een oorlogsmisdadiger en een democratisch gekozen premier, aldus Ten Broeke in Een Vandaag. Een strafrechtadvocaat legde vervolgens uit dat het ICC op het moment helemaal geen belangstelling heeft voor Netanyahu, en dat de Gaza oorlog nog in vooronderzoek is, waarna de aanklager van het ICC gaat onderzoeken of er een officieel onderzoek moet worden geopend. Ik weet niet hoeveel van die vooronderzoeken er lopen, maar als je puur kijkt naar aantallen doden dan zijn er een rits aan andere conflicten die de aandacht van het ICC eerder zouden verdienen. Israel is bovendien zoals gezegd een democratie en rechtsstaat waar onafhankelijke commissies en rechters eigen onderzoek kunnen doen, wat naar aanleiding van de Gaza oorlog ook is gebeurd. Internationaal recht is er dacht ik vooral om wrede dictators en machtsbeluste presidenten die de onafhankelijke journalistiek en rechters in het gevang hebben gegooid, en zo hun manieren hebben om opponenten te grazen te nemen, toch te kunnen berechten. Dat heet, nadat ze hun immuniteit verloren hebben die staatshoofden nou eenmaal genieten.

In plaats van de onzin van Van Agt te bespreken is het beter om te kijken hoe we als Nederland wat kunnen bijdragen aan een verbetering van leven voor de Palestijnen, vervolgde Ten Broeke, en wees op de projecten die Nederland ondersteunt zoals de scanner voor Gaza die eerder cadeau was gedaan en al zou hebben geleid tot 17% meer export uit Gaza sinds de laatste Gaza oorlog.

Op GroenLinks na gaf geen enkele parlementariër toe aan de oproep van DocP/BDS om niet naar de bijeenkomst met Netanyahu te gaan. Volgens verschillende Kamerleden leverde het gesprek weinig op, aldus de NOS, dat vervolgens PvdA’er Servaes en Sjoerd Sjoerdsma van D66 aanhaalt, maar verzuimt ook een paar parlementariërs te citeren van partijen die positiever tegenover Israel staan. Veel aandacht kreeg de weigering van ex-PvdA Kamerlid Kuzu (DENK) om Netanyahu de hand te schudden, waarbij veelal een foto werd geplaatst waarop Netanyahu zich vervolgens afwendt in plaats van de foto waarin de uitgestoken hand van Netanyahu werd geweigerd. Kuzu is, het mag niet verbazen, ‘het niet eens met de behandeling van de Palestijnen in de door Israël bezette gebieden’, en vindt het ‘een schande dat de rode loper is uitgerold voor Netanyahu.’ Ik hoop dat hij even consequent optreedt wanneer Erdogan op bezoek komt, of Poetin, of Rohani, of de koning van Marokko. Al deze landen onderdrukken minderheden, bezetten gebied en/of onderdrukken de eigen bevolking en de vrijheid van meningsuiting.

Het bezoek van Netanyahu heeft de posities weer eens duidelijk gemaakt. De pro-Palestina scene die voor boycot pleit en voornamelijk haattaal uitslaat, de voorspelbare kritiek van met name linkse partijen op Netanyahu, de even voorspelbare reactie, en de media die weer eens de bekende clichés van stal halen over de warme en speciale band van Nederland met Israel en de enorme gevoeligheid van het onderwerp, waardoor kritiek nog steeds heel moeilijk zou liggen. En dan heb ik het nog niet over de eveneens zeer voorspelbare artikelen op VARA site Joop. Daarover later meer.

Ratna Pelle

 

zondag 4 september 2016

De leugens in een petitie tegen Netanyahu (IMO)

 


= IMO Blog = 

Op 6 en 7 september komt de Israelische premier Benjamin Netanyahu naar Nederland. Als je zoekt naar meer informatie over zijn programma en de ontmoeting die hij zal hebben met de koning, premier Rutte en een Kamercommissie, stuit je vooral op anti-Israel websites waar in ronkende bewoordingen wordt verteld dat ‘oorlogsmisdadiger’ Netanyahu voor het Internationaal Strafhof thuishoort en zijn komst moet worden belet. Er is ook een petitie tegen Netanyahu waar de gebruikelijke nonsens in staat:

Nachtelijke razzia’s, doodgeschoten kinderen, plat gebulldozerde woningen en dorpen, grootschalige landroof en waterdiefstal, martelingen en “administratieve detenties”, brandstichting en raketaanvallen; er gaat geen dag voorbij of Palestijnen lijden onder Israelisch geweld. Dag na dag, jaar na jaar.

Het is het bekende jargon van de antizionisten, waarin alles wat Israel tegen (de dreiging van) terrorisme doet onwettig en crimineel is, iedere Palestijn onder de 30 een kind is en opslagplaatsen en trainingskampen van Hamas ‘woningen en dorpen’ worden genoemd. Ja, de Palestijnen lijden regelmatig onder Israelisch geweld en onder de restricties die de bezetting met zich meebrengen. Israeli’s lijden op hun beurt onder de voortdurende terreurdreiging en de strenge veiligheidsmaatregelen die nodig zijn. Israel schiet niet doelbewust op kinderen, een van de favoriete maar totaal ongegronde aantijgingen van het anti-kamp.

Verplichtingen
Het klopt dat er in de Gaza Oorlog van 2014 naast de vele Hamas strijders ook honderden minderjarigen zijn omgekomen. In Gaza is de helft van de bevolking jonger dan 18 jaar en opereert Hamas vanuit dichtbevolkt gebied. Bovendien zet Hamas graag kinderen in juist omdat zij makkelijker wegkomen en er onschuldiger uitzien. De Hamas propaganda richt zich bewust ook op zeer jonge kinderen met walgelijke kinderprogramma’s op tv en video’s waarin geweld wordt verheerlijkt, Joden gedemoniseerd en kinderen met geweren in gevechtstenue figureren. De petitie gaat verder:

Roep Netanyahu nu ter verantwoording wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen volgens het Internationaal recht.
Deze verplichtingen zijn: 1. Het opgeven van de bezetting van alle in 1967 veroverde gebieden 2. Het beëindigen van de Apartheid In Israel 3. Erkenning en implementatie van het Recht op Terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen

Dit is natuurlijk lariekoek. Na de Zesdaagse Oorlog werd resolutie 242 aangenomen door de VN Veiligheidsraad, die bepaalde dat Israel nieuw veroverde gebieden moest teruggeven in ruil voor vrede, waarbij weglating van het woordje ‘de’ suggereerde dat niet per se alle gebieden voor de volle 100% teruggegeven moesten worden. Er waren tussen de partijen immers geen erkende grenzen, alleen wapenstilstandlijnen. Van een Palestijnse staat was toen nog geen sprake, de Westoever zou naar Jordaans bestuur teruggaan. De resolutie zegt:

Affirms that the fulfillment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
Withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in the recent conflict;
Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

Daarna wordt nog opgeroepen tot vrije doorgang van de scheepvaart in alle internationale wateren (een van de oorzaken van de oorlog was het feit dat Egypte het Suez kanaal en de Straat van Tiran had gesloten voor Israelische schepen), en tot een ‘rechtvaardige oplossing van het vluchtelingenprobleem’. Kort na de oorlog kwamen de Arabische staten tijdens de conferentie in Khartoum met hun bekende drie nee’s: nee tegen onderhandelingen, nee tegen vrede en nee tegen erkenning van Israel. Men wees resolutie 242 dan ook af, net als de PLO, terwijl Israel direct had gezegd te willen onderhandelen over vrede in ruil voor de meeste veroverde gebieden.

Punt 1 van de ‘verplichtingen’ volgens DocP is dus nonsens: beide partijen worden stelselmatig opgeroepen te onderhandelen en posities die strijdig zijn met een tweestatenoplossing (die DocP zelf overigens helemaal niet voorstaat) op te geven. Israel hoeft van de Veiligheidsraad niet eenzijdig alle gebieden te ontruimen; resoluties van de Algemene Vergadering vormen geen internationaal recht.
In Israel hebben Joden, Arabieren en christenen voor de wet gelijke rechten, maar in de praktijk zitten veel Arabieren in een achterstandspositie en zijn er nogal wat spanningen en vooroordelen over en weer. Veel Joden hebben liever niet dat hun kind op een gemengde school zit of met een Arabier thuiskomt, en voor veel Arabieren zijn Joden niet te vertrouwen en horen zij niet thuis in het land. Israel zou zeker meer kunnen doen om beide groepen met elkaar te verzoenen, net als de leiders van de Arabische gemeenschap die zich soms ronduit vijandig uitlaten over Israel en Joden.

Kolonisten

De situatie van Palestijnen en Joden op de Westoever is ongelijker: de Joden in de nederzettingen vallen onder Israel en kunnen gebruik maken van alle Israelische voorzieningen, terwijl de Palestijnen onder de PA vallen en gebruik maken van de veel gebrekkiger Palestijnse voorzieningen. Documentaires laten vaak graag de zwembaden in de nederzettingen zien, en de schone straten en grote huizen, en zetten die af tegen de armoedige vluchtelingenkampen (in feite woonwijken) in PA gebied. Dat is nog geen apartheid.

Bij apartheid gaat het om rassendiscriminatie en het voorkomen dat blank en zwart vermengd raken, door middel van wetten. In Israel gaat het om veiligheid voor haar inwoners en die in de nederzettingen en het voorkomen van aanslagen. Wanneer er veel aanslagen zijn geweest of er aanwijzingen zijn dat men die wil plegen, worden er extra checkpoints opgezet die het reizen van Palestijnen bemoeilijken en soms ook werkvergunningen ingetrokken voor Palestijnen die in de nederzettingen of in Israel werken. Dit alles is niet op Palestijnen uit Oost Jeruzalem van toepassing, die een residentiële status hebben en vrij kunnen reizen in Israel.

Dat kolonisten het vaak beter hebben dan Palestijnen komt omdat zij onder een andere overheid vallen, en soms ook omdat ze al rijker waren voordat ze op de Westbank kwamen wonen. En natuurlijk speelt de bezetting een rol en de beperkende maatregelen om terrorisme tegen te gaan. Tot voor het begin van de tweede intifada waren deze beperkingen er veel minder; Palestijnen gingen geregeld naar het strand in Tel Aviv en Israeli’s naar de markt in Ramallah. Meer nog dan nu reed iedereen over dezelfde wegen en zat in dezelfde bussen.

Maar er zijn ook arme kolonisten die in een van de grote nederzettingen zijn gaan wonen juist ook omdat de huizen daar goedkoper waren dan in Israel. Arme kolonisten krijgen we echter zelden te zien op tv, die passen niet in het plaatje. Ook rijke Palestijnen en de luxe zwembaden in resorts in PA gebied zien we zelden, want ook dat past niet in het plaatje. Brabosh heeft daar een aantal foto’s van op zijn website gezet.

Vluchtelingen

Tot slot het zogenaamde recht op terugkeer: dit wordt steevast door anti-Israel organisaties beweerd, maar is wederom onjuist. Dit ‘recht’ is geen internationaal recht en Israel is niet verplicht het te garanderen. Men beroept zich doorgaans op VN resolutie 194, een resolutie van de Algemene Vergadering. Daarin staat o.a.

Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible;

Hier wordt niet van een recht gesproken, wordt niet expliciet van Arabische of Palestijnse vluchtelingen gesproken en wordt de voorwaarde gesteld dat de vluchtelingen die terugkeren in vrede willen leven met hun buren. De resolutie volgde direct op de moord op VN bemiddelaar Folke Bernadotte. Bernadotte had een sterkere formulering voorgesteld, meer in lijn met de pro-Palestijnse interpretatie van de resolutie:

“the right of the Arab refugees to return to their homes in Jewish-controlled territory at the earliest possible date… and their repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation, and payment of adequate compensation for the property of those choosing not to return…”
(Progress Report of the United Nations Mediator on Palestine, UN Doc. A/648 (18 September, 1948)

Het is duidelijk dat deze wijzigingen doelbewust zijn aangebracht (bron). Daar komt nog wat bij. Toentertijd ging het om mensen die kort tevoren waren gevlucht danwel verdreven, zij waren dus allemaal ook daadwerkelijk vluchteling. Tegenwoordig gaat het voor 95% of meer om nakomelingen van de vluchtelingen dan destijds. Deze mensen zijn niet in het oude mandaatgebied Palestina geboren, en hebben zelf niet hoeven vluchten met achterlating van hun spullen. Ze zijn opgegroeid op de Westoever, Gaza, Jordanië of een vluchtelingenkamp in Syrië of Libanon. Dat zij toch als vluchteling worden aangemerkt komt omdat er speciaal voor de Palestijnen een aparte vluchtelingenorganisatie in het leven is geroepen, de UNRWA, die ruimere definities hanteert dan vluchtelingenorganisatie UNHCR, en in tegenstelling tot de UNHCR niet aandringt op permanente hervestiging buiten het oorspronkelijke oorlogsgebied.

Het vermeende ‘recht op terugkeer’ wordt doelbewust in stand gehouden door de Palestijnse vluchtelingenorganisaties en de UNRWA, en Israel werd in het verleden teruggefloten toen het probeerde om vluchtelingen op de Westoever permanent te huisvesten in betere woningen. Ook Abbas was hier tegen.

Tot slot druist dit zogenaamde ‘recht op terugkeer’ in tegen het principe van twee staten voor twee volken. Als er een Palestijnse staat komt op de Westoever en Gaza, ligt het voor de hand daar het merendeel van de vluchtelingen en al hun nakomelingen te huisvesten, zoals de Joodse vluchtelingen voor een groot deel in Israel zijn opgenomen. Dit alles doet niks af aan het leed van vluchtelingen die huis en haard moesten verlaten; hen en vooral hun miljoenen nakomelingen naar Israel ‘terug’ te laten keren is logisch noch rechtvaardig en zal door geen enkele Israelische regering worden geaccepteerd.

Gesprek

Aanstaande dinsdag wordt de petitie van DocP aan de Tweede Kamer overhandigd. Ik hoop dat de meeste Kamerleden goed genoeg ingelezen zijn in de materie om te kunnen wijzen op de vele onjuistheden die erin staan. Er zijn genoeg redenen om het oneens te zijn met het beleid en de koers van Netanyahu, de eisen van DocP dragen niet bij aan een oplossing en zijn op geen enkele wijze verankerd in het internationaal recht. Dergelijke protesten hebben eerder een averechts effect, en leiden tot een verharding van posities. Er zal komende dinsdag zowel tegen als voor Netanyahu worden gedemonstreerd.

De Rijksvoorlichtingsdienst benadrukt in het persbericht over het bezoek van Netanyahu dat dit in het kader plaatsvindt van het bilaterale samenwerkingsforum met Israël, en dat met de Palestijnse Autoriteit eenzelfde samenwerkingsforum is opgezet. In dat kader werd vorig jaar president Abbas ontvangen, net als Netanyahu voor een werklunch en een audiëntie. Dat u vooral niet moet denken dat Nederland Israel, waarmee het al sinds meer dan een halve eeuw betrekkingen onderhoudt, op enige wijze zou voortrekken op de Palestijnen. Toen Abbas in Nederland was nodigde het CIDI hem uit voor een gesprek. Wat zou het mooi zijn wanneer sympathisanten van de Palestijnen bereid zouden zijn om met Netanyahu in gesprek te gaan.  Ook al kom je geen stap dichter bij elkaar, een gesprek is beter dan naar elkaar schreeuwen.

Ratna Pelle